Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Peter Berry har sett under 2018.

Peter Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stäpphök Circus macrourus 2018-09-21 Brickstad
Stenfalk Falco columbarius 2018-09-21 Brickstad
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-09-02 Brickstad, Klockrike
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-08-31 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-08-29 Borensberg
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-08-02 Hov, Tåkern
Storspov Numenius arquata 2018-08-02 Hov, Tåkern
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-08-02 Hov, Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2018-08-02 Hov, Tåkern
Bläsand Anas penelope 2018-07-19 Sättunaviken
Vigg Aythya fuligula 2018-07-19 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-07-19 Sättunaviken
Sothöna Fulica atra 2018-07-19 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-07-19 Nybro
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-07-19 Nybro
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-07-19 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-19 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-07-19 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-07-19 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-07-19 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2018-07-19 Sättunaviken
Skräntärna Sterna caspia 2018-07-19 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-07-19 Sättunaviken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-06-27 Svarthäll, Boren
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-06-12 Örngatan, Linköping
Kricka Anas crecca 2018-06-05 Göta Kanal, Brunneby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-06-05 Norrbysjön
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-06-05 Brunneby
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-06-05 Boren
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-06-05 Norrbysjön
Gulärla Motacilla flava 2018-06-03 Vallerstad
Morkulla Scolopax rusticola 2018-06-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-30 Borensberg
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-20 Djurgården, Tinnerö
Fisktärna Sterna hirundo 2018-05-20 Svarthäll, Boren
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-20 Svarthäll, Boren
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-19 Djurgården, Tinnerö
Snatterand Anas strepera 2018-05-17 Infarten, Nybro
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-17 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-05-15 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-05-12 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-05-12 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gök Cuculus canorus 2018-05-12 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Hämpling Carduelis cannabina 2018-05-12 Brickstad
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-05-12 Brickstad
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-12 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Röd glada Milvus milvus 2018-05-11 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ängshök Circus pygargus 2018-05-11 Tororp, Klockrike
Tornseglare Apus apus 2018-05-11 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-11 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Skäggetorp
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-06 Kungs Norrby
Skedand Anas clypeata 2018-05-04 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-05-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-05-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-29 Borensberg
Råka Corvus frugilegus 2018-04-24 Västanå, Borensberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-24 Borensberg
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Örbäck, Klockrike
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-20 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-17 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Storlom Gavia arctica 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-15 Aborreberget, Boren
Spillkråka Dryocopus martius 2018-04-15 Svarthäll, Borensberg
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-15 Aborreberget, Borensberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-14 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Salskrake Mergus albellus 2018-04-12 Svartån, Härna
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-11 Motala
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Nybroinfarten
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-07 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Taltrast Turdus philomelos 2018-03-27 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kattuggla Strix aluco 2018-03-27 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-25 Borensberg
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Österstad
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-22 Hassla, Klockrike
Skogsduva Columba oenas 2018-03-21 Borensberg
Trana Grus grus 2018-03-20 Borensberg
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-20 Borensberg
Sädgås Anser fabalis 2018-03-19 Valstad, Klockrike
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-03-15 Rökinge
Steglits Carduelis carduelis 2018-03-14 Hagaberg, Linköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-11 RV 34, Svartån
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-10 Borensberg
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-04 Valstad, Klockrike
Havstrut Larus marinus 2018-02-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Fiskmås Larus canus 2018-02-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-02-02 Motala Ström, Borensberg
Grågås Anser anser 2018-02-01 Härnaviken
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-30 Borensberg
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-21 Lillgårdsskolan
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-21 Smedstad
Gröngöling Picus viridis 2018-01-21 Borensberg
Entita Parus palustris 2018-01-21 Borensberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-19 Rökinge
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-14 Borensberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-14 Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Borensberg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-14 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-13 Borensberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-12 Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2018-01-12 Borensberg
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-12 Borensberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-10 Borensberg
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Borensberg
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-09 Borensberg
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-07 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Borensberg
Korp Corvus corax 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Svartmes Parus ater 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skata Pica pica 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg