Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Peter Berry har sett under 2018.

Peter Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-14 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Borensberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-14 Borensberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-14 Borensberg
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-13 Borensberg
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-12 Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2018-01-12 Borensberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-12 Borensberg
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Borensberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-10 Borensberg
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-09 Borensberg
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-07 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Borensberg
Korp Corvus corax 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skata Pica pica 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Svartmes Parus ater 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg