Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Peter Berry har sett under 2018.

Peter Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-20 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-17 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-16 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-15 Aborreberget, Borensberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-04-15 Svarthäll, Borensberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-15 Aborreberget, Boren
Storlom Gavia arctica 2018-04-15 Svarthäll, Boren
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-14 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Salskrake Mergus albellus 2018-04-12 Svartån, Härna
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Nybroinfarten
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-11 Motala
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-07 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kattuggla Strix aluco 2018-03-27 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Taltrast Turdus philomelos 2018-03-27 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-25 Borensberg
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Österstad
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-22 Hassla, Klockrike
Skogsduva Columba oenas 2018-03-21 Borensberg
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-20 Borensberg
Trana Grus grus 2018-03-20 Borensberg
Sädgås Anser fabalis 2018-03-19 Valstad, Klockrike
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-03-15 Rökinge
Steglits Carduelis carduelis 2018-03-14 Hagaberg, Linköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-11 RV 34, Svartån
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-10 Borensberg
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-04 Valstad, Klockrike
Havstrut Larus marinus 2018-02-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Fiskmås Larus canus 2018-02-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-02-02 Motala Ström, Borensberg
Grågås Anser anser 2018-02-01 Härnaviken
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-30 Borensberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-21 Smedstad
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-21 Lillgårdsskolan
Gröngöling Picus viridis 2018-01-21 Borensberg
Entita Parus palustris 2018-01-21 Borensberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-19 Rökinge
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-14 Borensberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-14 Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Borensberg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-14 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-13 Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2018-01-12 Borensberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-12 Borensberg
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-12 Borensberg
Storskrake Mergus merganser 2018-01-10 Borensberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-10 Borensberg
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-09 Borensberg
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-07 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Borensberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Korp Corvus corax 2018-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Skata Pica pica 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Svartmes Parus ater 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg