Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Peter Berry har sett under 2017.

Peter Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tallbit Pinicola enucleator 2017-12-03 Brickstad
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-10-20 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Råka Corvus frugilegus 2017-09-18 Bergsrondellen, Linköping
Brun glada Milvus migrans 2017-09-15 Brickstad
Röd glada Milvus milvus 2017-09-15 Brickstad
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-12 Brickstad
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-27 Borensberg
Spillkråka Dryocopus martius 2017-08-24 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-08-15 LFK-tornet
Gravand Tadorna tadorna 2017-08-15 LFK-tornet
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-31 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-31 Nybro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-07-31 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-07-31 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-31 Nybro
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-07-29 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-07-14 LFK-tornet
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-07-14 LFK-tornet
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-14 LFK-tornet
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-07-12 Fornåsa
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Backsvala Riparia riparia 2017-06-14 Södra dammen
Brunand Aythya ferina 2017-06-14 Södra dammen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-06 Borensberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-05 Kaga kyrka
Grönbena Tringa glareola 2017-06-05 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-05 Mjölorpesjön
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-06-05 Sättunaviken
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-29 Borensberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-22 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-18 Boren
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-18 Borensberg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-18 Borensberg
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-13 Kungs Norrby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-13 Norrbysjön V
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-13 Norrbysjön V
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Brunneby
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Kungs Norrby
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-11 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Ängshök Circus pygargus 2017-05-09 Tift
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-09 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-06 Borenberg
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Kolstorp
Gulärla Motacilla flava 2017-05-06 Kolstorp
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Kolstorp
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-06 Borensberg
Hussvala Delichon urbica 2017-05-05 Borensberg
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-05 Borensberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Borensberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-29 Borensberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-28 Borensberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Borensberg
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-23 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2017-04-23 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-04-23 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-23 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-04-23 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-23 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-23 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-23 Nybro
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-23 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-21 Borensberg
Storspov Numenius arquata 2017-04-16 Kungs Norrby
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-15 Brickstad
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-15 Brickstad
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-15 Örbäck
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-11 Frökärret
Snatterand Anas strepera 2017-04-08 Boren
Storlom Gavia arctica 2017-04-08 Boren
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-08 Boren
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-08 Boren
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-04-06 Boren
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-06 Boren
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-06 Boren
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-06 Borensberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-03 Borensberg
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-02 Borensberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-02 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Borensberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-01 Borensberg
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-29 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-27 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-23 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Pungmes Remiz pendulinus 2017-03-23 Motala Ström, Borensberg
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-21 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-19 Sättunaviken
Skrattmås Larus ridibundus 2017-03-19 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Södra dammen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-19 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Sättunaviken
Bläsand Anas penelope 2017-03-12 Borensberg
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Borensberg
Vigg Aythya fuligula 2017-03-12 Borensberg
Kattuggla Strix aluco 2017-03-12 Kärnskogsmossen
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-12 Kärnskogsmossen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-12 Borensberg
Trana Grus grus 2017-03-11 Borensberg
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-11 Borensberg
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Borensberg
Varfågel Lanius excubitor 2017-03-03 Fröberget
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-02 Nybro
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-02 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-02 Nybro
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-02 Nybro
Svartmes Parus ater 2017-03-02 Tinnerö
Sädgås Anser fabalis 2017-03-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Salskrake Mergus albellus 2017-03-01 Sågarhem, Borensberg
Duvhök Accipiter gentilis 2017-03-01 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Grågås Anser anser 2017-02-28 Härnaviken
Sothöna Fulica atra 2017-01-30 Sågarhem, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2017-01-30 Borensberg
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-30 Borensberg
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-30 Borensberg
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-28 Kaga
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-21 Sågarhem, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-17 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-14 Smedstad, Tinnerö
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-13 Borensberg
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-01-11 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-10 Brickstad
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-10 Brickstad
Skogsduva Columba oenas 2017-01-10 Brickstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-08 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-06 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Stångåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-06 Stångåmynningen
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Stångåmynningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-06 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-03 Utsiktsvägen 2, Borensberg
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Stångåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-02 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Stångåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Tornby
Fiskmås Larus canus 2017-01-02 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-02 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Stångåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Stångåmynningen
Korp Corvus corax 2017-01-02 Borensberg
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Borensberg
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Borensberg
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Borensberg
Gröngöling Picus viridis 2017-01-01 Borensberg
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Borensberg
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Borensberg
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Borensberg
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Borensberg
Entita Parus palustris 2017-01-01 Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Borensberg
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Borensberg
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Borensberg
Skata Pica pica 2017-01-01 Borensberg
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Borensberg
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Borensberg
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Borensberg
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Borensberg
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Borensberg
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Borensberg
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Borensberg
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Borensberg
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-01 Borensberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Borensberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Borensberg