Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Gunilla Wetterling har sett under 2018.

Gunilla Wetterling's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-20 Hagsäter
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-19 Järstad, Normlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-01-12 Ås, Västerlösa
Sothöna Fulica atra 2018-01-11 Berg
Salskrake Mergus albellus 2018-01-11 Berg
Vigg Aythya fuligula 2018-01-11 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-11 Nybro
Bläsand Anas penelope 2018-01-11 Nybro
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-10 Meandern
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-10 Reningsverket, Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-10 Trädgårdsföreningen
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-10 Berga skola
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-10 Snöbryggan
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-09 Valla
Ringduva Columba palumbus 2018-01-09 Valla
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-09 Valla
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-09 Vallaskogen
Svartmes Parus ater 2018-01-09 Vallaskogen
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Västerlösa
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-08 Västerlösa
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-08 Västerlösa
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Transäter
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Smedshemmet
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Smedshemmet
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Smedshemmet
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Transäter
Gröngöling Picus viridis 2018-01-07 Transäter
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tokgölen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Häggetorp
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-05 Stångån
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Nybro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-05 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Stångån
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-05 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-05 Nykvarn
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Vadstena
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Borghamn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-04 Borghamn
Entita Parus palustris 2018-01-04 Borghamn
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-04 Borghamn
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-03 Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Tåkern
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Holmen, Tåkern
Knipa Bucephala clangula 2018-01-03 Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-03 Lövängsborg
Grågås Anser anser 2018-01-03 Ramstadbron
Sädgås Anser fabalis 2018-01-03 Ramstadbron
Korp Corvus corax 2018-01-02 Västerlösa
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstad
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Tåkern
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Tåkern
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Hjorthagen
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Hjorthagen
Skata Pica pica 2018-01-02 Hjorthagen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjorthagen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjorthagen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjorthagen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Hjorthagen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjorthagen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjorthagen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Hjorthagen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjorthagen