Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2018.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Korsmossen/Rådsla 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-19 Tornby, Linköping 3 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Skonberga 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-19 Spärringe, Västerlösa 8 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-01-17 Hästholmen 5 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-17 Hästholmen 1 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-01-14 Mauritsberg 1 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-01-14 Marviken 8 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marviken 100 ex
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-09 Hackeryd 1 hane
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-09 Glänås 2 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-09 Höje, Omberg 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Rådsla 5 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-05 Nykvarn 1 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Gärdala Hördes
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-05 Lilla Aska 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Assedun, Rappestad 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Nybro 4 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 10 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Smedstad 3 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smedstad 20 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Entita Parus palustris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Bergadammen, Linköping 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Stångåmynningen 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Smedstad 2 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-02 Nybro 11 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Nybro 10 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Nybro 10 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Nybro 300 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Snöbryggan 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Hackeryd 30 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Odal, Linköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Skata Pica pica 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Korp Corvus corax 2018-01-01 Vågforsen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Torvinge
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Tornby 25 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-01 Tegneby 1 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö 25 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Hackeryd 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Gillberga/Nybro 2 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen, Norrköping 1 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Butängen, Norrköping 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Tegneby 2 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Vågforsen 1 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö 10 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö 25 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-01 Lindö 100 ex
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö 10 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 25 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Kaga 200 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex