Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2018.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Tvärskogsudde 1 ex hördes
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen, Linköping 1 ex hördes
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Rydskogen 1 ex hördes
Hussvala Delichon urbica 2018-04-22 Kaga 1 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Tift 2 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad 2 ex
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-20 Kallerstaddungen 1 ex hördes
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Rosenkällasjön 2 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Härnaviken 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Kungsbro 3 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydsskogen 1 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Sättuna 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-17 Nybro 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Hagadal/Valla, Linköping 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Ekängsdalen 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn, Linköping 2 ex
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-15 Åbysäcken, Linköping 1 ex hördes
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-13 Älgsjödammen 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-11 Svensksunds gård 1 ex hördes
Stäpphök Circus macrourus 2018-04-11 Svensksund 1 hane
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-11 Svensksund 2 ex
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-11 Svensksund 4 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Storlom Gavia arctica 2018-04-11 Leonardsberg 3 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Nybro 2 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-09 Nybro 2 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-08 Edhaga 1 ex hördes
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Styvinge Flera hördes
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Nybro 2 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-07 Sättuna 5 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-07 Sättuna 1 ex hördes
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Sättuna 3 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Sättuna 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-04 Nybro 7 ex
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybro 2 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro 1 ex hördes
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Tycklingen 3 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 Tycklingen 2 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-03 Svälinge 2 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-03 Lövängsborg 1 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-03 Lövängsborg 2 ex i par
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad k:a, Skärblacka 6 ex
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1-2 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-28 Kärr, Siggantorp 1 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-25 Kaga k:a 200 ex
Sädgås Anser fabalis 2018-03-25 Vreta klooster k:a 3 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-25 Kaga k:a 2 ex
Trana Grus grus 2018-03-25 Nybro 1 ex
Hornuggla Asio otus 2018-03-05 T1, Linköping 1 ex
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-02-25 Svartgölen, Stjärtorp En flock drog runt
Orre Tetrao tetrix 2018-02-25 Rådsla 7 tuppar
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-24 Vadstena reningsverk 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Åbylund ca 400 ex
Berguv Bubo bubo 2018-02-18 Linköpings k:n 1 ex hördes
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen, Linköping 1 hona
Kattuggla Strix aluco 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Pärluggla Aegolius funereus 2018-02-14 Hästhumla, Fågelmossen 1 ex hördes
Kricka Anas crecca 2018-02-13 Tegneby, Älvestad 1 hona
Forsärla Motacilla cinerea 2018-02-08 Nykvarn, Linköping 2 ex
Brunand Aythya ferina 2018-02-04 Nybro 1 hona
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-02-04 Nybro 1 hona
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-02 Västerlösa 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-23 Smedstad 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-22 Långa Lisa, Linköping 1 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-22 Stångåmynningen Några ex. hördes
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-21 Korsmossen/Rådsla 2 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-19 Spärringe, Västerlösa 8 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-19 Skonberga 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-19 Tornby, Linköping 3 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-17 Hästholmen 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-01-17 Hästholmen 5 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marviken 100 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-01-14 Marviken 8 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-01-14 Mauritsberg 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-09 Höje, Omberg 1 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-09 Glänås 2 ex
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-09 Hackeryd 1 hane
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-06 Tokorp 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Rådsla 5 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-05 Lilla Aska 1 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Gärdala Hördes
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-05 Trädgårdsföreningen, Linköping 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-05 Nykvarn 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-03 Lilla Aska 3 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Lilla Aska 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-03 Assedun, Rappestad 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Smedstad 2 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-02 Nybro 11 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Nybro 10 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Nybro 10 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Nybro 4 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Nybro 300 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Snöbryggan 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-02 Tannefors 1 ex
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Stångåmynningen 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Valla, Linköping 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Bergadammen, Linköping 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Entita Parus palustris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smedstad 20 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Smedstad 3 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 10 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Kaga 200 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 25 ex
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Lindö 10 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-01 Lindö 100 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Lindö 25 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Lindö 10 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Vågforsen 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Tegneby 2 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Butängen, Norrköping 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Knivbergavägen, Norrköping 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Gillberga/Nybro 2 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Hackeryd 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-01 Lindö 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Lindö 25 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-01 Tegneby 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-01 Tornby 25 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 3 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 1 ex
Skata Pica pica 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Torvinge
Korp Corvus corax 2018-01-01 Vågforsen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Strömmen, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-01 Hamnen, Norrköping 100 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Odal, Linköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Hackeryd 30 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Odal, Linköping 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Strömmen, Norrköping 5 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-01 Snöbryggan 1 ex