Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2016.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2016-12-07 Vrinnevi, Norrköping 1 ex
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2016-10-05 Nybro, Röudden 1 ex
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-04 Nybro 1 ex
Smålom Gavia stellata 2016-10-02 Stångskär, Häradsskär 3 ex
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2016-09-30 Södra dammen, Gärstad 1 ex
Lappsparv Calcarius lapponicus 2016-09-07 Sättunaviken 1 ex överflygande/lockande
Stäpphök Circus macrourus 2016-09-03 Sättuna jordhantering 1 1K
Blåhake Luscinia svecica 2016-09-03 Sättuna jordhantering 1 ex
Vit stork Ciconia ciconia 2016-08-14 Hogstad Minst 75 st
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2016-07-18 Krokhult/Blåvik Ca 10 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2016-07-12 Lfk-tornet 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2016-07-12 Lfk-tornet 3 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2016-07-12 Lfk-tornet 3 ex
Rödhuvad dykand Netta rufina 2016-07-10 Norra dammen 1 hane
Prutgås Branta bernicla 2016-07-06 Härnaviken 1 ex
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Nybro 1 ex
Bivråk Pernis apivorus 2016-06-16 Tinnerö 1 ex
Hornuggla Asio otus 2016-05-31 Åsmestad 1-2 ex 1K hördes
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2016-05-31 Mahoniadalen, Linköping 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2016-05-31 Gärstad, norra dammen 2 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2016-05-31 Gärstad, N dammen 2K 1 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2016-05-30 Tolefors - Kapellån 1 ex hördes
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2016-05-30 Ormstensmossen 2 ex hördes
Flodsångare Locustella fluviatilis 2016-05-28 Tolefors 1 ex hördes
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2016-05-28 Bergs slussar 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2016-05-28 Sättuna 8 ex
Törnskata Lanius collurio 2016-05-24 Väderstad 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2016-05-23 Beteby 1 ex
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2016-05-23 Lambohovshagen, Linköping 1 ex hördes
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2016-05-22 Sättuna 2 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2016-05-21 Sättuna 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2016-05-21 Sättuna 1 ex
Kornknarr Crex crex 2016-05-21 Sättuna 1 ex hördes
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2016-05-21 Stångån ovanför Meandern 1 ex hördes
Härmsångare Hippolais icterina 2016-05-21 Kallerstad 2 ex hördes
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2016-05-21 Kallerstad 1 ex hördes
Aftonfalk Falco vespertinus 2016-05-16 Hägerstad 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2016-05-16 Rimforsa 1 ex
Ängshök Circus pygargus 2016-05-14 Dagsbergs kyrka 1 hane
Trädgårdssångare Sylvia borin 2016-05-14 Beteby 1 ex hördes
Tornseglare Apus apus 2016-05-14 Leonardsberg 1 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2016-05-14 Brokind 1 ex
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2016-05-14 Viggeby 1 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2016-05-14 Ramstadbron 1 ex hördes
Fjällpipare Charadrius morinellus 2016-05-13 Kaga 1 ex
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-10 Sättuna 1 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2016-05-10 Sättuna 2 ex
Myrspov Limosa lapponica 2016-05-10 Sättuna 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Sillgrissla Uria aalge 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Tordmule Alca torda 2016-05-10 Häradsskär 15 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2016-05-10 Häradsskär Minst 1 ex
Dubbelbeckasin Gallinago media 2016-05-10 Sättuna 2 ex hördes
Ejder Somateria mollissima 2016-05-09 Gryts skärgård
Sjöorre Melanitta nigra 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Svärta Melanitta fusca 2016-05-09 Gryts skärgård 4 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Silltrut Larus fuscus 2016-05-09 Gryts skärgård 1 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2016-05-09 Gryts skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Skärpiplärka Anthus petrosus 2016-05-09 Häradsskär 1 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2016-05-08 Valla koloniområde 1 ex hördes
Svarttärna Chlidonias niger 2016-05-07 Svälinge Ca 30 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2016-05-07 Dags mosse 1 ex hördes
Vassångare Locustella luscinioides 2016-05-07 Bankängen 1 ex hördes
Näktergal Luscinia luscinia 2016-05-06 Stångån/Oskarsgatan 1 ex hördes
Storlom Gavia arctica 2016-05-05 Grytsjön 2 ex
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2016-05-05 Nybro 1 ex
Hussvala Delichon urbica 2016-05-04 Supra, Norrköping 4 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2016-05-04 Leonardsberg 1 ex
Pungmes Remiz pendulinus 2016-05-04 Supra, Norrköping 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2016-05-04 Beteby 1 ex hördes
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Gök Cuculus canorus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2016-05-02 Svälinge 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2016-05-02 Bokskogen, Omberg 1 ex hördes
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2016-05-01 Stångåmynningen 2 ex hördes
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2016-04-30 Glyttinge 1 ex hördes
Grönbena Tringa glareola 2016-04-30 Sättuna 4 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2016-04-30 Sättuna 1 ex
Backsvala Riparia riparia 2016-04-30 Ånväga 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2016-04-28 Frökärret 1 ex
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2016-04-28 Rosenkällasjön 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2016-04-28 Rosenkällasjön 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2016-04-28 Sättuna 11 ex
Skräntärna Sterna caspia 2016-04-28 Sättuna 1 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2016-04-23 Vallaskogen 2 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2016-04-23 Rydskogen 5 ex
Svarthätta Sylvia atricapilla 2016-04-23 Rydskogen 5 ex
Gulärla Motacilla flava 2016-04-23 Härnaviken 4 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2016-04-20 Älvan 1 ex hördes
Årta Anas querquedula 2016-04-19 Frökärret 2 ex i par
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2016-04-16 Nybro 20 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2016-04-16 Sättuna 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2016-04-16 Nykvarnsparken 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2016-04-14 Kaga k:a 1 ex hane
Hämpling Carduelis cannabina 2016-04-12 Södra dammen, Gärstad 2 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2016-04-12 Sättuna 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2016-04-09 Ekängsdalen 3 ex
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2016-04-09 Rosenkälla 1 hane
Brushane Philomachus pugnax 2016-04-09 Rosenkälla 1 hane
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2016-04-09 Sättuna 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2016-04-09 Nybro 5 ex
Skedand Anas clypeata 2016-04-09 Frökärret 1 hane
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2016-04-07 Rydsskogen, Linköping 1 ex hördes
Fjällgås Anser erythropus 2016-04-07 Nybro 9 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2016-04-07 Gärstad, s:a dammen 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2016-03-29 Styvinge 2 ex hördes
Morkulla Scolopax rusticola 2016-03-29 Styvinge 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2016-03-28 Sättuna 1 hona
Rödspov Limosa limosa 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Storspov Numenius arquata 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2016-03-28 Sättuna 1 par
Rödbena Tringa totanus 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2016-03-28 Frökärret 1 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2016-03-27 Älgsjödammen 2 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2016-03-27 Hovtornet 2 ex i par
Gravand Tadorna tadorna 2016-03-27 Hovtornet 1 hane
Rördrom Botaurus stellaris 2016-03-27 Hovtornet 1 ex hördes
Sädesärla Motacilla alba 2016-03-27 Hovtornet 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2016-03-27 Stora Lund 1 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2016-03-26 Sättuna Ca 3 ex hördes
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2016-03-26 Sättuna 2 ex
Strandskata Haematopus ostralegus 2016-03-26 Härnaviken 5 ex
Trädlärka Lullula arborea 2016-03-24 Ånväga grustag 1 ex hördes
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-03-22 Nybro 1 ex hördes
Stenfalk Falco columbarius 2016-03-22 Nybro 1 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2016-03-20 Siggantorp 1 ex hördes
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2016-03-20 Kättilstad-slätten 2 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2016-03-20 Sättuna 1 ex
Stjärtand Anas acuta 2016-03-18 Nybro 1 hane
Trana Grus grus 2016-03-16 Ramstad, Tåkern 10 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2016-03-13 Kvarn 1 ex hördes
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2016-03-13 Kvarn 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2016-03-10 Kristineberg, Linghem 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2016-03-08 Valstad, Klockrike 18 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2016-03-08 Valstad, Klockrike 1 ex hördes
Orre Tetrao tetrix 2016-02-07 Kärnskogsmosse 25 hanar - 10+15
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2016-02-07 Trolleflod 1 hona födosökte
Bläsand Anas penelope 2016-02-07 Nybro Ett par
Sädgås Anser fabalis 2016-02-07 Nybro 6 ex
Bläsgås Anser albifrons 2016-02-07 Sättuna 2 ex
Jorduggla Asio flammeus 2016-02-07 Sättunaviken 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2016-02-04 Nybro 20 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2016-02-04 Nybro 1 ex
Kricka Anas crecca 2016-02-04 Västerby 1 hane
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-02-03 Omberg 1 ex hördes
Tofsvipa Vanellus vanellus 2016-02-03 Ramstad, Tåkern 4 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2016-01-29 Smedstad 5 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2016-01-29 Smedstad 1 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2016-01-29 Tokorp 1 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2016-01-22 Grandungen, Nykvarn 1 hona
Fasan Phasianus colchicus 2016-01-21 Smedstad 1 hane
Spillkråka Dryocopus martius 2016-01-21 Frökärret 1 ex hördes
Snatterand Anas strepera 2016-01-21 Reningsverket, Nykvarn 1 hane
Kattuggla Strix aluco 2016-01-21 Linköpings k:n 1-2 ex hördes
Berguv Bubo bubo 2016-01-21 Linköpings k:n 1 ex hördes
Svartmes Parus ater 2016-01-20 Bjäsäter 5 ex
Gröngöling Picus viridis 2016-01-20 Tokorp 1 ex hördes
Tjäder Tetrao urogallus 2016-01-20 Rådsla 3 hönor
Talltita Parus montanus 2016-01-20 Rådsla 2 ex hördes
Berglärka Eremophila alpestris 2016-01-16 Ramstad, Tåkern 1 ex
Skogsduva Columba oenas 2016-01-16 Västerlösa 50 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2016-01-15 Malmslätt 3 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2016-01-13 Marviken 1 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2016-01-13 Marviken 8 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2016-01-13 Femöresbron, Norrköping 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2016-01-12 Tornby 1 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2016-01-10 Snöbryggan, Linköping 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2016-01-08 Snöbryggan, Linköping 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2016-01-07 Nykvarn 1 2K
Järpe Bonasa bonasia 2016-01-07 Kärnskogsmosse 1 ex hördes
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-06 Rådsla/Häggetorp 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2016-01-06 Rådsla/Häggetorp 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2016-01-05 Nykvarn 1 ex
Järnsparv Prunella modularis 2016-01-05 Nykvarn 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2016-01-05 Stångåmynningen 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2016-01-04 Sättuna 14 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2016-01-03 Nykvarn 2 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2016-01-03 Hackeryd, Västerlösa 1 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2016-01-03 Ebborp ca 100 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2016-01-03 Glänås 2 ex i par
Skäggmes Panurus biarmicus 2016-01-03 Glänås ca 25 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2016-01-03 Nykvarn 1 ex
Tamduva Columba livia 2016-01-02 T1, Linköping 2 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2016-01-02 Nykvarn 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2016-01-01 Frökärret, Tinnerö 19 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2016-01-01 Nybro 8 ex
Grågås Anser anser 2016-01-01 Nybro 2 ex
Kanadagås Branta canadensis 2016-01-01 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2016-01-01 Nybro
Brunand Aythya ferina 2016-01-01 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2016-01-01 Nybro
Bergand Aythya marila 2016-01-01 Nybro 10 ex
Knipa Bucephala clangula 2016-01-01 Sättuna
Salskrake Mergus albellus 2016-01-01 Nybro 1 hona
Storskrake Mergus merganser 2016-01-01 Nybro
Gråhäger Ardea cinerea 2016-01-01 Sättuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2016-01-01 Nybro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2016-01-01 Sättuna 1 hona
Ormvråk Buteo buteo 2016-01-01 Ullevi, Kaga 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2016-01-01 Sättuna 2 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2016-01-01 Tornby 1 ex
Sothöna Fulica atra 2016-01-01 Stångåmynningen 100 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2016-01-01 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2016-01-01 Nykvarn
Gråtrut Larus argentatus 2016-01-01 Sättuna
Havstrut Larus marinus 2016-01-01 Stångåmynningen 10 ad
Ringduva Columba palumbus 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2016-01-01 Nykvarn 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2016-01-01 Nykvarnsfallen 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2016-01-01 Nykvarn 25 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Koltrast Turdus merula 2016-01-01 Smedstad
Björktrast Turdus pilaris 2016-01-01 Smedstad
Entita Parus palustris 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2016-01-01 Smedstad
Talgoxe Parus major 2016-01-01 Smedstad
Nötväcka Sitta europaea 2016-01-01 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2016-01-01 Smedstad 5 ex
Skata Pica pica 2016-01-01 Berga, Linköping
Kaja Corvus monedula 2016-01-01 Tornby
Kråka Corvus corone cornix 2016-01-01 Smedstad
Korp Corvus corax 2016-01-01 Gärstad
Gråsparv Passer domesticus 2016-01-01 T1, Linköping
Pilfink Passer montanus 2016-01-01 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2016-01-01 Nykvarn 5 hanar
Grönfink Carduelis chloris 2016-01-01 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2016-01-01 Sättuna 5 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2016-01-01 Smedstad
Gråsiska Carduelis flammea 2016-01-01 Sättuna 10 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2016-01-01 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2016-01-01 Smedstad 3 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2016-01-01 Smedstad