Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Leif Jern har sett under 2016.

Leif Jern's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2016-12-07 Vrinnevi, Norrköping 1 ex
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2016-10-05 Nybro, Röudden 1 ex
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-04 Nybro 1 ex
Smålom Gavia stellata 2016-10-02 Stångskär, Häradsskär 3 ex
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2016-09-30 Södra dammen, Gärstad 1 ex
Lappsparv Calcarius lapponicus 2016-09-07 Sättunaviken 1 ex överflygande/lockande
Stäpphök Circus macrourus 2016-09-03 Sättuna jordhantering 1 1K
Blåhake Luscinia svecica 2016-09-03 Sättuna jordhantering 1 ex
Vit stork Ciconia ciconia 2016-08-14 Hogstad Minst 75 st
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2016-07-18 Krokhult/Blåvik Ca 10 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2016-07-12 Lfk-tornet 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2016-07-12 Lfk-tornet 3 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2016-07-12 Lfk-tornet 3 ex
Rödhuvad dykand Netta rufina 2016-07-10 Norra dammen 1 hane
Prutgås Branta bernicla 2016-07-06 Härnaviken 1 ex
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Nybro 1 ex
Bivråk Pernis apivorus 2016-06-16 Tinnerö 1 ex
Hornuggla Asio otus 2016-05-31 Åsmestad 1-2 ex 1K hördes
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2016-05-31 Mahoniadalen, Linköping 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2016-05-31 Gärstad, norra dammen 2 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2016-05-31 Gärstad, N dammen 2K 1 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2016-05-30 Tolefors - Kapellån 1 ex hördes
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2016-05-30 Ormstensmossen 2 ex hördes
Flodsångare Locustella fluviatilis 2016-05-28 Tolefors 1 ex hördes
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2016-05-28 Bergs slussar 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2016-05-28 Sättuna 8 ex
Törnskata Lanius collurio 2016-05-24 Väderstad 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2016-05-23 Beteby 1 ex
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2016-05-23 Lambohovshagen, Linköping 1 ex hördes
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2016-05-22 Sättuna 2 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2016-05-21 Sättuna 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2016-05-21 Sättuna 1 ex
Kornknarr Crex crex 2016-05-21 Sättuna 1 ex hördes
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2016-05-21 Stångån ovanför Meandern 1 ex hördes
Härmsångare Hippolais icterina 2016-05-21 Kallerstad 2 ex hördes
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2016-05-21 Kallerstad 1 ex hördes
Aftonfalk Falco vespertinus 2016-05-16 Hägerstad 1 ex
Brun glada Milvus migrans 2016-05-16 Rimforsa 1 ex
Ängshök Circus pygargus 2016-05-14 Dagsbergs kyrka 1 hane
Trädgårdssångare Sylvia borin 2016-05-14 Beteby 1 ex hördes
Tornseglare Apus apus 2016-05-14 Leonardsberg 1 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2016-05-14 Brokind 1 ex
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2016-05-14 Viggeby 1 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2016-05-14 Ramstadbron 1 ex hördes
Fjällpipare Charadrius morinellus 2016-05-13 Kaga 1 ex
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-10 Sättuna 1 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2016-05-10 Sättuna 2 ex
Myrspov Limosa lapponica 2016-05-10 Sättuna 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Sillgrissla Uria aalge 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Tordmule Alca torda 2016-05-10 Häradsskär 15 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2016-05-10 Häradsskär 1 ex
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2016-05-10 Häradsskär Minst 1 ex
Dubbelbeckasin Gallinago media 2016-05-10 Sättuna 2 ex hördes
Ejder Somateria mollissima 2016-05-09 Gryts skärgård
Sjöorre Melanitta nigra 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Svärta Melanitta fusca 2016-05-09 Gryts skärgård 4 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Silltrut Larus fuscus 2016-05-09 Gryts skärgård 1 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2016-05-09 Gryts skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2016-05-09 Häradsskär 2 ex
Skärpiplärka Anthus petrosus 2016-05-09 Häradsskär 1 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2016-05-08 Valla koloniområde 1 ex hördes
Svarttärna Chlidonias niger 2016-05-07 Svälinge Ca 30 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2016-05-07 Dags mosse 1 ex hördes
Vassångare Locustella luscinioides 2016-05-07 Bankängen 1 ex hördes
Näktergal Luscinia luscinia 2016-05-06 Stångån/Oskarsgatan 1 ex hördes
Storlom Gavia arctica 2016-05-05 Grytsjön 2 ex
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2016-05-05 Nybro 1 ex
Hussvala Delichon urbica 2016-05-04 Supra, Norrköping 4 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2016-05-04 Leonardsberg 1 ex
Pungmes Remiz pendulinus 2016-05-04 Supra, Norrköping 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2016-05-04 Beteby 1 ex hördes
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Gök Cuculus canorus 2016-05-02 Svälinge 1 ex hördes
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2016-05-02 Svälinge 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2016-05-02 Bokskogen, Omberg 1 ex hördes
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2016-05-01 Stångåmynningen 2 ex hördes
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2016-04-30 Glyttinge 1 ex hördes
Grönbena Tringa glareola 2016-04-30 Sättuna 4 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2016-04-30 Sättuna 1 ex
Backsvala Riparia riparia 2016-04-30 Ånväga 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2016-04-28 Frökärret 1 ex
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2016-04-28 Rosenkällasjön 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2016-04-28 Rosenkällasjön 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2016-04-28 Sättuna 11 ex
Skräntärna Sterna caspia 2016-04-28 Sättuna 1 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2016-04-23 Vallaskogen 2 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2016-04-23 Rydskogen 5 ex
Svarthätta Sylvia atricapilla 2016-04-23 Rydskogen 5 ex
Gulärla Motacilla flava 2016-04-23 Härnaviken 4 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2016-04-20 Älvan 1 ex hördes
Årta Anas querquedula 2016-04-19 Frökärret 2 ex i par
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2016-04-16 Nybro 20 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2016-04-16 Sättuna 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2016-04-16 Nykvarnsparken 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2016-04-14 Kaga k:a 1 ex hane
Hämpling Carduelis cannabina 2016-04-12 Södra dammen, Gärstad 2 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2016-04-12 Sättuna 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2016-04-09 Ekängsdalen 3 ex
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2016-04-09 Rosenkälla 1 hane
Brushane Philomachus pugnax 2016-04-09 Rosenkälla 1 hane
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2016-04-09 Sättuna 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2016-04-09 Nybro 5 ex
Skedand Anas clypeata 2016-04-09 Frökärret 1 hane
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2016-04-07 Rydsskogen, Linköping 1 ex hördes
Fjällgås Anser erythropus 2016-04-07 Nybro 9 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2016-04-07 Gärstad, s:a dammen 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2016-03-29 Styvinge 2 ex hördes
Morkulla Scolopax rusticola 2016-03-29 Styvinge 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2016-03-28 Sättuna 1 hona
Rödspov Limosa limosa 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Storspov Numenius arquata 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2016-03-28 Sättuna 1 par
Rödbena Tringa totanus 2016-03-28 Sättuna 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2016-03-28 Frökärret 1 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2016-03-27 Älgsjödammen 2 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2016-03-27 Hovtornet 2 ex i par
Gravand Tadorna tadorna 2016-03-27 Hovtornet 1 hane
Rördrom Botaurus stellaris 2016-03-27 Hovtornet 1 ex hördes
Sädesärla Motacilla alba 2016-03-27 Hovtornet 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2016-03-27 Stora Lund 1 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2016-03-26 Sättuna Ca 3 ex hördes
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2016-03-26 Sättuna 2 ex
Strandskata Haematopus ostralegus 2016-03-26 Härnaviken 5 ex
Trädlärka Lullula arborea 2016-03-24 Ånväga grustag 1 ex hördes
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-03-22 Nybro 1 ex hördes
Stenfalk Falco columbarius 2016-03-22 Nybro 1 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2016-03-20 Siggantorp 1 ex hördes
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2016-03-20 Kättilstad-slätten 2 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2016-03-20 Sättuna 1 ex
Stjärtand Anas acuta 2016-03-18 Nybro 1 hane
Trana Grus grus 2016-03-16 Ramstad, Tåkern 10 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2016-03-13 Kvarn 1 ex hördes
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2016-03-13 Kvarn 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2016-03-10 Kristineberg, Linghem 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2016-03-08 Valstad, Klockrike 18 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2016-03-08 Valstad, Klockrike 1 ex hördes
Orre Tetrao tetrix 2016-02-07 Kärnskogsmosse 25 hanar - 10+15
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2016-02-07 Trolleflod 1 hona födosökte
Bläsand Anas penelope 2016-02-07 Nybro Ett par
Sädgås Anser fabalis 2016-02-07 Nybro 6 ex
Bläsgås Anser albifrons 2016-02-07 Sättuna 2 ex
Jorduggla Asio flammeus 2016-02-07 Sättunaviken 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2016-02-04 Nybro 20 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2016-02-04 Nybro 1 ex
Kricka Anas crecca 2016-02-04 Västerby 1 hane
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-02-03 Omberg 1 ex hördes
Tofsvipa Vanellus vanellus 2016-02-03 Ramstad, Tåkern 4 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2016-01-29 Smedstad 5 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2016-01-29 Smedstad 1 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2016-01-29 Tokorp 1 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2016-01-22 Grandungen, Nykvarn 1 hona
Fasan Phasianus colchicus 2016-01-21 Smedstad 1 hane
Spillkråka Dryocopus martius 2016-01-21 Frökärret 1 ex hördes
Snatterand Anas strepera 2016-01-21 Reningsverket, Nykvarn 1 hane
Kattuggla Strix aluco 2016-01-21 Linköpings k:n 1-2 ex hördes
Berguv Bubo bubo 2016-01-21 Linköpings k:n 1 ex hördes
Svartmes Parus ater 2016-01-20 Bjäsäter 5 ex
Gröngöling Picus viridis 2016-01-20 Tokorp 1 ex hördes
Tjäder Tetrao urogallus 2016-01-20 Rådsla 3 hönor
Talltita Parus montanus 2016-01-20 Rådsla 2 ex hördes
Berglärka Eremophila alpestris 2016-01-16 Ramstad, Tåkern 1 ex
Skogsduva Columba oenas 2016-01-16 Västerlösa 50 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2016-01-15 Malmslätt 3 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2016-01-13 Marviken 1 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2016-01-13 Marviken 8 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2016-01-13 Femöresbron, Norrköping 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2016-01-12 Tornby 1 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2016-01-10 Snöbryggan, Linköping 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2016-01-08 Snöbryggan, Linköping 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2016-01-07 Nykvarn 1 2K
Järpe Bonasa bonasia 2016-01-07 Kärnskogsmosse 1 ex hördes
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-06 Rådsla/Häggetorp 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2016-01-06 Rådsla/Häggetorp 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2016-01-05 Nykvarn 1 ex
Järnsparv Prunella modularis 2016-01-05 Nykvarn 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2016-01-05 Stångåmynningen 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2016-01-04 Sättuna 14 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2016-01-03 Nykvarn 2 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2016-01-03 Hackeryd, Västerlösa 1 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2016-01-03 Ebborp ca 100 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2016-01-03 Glänås 2 ex i par
Skäggmes Panurus biarmicus 2016-01-03 Glänås ca 25 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2016-01-03 Nykvarn 1 ex
Tamduva Columba livia 2016-01-02 T1, Linköping 2 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2016-01-02 Nykvarn 1 ex
Knölsvan Cygnus olor 2016-01-01 Frökärret, Tinnerö 19 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2016-01-01 Nybro 8 ex
Grågås Anser anser 2016-01-01 Nybro 2 ex
Kanadagås Branta canadensis 2016-01-01 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2016-01-01 Nybro
Brunand Aythya ferina 2016-01-01 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2016-01-01 Nybro
Bergand Aythya marila 2016-01-01 Nybro 10 ex
Knipa Bucephala clangula 2016-01-01 Sättuna
Salskrake Mergus albellus 2016-01-01 Nybro 1 hona
Storskrake Mergus merganser 2016-01-01 Nybro
Gråhäger Ardea cinerea 2016-01-01 Sättuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2016-01-01 Nybro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2016-01-01 Sättuna 1 hona
Ormvråk Buteo buteo 2016-01-01 Ullevi, Kaga 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2016-01-01 Sättuna 2 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2016-01-01 Tornby 1 ex
Sothöna Fulica atra 2016-01-01 Stångåmynningen 100 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2016-01-01 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2016-01-01 Nykvarn
Gråtrut Larus argentatus 2016-01-01 Sättuna
Havstrut Larus marinus 2016-01-01 Stångåmynningen 10 ad
Ringduva Columba palumbus 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2016-01-01 Nykvarn 1 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2016-01-01 Nykvarnsfallen 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2016-01-01 Nykvarn 25 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Koltrast Turdus merula 2016-01-01 Smedstad
Björktrast Turdus pilaris 2016-01-01 Smedstad
Entita Parus palustris 2016-01-01 Smedstad 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2016-01-01 Smedstad
Talgoxe Parus major 2016-01-01 Smedstad
Nötväcka Sitta europaea 2016-01-01 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2016-01-01 Smedstad 5 ex
Skata Pica pica 2016-01-01 Berga, Linköping
Kaja Corvus monedula 2016-01-01 Tornby
Kråka Corvus corone cornix 2016-01-01 Smedstad
Korp Corvus corax 2016-01-01 Gärstad
Gråsparv Passer domesticus 2016-01-01 T1, Linköping
Pilfink Passer montanus 2016-01-01 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2016-01-01 Nykvarn 5 hanar
Grönfink Carduelis chloris 2016-01-01 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2016-01-01 Sättuna 5 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2016-01-01 Smedstad
Gråsiska Carduelis flammea 2016-01-01 Sättuna 10 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2016-01-01 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2016-01-01 Smedstad 3 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2016-01-01 Smedstad