Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Elis Ölfvingsson har sett under _Kin.

Elis Ölfvingsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tallbit Pinicola enucleator 2012-11-18 Hökhult NO Opphem, Rimforsa
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-17 Bränntorpslätten, Horn
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-08-06 Hackelboö, Rimforsa
Myrspov Limosa lapponica 2012-07-29 Klevberget, Rimforsa
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-06-09 Kisa
Svärta Melanitta fusca 2011-10-28 Degerudden, Rimforsa
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2011-09-22 Rien, Horn
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2011-08-17 Harg, Kisa
Rörhöna Gallinula chloropus 2011-08-11 Rimforsa reningsverk
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2011-08-11 Hackelboö, Rimforsa
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2011-07-25 Gårdeby, Tjärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2011-05-31 Kättilstadslätten
Dubbelbeckasin Gallinago media 2011-05-09 Tjärstad spänger
Alfågel Clangula hyemalis 2011-05-05 Råstorp badplats, Oppeby
Smålom Gavia stellata 2011-05-05 Råstorp badplats, Oppeby
Silvertärna Sterna paradisaea 2011-05-04 Nimmern S Fullmestad, Hägerstad
Ejder Somateria mollissima 2011-04-27 Trossbonäs, Horn
Årta Anas querquedula 2011-04-22 Vallingedal, Hycklinge
Gravand Tadorna tadorna 2011-04-03 Rien, Horn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2011-03-25 Tjärstad spänger
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2011-03-22 Tjärstad spänger
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2011-03-21 Tjärstad spänger
Järpe Bonasa bonasia 2011-03-07 Grönebo, Kisa
Skärpiplärka Anthus petrosus 2009-09-30 Hackelboö, Rimforsa
Ängshök Circus pygargus 2009-08-07 Rien, Horn
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2009-07-19 Tjärstad spänger
Roskarl Arenaria interpres 2009-07-19 Tjärstad spänger
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2009-05-26 Striern, Kättilstad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2009-05-26 Hackelboö, Rimforsa
Jorduggla Asio flammeus 2009-04-28 Striern, Kättilstad
Sjöorre Melanitta nigra 2009-04-22 Hackelboö, Rimforsa
Ringtrast Turdus torquatus 2009-04-22 Killingevid, Västra Eneby
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2009-04-17 Hackelboö, Rimforsa
Bergand Aythya marila 2009-04-12 Striern, Kättilstad
Vassångare Locustella luscinioides 2009-04-12 Striern, Kättilstad
Pärluggla Aegolius funereus 2009-03-21 Kopperarp, Tidersrum
Bläsgås Anser albifrons 2009-03-15 Kättilstadslätten
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2008-09-15 Opphem, Rimforsa
Blåhake Luscinia svecica 2008-09-15 Tjärstad spänger
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2008-06-07 Vallingedal, Hycklinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2008-06-06 Rimforsa reningsverk
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2008-04-29 Striern, Kättilstad
Ägretthäger Egretta alba 2007-07-16 Rien, Horn
Berglärka Eremophila alpestris 2007-05-19 Tjärstad spänger
Dvärgmås Larus minutus 2006-05-28 Striern, Kättilstad
Kungsfiskare Alcedo atthis 2005-06-18 Schedevid,Tjärstad
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2005-06-15 Schedevid, Tjärstad
Kornknarr Crex crex 2005-06-04 Schedevid, Tjärstad
Skräntärna Sterna caspia 2005-05-21 Striern, Kättilstad
Vitkindad gås Branta leucopsis 2005-03-31 Kättilstadslätten
Råka Corvus frugilegus 2005-03-31 Tjärstad spänger
Snösparv Plectrophenax nivalis 2004-03-27 Opphem, Rimforsa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2003-10-18 Opphem, Rimforsa
Röd glada Milvus milvus 2003-07-12 Opphem, Rimforsa
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2003-06-04 Opphem, Rimforsa
Rördrom Botaurus stellaris 2003-05-13 Bjärken O Opphem, Rimforsa
Mosnäppa Calidris temminckii 2003-05-10 Dal, Rimforsa
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2003-05-10 Dal, Rimforsa
Småspov Numenius phaeopus 2003-05-10 Dal, Rimforsa
Silkeshäger Egretta garzetta 2003-05-08 Dal, Rimforsa
Rödbena Tringa totanus 2003-05-07 Dal, Rimforsa
Fasan Phasianus colchicus 2003-04-20 Kättilstadslätten
Flodsångare Locustella fluviatilis 2002-06-26 Opphem, Rimforsa
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2002-05-23 Opphem, Rimforsa
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2002-04-26 Rimforsa
Turkduva Streptopelia decaocto 2002-04-06 Rimforsa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2002-01-04 Bjärken O Opphem, Rimforsa
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 1997-03-22 Opphem, Rimforsa
Knölsvan Cygnus olor Opphem, Rimforsa
Sångsvan Cygnus cygnus Opphem, Rimforsa
Sädgås Anser fabalis Opphem, Rimforsa
Grågås Anser anser Opphem, Rimforsa
Kanadagås Branta canadensis Opphem, Rimforsa
Bläsand Anas penelope Striern, Kättilstad
Snatterand Anas strepera Striern, Kättilstad
Kricka Anas crecca Striern, Kättilstad
Gräsand Anas platyrhynchos Opphem, Rimforsa
Stjärtand Anas acuta Striern, Kättilstad
Skedand Anas clypeata Striern, Kättilstad
Brunand Aythya ferina Striern, Kättilstad
Vigg Aythya fuligula Opphem, Rimforsa
Knipa Bucephala clangula Opphem, Rimforsa
Salskrake Mergus albellus Striern, Kättilstad
Småskrake Mergus serrator Gumhem, Björkfors
Storskrake Mergus merganser Opphem, Rimforsa
Orre Tetrao tetrix Opphem, Rimforsa
Tjäder Tetrao urogallus Rimforsa
Storlom Gavia arctica Opphem, Rimforsa
Smådopping Tachybaptus ruficollis Klinga våtmark, Rimforsa
Skäggdopping Podiceps cristatus Opphem, Rimforsa
Svarthakedopping Podiceps auritus Bjärken O Opphem, Rimforsa
Storskarv Phalacrocorax carbo Opphem, Rimforsa
Gråhäger Ardea cinerea Opphem, Rimforsa
Bivråk Pernis apivorus Opphem, Rimforsa
Havsörn Haliaeetus albicilla Opphem, Rimforsa
Brun kärrhök Circus aeruginosus Bjärken O Opphem, Rimforsa
Blå kärrhök Circus cyaneus Opphem, Rimforsa
Duvhök Accipiter gentilis Opphem, Rimforsa
Sparvhök Accipiter nisus Opphem, Rimforsa
Ormvråk Buteo buteo Opphem, Rimforsa
Fjällvråk Buteo lagopus Striern, Kättilstad
Fiskgjuse Pandion haliaetus Opphem, Rimforsa
Tornfalk Falco tinnunculus Kättilstadslätten
Stenfalk Falco columbarius Tegelsätter, Kättilstad
Lärkfalk Falco subbuteo Opphem, Rimforsa
Vattenrall Rallus aquaticus Striern, Kättilstad
Sothöna Fulica atra Striern, Kättilstad
Trana Grus grus Opphem, Rimforsa
Strandskata Haematopus ostralegus Dal, Rimforsa
Ljungpipare Pluvialis apricaria Kättilstadslätten
Tofsvipa Vanellus vanellus Opphem, Rimforsa
Kärrsnäppa Calidris alpina Tjärstad spänger
Brushane Philomachus pugnax Dal, Rimforsa
Enkelbeckasin Gallinago gallinago Opphem, Rimforsa
Morkulla Scolopax rusticola Opphem, Rimforsa
Storspov Numenius arquata Kättilstadslätten
Svartsnäppa Tringa erythropus Dal, Rimforsa
Gluttsnäppa Tringa nebularia Opphem, Rimforsa
Skogssnäppa Tringa ochropus Opphem, Rimforsa
Grönbena Tringa glareola Opphem, Rimforsa
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Opphem, Rimforsa
Skrattmås Larus ridibundus Opphem, Rimforsa
Fiskmås Larus canus Opphem, Rimforsa
Gråtrut Larus argentatus Opphem, Rimforsa
Havstrut Larus marinus Hackelboö, Rimforsa
Fisktärna Sterna hirundo Opphem, Rimforsa
Tamduva Columba livia Rimforsa
Skogsduva Columba oenas Opphem, Rimforsa
Ringduva Columba palumbus Opphem, Rimforsa
Gök Cuculus canorus Opphem, Rimforsa
Berguv Bubo bubo Skyddad lokal, Kinda kommun
Sparvuggla Glaucidium passerinum Opphem, Rimforsa
Kattuggla Strix aluco Opphem, Rimforsa
Hornuggla Asio otus Opphem, Rimforsa
Tornseglare Apus apus Opphem, Rimforsa
Göktyta Jynx torquilla Opphem, Rimforsa
Gröngöling Picus viridis Opphem, Rimforsa
Spillkråka Dryocopus martius Opphem, Rimforsa
Större hackspett Dendrocopos major Opphem, Rimforsa
Mindre hackspett Dendrocopos minor Opphem, Rimforsa
Trädlärka Lullula arborea Bjärken O Opphem, Rimforsa
Sånglärka Alauda arvensis Opphem, Rimforsa
Backsvala Riparia riparia Kättilstadslätten
Ladusvala Hirundo rustica Opphem, Rimforsa
Hussvala Delichon urbica Opphem, Rimforsa
Trädpiplärka Anthus trivialis Opphem, Rimforsa
Ängspiplärka Anthus pratensis Opphem, Rimforsa
Gulärla Motacilla flava Striern, Kättilstad
Forsärla Motacilla cinerea Hallstad kvarn, Rimforsa
Sädesärla Motacilla alba Opphem, Rimforsa
Sidensvans Bombycilla garrulus Opphem, Rimforsa
Strömstare Cinclus cinclus Opphem, Rimforsa
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Opphem, Rimforsa
Järnsparv Prunella modularis Opphem, Rimforsa
Rödhake Erithacus rubecula Opphem, Rimforsa
Näktergal Luscinia luscinia Opphem, Rimforsa
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus Opphem, Rimforsa
Buskskvätta Saxicola rubetra Opphem, Rimforsa
Stenskvätta Oenanthe oenanthe Opphem, Rimforsa
Koltrast Turdus merula Opphem, Rimforsa
Björktrast Turdus pilaris Opphem, Rimforsa
Taltrast Turdus philomelos Opphem, Rimforsa
Rödvingetrast Turdus iliacus Opphem, Rimforsa
Dubbeltrast Turdus viscivorus Opphem, Rimforsa
Gräshoppsångare Locustella naevia Tjärstad spänger
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus Striern, Kättilstad
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus Opphem, Rimforsa
Härmsångare Hippolais icterina Opphem, Rimforsa
Ärtsångare Sylvia curruca Opphem, Rimforsa
Törnsångare Sylvia communis Opphem, Rimforsa
Trädgårdssångare Sylvia borin Opphem, Rimforsa
Svarthätta Sylvia atricapilla Opphem, Rimforsa
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix Opphem, Rimforsa
Gransångare Phylloscopus collybita Rimforsa reningsverk
Lövsångare Phylloscopus trochilus Opphem, Rimforsa
Kungsfågel Regulus regulus Opphem, Rimforsa
Grå flugsnappare Muscicapa striata Opphem, Rimforsa
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Opphem, Rimforsa
Skäggmes Panurus biarmicus Striern, Kättilstad
Stjärtmes Aegithalos caudatus Opphem, Rimforsa
Entita Parus palustris Opphem, Rimforsa
Talltita Parus montanus Opphem, Rimforsa
Tofsmes Parus cristatus Opphem, Rimforsa
Svartmes Parus ater Opphem, Rimforsa
Blåmes Parus caeruleus Opphem, Rimforsa
Talgoxe Parus major Opphem, Rimforsa
Nötväcka Sitta europaea Opphem, Rimforsa
Trädkrypare Certhia familiaris Opphem, Rimforsa
Törnskata Lanius collurio Opphem, Rimforsa
Varfågel Lanius excubitor Opphem, Rimforsa
Nötskrika Garrulus glandarius Opphem, Rimforsa
Skata Pica pica Opphem, Rimforsa
Nötkråka Nucifraga caryocatactes Opphem, Rimforsa
Kaja Corvus monedula Opphem, Rimforsa
Kråka Corvus corone cornix Opphem, Rimforsa
Korp Corvus corax Opphem, Rimforsa
Stare Sturnus vulgaris Opphem, Rimforsa
Gråsparv Passer domesticus Rimforsa
Pilfink Passer montanus Opphem, Rimforsa
Bofink Fringilla coelebs Opphem, Rimforsa
Bergfink Fringilla montifringilla Opphem, Rimforsa
Grönfink Carduelis chloris Opphem, Rimforsa
Steglits Carduelis carduelis Opphem, Rimforsa
Grönsiska Carduelis spinus Opphem, Rimforsa
Hämpling Carduelis cannabina Opphem, Rimforsa
Gråsiska Carduelis flammea Opphem, Rimforsa
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra Opphem, Rimforsa
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus Opphem, Rimforsa
Domherre Pyrrhula pyrrhula Opphem, Rimforsa
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes Opphem, Rimforsa
Gulsparv Emberiza citrinella Opphem, Rimforsa
Sävsparv Emberiza schoeniclus Opphem, Rimforsa