Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Bergvall har sett under ista.

Magnus Bergvall's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen Gärdstadsverken
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-10 Sättuna
Skärsnäppa Calidris maritima 2014-10-16 Leonardsberg
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2014-05-21 Sättunaviken
Tretåig mås Rissa tridactyla 2013-10-06 Häradskär
Citronärla Motacilla citreola 2013-05-11 Beteby Svensksundsviken
Berglärka Eremophila alpestris 2013-02-26 Malmölandet, Norrköping
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-19 Värö, Linköping
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-19 Sättunaviken
Sandlöpare Calidris alba 2012-09-17 Häradskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2012-09-17 Häradskär
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-17 Hygge V om Starrnäset, Krokek
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-09 Loddbynäset, Åby
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-03-27 Härnaviken
Alförrädare Polysticta stelleri 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-23 Häradsudden, Norrköping
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2011-10-29 Vreta Kloster
Svartpannad törnskata Lanius minor 2011-07-24 Lövängsborg, Tåkern
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2011-04-22 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2010-06-01 Härnaviken
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2010-05-16 Nybro, Svartåmynningen
Småtrapp Tetrax tetrax 2010-05-14 Svärtinge gård
Sillgrissla Uria aalge 2010-05-10 Häradsskär
Ringtrast Turdus torquatus 2010-04-05 Norsholm
Vittrut Larus hyperboreus 2010-01-01 Strömsparken, Norrköping
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2009-06-03 Gamla Rörsviken
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2009-06-02 Univ. Linköping
Gulhämpling Serinus serinus 2009-05-27 Trtädgårdsföreningen, Linköping
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2009-05-23 Fröjerum
Dubbelbeckasin Gallinago media 2009-05-06 Beteby, Svensksundsviken
Tallbit Pinicola enucleator 2009-04-04 Bråborg, Svensksundsviken
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2009-03-04 Svälinge, Tåkern
Brun glada Milvus migrans 2008-09-11 Vallerstad Kyrka
Rostand Tadorna ferruginea 2008-09-06 Svensksundsviken
Småtärna Sterna albifrons 2008-06-04 Härnaviken
Vit stork Ciconia ciconia 2008-05-29 Skärlunda
Nilgås Alopochen aegyptiaca 2008-05-27 Tåkern
Fjällpipare Charadrius morinellus 2008-05-19 Knivberga
Vassångare Locustella luscinioides 2008-05-05 Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2008-05-04 Sättunaviken
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2008-04-13 Sättunaviken
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2008-04-05 Trolleflod
Tordmule Alca torda 2008-03-30 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2008-03-30 Häradsskär
Berguv Bubo bubo 2008-03-09 Norrköping
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2008-03-08 Linköping
Rödhuvad törnskata Lanius senator 2007-11-04 Missjö
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2007-10-07 Svensksundsviken
Rödhalsad gås Branta ruficollis 2007-10-06 Svensksundsviken
Stäpphök Circus macrourus 2007-10-06 Svensksundsviken
Prutgås Branta bernicla 2007-09-29
Bläsgås Anser albifrons 2007-09-19 Svensksundsviken
Fjällgås Anser erythropus 2007-09-19 Svensksundsviken
Härfågel Upupa epops 2007-09-12 Kvillinge
Ortolansparv Emberiza hortulana 2007-09-03 Knivbergavägen
Aftonfalk Falco vespertinus 2007-09-02 Isberga Naturreservat
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2007-09-01 Nybro, Svartåmynningen
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2007-08-22 Svensksundsviken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2007-08-21 Söderköping
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2007-08-18 Svensksundsviken
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 2007-07-26 Nybro, Svartåmynningen
Roskarl Arenaria interpres 2007-07-15 Svensksundsviken
Svarttärna Chlidonias niger 2007-07-13 Nybro, Svartåmynningen
Tofslärka Galerida cristata 2007-06-03 Skärlunda gård
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2007-05-26 Sörsjön
Flodsångare Locustella fluviatilis 2007-05-25 Herrebrotippen
Ägretthäger Egretta alba 2007-05-10 Nybro, Svartåmynningen
Småsnäppa Calidris minuta 2006-09-14 Svensksundsviken
Kungsörn Aquila chrysaetos 1994-05-20 Vånga
Strandskata Haematopus ostralegus 1994-05-20 Svensksundsviken
Svärta Melanitta fusca 1993-07-21 Tyreslöt
Orre Tetrao tetrix 1993-04-24 Trankärret, Vånga
Kärrsnäppa Calidris alpina 1993-04-10 Svensksundsviken
Kattuggla Strix aluco 1992-07-09 Trankärret, Vånga
Storlom Gavia arctica 1992-07-02 Axsjön, Vånga
Järnsparv Prunella modularis 1992-05-14 Trankärret, Vånga
Rosenfink Carpodacus erythrinus 1992-05-14 Vånga
Bergfink Fringilla montifringilla 1992-04-22 Vilbergen
Gravand Tadorna tadorna 1992-03-25 Svensksundsviken
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 1992-02-20 Vilbergen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 1991-07-12 Trankärret, Vånga
Morkulla Scolopax rusticola 1991-06-27 Trankärret, Vånga
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 1991-05-31 Trankärret, Vånga
Mindre strandpipare Charadrius dubius 1991-05-27 Svensksundsviken
Duvhök Accipiter gentilis 1991-04-07
Silltrut Larus fuscus 1991-04-07 Svensksundsviken
Sparvuggla Glaucidium passerinum 1991-02-15 Vrinneviskogen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 1990-12-20 Kättsätterskogen
Råka Corvus frugilegus 1990-12-10 Vilbergen
Kustsnäppa Calidris canutus 1990-06-23 Svensksundsviken
Rördrom Botaurus stellaris 1990-06-08 Svensksundsviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 1990-05-04 Kättsätterskogen
Smålom Gavia stellata 1990-04-10 Svensksundsviken
Tornseglare Apus apus 1974-07-15 Varsten, Söderköping Datum ca.Flög in i huset och vi släppte ut den
Knölsvan Cygnus olor
Sångsvan Cygnus cygnus
Sädgås Anser fabalis
Grågås Anser anser
Kanadagås Branta canadensis
Vitkindad gås Branta leucopsis
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca
Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Årta Anas querquedula
Skedand Anas clypeata
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Ejder Somateria mollissima
Alfågel Clangula hyemalis
Sjöorre Melanitta nigra
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Järpe Bonasa bonasia
Tjäder Tetrao urogallus
Rapphöna Perdix perdix
Vaktel Coturnix coturnix
Fasan Phasianus colchicus
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Svarthakedopping Podiceps auritus
Storskarv Phalacrocorax carbo
Bivråk Pernis apivorus
Havsörn Haliaeetus albicilla
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Blå kärrhök Circus cyaneus
Ängshök Circus pygargus
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Tornfalk Falco tinnunculus
Stenfalk Falco columbarius
Lärkfalk Falco subbuteo
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Vattenrall Rallus aquaticus
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Kornknarr Crex crex
Rörhöna Gallinula chloropus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Kustpipare Pluvialis squatarola
Tofsvipa Vanellus vanellus
Mosnäppa Calidris temminckii
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Brushane Philomachus pugnax
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Rödspov Limosa limosa
Myrspov Limosa lapponica
Småspov Numenius phaeopus
Storspov Numenius arquata
Svartsnäppa Tringa erythropus
Rödbena Tringa totanus
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Skogssnäppa Tringa ochropus
Grönbena Tringa glareola
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Dvärgmås Larus minutus
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Gråtrut Larus argentatus
Havstrut Larus marinus
Skräntärna Sterna caspia
Fisktärna Sterna hirundo
Silvertärna Sterna paradisaea
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Gök Cuculus canorus
Hornuggla Asio otus
Jorduggla Asio flammeus
Pärluggla Aegolius funereus
Göktyta Jynx torquilla
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Trädlärka Lullula arborea
Sånglärka Alauda arvensis
Backsvala Riparia riparia
Ladusvala Hirundo rustica
Hussvala Delichon urbica
Trädpiplärka Anthus trivialis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Skärpiplärka Anthus petrosus
Gulärla Motacilla flava
Forsärla Motacilla cinerea
Sädesärla Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Strömstare Cinclus cinclus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Rödhake Erithacus rubecula
Näktergal Luscinia luscinia
Blåhake Luscinia svecica
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Buskskvätta Saxicola rubetra
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Koltrast Turdus merula
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Gräshoppsångare Locustella naevia
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare Hippolais icterina
Ärtsångare Sylvia curruca
Törnsångare Sylvia communis
Trädgårdssångare Sylvia borin
Svarthätta Sylvia atricapilla
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Gransångare Phylloscopus collybita
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Kungsfågel Regulus regulus
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Skäggmes Panurus biarmicus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Pungmes Remiz pendulinus
Törnskata Lanius collurio
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Kaja Corvus monedula
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Lappsparv Calcarius lapponicus
Snösparv Plectrophenax nivalis
Gulsparv Emberiza citrinella
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Björktrast Turdus pilaris
Taltrast Turdus philomelos
Gråhäger Ardea cinerea
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera