Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Bergvall har sett under 2017.

Magnus Bergvall's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-07-01 Gravefors
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-06-30 Söderköping
Storlom Gavia arctica 2017-06-22 Bråviken
Bivråk Pernis apivorus 2017-06-22 Kolmården
Silltrut Larus fuscus 2017-06-22 Lindö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-06-16 Skenäs färjeläger
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-06-16 Skenäs Färjeläger
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-16 Skenäs Färjeläger
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen gärdstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra Dammen Gärdstad
Törnskata Lanius collurio 2017-06-11 Gamla Rörsviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Kanalgatan, Lindö
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro våtmark
Morkulla Scolopax rusticola 2017-06-09 Sarven
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-09 Sarven
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-29 Norrköping
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-21 Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Herrebro
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-21 Herrebro
Kornknarr Crex crex 2017-05-21 Herrebro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-20 Beteby
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-20 Beteby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Vilbergen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Beteby
Backsvala Riparia riparia 2017-05-20 Beteby
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-20 Beteby
Ängshök Circus pygargus 2017-05-20 Dagsbergs Kyrka
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-20 Beteby
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Vilbergen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Vilbergen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-12 Vrinnevi
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-12 Vrinnevi
Ejder Somateria mollissima 2017-05-10 Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-05-10 Svensksundsviken
Gök Cuculus canorus 2017-05-10 Svensksundsviken
Spillkråka Dryocopus martius 2017-05-10 Svensksundsviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Svensksundsviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Svensksundsviken
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-10 Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-05-09 Herrebro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-09 Herrebro
Grönbena Tringa glareola 2017-05-09 Herrebro
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-09 Herrebro
Hämpling Carduelis cannabina 2017-05-09 Herrebro
Årta Anas querquedula 2017-05-04 Herrebro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-05-04 Herrebro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-04 Herrebro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-04 Herrebro
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-05-04 Gamla Rörsviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-05-04 Leonardsberg
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Leonardsberg
Skogsduva Columba oenas 2017-05-04 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-05-01 Åby gård
Stjärtand Anas acuta 2017-05-01 Åby gård
Småskrake Mergus serrator 2017-05-01 Sättunaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-05-01 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-05-01 Åby gård
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-01 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-05-01 Nybro
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-01 Åby gård
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-05-01 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-01 Åby gård
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-30 Herrebro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-30 Herrebro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-30 Herrebro
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-30 Herrebro
Gulärla Motacilla flava 2017-04-30 Herrebro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Herrebro
Kricka Anas crecca 2017-04-29 Herrebro
Skedand Anas clypeata 2017-04-29 Herrebro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-29 Herrebro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-29 Herrebro
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-04-29 Herrebro
Trana Grus grus 2017-04-29 Herrebro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-04-29 Herrebro
Rödbena Tringa totanus 2017-04-29 Herrebro
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-29 Herrebro
Trädlärka Lullula arborea 2017-04-29 Herrebro
Sånglärka Alauda arvensis 2017-04-29 Herrebro
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-29 Herrebro
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-29 Herrebro
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-29 Herrebro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-29 Herrebro
Stare Sturnus vulgaris 2017-04-29 Herrebro
Bofink Fringilla coelebs 2017-04-29 Herrebro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-29 Herrebro
Korp Corvus corax 2017-04-29 Herrebro
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-04-27 Strömmen
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-25 Hamnen norrköping
Sädgås Anser fabalis 2017-03-11 Knivberga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-11 Hamnen Norrköping
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-20 Vrinnevi
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-20 Vrinnevi
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-20 Vrinnevi
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-17 Vilbergen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Hamnen Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-01 Knivberga
Grågås Anser anser 2017-01-01 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Knivberga
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården
Snatterand Anas strepera 2017-01-01 Strömma
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Lindö
Brunand Aythya ferina 2017-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Kardonbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Lindö
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Gamla Rörsviken
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Lindö
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Hamnen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Åbackarna
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Hamnen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Knivberga
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Rådhuset Norrköping
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Kardonbron
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Lindö
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Vilbergen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-01 Kneipen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Knivberga
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-01 Hamnen, gamla värmeverket Norrköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Lindö
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Lindö
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Lindö
Entita Parus palustris 2017-01-01 Strömma
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lindö
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lindö
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-01 Svärtinge
Skata Pica pica 2017-01-01 Lindö
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Lindö
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Lindö
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lindö
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lindö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Åbackarna
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Lindö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-01 Knivberga
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Knivberga
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Kardonbron
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Lindö
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-01 Kardonbron
Kattuggla Strix aluco Lasarettet norrköping