Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Bergvall har sett under 2012.

Magnus Bergvall's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-19 Värö, Linköping
Tallbit Pinicola enucleator 2012-11-12 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-19 Sättunaviken
Stäpphök Circus macrourus 2012-10-05 Sättunaviken
Sillgrissla Uria aalge 2012-09-21 Häradskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2012-09-17 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2012-09-17 Häradskär
Sandlöpare Calidris alba 2012-09-17 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2012-09-16 Häradskär
Pärluggla Aegolius funereus 2012-09-16 Häradsskär
Lappsparv Calcarius lapponicus 2012-09-10 Knivberga
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2012-09-08 Knivberga
Rostand Tadorna ferruginea 2012-08-23 Härnaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2012-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-08-01 Bråborg, Svensksundsviken
Småsnäppa Calidris minuta 2012-07-17 Bråborg Svensksundsviken
Myrspov Limosa lapponica 2012-07-17 Bråborg Svensksundsviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2012-06-30 Beteby
Kärrsnäppa Calidris alpina 2012-06-26 Bråborg, Svensksundsviken
Vassångare Locustella luscinioides 2012-06-24 Bråborgs strandängar, Svensksundsviken
Vaktel Coturnix coturnix 2012-06-11 Drögestad
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2012-06-04 Hultsbruk
Törnskata Lanius collurio 2012-06-01 Herrebrotippen Norrköping
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2012-05-31 Beteby
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-05-31 Herrebrotippen Norrköping
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-30 Gamla Rörsviken
Flodsångare Locustella fluviatilis 2012-05-30 Gamla Rörsviken
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2012-05-30 Sarven, Svärtinge
Kornknarr Crex crex 2012-05-30 Ringstads Mosse
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-05-23 Gamla Rörsviken
Bivråk Pernis apivorus 2012-05-21 Beteby, Svensksundsviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2012-05-21 Beteby, Svensksundsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2012-05-21 Gamla Rörsviken
Stenfalk Falco columbarius 2012-05-17 Svensksundsviken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-05-16 Fröjerums våtmark
Svarttärna Chlidonias niger 2012-05-15 Nybro Svartåmynningen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-15 Vrinnevi våtmark
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-11 Sättunaviken
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2012-05-11 Öhmanskajen
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-10 Beteby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-10 Beteby
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-10 Beteby
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-10 Beteby
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-10 Gamla Rörsviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-05-08 Kårtorp
Gök Cuculus canorus 2012-05-05 Svensksundsviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-05-03 Svensksundsviken
Tornseglare Apus apus 2012-05-03 Svensksundsviken
Backsvala Riparia riparia 2012-05-03 Vrinnevi Våtmark
Årta Anas querquedula 2012-05-02 Leonardsberg
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-05-02 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2012-05-02 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2012-05-02 Leonardsberg
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-02 Leonardsberg
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-05-02 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-05-02 Leonardsberg
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-05-02 Leonardsberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-04-30 Kättsätter, Norrköping
Hussvala Delichon urbica 2012-04-27 Svensksundsviken
Ängshök Circus pygargus 2012-04-27 Svensksundsviken
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2012-04-26 Svensksundsviken
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-04-26 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-04-24 Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2012-04-24 Svensksundsviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-24 Svensksundsviken
Grönbena Tringa glareola 2012-04-24 svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2012-04-24 Svensksundsviken
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-04-24 Svensksundsviken
Göktyta Jynx torquilla 2012-04-24 Svensksundsviken
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-04-24 Vrinneviskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-04-24 Vrinnevi våtmark
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-23 Kårtorp
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-04-19 Leonardsberg
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-04-18 Hillerstadammen
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-04-18 Beteby, Svenksundsviken
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-17 Hygge V om Starrnäset, Krokek
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-16 Södra dammen, Gärdstadverken
Rödspov Limosa limosa 2012-04-16 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2012-04-16 Sättunaviken
Pungmes Remiz pendulinus 2012-04-16 Supra, Norrköping
Smålom Gavia stellata 2012-04-15 Lövskären
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-15 Lövskären
Silltrut Larus fuscus 2012-04-15 Lövskären
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-15 Lövskären
Jorduggla Asio flammeus 2012-04-15 Lövskären
Skärpiplärka Anthus petrosus 2012-04-15 Lövskären
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-15 Lövskären
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-04-14 Leonardsberg
Vattenrall Rallus aquaticus 2012-04-14 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2012-04-12 Vrinnevi våtmark
Storlom Gavia arctica 2012-04-09 Bråborg, Svensksundsviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-04-09 Bråborg, Svensksundsviken
Sädesärla Motacilla alba 2012-04-09 Bråborg, Svensksundsviken
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-09 Loddbynäset, Åby
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-04-04 Beteby, Svensksundsviken
Fjällgås Anser erythropus 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-03-28 Beteby, Svensksundsviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-03-28 Åby Gård
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-03-27 Härnaviken
Orre Tetrao tetrix 2012-03-27 Tolskepp
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-03-27 Tolskepp
Forsärla Motacilla cinerea 2012-03-27 Gravefors
Ejder Somateria mollissima 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Alförrädare Polysticta stelleri 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Sjöorre Melanitta nigra 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Svärta Melanitta fusca 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Småskrake Mergus serrator 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tordmule Alca torda 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Tobisgrissla Cepphus grylle 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Gravand Tadorna tadorna 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2012-03-24 Fjällmossen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-03-24 Fjällmossen
Snatterand Anas strepera 2012-03-23 Åby Gård Norsholm
Skedand Anas clypeata 2012-03-23 Åby Gård Norsholm
Rördrom Botaurus stellaris 2012-03-23 Åby Gård Norsholm
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-03-23 Häradsudden
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-03-22 Bråborg, Svensksundsviken
Järnsparv Prunella modularis 2012-03-21 Sjökullen
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-20 Kättsätter
Trädlärka Lullula arborea 2012-03-20 Kättsätter
Morkulla Scolopax rusticola 2012-03-20 Häradsudden
Hornuggla Asio otus 2012-03-20 Häradsudden
Snösparv Plectrophenax nivalis 2012-03-19 Kättsätter, Norrköping
Bläsand Anas penelope 2012-03-16 Nya Våtmarken, Borgs Kyrka
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-03-16 Knivbergavägen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2012-03-16 Björnsnäs, Norrköping
Trana Grus grus 2012-03-16 Björnsnäs, Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2012-03-09 Ringstads mosse
Skogsduva Columba oenas 2012-03-09 Knivberga
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-03-08 Maxiområdet, Norrköping
Sädgås Anser fabalis 2012-02-29 Knivberga
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-02-29 Knivberga
Duvhök Accipiter gentilis 2012-02-29 Ringstads Mosse
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-02-29 Knivberga
Bergand Aythya marila 2012-02-28 Lindö
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-02-27 Knivbergavägen
Sånglärka Alauda arvensis 2012-02-27 Knivbergavägen
Hämpling Carduelis cannabina 2012-02-27 Ringstads Mosse
Bofink Fringilla coelebs 2012-02-24 Kårtorpsvägen 44
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-23 Tippen Häradsudden, Norrköping
Kricka Anas crecca 2012-02-22 Tannefors, Linköping
Rapphöna Perdix perdix 2012-02-22 Kaga kyrka, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2012-02-22 Tornby, Linköping
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-02-17 Färgaregården
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-02-13 Fröjerum/Gibraltar
Snösiska Carduelis hornemanni 2012-02-01 Gamla Rörsviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-02-01 Lindö, Kanalmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-01-26 Femöresbron
Kungsfiskare Alcedo atthis 2012-01-26 Gamla Rörsviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2012-01-24 Ringstad mosse
Rödhake Erithacus rubecula 2012-01-23 Färgaregården
Ringduva Columba palumbus 2012-01-21 Folkparken
Alfågel Clangula hyemalis 2012-01-19 Marviken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-01-19 Marviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-01-16 Himmelstalund
Gröngöling Picus viridis 2012-01-13 Kårtorp, Norrköping
Stjärtand Anas acuta 2012-01-12 Öhmanskajen, Norrköping
Varfågel Lanius excubitor 2012-01-10 Ringstad mosse
Brunand Aythya ferina 2012-01-09 Händelö
Salskrake Mergus albellus 2012-01-09 Händelö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-01-09 Femöresbron
Havstrut Larus marinus 2012-01-09 Händelö
Spillkråka Dryocopus martius 2012-01-08 Vrinnevi
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-01-07 Kårtorp
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-06 Kättsätter
Steglits Carduelis carduelis 2012-01-04 Femöresbron
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-01-04 Vilbergen
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-01-03 Knivberga
Strömstare Cinclus cinclus 2012-01-03 Campus, Norrköping
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-01-03 Ringstads mosse
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2012-01-03 Ringstads mosse
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-01 Norsholm
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-01 Fröjerum
Grågås Anser anser 2012-01-01 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2012-01-01 Knivberga
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-01-01 Femöresbron
Vigg Aythya fuligula 2012-01-01 Femöresbron
Knipa Bucephala clangula 2012-01-01 Femöresbron
Storskrake Mergus merganser 2012-01-01 Himmelstalund
Gråhäger Ardea cinerea 2012-01-01 Himmelstalund
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-01-01 Lövstasjön
Sparvhök Accipiter nisus 2012-01-01 Fröjerum
Ormvråk Buteo buteo 2012-01-01 Fröjerum
Sothöna Fulica atra 2012-01-01 Femöresbron
Skrattmås Larus ridibundus 2012-01-01 Färgaregården
Fiskmås Larus canus 2012-01-01 Campus
Gråtrut Larus argentatus 2012-01-01 Klockaretorpet
Tamduva Columba livia 2012-01-01 Kimstad
Turkduva Streptopelia decaocto 2012-01-01 Kneippen
Kattuggla Strix aluco 2012-01-01 Folkparken, Norrköping
Större hackspett Dendrocopos major 2012-01-01 Fröjerum
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-01-01 Färgaregården
Koltrast Turdus merula 2012-01-01 Vilbergen
Björktrast Turdus pilaris 2012-01-01 Vilbergen
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-01 Fröjerum
Entita Parus palustris 2012-01-01 Fröjerum
Talltita Parus montanus 2012-01-01 Fröjerum
Blåmes Parus caeruleus 2012-01-01 Fröjerum
Talgoxe Parus major 2012-01-01 Vilbergen
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-01 Folkparken
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-01 Fröjerum
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-01 Fröjerum
Skata Pica pica 2012-01-01 Vilbergen
Kaja Corvus monedula 2012-01-01 Vilbergen
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-01 Vilbergen
Korp Corvus corax 2012-01-01 Fröjerum
Stare Sturnus vulgaris 2012-01-01 Fröjerum
Gråsparv Passer domesticus 2012-01-01 Färgaregården
Pilfink Passer montanus 2012-01-01 Folkparken
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-01 Fröjerum
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-01 Femöresbron
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-01 Fröjerum
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-01-01 Fröjerum
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-01 Fröjerum
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-01-01 Fröjerum
Svartmes Parus ater 2012-01-01 Kättsätter
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2012-01-01 Kättsätter
Fasan Phasianus colchicus 2012-01-01 Kättsätter
Mosnäppa Calidris temminckii 2010-05-10 Beteby