Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under _Val.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradsskär
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2011-10-15 Häradskär
Dvärgmås Larus minutus 2011-10-15 Häradskär
Skräntärna Sterna caspia 2011-04-22 Häradskär
Skedand Anas clypeata 2010-05-09 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2010-05-09 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2010-05-09 Fyruddens hamn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2010-02-26 Gusum
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2010-02-26 Gusum
Bergand Aythya marila 2009-05-31 Häradskär
Rödbena Tringa totanus 2009-05-31 Häradskär
Roskarl Arenaria interpres 2009-05-31 Tärnskär, Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2009-05-31 Häradskär
Hussvala Delichon urbica 2009-05-31 Häradskär
Trädpiplärka Anthus trivialis 2009-05-31 Häradskär
Härmsångare Hippolais icterina 2009-05-31 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2009-05-31 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2009-05-31 Häradskär
Trädgårdssångare Sylvia borin 2009-05-31 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2009-05-31 Häradskär
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2009-05-31 Häradskär
Tjäder Tetrao urogallus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Gök Cuculus canorus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Pärluggla Aegolius funereus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Spillkråka Dryocopus martius 2009-04-10 Strolången
Snatterand Anas strepera 2009-04-05 Häradskär
Vit stork Ciconia ciconia 2009-04-05 Häradskär
Blå kärrhök Circus cyaneus 2009-04-05 Häradskär
Tornfalk Falco tinnunculus 2009-04-05 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2009-04-05 Häradskär
Hornuggla Asio otus 2009-04-05 Häradskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2009-04-05 Häradskär
Rödvingetrast Turdus iliacus 2009-04-05 Häradskär
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2008-05-26 Gusums kyrka
Gransångare Phylloscopus collybita 2008-04-06 Häradskär
Morkulla Scolopax rusticola 2008-03-30 Fyruddens hamn
Storspov Numenius arquata 2008-03-30 Häradskär
Trädlärka Lullula arborea 2008-03-30 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2007-10-20 Häradskär
Svarthätta Sylvia atricapilla 2007-10-20 Häradskär
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2007-10-20 Häradskär
Snösparv Plectrophenax nivalis 2007-10-20 Häradskär
Buskskvätta Saxicola rubetra 2007-05-25 Strolången
Tornseglare Apus apus 2007-05-11 Strolången
Ladusvala Hirundo rustica 2007-05-11 Strolången
Gravand Tadorna tadorna 2007-03-31 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2007-03-31 Häradskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2007-03-31 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2007-03-31 Häradskär
Tordmule Alca torda 2007-03-31 Häradskär
Entita Parus palustris 2007-03-31 Häradskär
Steglits Carduelis carduelis 2007-03-31 Häradskär
Hämpling Carduelis cannabina 2007-03-31 Häradskär
Gråsparv Passer domesticus 2007-01-20 Gusum
Duvhök Accipiter gentilis 2006-12-09 Gusums kyrka
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2006-10-08 Gusum
Bläsgås Anser albifrons 2006-10-07 Häradskär
Kricka Anas crecca 2006-10-07 Strolången
Sjöorre Melanitta nigra 2006-10-07 Häradskär
Sparvhök Accipiter nisus 2006-10-07 Häradskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2006-10-07 Häradskär
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2006-10-07 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2006-10-07 Häradskär
Skogsduva Columba oenas 2006-10-07 Häradskär
Sånglärka Alauda arvensis 2006-10-07 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2006-10-07 Häradskär
Järnsparv Prunella modularis 2006-10-07 Häradskär
Taltrast Turdus philomelos 2006-10-07 Häradskär
Talltita Parus montanus 2006-10-07 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2006-10-07 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Bläsand Anas penelope 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Stjärtand Anas acuta 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Brunand Aythya ferina 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Ejder Somateria mollissima 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Svärta Melanitta fusca 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Salskrake Mergus albellus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Småskrake Mergus serrator 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Storlom Gavia arctica 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Storskarv Phalacrocorax carbo 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Silltrut Larus fuscus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Havstrut Larus marinus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Tobisgrissla Cepphus grylle 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Ängspiplärka Anthus pratensis 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Tofsmes Parus cristatus 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2006-05-27 Valdemarsviks kommun
Skäggdopping Podiceps cristatus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Fisktärna Sterna hirundo 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Göktyta Jynx torquilla 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Näktergal Luscinia luscinia 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Råka Corvus frugilegus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2006-04-29 Strolången
Grågås Anser anser 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Vitkindad gås Branta leucopsis 2006-04-09 Strolången
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Sothöna Fulica atra 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Tofsvipa Vanellus vanellus 2006-04-09 Gusums kyrka
Skogssnäppa Tringa ochropus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Skrattmås Larus ridibundus 2006-04-09 Valdemarsviks kyrka
Sädesärla Motacilla alba 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Rödhake Erithacus rubecula 2006-04-09 Gusum
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Korp Corvus corax 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Kanadagås Branta canadensis 2006-04-08 Gusums kyrka
Ormvråk Buteo buteo 2006-04-08 Valdemarsviks kommun
Trana Grus grus 2006-04-08 Valdemarsviks kommun
Stare Sturnus vulgaris 2006-04-08 Gusum
Bergfink Fringilla montifringilla 2006-04-08 Gusum
Knipa Bucephala clangula 2006-03-12 Gusums kyrka
Gråhäger Ardea cinerea 2006-03-12 Gusums kyrka
Svartmes Parus ater 2006-03-12 Gusum
Trädkrypare Certhia familiaris 2006-03-12 Gusum
Grönsiska Carduelis spinus 2006-03-12 Gusum
Nötskrika Garrulus glandarius 2006-03-11 Gusum
Kaja Corvus monedula 2006-02-05 Gusum
Grönfink Carduelis chloris 2006-02-05 Gusum
Sångsvan Cygnus cygnus 2005-12-24 Strolången
Fjällvråk Buteo lagopus 2005-12-24 Strolången
Kråka Corvus corone cornix 2005-12-24 Gusum
Bofink Fringilla coelebs 2005-12-24 Gusum
Gulsparv Emberiza citrinella 2005-12-24 Gusum
Tamduva Columba livia 2005-12-04 Gusum
Ringduva Columba palumbus 2005-12-04 Gusum
Björktrast Turdus pilaris 2005-12-04 Gusum
Skata Pica pica 2005-12-04 Gusum
Pilfink Passer montanus 2005-12-04 Gusum
Knölsvan Cygnus olor 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gräsand Anas platyrhynchos 2005-11-02 Gusums kyrka
Vigg Aythya fuligula 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Alfågel Clangula hyemalis 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Storskrake Mergus merganser 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Fasan Phasianus colchicus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Havsörn Haliaeetus albicilla 2005-11-02 Gryts skärgård
Fiskmås Larus canus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gråtrut Larus argentatus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gröngöling Picus viridis 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Större hackspett Dendrocopos major 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Sidensvans Bombycilla garrulus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Koltrast Turdus merula 2005-11-02 Gusum
Kungsfågel Regulus regulus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Blåmes Parus caeruleus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Talgoxe Parus major 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Nötväcka Sitta europaea 2005-11-02 Gusum
Gråsiska Carduelis flammea 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2005-11-02 Gusum
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2005-11-02 Gusum