Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under _Val.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradsskär
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2011-10-15 Häradskär
Dvärgmås Larus minutus 2011-10-15 Häradskär
Skräntärna Sterna caspia 2011-04-22 Häradskär
Skedand Anas clypeata 2010-05-09 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2010-05-09 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2010-05-09 Fyruddens hamn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2010-02-26 Gusum
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2010-02-26 Gusum
Bergand Aythya marila 2009-05-31 Häradskär
Rödbena Tringa totanus 2009-05-31 Häradskär
Roskarl Arenaria interpres 2009-05-31 Tärnskär, Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2009-05-31 Häradskär
Hussvala Delichon urbica 2009-05-31 Häradskär
Trädpiplärka Anthus trivialis 2009-05-31 Häradskär
Härmsångare Hippolais icterina 2009-05-31 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2009-05-31 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2009-05-31 Häradskär
Trädgårdssångare Sylvia borin 2009-05-31 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2009-05-31 Häradskär
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2009-05-31 Häradskär
Tjäder Tetrao urogallus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Gök Cuculus canorus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Pärluggla Aegolius funereus 2009-05-01 Trehörningen, Gryt kyrka
Spillkråka Dryocopus martius 2009-04-10 Strolången
Snatterand Anas strepera 2009-04-05 Häradskär
Vit stork Ciconia ciconia 2009-04-05 Häradskär
Blå kärrhök Circus cyaneus 2009-04-05 Häradskär
Tornfalk Falco tinnunculus 2009-04-05 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2009-04-05 Häradskär
Hornuggla Asio otus 2009-04-05 Häradskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2009-04-05 Häradskär
Rödvingetrast Turdus iliacus 2009-04-05 Häradskär
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2008-05-26 Gusums kyrka
Gransångare Phylloscopus collybita 2008-04-06 Häradskär
Morkulla Scolopax rusticola 2008-03-30 Fyruddens hamn
Storspov Numenius arquata 2008-03-30 Häradskär
Trädlärka Lullula arborea 2008-03-30 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2007-10-20 Häradskär
Svarthätta Sylvia atricapilla 2007-10-20 Häradskär
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2007-10-20 Häradskär
Snösparv Plectrophenax nivalis 2007-10-20 Häradskär
Buskskvätta Saxicola rubetra 2007-05-25 Strolången
Tornseglare Apus apus 2007-05-11 Strolången
Ladusvala Hirundo rustica 2007-05-11 Strolången
Gravand Tadorna tadorna 2007-03-31 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2007-03-31 Häradskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2007-03-31 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2007-03-31 Häradskär
Tordmule Alca torda 2007-03-31 Häradskär
Entita Parus palustris 2007-03-31 Häradskär
Steglits Carduelis carduelis 2007-03-31 Häradskär
Hämpling Carduelis cannabina 2007-03-31 Häradskär
Gråsparv Passer domesticus 2007-01-20 Gusum
Duvhök Accipiter gentilis 2006-12-09 Gusums kyrka
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2006-10-08 Gusum
Bläsgås Anser albifrons 2006-10-07 Häradskär
Kricka Anas crecca 2006-10-07 Strolången
Sjöorre Melanitta nigra 2006-10-07 Häradskär
Sparvhök Accipiter nisus 2006-10-07 Häradskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2006-10-07 Häradskär
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2006-10-07 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2006-10-07 Häradskär
Skogsduva Columba oenas 2006-10-07 Häradskär
Sånglärka Alauda arvensis 2006-10-07 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2006-10-07 Häradskär
Järnsparv Prunella modularis 2006-10-07 Häradskär
Taltrast Turdus philomelos 2006-10-07 Häradskär
Talltita Parus montanus 2006-10-07 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2006-10-07 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Bläsand Anas penelope 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Stjärtand Anas acuta 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Brunand Aythya ferina 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Ejder Somateria mollissima 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Svärta Melanitta fusca 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Salskrake Mergus albellus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Småskrake Mergus serrator 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Storlom Gavia arctica 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Svarthakedopping Podiceps auritus 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Storskarv Phalacrocorax carbo 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Silltrut Larus fuscus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Havstrut Larus marinus 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Tobisgrissla Cepphus grylle 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Ängspiplärka Anthus pratensis 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2006-10-01 Ekudden, Kvädö
Tofsmes Parus cristatus 2006-10-01 Licknevarpsfjärden, Kvädö
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2006-05-27 Valdemarsviks kommun
Skäggdopping Podiceps cristatus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Fisktärna Sterna hirundo 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Göktyta Jynx torquilla 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Näktergal Luscinia luscinia 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Råka Corvus frugilegus 2006-05-07 Grävsjön, Valdemarsviks kommun
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2006-04-29 Strolången
Grågås Anser anser 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Vitkindad gås Branta leucopsis 2006-04-09 Strolången
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Sothöna Fulica atra 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Tofsvipa Vanellus vanellus 2006-04-09 Gusums kyrka
Skogssnäppa Tringa ochropus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusums kyrka
Skrattmås Larus ridibundus 2006-04-09 Valdemarsviks kyrka
Sädesärla Motacilla alba 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Rödhake Erithacus rubecula 2006-04-09 Gusum
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Korp Corvus corax 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2006-04-09 Ämtöholm, Gusum
Kanadagås Branta canadensis 2006-04-08 Gusums kyrka
Ormvråk Buteo buteo 2006-04-08 Valdemarsviks kommun
Trana Grus grus 2006-04-08 Valdemarsviks kommun
Stare Sturnus vulgaris 2006-04-08 Gusum
Bergfink Fringilla montifringilla 2006-04-08 Gusum
Knipa Bucephala clangula 2006-03-12 Gusums kyrka
Gråhäger Ardea cinerea 2006-03-12 Gusums kyrka
Svartmes Parus ater 2006-03-12 Gusum
Trädkrypare Certhia familiaris 2006-03-12 Gusum
Grönsiska Carduelis spinus 2006-03-12 Gusum
Nötskrika Garrulus glandarius 2006-03-11 Gusum
Kaja Corvus monedula 2006-02-05 Gusum
Grönfink Carduelis chloris 2006-02-05 Gusum
Sångsvan Cygnus cygnus 2005-12-24 Strolången
Fjällvråk Buteo lagopus 2005-12-24 Strolången
Kråka Corvus corone cornix 2005-12-24 Gusum
Bofink Fringilla coelebs 2005-12-24 Gusum
Gulsparv Emberiza citrinella 2005-12-24 Gusum
Tamduva Columba livia 2005-12-04 Gusum
Ringduva Columba palumbus 2005-12-04 Gusum
Björktrast Turdus pilaris 2005-12-04 Gusum
Skata Pica pica 2005-12-04 Gusum
Pilfink Passer montanus 2005-12-04 Gusum
Knölsvan Cygnus olor 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gräsand Anas platyrhynchos 2005-11-02 Gusums kyrka
Vigg Aythya fuligula 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Alfågel Clangula hyemalis 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Storskrake Mergus merganser 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Fasan Phasianus colchicus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Havsörn Haliaeetus albicilla 2005-11-02 Gryts skärgård
Fiskmås Larus canus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gråtrut Larus argentatus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Gröngöling Picus viridis 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Större hackspett Dendrocopos major 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Sidensvans Bombycilla garrulus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Koltrast Turdus merula 2005-11-02 Gusum
Kungsfågel Regulus regulus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Blåmes Parus caeruleus 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Talgoxe Parus major 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Nötväcka Sitta europaea 2005-11-02 Gusum
Gråsiska Carduelis flammea 2005-11-02 Ekön, Gryts skärgård
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2005-11-02 Gusum
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2005-11-02 Gusum