Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under _Vad.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Turkduva Streptopelia decaocto 2015-04-03 Vadstena
Vittrut Larus hyperboreus 2015-04-03 Vadstenaviken, Vadstena
Bivråk Pernis apivorus 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2011-07-25 Lövängsborg, Tåkern
Svartpannad törnskata Lanius minor 2011-07-25 Lövängsborg, Tåkern
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2011-05-27 Tycklingen, Vadstena
Näktergal Luscinia luscinia 2011-05-27 Tycklingen, Vadstena
Dubbelbeckasin Gallinago media 2011-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Entita Parus palustris 2011-04-10 Hovgården, Hov kyrka
Svarthakedopping Podiceps auritus 2010-04-11 Hovviken, Tåkern
Sparvhök Accipiter nisus 2010-04-11 Åsby, Tåkern
Grönsiska Carduelis spinus 2010-04-11 Hovtornet, Tåkern
Pilfink Passer montanus 2010-02-23 Hov kyrka
Snösparv Plectrophenax nivalis 2010-02-23 Mjölna, Vadstena kommun
Tamduva Columba livia 2010-02-14 Åbylund, Strå kyrka
Berglärka Eremophila alpestris 2010-02-14 Åbylund, Strå kyrka
Ägretthäger Egretta alba 2009-04-15 Hovtornet, Tåkern
Gransångare Phylloscopus collybita 2009-04-15 Hovtornet, Tåkern
Stenfalk Falco columbarius 2009-04-11 Lövängsborg, Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2009-03-29 Kastad kulle, Vadstena kommun
Småskrake Mergus serrator 2009-03-29 Vadstenaviken, Vadstena
Duvhök Accipiter gentilis 2009-03-29 Lövängsborg, Tåkern
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2009-03-29 Lövängsborg, Tåkern
Sidensvans Bombycilla garrulus 2009-03-08 Bondorlunda, Strå kyrka
Gråsiska Carduelis flammea 2009-03-08 Bondorlunda, Strå kyrka
Kungsfågel Regulus regulus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Tofsmes Parus cristatus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Svartmes Parus ater 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Årta Anas querquedula 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Härmsångare Hippolais icterina 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2008-05-05 Lövängsborg, Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2008-05-05 Lövängsborg, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2008-04-17 Hovtornet, Tåkern
Järnsparv Prunella modularis 2008-04-17 Hovtornet, Tåkern
Salskrake Mergus albellus 2008-02-22 Hovtornet, Tåkern
Skogsduva Columba oenas 2008-02-22 Väversunda kyrka, Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2008-02-10 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2008-01-20 Vadstena reningsverk, Vadstena
Gråtrut Larus argentatus 2008-01-20 Borghamn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2008-01-20 Vadstena reningsverk, Vadstena
Trana Grus grus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Ringduva Columba palumbus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Gröngöling Picus viridis 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Trädpiplärka Anthus trivialis 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Ärtsångare Sylvia curruca 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Nötskrika Garrulus glandarius 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2006-10-29 Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2006-10-29 Tåkern
Jaktfalk Falco rusticolus 2006-10-29 Tåkern
Sädgås Anser fabalis 2006-10-28 Tåkern
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2006-10-28 Tåkern
Bläsgås Anser albifrons 2006-10-28 Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2006-10-28 Tåkern
Prutgås Branta bernicla 2006-10-28 Tåkern
Stjärtand Anas acuta 2006-10-28 Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2006-10-28 Tåkern
Fjällvråk Buteo lagopus 2006-10-28 Tåkern
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2006-10-28 Tåkern
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2006-10-28 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2006-10-28 Tåkern
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2006-07-16 Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2006-07-14 Tåkern
Kricka Anas crecca 2006-07-14 Tåkern
Brunand Aythya ferina 2006-07-14 Tåkern
Vigg Aythya fuligula 2006-07-14 Tåkern
Knipa Bucephala clangula 2006-07-14 Tåkern
Lärkfalk Falco subbuteo 2006-07-14 Tåkern
Vattenrall Rallus aquaticus 2006-07-14 Tåkern
Strandskata Haematopus ostralegus 2006-07-14 Tåkern
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2006-07-14 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2006-07-14 Tåkern
Kärrsnäppa Calidris alpina 2006-07-14 Tåkern
Brushane Philomachus pugnax 2006-07-14 Tåkern
Skogssnäppa Tringa ochropus 2006-07-14 Tåkern
Skräntärna Sterna caspia 2006-07-14 Tåkern
Gulärla Motacilla flava 2006-07-14 Tåkern
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2006-07-14 Tåkern
Gravand Tadorna tadorna 2006-07-13 Tåkern
Bläsand Anas penelope 2006-07-13 Tåkern
Snatterand Anas strepera 2006-07-13 Tåkern
Skedand Anas clypeata 2006-07-13 Tåkern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2006-07-13 Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2006-07-13 Tåkern
Storskarv Phalacrocorax carbo 2006-07-13 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2006-07-13 Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2006-07-13 Tåkern
Ormvråk Buteo buteo 2006-07-13 Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2006-07-13 Tåkern
Tornfalk Falco tinnunculus 2006-07-13 Tåkern
Fasan Phasianus colchicus 2006-07-13 Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2006-07-13 Tåkern
Storspov Numenius arquata 2006-07-13 Tåkern
Svartsnäppa Tringa erythropus 2006-07-13 Tåkern
Rödbena Tringa totanus 2006-07-13 Tåkern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2006-07-13 Tåkern
Grönbena Tringa glareola 2006-07-13 Tåkern
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2006-07-13 Tåkern
Fiskmås Larus canus 2006-07-13 Tåkern
Fisktärna Sterna hirundo 2006-07-13 Tåkern
Silvertärna Sterna paradisaea 2006-07-13 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2006-07-13 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2006-07-13 Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2006-07-13 Tåkern
Ängspiplärka Anthus pratensis 2006-07-13 Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2006-07-13 Tåkern
Rödhake Erithacus rubecula 2006-07-13 Tåkern
Buskskvätta Saxicola rubetra 2006-07-13 Tåkern
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2006-07-13 Tåkern
Koltrast Turdus merula 2006-07-13 Tåkern
Björktrast Turdus pilaris 2006-07-13 Tåkern
Taltrast Turdus philomelos 2006-07-13 Tåkern
Rödvingetrast Turdus iliacus 2006-07-13 Tåkern
Törnsångare Sylvia communis 2006-07-13 Tåkern
Trädgårdssångare Sylvia borin 2006-07-13 Tåkern
Svarthätta Sylvia atricapilla 2006-07-13 Tåkern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2006-07-13 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2006-07-13 Tåkern
Blåmes Parus caeruleus 2006-07-13 Tåkern
Talgoxe Parus major 2006-07-13 Tåkern
Nötväcka Sitta europaea 2006-07-13 Tåkern
Trädkrypare Certhia familiaris 2006-07-13 Tåkern
Törnskata Lanius collurio 2006-07-13 Tåkern
Skata Pica pica 2006-07-13 Tåkern
Kaja Corvus monedula 2006-07-13 Tåkern
Kråka Corvus corone cornix 2006-07-13 Tåkern
Korp Corvus corax 2006-07-13 Tåkern
Stare Sturnus vulgaris 2006-07-13 Tåkern
Gråsparv Passer domesticus 2006-07-13 Tåkern
Bergfink Fringilla montifringilla 2006-07-13 Tåkern
Grönfink Carduelis chloris 2006-07-13 Tåkern
Steglits Carduelis carduelis 2006-07-13 Tåkern
Hämpling Carduelis cannabina 2006-07-13 Tåkern
Gulsparv Emberiza citrinella 2006-07-13 Tåkern
Grågås Anser anser 2006-07-13 Tåkern
Kanadagås Branta canadensis 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Gräsand Anas platyrhynchos 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2005-06-06 Hovviken, Tåkern
Sothöna Fulica atra 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Skrattmås Larus ridibundus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Havstrut Larus marinus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Tornseglare Apus apus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Ladusvala Hirundo rustica 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Hussvala Delichon urbica 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Bofink Fringilla coelebs 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern