Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under _Vad.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Turkduva Streptopelia decaocto 2015-04-03 Vadstena
Vittrut Larus hyperboreus 2015-04-03 Vadstenaviken, Vadstena
Bivråk Pernis apivorus 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2013-06-03 Västra väggar, Omberg
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2011-07-25 Lövängsborg, Tåkern
Svartpannad törnskata Lanius minor 2011-07-25 Lövängsborg, Tåkern
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2011-05-27 Tycklingen, Vadstena
Näktergal Luscinia luscinia 2011-05-27 Tycklingen, Vadstena
Dubbelbeckasin Gallinago media 2011-05-12 Lövängsborg, Tåkern
Entita Parus palustris 2011-04-10 Hovgården, Hov kyrka
Svarthakedopping Podiceps auritus 2010-04-11 Hovviken, Tåkern
Sparvhök Accipiter nisus 2010-04-11 Åsby, Tåkern
Grönsiska Carduelis spinus 2010-04-11 Hovtornet, Tåkern
Pilfink Passer montanus 2010-02-23 Hov kyrka
Snösparv Plectrophenax nivalis 2010-02-23 Mjölna, Vadstena kommun
Tamduva Columba livia 2010-02-14 Åbylund, Strå kyrka
Berglärka Eremophila alpestris 2010-02-14 Åbylund, Strå kyrka
Ägretthäger Egretta alba 2009-04-15 Hovtornet, Tåkern
Gransångare Phylloscopus collybita 2009-04-15 Hovtornet, Tåkern
Stenfalk Falco columbarius 2009-04-11 Lövängsborg, Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2009-03-29 Kastad kulle, Vadstena kommun
Småskrake Mergus serrator 2009-03-29 Vadstenaviken, Vadstena
Duvhök Accipiter gentilis 2009-03-29 Lövängsborg, Tåkern
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2009-03-29 Lövängsborg, Tåkern
Sidensvans Bombycilla garrulus 2009-03-08 Bondorlunda, Strå kyrka
Gråsiska Carduelis flammea 2009-03-08 Bondorlunda, Strå kyrka
Kungsfågel Regulus regulus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Tofsmes Parus cristatus 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Svartmes Parus ater 2008-10-12 Västra väggar, Omberg
Årta Anas querquedula 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Härmsångare Hippolais icterina 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2008-06-08 Svälingetornet, Tåkern
Morkulla Scolopax rusticola 2008-05-05 Lövängsborg, Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2008-05-05 Lövängsborg, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2008-04-17 Hovtornet, Tåkern
Järnsparv Prunella modularis 2008-04-17 Hovtornet, Tåkern
Salskrake Mergus albellus 2008-02-22 Hovtornet, Tåkern
Skogsduva Columba oenas 2008-02-22 Väversunda kyrka, Tåkern
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2008-02-10 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2008-01-20 Vadstena reningsverk, Vadstena
Gråtrut Larus argentatus 2008-01-20 Borghamn
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2008-01-20 Vadstena reningsverk, Vadstena
Trana Grus grus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Ringduva Columba palumbus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Gröngöling Picus viridis 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Trädpiplärka Anthus trivialis 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Ärtsångare Sylvia curruca 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Nötskrika Garrulus glandarius 2007-05-08 Lövängsborg, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2006-10-29 Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2006-10-29 Tåkern
Jaktfalk Falco rusticolus 2006-10-29 Tåkern
Sädgås Anser fabalis 2006-10-28 Tåkern
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2006-10-28 Tåkern
Bläsgås Anser albifrons 2006-10-28 Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2006-10-28 Tåkern
Prutgås Branta bernicla 2006-10-28 Tåkern
Stjärtand Anas acuta 2006-10-28 Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2006-10-28 Tåkern
Fjällvråk Buteo lagopus 2006-10-28 Tåkern
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2006-10-28 Tåkern
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2006-10-28 Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2006-10-28 Tåkern
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2006-07-16 Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2006-07-14 Tåkern
Kricka Anas crecca 2006-07-14 Tåkern
Brunand Aythya ferina 2006-07-14 Tåkern
Vigg Aythya fuligula 2006-07-14 Tåkern
Knipa Bucephala clangula 2006-07-14 Tåkern
Lärkfalk Falco subbuteo 2006-07-14 Tåkern
Vattenrall Rallus aquaticus 2006-07-14 Tåkern
Strandskata Haematopus ostralegus 2006-07-14 Tåkern
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2006-07-14 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2006-07-14 Tåkern
Kärrsnäppa Calidris alpina 2006-07-14 Tåkern
Brushane Philomachus pugnax 2006-07-14 Tåkern
Skogssnäppa Tringa ochropus 2006-07-14 Tåkern
Skräntärna Sterna caspia 2006-07-14 Tåkern
Gulärla Motacilla flava 2006-07-14 Tåkern
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2006-07-14 Tåkern
Gravand Tadorna tadorna 2006-07-13 Tåkern
Bläsand Anas penelope 2006-07-13 Tåkern
Snatterand Anas strepera 2006-07-13 Tåkern
Skedand Anas clypeata 2006-07-13 Tåkern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2006-07-13 Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2006-07-13 Tåkern
Storskarv Phalacrocorax carbo 2006-07-13 Tåkern
Gråhäger Ardea cinerea 2006-07-13 Tåkern
Havsörn Haliaeetus albicilla 2006-07-13 Tåkern
Ormvråk Buteo buteo 2006-07-13 Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2006-07-13 Tåkern
Tornfalk Falco tinnunculus 2006-07-13 Tåkern
Fasan Phasianus colchicus 2006-07-13 Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2006-07-13 Tåkern
Storspov Numenius arquata 2006-07-13 Tåkern
Svartsnäppa Tringa erythropus 2006-07-13 Tåkern
Rödbena Tringa totanus 2006-07-13 Tåkern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2006-07-13 Tåkern
Grönbena Tringa glareola 2006-07-13 Tåkern
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2006-07-13 Tåkern
Fiskmås Larus canus 2006-07-13 Tåkern
Fisktärna Sterna hirundo 2006-07-13 Tåkern
Silvertärna Sterna paradisaea 2006-07-13 Tåkern
Större hackspett Dendrocopos major 2006-07-13 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2006-07-13 Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2006-07-13 Tåkern
Ängspiplärka Anthus pratensis 2006-07-13 Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2006-07-13 Tåkern
Rödhake Erithacus rubecula 2006-07-13 Tåkern
Buskskvätta Saxicola rubetra 2006-07-13 Tåkern
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2006-07-13 Tåkern
Koltrast Turdus merula 2006-07-13 Tåkern
Björktrast Turdus pilaris 2006-07-13 Tåkern
Taltrast Turdus philomelos 2006-07-13 Tåkern
Rödvingetrast Turdus iliacus 2006-07-13 Tåkern
Törnsångare Sylvia communis 2006-07-13 Tåkern
Trädgårdssångare Sylvia borin 2006-07-13 Tåkern
Svarthätta Sylvia atricapilla 2006-07-13 Tåkern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2006-07-13 Tåkern
Skäggmes Panurus biarmicus 2006-07-13 Tåkern
Blåmes Parus caeruleus 2006-07-13 Tåkern
Talgoxe Parus major 2006-07-13 Tåkern
Nötväcka Sitta europaea 2006-07-13 Tåkern
Trädkrypare Certhia familiaris 2006-07-13 Tåkern
Törnskata Lanius collurio 2006-07-13 Tåkern
Skata Pica pica 2006-07-13 Tåkern
Kaja Corvus monedula 2006-07-13 Tåkern
Kråka Corvus corone cornix 2006-07-13 Tåkern
Korp Corvus corax 2006-07-13 Tåkern
Stare Sturnus vulgaris 2006-07-13 Tåkern
Gråsparv Passer domesticus 2006-07-13 Tåkern
Bergfink Fringilla montifringilla 2006-07-13 Tåkern
Grönfink Carduelis chloris 2006-07-13 Tåkern
Steglits Carduelis carduelis 2006-07-13 Tåkern
Hämpling Carduelis cannabina 2006-07-13 Tåkern
Gulsparv Emberiza citrinella 2006-07-13 Tåkern
Grågås Anser anser 2006-07-13 Tåkern
Kanadagås Branta canadensis 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Gräsand Anas platyrhynchos 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2005-06-06 Hovviken, Tåkern
Sothöna Fulica atra 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Skrattmås Larus ridibundus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Havstrut Larus marinus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Tornseglare Apus apus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Ladusvala Hirundo rustica 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Hussvala Delichon urbica 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Bofink Fringilla coelebs 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2005-06-06 Hovtornet, Tåkern