Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under _Mot.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2015-03-28 Bergön, Kärnskogs mosse
Bergfink Fringilla montifringilla 2015-03-28 Bergön, Kärnskogs mosse
Tornfalk Falco tinnunculus 2015-03-28 Bergön, Kärnskogs mosse
Gråsparv Passer domesticus 2014-03-29 Tjällmo kyrka
Fiskmås Larus canus 2014-03-29 Skönnarbosjön, Kärnskogs mosse
Grönsiska Carduelis spinus 2014-03-29 Kvarnen, Skönnarbo
Rödhake Erithacus rubecula 2014-03-29 Kvarnen, Skönnarbo
Björktrast Turdus pilaris 2014-03-29 Laggartorp, Tjällmo kyrka
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2013-03-16 Kvarnen, Skönnarbo
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2013-03-16 Kvarnen, Skönnarbo
Entita Parus palustris 2013-03-16 Kvarnen, Skönnarbo
Strömstare Cinclus cinclus 2013-03-16 Kvarnen, Skönnarbo
Fjällvråk Buteo lagopus 2013-01-08 Älgmyra, Kvarn
Tamduva Columba livia 2013-01-08 Borensbergs kyrka
Hökuggla Surnia ulula 2013-01-08 Åbron-Ommen, Kvarn
Taltrast Turdus philomelos 2012-04-13 Älvan, Fornåsa kyrka
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvan, Fornåsa kyrka
Talgoxe Parus major 2012-04-13 Älvan, Fornåsa kyrka
Järnsparv Prunella modularis 2012-04-13 Älvan, Fornåsa kyrka
Gök Cuculus canorus 2010-06-15 Lagmansgölen, Kristinefors
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2009-06-03 Illersjö våtmark, Motala
Kattuggla Strix aluco 2009-04-28 Fågelmossens naturreservat, Motala kommun
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2009-04-15 Försjö, Älvestad kyrka
Tjäder Tetrao urogallus 2009-03-29 Trolleflods naturreservat
Steglits Carduelis carduelis 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2009-03-29 Kristinefors, Kärnskogs mosse
Storskrake Mergus merganser 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Kråka Corvus corone cornix 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Sothöna Fulica atra 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Trana Grus grus 2009-03-29 Tjällmo kyrka
Kaja Corvus monedula 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Orre Tetrao tetrix 2009-03-29 Trolleflods naturreservat
Knipa Bucephala clangula 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Gräsand Anas platyrhynchos 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Hämpling Carduelis cannabina 2009-03-29 Mickelsbo, Kärnskogs mosse
Trädlärka Lullula arborea 2009-03-29 Kårby, Ekebyborna kyrka
Skata Pica pica 2009-03-29 Strandbaden, Boren
Ängspiplärka Anthus pratensis 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Gröngöling Picus viridis 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Varfågel Lanius excubitor 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Sparvhök Accipiter nisus 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Stare Sturnus vulgaris 2009-03-21 Kärnskogs mosse
Duvhök Accipiter gentilis 2009-03-21 Trolleflods naturreservat
Sånglärka Alauda arvensis 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Större hackspett Dendrocopos major 2009-03-15 Trolleflods naturreservat
Nötskrika Garrulus glandarius 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Tofsvipa Vanellus vanellus 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Gråhäger Ardea cinerea 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Sädgås Anser fabalis 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2009-03-15 Kärnskogs mosse
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2009-03-15 Trolleflods naturreservat
Blåmes Parus caeruleus 2009-03-08 Trolleflods naturreservat
Nötväcka Sitta europaea 2009-03-08 Trolleflods naturreservat
Talltita Parus montanus 2009-03-07 Trolleflods naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2009-03-07 Trolleflods naturreservat
Grönfink Carduelis chloris 2009-03-07 Trolleflods naturreservat
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2008-06-04 Karlshov, Klockrike kyrka
Vaktel Coturnix coturnix 2008-06-04 Karlshov, Klockrike kyrka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Bofink Fringilla coelebs 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Koltrast Turdus merula 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Ringduva Columba palumbus 2008-03-31 Trolleflods naturreservat
Svartmes Parus ater 2008-03-29 Trolleflods naturreservat
Gulsparv Emberiza citrinella 2008-03-29 Trolleflods naturreservat
Kungsfågel Regulus regulus 2008-03-29 Trolleflods naturreservat
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2008-03-29 Trolleflods naturreservat
Spillkråka Dryocopus martius 2008-03-29 Trolleflods naturreservat
Ormvråk Buteo buteo 2008-03-29 Tjällmo kyrka
Korp Corvus corax 2008-02-10 Motala
Knölsvan Cygnus olor 2008-02-10 Motala
Kanadagås Branta canadensis 2008-01-04 Klockrike kyrka
Grågås Anser anser 2008-01-04 Klockrike kyrka
Sångsvan Cygnus cygnus 2008-01-04 Klockrike samhälle