Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2017.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2017-12-03 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Järpe Bonasa bonasia 2017-12-03 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-12-02 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-11-18 Lövskären, Arkösunds skärgård
Berguv Bubo bubo 2017-11-18 Kardonbron, Händelö
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-09 Leonardsberg
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-11-01 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-09-27 Klockaretorpet, Norrköping
Smålom Gavia stellata 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Prutgås Branta bernicla 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-09-17 Leonardsberg
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-13 Leonardsberg
Svartmes Parus ater 2017-09-09 Herrebrotippen
Trädlärka Lullula arborea 2017-09-09 Herrebrotippen
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-09 Herrebrotippen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-09 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-04 Leonardsberg
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-21 Leonardsberg
Spillkråka Dryocopus martius 2017-08-10 Badholmarna, Arkösund
Ängshök Circus pygargus 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-07 Fågeltornet, Svensksundsviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-07 Fågeltornet, Svensksundsviken
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-07 Bråborg, Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-06-29 Herrebro våtmark
Silltrut Larus fuscus 2017-06-29 Herrebro våtmark
Småspov Numenius phaeopus 2017-06-28 Badholmarna, Arkösund
Dvärgmås Larus minutus 2017-06-20 Badholmarna, Arkösund
Kattuggla Strix aluco 2017-06-15 Beteby, Svensksundsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-15 Ållonöfjärden
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-15 Smedby, Norrköping
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-15 Herrebrotippen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-06-14 Öhmankajen, Norrköping
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-06-13 Klockaretorpet, Norrköping
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-11 Svärtinge gård, Svärtinge
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-11 Leonardsberg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-11 Herrebrotippen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-11 Hagby, Ringstad mosse
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro våtmark
Gök Cuculus canorus 2017-06-10 Herrebrotippen
Hornuggla Asio otus 2017-06-10 Leonardsberg
Tornseglare Apus apus 2017-06-10 Herrebrotippen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-06-10 Herrebrotippen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-10 Herrebrotippen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-06-10 Herrebrotippen
Törnsångare Sylvia communis 2017-06-10 Herrebrotippen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-06-10 Herrebrotippen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-10 Herrebro våtmark
Törnskata Lanius collurio 2017-06-10 Herrebrotippen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-07 Ringstad mosse
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-07 Ringstad mosse
Stjärtand Anas acuta 2017-05-06 Leonardsberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-06 Leonardsberg
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Leonardsberg
Storlom Gavia arctica 2017-05-06 Leonardsberg
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-05-06 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-05-06 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-06 Leonardsberg
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-06 Leonardsberg
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-06 Leonardsberg
Grönbena Tringa glareola 2017-05-06 Leonardsberg
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-06 Leonardsberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Leonardsberg
Jorduggla Asio flammeus 2017-05-06 Leonardsberg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-05-06 Fiskeby
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Leonardsberg
Backsvala Riparia riparia 2017-05-06 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Leonardsberg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-06 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2017-05-06 Leonardsberg
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Leonardsberg
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Leonardsberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-06 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-06 Leonardsberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-06 Leonardsberg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-16 Sandvik, Ringstad mosse
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-16 Leonardsberg
Hussvala Delichon urbica 2017-04-16 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-16 Sandvik, Ringstad mosse
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Ejder Somateria mollissima 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Småskrake Mergus serrator 2017-04-15 Leonardsberg
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-15 Beteby, Svensksundsviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-15 Leonardsberg
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Råka Corvus frugilegus 2017-04-15 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-04-14 Leonardsberg
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-14 Leonardsberg
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-14 Leonardsberg
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-14 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2017-04-14 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2017-04-14 Leonardsberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-14 Leonardsberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-14 Himmelstalund, Norrköping
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-14 Himmelstalund, Norrköping
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-14 Leonardsberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-14 Leonardsberg
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-04-14 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Leonardsberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-14 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-14 Leonardsberg
Sädgås Anser fabalis 2017-03-12 Leonardsberg
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-12 Bråborg, Svensksundsviken
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-12 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Skogsduva Columba oenas 2017-03-12 Leonardsberg
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-12 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-11 Stornälern, Ljusfallshammar
Talltita Parus montanus 2017-01-07 Ågelsjön
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Fiskeby
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-03 Mönnerum, Vikbolandet
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-02 Lindö
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-02 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-02 Drögestad, Svensksundsviken
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-02 Marviken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Grågås Anser anser 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2017-01-01 Strömma, Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Brunand Aythya ferina 2017-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Lindö
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Lindö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Lindö
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Femöresbron, Norrköping
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Lindö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-01 Kneippen, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Lindö
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Entita Parus palustris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-01 Tallbackens gård, Ringstad mosse
Skata Pica pica 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2017-01-01 Herrebrotippen
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lindö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Lindö