Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Robert Petersen har sett under 2017.

Robert Petersen's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tjäder Tetrao urogallus 2017-12-03 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Järpe Bonasa bonasia 2017-12-03 Bärsjöskogens Naturreservat, Kolmården
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-12-02 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-11-18 Lövskären, Arkösunds skärgård
Berguv Bubo bubo 2017-11-18 Kardonbron, Händelö
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-09 Leonardsberg
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-11-01 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-09-27 Klockaretorpet, Norrköping
Smålom Gavia stellata 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Prutgås Branta bernicla 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-09-22 Fågeltornet, Svensksundsviken
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-09-17 Leonardsberg
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-09-13 Leonardsberg
Svartmes Parus ater 2017-09-09 Herrebrotippen
Trädlärka Lullula arborea 2017-09-09 Herrebrotippen
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-09 Herrebrotippen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-09 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-04 Leonardsberg
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-21 Leonardsberg
Spillkråka Dryocopus martius 2017-08-10 Badholmarna, Arkösund
Ängshök Circus pygargus 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-07 Fågeltornet, Svensksundsviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-07 Fågeltornet, Svensksundsviken
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-08-07 Beteby, Svensksundsviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-07 Bråborg, Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-06-29 Herrebro våtmark
Silltrut Larus fuscus 2017-06-29 Herrebro våtmark
Småspov Numenius phaeopus 2017-06-28 Badholmarna, Arkösund
Dvärgmås Larus minutus 2017-06-20 Badholmarna, Arkösund
Kattuggla Strix aluco 2017-06-15 Beteby, Svensksundsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-15 Ållonöfjärden
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-15 Smedby, Norrköping
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-15 Herrebrotippen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-06-14 Öhmankajen, Norrköping
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-06-13 Klockaretorpet, Norrköping
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-11 Svärtinge gård, Svärtinge
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-11 Leonardsberg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-11 Herrebrotippen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-11 Hagby, Ringstad mosse
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro våtmark
Gök Cuculus canorus 2017-06-10 Herrebrotippen
Hornuggla Asio otus 2017-06-10 Leonardsberg
Tornseglare Apus apus 2017-06-10 Herrebrotippen
Näktergal Luscinia luscinia 2017-06-10 Herrebrotippen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-10 Herrebrotippen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-06-10 Herrebrotippen
Törnsångare Sylvia communis 2017-06-10 Herrebrotippen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-06-10 Herrebrotippen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-10 Herrebro våtmark
Törnskata Lanius collurio 2017-06-10 Herrebrotippen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-07 Ringstad mosse
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-07 Ringstad mosse
Stjärtand Anas acuta 2017-05-06 Leonardsberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-06 Leonardsberg
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Leonardsberg
Storlom Gavia arctica 2017-05-06 Leonardsberg
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-05-06 Leonardsberg
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-05-06 Leonardsberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-06 Leonardsberg
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-06 Leonardsberg
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-06 Leonardsberg
Grönbena Tringa glareola 2017-05-06 Leonardsberg
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-06 Leonardsberg
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Leonardsberg
Jorduggla Asio flammeus 2017-05-06 Leonardsberg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-05-06 Fiskeby
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Leonardsberg
Backsvala Riparia riparia 2017-05-06 Leonardsberg
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Leonardsberg
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-06 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2017-05-06 Leonardsberg
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Leonardsberg
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Leonardsberg
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Leonardsberg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-06 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-06 Leonardsberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-06 Leonardsberg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-16 Sandvik, Ringstad mosse
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-16 Leonardsberg
Hussvala Delichon urbica 2017-04-16 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-16 Sandvik, Ringstad mosse
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Ejder Somateria mollissima 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Småskrake Mergus serrator 2017-04-15 Leonardsberg
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-15 Beteby, Svensksundsviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-15 Leonardsberg
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-15 Fågeltornet, Svensksundsviken
Råka Corvus frugilegus 2017-04-15 Leonardsberg
Bläsand Anas penelope 2017-04-14 Leonardsberg
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-14 Leonardsberg
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-14 Leonardsberg
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-14 Leonardsberg
Storspov Numenius arquata 2017-04-14 Leonardsberg
Rödbena Tringa totanus 2017-04-14 Leonardsberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-14 Leonardsberg
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-04-14 Himmelstalund, Norrköping
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-14 Himmelstalund, Norrköping
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-14 Leonardsberg
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-14 Leonardsberg
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-04-14 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Leonardsberg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-14 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-14 Leonardsberg
Sädgås Anser fabalis 2017-03-12 Leonardsberg
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-12 Bråborg, Svensksundsviken
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Utsiktsberget, Svensksundsviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-12 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Skogsduva Columba oenas 2017-03-12 Leonardsberg
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-12 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Sånglärka Alauda arvensis 2017-03-11 Stornälern, Ljusfallshammar
Talltita Parus montanus 2017-01-07 Ågelsjön
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Fiskeby
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-03 Mönnerum, Vikbolandet
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-02 Lindö
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-02 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-02 Drögestad, Svensksundsviken
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-02 Marviken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Grågås Anser anser 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2017-01-01 Strömma, Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Brunand Aythya ferina 2017-01-01 Lindö
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Lindö
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-01 Lindö
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Femöresbron, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Lindö
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Lindö
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Femöresbron, Norrköping
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Knivbergavägen, Ringstad mosse
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sothöna Fulica atra 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Lindö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-01 Kneippen, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-01 Öhmankajen, Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Lindö
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Färgaregården, Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Entita Parus palustris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-01 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-01 Tallbackens gård, Ringstad mosse
Skata Pica pica 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Korp Corvus corax 2017-01-01 Herrebrotippen
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lindö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Klockaretorpet, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Kardonbron, Händelö
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-01 Lindö