Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Thomas Åhsberg har sett under 2018.

Thomas Åhsberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-29 Knivberga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-27 Svensksundsviken
Trana Grus grus 2018-03-27 Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-25 Färgargården Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-02-25 Åbackarna Norrköping
Snatterand Anas strepera 2018-02-25 Åbackarna Ndodsrrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-23 Oxelgatan 5 Söderköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-17 Djuröns naturreservat
Ringduva Columba palumbus 2018-02-14 Oxelgatan 5 Söderköping
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-12 Resecentrum Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-04 Alboga Söderköping
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-27 Svensksundsviken
Havstrut Larus marinus 2018-01-27 Svensksundsviken
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Öhmanskajen Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Söderköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-09 Sylten Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-09 Söderköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-09 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-09 Knivberga
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-09 Knivberga
Grågås Anser anser 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Grensholmsbron
Brunand Aythya ferina 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Bergand Aythya marila 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Knipa Bucephala clangula 2018-01-08 Grensholmsbron
Salskrake Mergus albellus 2018-01-08 Grensholmsbron
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Rådhuset Norrköpimg
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Sylten Norrköping
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-08 Sylten Norköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2018-01-04 Bergsbron Norrköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-04 Dragsbron Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Oxelgatan 5 Söderköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Albogaskogen, Söderköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Entita Parus palustris 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Arkösund
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Arkösund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Arkösund
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Pilfink Passer montanus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Korp Corvus corax 2018-01-02 Arkösund
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-02 Arkösund
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Arkösund
Skata Pica pica 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Talgoxe Parus major 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Arkösund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Arkösund
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Arkösund
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Arkösund
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Ovangärstad
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Oxelgatan 5 Söderköping
Gröngöling Picus viridis 2018-01-01 Arkösund