Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Thomas Åhsberg har sett under 2018.

Thomas Åhsberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Öhmanskajen Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Söderköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-09 Sylten Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-09 Söderköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-09 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-09 Knivberga
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-09 Knivberga
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Grensholmsbron
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-08 Sylten Norköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Sylten Norrköping
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Rådhuset Norrköpimg
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Salskrake Mergus albellus 2018-01-08 Grensholmsbron
Knipa Bucephala clangula 2018-01-08 Grensholmsbron
Bergand Aythya marila 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Brunand Aythya ferina 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Grågås Anser anser 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Småskrake Mergus serrator 2018-01-04 Bergsbron Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-04 Dragsbron Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Oxelgatan 5 Söderköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Entita Parus palustris 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Albogaskogen, Söderköping
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Arkösund
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Arkösund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Arkösund
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Pilfink Passer montanus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Ovangärstad
Korp Corvus corax 2018-01-02 Arkösund
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-02 Arkösund
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Arkösund
Skata Pica pica 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Talgoxe Parus major 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Arkösund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Arkösund
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Arkösund
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Arkösund
Gröngöling Picus viridis 2018-01-01 Arkösund
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Oxelgatan 5 Söderköping