Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Thomas Åhsberg har sett under 2018.

Thomas Åhsberg's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-29 Knivberga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-27 Svensksundsviken
Trana Grus grus 2018-03-27 Svensksundsviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-25 Färgargården Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-02-25 Åbackarna Norrköping
Snatterand Anas strepera 2018-02-25 Åbackarna Ndodsrrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-23 Oxelgatan 5 Söderköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-17 Djuröns naturreservat
Ringduva Columba palumbus 2018-02-14 Oxelgatan 5 Söderköping
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-12 Resecentrum Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-04 Alboga Söderköping
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-27 Svensksundsviken
Havstrut Larus marinus 2018-01-27 Svensksundsviken
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Öhmanskajen Norrköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Söderköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-09 Sylten Norrköping
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-09 Söderköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-09 Knivberga
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-09 Knivberga
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-09 Knivberga
Grågås Anser anser 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Grensholmsbron
Brunand Aythya ferina 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Bergand Aythya marila 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Knipa Bucephala clangula 2018-01-08 Grensholmsbron
Salskrake Mergus albellus 2018-01-08 Grensholmsbron
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Rådhuset Norrköpimg
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Lindö småbåtshamn
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Sylten Norrköping
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-08 Sylten Norköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-08 Sylten Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-08 Sylten Norrköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2018-01-04 Bergsbron Norrköping
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Åbackarna Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-04 Dragsbron Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Oxelgatan 5 Söderköping
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-03 Albogaskogen, Söderköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Entita Parus palustris 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Svartmes Parus ater 2018-01-03 Oxelgatan 5 Söderköping
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Arkösund
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Arkösund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Arkösund
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Pilfink Passer montanus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Korp Corvus corax 2018-01-02 Arkösund
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-02 Arkösund
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Arkösund
Skata Pica pica 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Talgoxe Parus major 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Oxelgatan 5 Söderköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Arkösund
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-02 Arkösund
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Arkösund
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Arkösund
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Ovangärstad
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Oxelgatan 5 Söderköping
Gröngöling Picus viridis 2018-01-01 Arkösund