Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Simon Wikström har sett under 2017.

Simon Wikström's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Järpe Bonasa bonasia 2017-10-05 Glotternskogen
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-09-27 Glotternskogen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-09-21 Leonardsberg
Småsnäppa Calidris minuta 2017-09-21 Leonardsberg
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-17 Herrebrotippen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-09-12 Leonardsberg
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-12 Leonardsberg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-20 Knivberga
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-21 Södra Granstorp
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-19 Leonardsberg
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Silltrut Larus fuscus 2017-06-14 Trutdammen
Törnskata Lanius collurio 2017-06-14 Herrebrotippen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-13 Herrebrotippen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-12 Kanalgatan, Lindö
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-07 Kräplinge
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-03 Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-03 Älgsjön
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-03 Tåkern
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-03 Kärna mosse
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-30 Svärtinge
Backsvala Riparia riparia 2017-05-26 Norrköpings kommun
Berguv Bubo bubo 2017-05-26 Norrköpings kommun
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-22 Hamnen, Norrköping
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Söderköpings kommun
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-21 Söderköpings kommun
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebrotippen
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-19 Nedre glottern
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Fiskeby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-18 Himmelstalund
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-17 Himmelstalund
Gök Cuculus canorus 2017-05-16 Skärblacka
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-15 Motala ström, Norrköping
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Motala ström, Norrköping
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Himmelstalund
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-14 Motala ström, Himmelstalund
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Ektorps gård
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-12 Skälvs gård
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-12 Skälvs gård
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-11 Grensholmsbron
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-11 Skäggetorp
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-11 Linköpings kommun
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Herrebro våtmark
Ängshök Circus pygargus 2017-05-11 Kaga, Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-08 Skälvs gård
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-05 Skälvs gård
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Övre glottern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Övre glottern
Årta Anas querquedula 2017-04-30 Herrebro våtmark
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-27 Skälvs gård
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-27 Leonardsberg
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Fiskeby
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-27 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2017-04-27 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Leonardsberg
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-24 Skälvs gård
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-04-17 Herrebrotippen
Hornuggla Asio otus 2017-04-17 Knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-17 Knivbergavägen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-16 Yxbacken
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-16 Knivbergavägen
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-15 Svensksundsviken
Storspov Numenius arquata 2017-04-15 Ektorps gård, Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2017-04-14 Herrebrotippen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Skälvs gård
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-13 Leonardsberg
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-09 Herrebro våtmark
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-09 Herrebro våtmark
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-09 Herrebrotippen
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-04 Dvardala, Åby
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Dövestad, Kvillinge
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-02 Norra Granstorp
Stjärtand Anas acuta 2017-04-01 Herrebro våtmark
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Herrebro våtmark
Storlom Gavia arctica 2017-04-01 Övre glottern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Skälvs gård
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-01 Herrebro våtmark
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Råsjövägen 4
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Övre glottern
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Herrebro våtmark
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Övre glottern
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-01 Herrebro våtmark
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-28 Norra granstorp
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Bråborg
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-25 Beteby
Bläsand Anas penelope 2017-03-18 Herrebro våtmark
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-03-18 Svensksundsviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svensksundsviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Råsjön
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Lillkyrka
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-11 Herrebro våtmark
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Bråborg
Trana Grus grus 2017-03-11 Skälvs gård
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Skälvs gård
Skogsduva Columba oenas 2017-03-03 Norra granstorp, Åby
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-25 Stora älgsjön
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Herrebrotippen
Kattuggla Strix aluco 2017-02-24 Stora älgsjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Herrebro våtmark
Sädgås Anser fabalis 2017-02-22 Knivbergavägen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Knivbergavägen
Brunand Aythya ferina 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Bergand Aythya marila 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Ringduva Columba palumbus 2017-02-04 Lindö
Råka Corvus frugilegus 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-15 Herrebro våtmark
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-15 Kneippen
Grågås Anser anser 2017-01-14 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-14 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-14 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-14 Svartåmynningens naturreservat
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-14 Smedstad, Tinnerö Eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-14 Reningsverket, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-14 Segelbåtshamnen, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-14 Dragsbron, Norrköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-11 Femöresbron
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-10 Saltängsbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-10 Saltängsbron
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-09 Marviken
Salskrake Mergus albellus 2017-01-09 Kardonbron
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 Beteby
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-09 Fiskeby
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Östra Husby
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-09 Beteby
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-09 Skälvs gård
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Beteby
Havstrut Larus marinus 2017-01-09 Marviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-09 Beteby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-09 Marviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-09 Kardonbron
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-08 Fyrby
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-08 Skälvs gård
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-08 Skälvs gård
Orre Tetrao tetrix 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Talltita Parus montanus 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Svartmes Parus ater 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-06 Skälvs gård
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Himmelstalund
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-06 Herrebrotippen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-06 Färgaregården
Snatterand Anas strepera 2017-01-06 Femöresbron
Vigg Aythya fuligula 2017-01-06 Femöresbron
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Femöresbron
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Femöresbron
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Femöresbron
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-06 Herrebrotippen
Sothöna Fulica atra 2017-01-06 Femöresbron
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Skälvs gård
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Herrebro våtmark
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Femöresbron
Entita Parus palustris 2017-01-06 Herrebrotippen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-06 Herrebrotippen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-06 Färgaregården
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Övre glottern
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-05 Skälvs gård
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Fiskeby
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-05 Övre glottern
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-05 Ågelsjön
Skata Pica pica 2017-01-05 Skälvs gård
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Skälvs gård
Korp Corvus corax 2017-01-05 Övre glottern
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Graversfors
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Skälvs gård
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Skälvs gård
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Nedre Herrgölen
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Skälvs gård
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Skälvs gård
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Norra Granstorp
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Norra Granstorp
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Norra granstorp
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Skälvs gård
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Skälvs gård
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Skälvs gård