Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Simon Wikström har sett under 2017.

Simon Wikström's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Järpe Bonasa bonasia 2017-10-05 Glotternskogen
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-09-27 Glotternskogen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-09-21 Leonardsberg
Småsnäppa Calidris minuta 2017-09-21 Leonardsberg
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-17 Herrebrotippen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-09-12 Leonardsberg
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-12 Leonardsberg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-20 Knivberga
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-21 Södra Granstorp
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-19 Leonardsberg
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Silltrut Larus fuscus 2017-06-14 Trutdammen
Törnskata Lanius collurio 2017-06-14 Herrebrotippen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-13 Herrebrotippen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-12 Kanalgatan, Lindö
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-07 Kräplinge
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-03 Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-03 Älgsjön
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-03 Tåkern
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-03 Kärna mosse
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-30 Svärtinge
Backsvala Riparia riparia 2017-05-26 Norrköpings kommun
Berguv Bubo bubo 2017-05-26 Norrköpings kommun
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-22 Hamnen, Norrköping
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Söderköpings kommun
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-21 Söderköpings kommun
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebrotippen
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-19 Nedre glottern
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Fiskeby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-18 Himmelstalund
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-17 Himmelstalund
Gök Cuculus canorus 2017-05-16 Skärblacka
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-15 Motala ström, Norrköping
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Motala ström, Norrköping
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Himmelstalund
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-14 Motala ström, Himmelstalund
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Ektorps gård
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-12 Skälvs gård
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-12 Skälvs gård
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-11 Grensholmsbron
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-11 Skäggetorp
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-11 Linköpings kommun
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Herrebro våtmark
Ängshök Circus pygargus 2017-05-11 Kaga, Linköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-08 Skälvs gård
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-05 Skälvs gård
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Övre glottern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Övre glottern
Årta Anas querquedula 2017-04-30 Herrebro våtmark
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-27 Skälvs gård
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-27 Leonardsberg
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-27 Fiskeby
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-27 Leonardsberg
Gulärla Motacilla flava 2017-04-27 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Leonardsberg
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-24 Skälvs gård
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-04-17 Herrebrotippen
Hornuggla Asio otus 2017-04-17 Knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-17 Knivbergavägen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-16 Yxbacken
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-16 Knivbergavägen
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-15 Svensksundsviken
Storspov Numenius arquata 2017-04-15 Ektorps gård, Norrköping
Småskrake Mergus serrator 2017-04-14 Herrebrotippen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Skälvs gård
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-13 Leonardsberg
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-09 Herrebro våtmark
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-09 Herrebro våtmark
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-09 Herrebrotippen
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-04 Dvardala, Åby
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Dövestad, Kvillinge
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-02 Norra Granstorp
Stjärtand Anas acuta 2017-04-01 Herrebro våtmark
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Herrebro våtmark
Storlom Gavia arctica 2017-04-01 Övre glottern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Skälvs gård
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-01 Herrebro våtmark
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-01 Råsjövägen 4
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Övre glottern
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Herrebro våtmark
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Övre glottern
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-01 Herrebro våtmark
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-28 Norra granstorp
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Bråborg
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-25 Beteby
Bläsand Anas penelope 2017-03-18 Herrebro våtmark
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-03-18 Svensksundsviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svensksundsviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Råsjön
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Lillkyrka
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-11 Herrebro våtmark
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Bråborg
Trana Grus grus 2017-03-11 Skälvs gård
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Skälvs gård
Skogsduva Columba oenas 2017-03-03 Norra granstorp, Åby
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-25 Stora älgsjön
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Herrebrotippen
Kattuggla Strix aluco 2017-02-24 Stora älgsjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Herrebro våtmark
Sädgås Anser fabalis 2017-02-22 Knivbergavägen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Knivbergavägen
Brunand Aythya ferina 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Bergand Aythya marila 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Ringduva Columba palumbus 2017-02-04 Lindö
Råka Corvus frugilegus 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-15 Herrebro våtmark
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-15 Kneippen
Grågås Anser anser 2017-01-14 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-14 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-14 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-14 Svartåmynningens naturreservat
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-14 Smedstad, Tinnerö Eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-14 Reningsverket, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-14 Segelbåtshamnen, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-14 Dragsbron, Norrköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-11 Femöresbron
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-10 Saltängsbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-10 Saltängsbron
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-09 Marviken
Salskrake Mergus albellus 2017-01-09 Kardonbron
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 Beteby
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-09 Fiskeby
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Östra Husby
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-09 Beteby
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-09 Skälvs gård
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Beteby
Havstrut Larus marinus 2017-01-09 Marviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-09 Beteby
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-09 Marviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-09 Kardonbron
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-08 Fyrby
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-08 Skälvs gård
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-08 Skälvs gård
Orre Tetrao tetrix 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Talltita Parus montanus 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Svartmes Parus ater 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 Kärnskogsmossen
Gröngöling Picus viridis 2017-01-06 Skälvs gård
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Himmelstalund
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-06 Herrebrotippen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-06 Färgaregården
Snatterand Anas strepera 2017-01-06 Femöresbron
Vigg Aythya fuligula 2017-01-06 Femöresbron
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Femöresbron
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Femöresbron
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Femöresbron
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-06 Herrebrotippen
Sothöna Fulica atra 2017-01-06 Femöresbron
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Skälvs gård
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Herrebro våtmark
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Femöresbron
Entita Parus palustris 2017-01-06 Herrebrotippen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-06 Herrebrotippen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-06 Färgaregården
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-05 Övre glottern
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-05 Skälvs gård
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Fiskeby
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-05 Övre glottern
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-05 Ågelsjön
Skata Pica pica 2017-01-05 Skälvs gård
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Skälvs gård
Korp Corvus corax 2017-01-05 Övre glottern
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-05 Graversfors
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Skälvs gård
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Skälvs gård
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Nedre Herrgölen
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Skälvs gård
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Skälvs gård
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Norra Granstorp
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Norra Granstorp
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Norra granstorp
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Skälvs gård
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Skälvs gård
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Skälvs gård