Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Fredrik Sahlin har sett under ista.

Fredrik Sahlin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken, Roxen
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2015-09-19 Häradskär
Medelhavstrut Larus michahellis 2015-08-16 Gärstadverket, Linköping
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2014-05-11 Knivbergavägen
Kungsfågel sångare Phylloscopus proregulus 2013-10-20 Häradskär
Citronärla Motacilla citreola 2013-05-11 Beteby, Svensksundsviken
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-20 Svensksundsviken
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos 2012-05-20 Ågelsjön
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-17 Starrnäset, Krokek
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-08 Åby
Alförrädare Polysticta stelleri 2012-03-25 Lövskären, Arkösunds skärgård
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstadverket, Linköping
Stjärtand Anas acuta 2003-05-15 Svensksundsviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2003-04-27 Himmelstalund
Stäpphök Circus macrourus 2002-05-05 Svartåmynningens naturreservat
Rödhalsad gås Branta ruficollis 2002-03-23 Källstad, Tåkern
Jaktfalk Falco rusticolus 2002-03-23 Källstad, Tåkern
Bronsibis Plegadis falcinellus 2001-09-15 Skänninge
Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis 2001-07-25 Sättunaviken, Roxen
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva 2001-06-21 Sättunaviken, Roxen
Ägretthäger Egretta alba 2000-10-14 Härnaviken, Roxen
Brun glada Milvus migrans 2000-06-08 Svensksundsviken
Röd glada Milvus milvus 2000-04-16 Svensksundsviken
Mindre bergand Aythya affinis 1999-06-13 Nybro, Roxen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 1999-03-27 Hov, Tåkern
Fjällpipare Charadrius morinellus 1998-09-10 Knivbergavägen
Sandlöpare Calidris alba 1998-07-27 Beteby
Vit stork Ciconia ciconia 1998-05-12 Malmslätt
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 1997-10-08 Beteby
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 1997-09-11 Ravnäs
Silkeshäger Egretta garzetta 1997-06-15 Svensksundsviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 1997-06-14 Sjöliden, Berg
Vaktel Coturnix coturnix 1997-06-09 Knivbergavägen
Hornuggla Asio otus 1997-03-21 Skamby, Vikbolandet
Pärluggla Aegolius funereus 1997-03-21 Fläten
Hökuggla Surnia ulula 1996-12-29 Svensksundsviken
Kungsörn Aquila chrysaetos 1996-10-18 Svensksundsviken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 1996-10-01 Svensksundsviken
Blåhake Luscinia svecica 1996-09-11 Svensksundsviken
Vassångare Locustella luscinioides 1996-06-13 Kungsbro, Roxen
Höksångare Sylvia nisoria 1996-06-02 Beteby
Amerikansk bläsand Anas americana 1996-04-30 Sättunaviken, Roxen
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 1995-06-11 Hults bruk
Rosenmås Rhodostethia rosea 1995-05-20 Nybro, Roxen
Ortolansparv Emberiza hortulana 1995-05-07 Leonardsberg
Järpe Bonasa bonasia 1994-09-26 Getsjötorp
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 1994-08-12 Svensksundsviken
Ängshök Circus pygargus 1994-08-04 Svensksundsviken
Prutgås Branta bernicla 1994-06-30 Svensksundsviken
Pungmes Remiz pendulinus 1994-05-01 Ringstad mosse
Årta Anas querquedula 1993-05-02 Leonardsberg
Fjällgås Anser erythropus 1993-04-27 Himmelstalund
Rörhöna Gallinula chloropus 1993-04-24 Tåkern
Salskrake Mergus albellus 1993-03-25 Svensksundsviken
Havsörn Haliaeetus albicilla 1993-03-25 Svensksundsviken
Knölsvan Cygnus olor
Sångsvan Cygnus cygnus
Sädgås Anser fabalis
Bläsgås Anser albifrons
Grågås Anser anser
Kanadagås Branta canadensis
Nilgås Alopochen aegyptiaca
Rostand Tadorna ferruginea
Gravand Tadorna tadorna
Bläsand Anas penelope
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca
Amerikansk kricka Anas caroliensis
Gräsand Anas platyrhynchos
Skedand Anas clypeata
Rödhuvad dykand Netta rufina
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Ejder Somateria mollissima
Alfågel Clangula hyemalis
Sjöorre Melanitta nigra
Svärta Melanitta fusca
Knipa Bucephala clangula
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Orre Tetrao tetrix
Tjäder Tetrao urogallus
Rapphöna Perdix perdix
Fasan Phasianus colchicus
Smålom Gavia stellata
Storlom Gavia arctica
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Svarthakedopping Podiceps auritus
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Storskarv Phalacrocorax carbo
Rördrom Botaurus stellaris
Kohäger Bubulcus ibis
Gråhäger Ardea cinerea
Bivråk Pernis apivorus
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Blå kärrhök Circus cyaneus
Duvhök Accipiter gentilis
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Tornfalk Falco tinnunculus
Aftonfalk Falco vespertinus
Stenfalk Falco columbarius
Lärkfalk Falco subbuteo
Vattenrall Rallus aquaticus
Kornknarr Crex crex
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Småtrapp Tetrax tetrax
Strandskata Haematopus ostralegus
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Kustpipare Pluvialis squatarola
Tofsvipa Vanellus vanellus
Kustsnäppa Calidris canutus
Småsnäppa Calidris minuta
Mosnäppa Calidris temminckii
Tuvsnäppa Calidris melanotos
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Skärsnäppa Calidris maritima
Kärrsnäppa Calidris alpina
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Prärielöpare Tryngites subruficollis
Brushane Philomachus pugnax
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Dubbelbeckasin Gallinago media
Morkulla Scolopax rusticola
Rödspov Limosa limosa
Myrspov Limosa lapponica
Småspov Numenius phaeopus
Storspov Numenius arquata
Svartsnäppa Tringa erythropus
Rödbena Tringa totanus
Dammsnäppa Tringa stagnatilis
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Skogssnäppa Tringa ochropus
Grönbena Tringa glareola
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Roskarl Arenaria interpres
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Dvärgmås Larus minutus
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Silltrut Larus fuscus
Gråtrut Larus argentatus
Kaspisk trut Larus cachinnans
Vittrut Larus hyperboreus
Havstrut Larus marinus
Tretåig mås Rissa tridactyla
Skräntärna Sterna caspia
Kentsk tärna Sterna sandvicensis
Fisktärna Sterna hirundo
Silvertärna Sterna paradisaea
Småtärna Sterna albifrons
Svarttärna Chlidonias niger
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
Sillgrissla Uria aalge
Tordmule Alca torda
Tobisgrissla Cepphus grylle
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Turturduva Streptopelia turtur
Gök Cuculus canorus
Berguv Bubo bubo
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Kattuggla Strix aluco
Jorduggla Asio flammeus
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Tornseglare Apus apus
Kungsfiskare Alcedo atthis
Biätare Merops apiaster
Härfågel Upupa epops
Göktyta Jynx torquilla
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Mindre hackspett Dendrocopos minor
Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Tofslärka Galerida cristata
Trädlärka Lullula arborea
Sånglärka Alauda arvensis
Berglärka Eremophila alpestris
Backsvala Riparia riparia
Klippsvala Hirundo rupestris
Ladusvala Hirundo rustica
Hussvala Delichon urbica
Större piplärka Anthus richardi
Trädpiplärka Anthus trivialis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Skärpiplärka Anthus petrosus
Vattenpiplärka Anthus spinoletta
Gulärla Motacilla flava
Forsärla Motacilla cinerea
Sädesärla Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Strömstare Cinclus cinclus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Järnsparv Prunella modularis
Rödhake Erithacus rubecula
Näktergal Luscinia luscinia
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Buskskvätta Saxicola rubetra
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Ringtrast Turdus torquatus
Koltrast Turdus merula
Björktrast Turdus pilaris
Taltrast Turdus philomelos
Rödvingetrast Turdus iliacus
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Gräshoppsångare Locustella naevia
Flodsångare Locustella fluviatilis
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare Hippolais icterina
Ärtsångare Sylvia curruca
Törnsångare Sylvia communis
Trädgårdssångare Sylvia borin
Svarthätta Sylvia atricapilla
Brunsångare Phylloscopus fuscatus
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Gransångare Phylloscopus collybita
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Kungsfågel Regulus regulus
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Skäggmes Panurus biarmicus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Sommargylling Oriolus oriolus
Törnskata Lanius collurio
Svartpannad törnskata Lanius minor
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Kaja Corvus monedula
Råka Corvus frugilegus
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Rosenstare Sturnus roseus
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Gulhämpling Serinus serinus
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Tallbit Pinicola enucleator
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Lappsparv Calcarius lapponicus
Snösparv Plectrophenax nivalis
Gulsparv Emberiza citrinella
Sävsparv Emberiza schoeniclus