Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Göran Friman har sett under 2018.

Göran Friman's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Älvestad 1 ex Adult
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Västerlösa 1 ex, jagr duvur vid foderfabrikrn
Ringduva Columba palumbus 2018-01-15 Trädgårdsföreningen. 1 ex, matningen.
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-14 Rådsla 1 ex. Hane. Stötes på vägen mot Korsmossen
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-13 Kränge 1 ex, hane
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-13 Kaga kyrka 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Ö om Norra Dammarna 1 ex.
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-10 Smestad 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-10 Smestad 4 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-09 Meandern, Stångån 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-09 Trutdammen 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-09 Reningsverket, Linköping 2 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena 19 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Valla, Blåklintsgatan 3 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Kallerstadsdungen 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Nybro plattformen 1 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Sättunaviken 5 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Trutdammen 1 ex.
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 2 ex.
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 1 ex
Grågås Anser anser 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Plattformen, Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Plattformen, Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2500 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-02 Plattformen, Nybro 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Plattformen, Nybro 330 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Reningsverket 8 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-02 Plattformen, Nybro 5 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Norra dammarna 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-02 Trutdammen
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Trutdammen 7 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-02 Kvarnbron Tannefors 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Egeby Södergård 18 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Nybro 40 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 17 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smestad 11 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-02 Reningsverket, Snöbryggan. 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-02 Råtorpsgatan 7 ex, matningen.
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Plattformen, Nybro
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Infarten Nybro
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Infarten Nybro
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Svaråfors kraftverk
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Kaga Kyrka
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Furugården, Kränge
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Furugården, Kränge
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Rökinge
Skata Pica pica 2018-01-01 Furugården, Kränge
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-01 Furugården, Kränge
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Furugården, Kränge
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Furugården, Kränge
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Entita Parus palustris 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Furugården, Kränge
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Furugården, Kränge
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Furugården, Kränge
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Korp Corvus corax 2018-01-01 Kaga Kyrka
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Kaga Kyrka
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåfors kraftverk
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Normlösa
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex