Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Göran Friman har sett under 2018.

Göran Friman's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-15 Herrebro våtmark 1 ex
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Bron över Svartån, Ledberg 1 ex
Ängshök Circus pygargus 2018-06-06 Gillberga, Kaga 1 ex, hane
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättunaviken 1 ex
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-31 Hovtornet 1 ex, spel/sång
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättunaviken 1 ex
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Sättunaviken 1 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-27 Herrebro våtmark 1 ex
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-26 Fågelsta 1 ex spel/sång
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Hagberget, Svensksundsviken 1 ex.
Småtärna Sterna albifrons 2018-05-23 Sättunaviken 1 ex rastande.
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-22 Ormstensmossen 1 ex spel/sång
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-21 Svälingetornet 5 ex
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-21 Svälingetornet 1 ex sång.
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-21 Svälingetornet 1 ex sång.
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Säby hagar 1 ex.
Tornseglare Apus apus 2018-05-20 Sättuna Rusthåll 6 ex
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Södra dammen 1 ex, spel/sång.
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-19 Lövängsborg (plattformen) 1 ex, sång
Kornknarr Crex crex 2018-05-19 Parkeringen, Sättunaviken 1 ex, sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-18 Vistkärret 2 ex
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-17 Smedstadsdammarna 1 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-12 Prästtorpet, Ledberg 2 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-12 Sättunaviken, ut mot tornet. 1 ex spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-11 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, Kornudden
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-11 Sandfjärden, Torpaviken 3 ex, Kornudden
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken 4 ex
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-10 Sättunaviken 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär 2 i par
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Häradsskär 3 ex
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradsskär 13 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradsskär noterad.
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradsskär 2 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Storlom Gavia arctica 2018-05-05 Häradsskär 1 ex
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradsskär 5 ex
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradsskär 8 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-02 Meandern, Stångån 1 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-01 Bron över Kapellån 2 ex
Backsvala Riparia riparia 2018-05-01 Plattformen Nybro 6 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-01 Plattformen Nybro 1 ex
Gök Cuculus canorus 2018-05-01 Sjöliden 1 ex Spel/sång
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-30 Sättunaviken 2 i par
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-30 Gumpekullarondellen 2 ex vassen vid biogasen
Hussvala Delichon urbica 2018-04-30 Rosenkälla Ca. 10 ex
Grönbena Tringa glareola 2018-04-30 Rosenkälla 3 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-30 Rosenkälla 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-30 Sättunaviken 2 ex
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-29 Härnaviken 10 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-28 Beteby 1 ex hane
Årta Anas querquedula 2018-04-28 Beteby 2 i par
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-28 Beteby 1 ex
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-28 Beteby 2 i par
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-26 Kränge, östra 2 ex i par
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-25 Kärnskogsmosse 2 ex
Orre Tetrao tetrix 2018-04-25 Kärnskogsmosse 16 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-25 Plattformen Nybro 1 ex
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-25 Plattformen Nybro 1 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-24 Rosenkälla 2 ex
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-24 Rosenkälla 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-23 LFK-tornet 1 ex.
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen 2 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-20 Nybroplattformen 1 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 Furugården, Kränge 1 ex. hane
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-19 Nybro 1 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-18 LFK-tornet 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Plattformen Nybro 1 ex
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-18 Plattformen Nybro 2 ex
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydsskogen/Industrigatan 1 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-16 Älgsjödammen 1 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-16 Infarten Nybro 2 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-16 Hov tornet minst 3 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralgatan, Linköping 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Ekängsdalsgången 1 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn 2 ex Norra Stånggatan-Karebygatan
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-15 Furugården, Kränge 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-13 Infarten Nybro 1 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-11 Saab 1 ex, hane
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-11 Säby ängar 2 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Plattformen, Nybro 1 ex hane
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-09 Sättunaviken 2 ex
Fiskmås Larus canus 2018-04-08 Bjäsäter 25 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Prästtorpet, Ledberg 3 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-07 Nybro 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-06 Svensksundsviken 2 ex
Ejder Somateria mollissima 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex fbf
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-06 Beateby 1 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-05 Plattformen, Nybro 1 ex, hane
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Plattformen Nybro 4 ex.
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Plattformen Nybro 2 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Plattformen Nybro 1 ex
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Saab 2 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-04 Nybro 1 ex.
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Plattformen Nybro 2 ex
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Rosenkälla 1 ex
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Plattformen, Nybro 2 ex, hane
Trädlärka Lullula arborea 2018-03-31 Kärr, Siggantorp 2 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Kärr, Siggantorp 1 ex
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Plattformen, Nybro 5 ex
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-31 Nybro, plattformen 3 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad k:a, Skärblacka 6 ex
Kattuggla Strix aluco 2018-03-25 Tinnerö 1 ex spel/sång
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-25 Rökinge 2 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-24 Styvinge Bergtäkt 1 ex spel/sång
Gröngöling Picus viridis 2018-03-24 Styvinge 1 ex, lockläte
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-24 Rödgölens naturresevat 1ex, hane
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Rökinge 2 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Rökinge 22 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Saab 3 ex, vid landningsbanan
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-13 Stångåmynningen 1 ex
Trana Grus grus 2018-03-11 Stångåmynningen 1 ex fbf.
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-10 Stångåmynningen 3 ex
Talltita Parus montanus 2018-03-06 Lilla Aska 1 ex
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-25 Sättunaviken 1 ex födosökte
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-23 Smedstad 1 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-19 Sörgården, Tåkern ca. 100 ex
Stjärtand Anas acuta 2018-02-14 Ryttargårdsdammen 1 ex, hona
Berguv Bubo bubo 2018-02-09 Linköpings kommun 1 ex spel/sång
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-02-08 Snöbryggan 1 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-02-05 Västerlösa 17 ex.
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-03 Västerlösa 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-30 Trädgårdsföreningen 2 ex, matningen.
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-28 Lilla Aska 3 ex.
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-27 Nybro, plattformen 7 ex.
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-27 Vreta Kloster 1 ex, hona
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Västerlösa 1 ex, jagr duvur vid foderfabrikrn
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Älvestad 1 ex Adult
Ringduva Columba palumbus 2018-01-15 Trädgårdsföreningen. 1 ex, matningen.
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-14 Rådsla 1 ex. Hane. Stötes på vägen mot Korsmossen
Bläsgås Anser albifrons 2018-01-13 Kaga kyrka 1 ex
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-13 Kränge 1 ex, hane
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-11 Ö om Norra Dammarna 1 ex.
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-10 Smestad 4 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-10 Smestad 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-09 Reningsverket, Linköping 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-09 Trutdammen 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-09 Meandern, Stångån 2 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-08 Valla, Blåklintsgatan 3 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena 19 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Häggetorp 1 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Sättunaviken 5 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-06 Nybro plattformen 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Kallerstadsdungen 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-05 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-04 Trutdammen 1 ex.
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Reningsverket, Snöbryggan 2 ex.
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Plattformen, Nybro Noterad
Grågås Anser anser 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2 ex
Bläsand Anas penelope 2018-01-02 Plattformen, Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-02 Plattformen, Nybro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-02 Plattformen, Nybro 2500 ex
Bergand Aythya marila 2018-01-02 Plattformen, Nybro 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-02 Plattformen, Nybro 330 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Reningsverket 8 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-02 Plattformen, Nybro 5 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Norra dammarna 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-02 Trutdammen Noterad
Havstrut Larus marinus 2018-01-02 Trutdammen 7 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors Noterad
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-02 Kvarnbron Tannefors 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-02 Egeby Södergård 18 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Kvarnbron, Tannefors 1 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Nybro 40 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-02 Nybro 17 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Smestad 11 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Smedstad 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-02 Reningsverket, Snöbryggan. 1 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-02 Råtorpsgatan 7 ex, matningen.
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Hackeryd 4 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Normlösa Noterad
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåfors kraftverk Noterad
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Kaga Kyrka
Korp Corvus corax 2018-01-01 Kaga Kyrka
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Furugården, Kränge
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-01 Furugården, Kränge
Entita Parus palustris 2018-01-01 Furugården, Kränge
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Furugården, Kränge
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Furugården, Kränge
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Furugården, Kränge
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-01 Furugården, Kränge
Skata Pica pica 2018-01-01 Furugården, Kränge
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Rökinge
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Furugården, Kränge
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Furugården, Kränge
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Kaga Kyrka
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Svaråfors kraftverk
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Infarten Nybro 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Infarten Nybro
Alfågel Clangula hyemalis 2016-04-06 Mauritzberg slott 5 ex