Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Göran Friman har sett under 2017.

Göran Friman's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-12-02 Knivbergavägen, Ringstad mosse 1 ex
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-11-26 Kapperstad, N om Löten 2 ex, flitigt lockande.
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-12 Nybro, stora tornet. 8 ex förbiflygande vid stora tornet.
Silltrut Larus fuscus 2017-11-07 Trutdammen 1 ex, 1k
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-08 Häradskär 2 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2017-10-08 Häradskär 9 ex förbiflygande
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge 1 ex.
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-16 Nybro, Svartåmynningen 1 ex förbiflygande
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg 2 ex (2 1k)
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-08-29 Navestad, Normlösa Ad. hane o hona.
Stenfalk Falco columbarius 2017-08-27 Härnaviken 1 ex, Födosökande
Gravand Tadorna tadorna 2017-08-09 LFK - Tornet 1 ex 1k
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-07 Nybro, Svartåmynningen 1 ex (8/8 6 ex)
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-04 Nybro, Svartåmynningen 1 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-03 Trutdammen 1 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-31 Nybro, Svartåmynningen 26 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-28 Nybro, Svartåmynningen 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-21 Nybro, Svartåmynningen 2 ex
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-06 Stora tornet, Nybro, Svartåmynningens naturreservat 2 ex.
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada, Älvestad 1 ex, sedd o hörd.
Kornknarr Crex crex 2017-06-11 Lövstadsjön 1 ex
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-09 Frössle 1 ex spel/sång
Smålom Gavia stellata 2017-06-06 Boxholms kommun
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-05 Ormstensmossen Spel/sång
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-04 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, spel/sång. Kornudden
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-02 Långa Lisa 1 ex, spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-31 Saab, Linköping 1 ex spel/sång
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Gumpekullarondellen, 1 ex, vägen mot reningsverket.
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 LFK-tornet 1 ex spel/sång
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2017-05-20 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, hane vägen mot Påfund.
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-19 Kärna mosse 1 ex sång
Backsvala Riparia riparia 2017-05-18 Prästtorpet, Kränge 20-30 ex.
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp, Vikingstad 32 ex.
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-16 Meandern, Linköping 1 ex.
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-16 Norra Dammarna 6 ex.
Gulärla Motacilla flava 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 LFK-tornet, Härnaviken
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Sättunaviken
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex, rastande
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Sättunaviken 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-12 Saab, Linköping 1 ex spel/sång
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Meandern, Linköping
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen 1 ex. Hane
Ängshök Circus pygargus 2017-05-10 Örberga, Kaga 1 ex hane, födosök
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro, Svartåmynningen 1 ex spel/sång
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-09 Meandern, Nykvarn
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-09 Örberga, Kaga
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-07 Sandfjärden, Torpaviken Kornudden
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-07 Sandfjärden, Torpaviken Kornudden
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-06 Sättunaviken vid parkeringen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-06 Sättunaviken 2 ex födosökande
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vistkärret
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vistkärret
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-05 Saab, Civila delen spel sång
Gök Cuculus canorus 2017-05-04 Furugården, Kränge 1 ex Spel/sång
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammarna 2 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-02 Furugården 1 ex, Sång
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen 1 ex, sågs o hördes
Årta Anas querquedula 2017-05-01 Herrebro våtmark 1 ex hane
Grönbena Tringa glareola 2017-05-01 Herrebro våtmark 1 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Södra dammen 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-01 Södra dammen 4 ex.
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-30 Sättunaviken 1 ex.
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Prästtorpet 1 ex, vid grustaget
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Furugården, Kränge 1 ex. hane
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-29 Torpaviken, Sandfjärden 2 ex
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro 1 ex, utfärgad hane
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-28 Norra dammarna 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-27 Sättunaviken 1 ex
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Härna Björkegård 1 ex hane, födosök.
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-23 Kränge Flög mot Svartån
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-23 Sättunaviken 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Prästtorpet S delen av grustaget.
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-23 Sättunaviken 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-20 Nybro 4 ex.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-18 Nykvarn Norra Stånggatan-Karebygatan
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken 2 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-07 Sättunaviken 1 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-05 Furugården, Kränge 1 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-04 Ekängsdalgången 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-04 Ekängsdalsgången 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-02 Nederlösa badplats förbiflygande
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Sibborpesjön från badplatsen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken 25 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättunaviken 1 ex, hane
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra Dammarna, Gärstadverken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-29 Norra Dammarna 2 ex
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-28 Siggantorp, Kolbyttemon 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2017-03-28 Norra dammarna 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammarna 1 ex
Skedand Anas clypeata 2017-03-28 Norra dammarna 2 i par
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Nederlösa badplats SO om badplatsen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Hov tornet
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-03-26 Älgsjödammen
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-26 Hov tornet
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Furugården, Kränge Matningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-24 Sättunaviken 3 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-24 Sättunaviken 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-24 Furugården Kränge Sång
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Ekenäset, Södra Finnö
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-23 Maden, Sättuna 2 ex födosökte
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-21 Östanbäck, Nederlösa
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Sättunaviken
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Fyruddens hamn
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Nybro, plattformen 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra Dammen
Storspov Numenius arquata 2017-03-18 Nybro, plattformen 1 ex förbiflygande
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Tomta Ledberg
Hornuggla Asio otus 2017-03-16 Åby gård, Norsholm Spel/sång
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättunaviken 1 Hane
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-12 Fågelmossens naturreservat Spel/sång
Tjäder Tetrao urogallus 2017-03-04 Rådsla Stötes på vägen mot Korsmossen
Trana Grus grus 2017-03-04 Korpvallen 1 ex sträckande öster
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret 2 ex rastande
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-02 Furugården Förbiflygande
Bläsand Anas penelope 2017-03-02 Sättunaviken 2 Hanar
Brunand Aythya ferina 2017-02-28 Stångåmynningen 5 Hanar
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-26 Rådsla 2 ex i par
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-25 Härna Björkegård 2 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-25 Styvinge Bergtäkt Spel/sång
Gröngöling Picus viridis 2017-02-25 Siggantorp 1 ex förbiflygande
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-02-24 Sättuna 24 ex. flög över parkeringen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Högby, Vreta Kloster 1 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga kyrka 20 ex mot Alguvi
Talltita Parus montanus 2017-02-19 Rådsla
Bergand Aythya marila 2017-02-18 Lindö småbåtshamn
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-15 Lundbymaden, Grebo
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-14 Lundbymaden, Grebo
Berguv Bubo bubo 2017-02-12 Linköpings kommun
Skogsduva Columba oenas 2017-02-12 Västerlösa
Orre Tetrao tetrix 2017-02-11 Rådsla Vägen mot Korsmossen
Hökuggla Surnia ulula 2017-02-03 Militäraskyttebanorna, Tinnerö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-29 Söderö, Dalen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-29 Viresjö, Håshult
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-27 Ekängsdalgången
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-27 Tornbyområdet 2 st. Bakom Swedol
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-22 Ekängsdalgången Vid matningen
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-21 Kungsbro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-21 Kungsbro
Snatterand Anas strepera 2017-01-21 Reningsverket, Linköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-21 Stångåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-21 Kaga ka. öster om kyrkan
Sädgås Anser fabalis 2017-01-18 Kaga ka. öster om kyrkan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-17 Reningsverket, Linköping
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-15 Tinnerö
Kricka Anas crecca 2017-01-14 Västerby bro
Svartmes Parus ater 2017-01-14 Kränge östra
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-13 Valla, Wenersgatan
Sothöna Fulica atra 2017-01-09 Reningsverket, Linköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Kränge
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-07 Rökinge
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-07 Kallerstadsdungen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-07 Smestad
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Kallerstadsdungen
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-07 Smedstads dammar
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Kaga kyrka
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Värmeverket, Linköping
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Tekniska Verken
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Tornby
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 A.Ljungsteds gymnasium
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-03 Härnaviken
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Reningsverket, Linköping
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-03 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Rökinge
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Reningsverket, Linköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Grågås Anser anser 2017-01-02 Segelbåtshamnen, Linköping
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Tekniska Verken
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-02 Bron över Kapellån
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 IKEA avfarten
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Fiskmås Larus canus 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-02 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Stångåmynningen
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Nykvarn
Kattuggla Strix aluco 2017-01-02 Kränge
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Korp Corvus corax 2017-01-02 Stångåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Tekniska Verken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Odensfors
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Odensfors
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Mjölorpesjön
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Vallby
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Löten, Kaga
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Löten, Kaga
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Prästtorpet
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-01 Kungskvarn
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Furugården, Kränge
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Odensfors
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Prästtorpet
Entita Parus palustris 2017-01-01 Vallby
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Furugården, Kränge
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Prästtorpet
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Furugården, Kränge
Skata Pica pica 2017-01-01 Kränge
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Löten, Kaga
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Kungskvarn
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Furugården, Kränge
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Furugården, Kränge
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Odensfors