Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Göran Friman har sett under 2017.

Göran Friman's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-12-02 Knivbergavägen, Ringstad mosse 1 ex
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-11-26 Kapperstad, N om Löten 2 ex, flitigt lockande.
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-12 Nybro, stora tornet. 8 ex förbiflygande vid stora tornet.
Silltrut Larus fuscus 2017-11-07 Trutdammen 1 ex, 1k
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-10-08 Häradskär 2 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2017-10-08 Häradskär 9 ex förbiflygande
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge 1 ex.
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-16 Nybro, Svartåmynningen 1 ex förbiflygande
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg 2 ex (2 1k)
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-08-29 Navestad, Normlösa Ad. hane o hona.
Stenfalk Falco columbarius 2017-08-27 Härnaviken 1 ex, Födosökande
Gravand Tadorna tadorna 2017-08-09 LFK - Tornet 1 ex 1k
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-07 Nybro, Svartåmynningen 1 ex (8/8 6 ex)
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-04 Nybro, Svartåmynningen 1 ex
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-03 Trutdammen 1 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-31 Nybro, Svartåmynningen 26 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-28 Nybro, Svartåmynningen 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-21 Nybro, Svartåmynningen 2 ex
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-06 Stora tornet, Nybro, Svartåmynningens naturreservat 2 ex.
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada, Älvestad 1 ex, sedd o hörd.
Kornknarr Crex crex 2017-06-11 Lövstadsjön 1 ex
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-09 Frössle 1 ex spel/sång
Smålom Gavia stellata 2017-06-06 Boxholms kommun
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-05 Ormstensmossen Spel/sång
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-04 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, spel/sång. Kornudden
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-02 Långa Lisa 1 ex, spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-31 Saab, Linköping 1 ex spel/sång
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Gumpekullarondellen, 1 ex, vägen mot reningsverket.
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 LFK-tornet 1 ex spel/sång
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2017-05-20 Sandfjärden, Torpaviken 1 ex, hane vägen mot Påfund.
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-19 Kärna mosse 1 ex sång
Backsvala Riparia riparia 2017-05-18 Prästtorpet, Kränge 20-30 ex.
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp, Vikingstad 32 ex.
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-16 Meandern, Linköping 1 ex.
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-16 Norra Dammarna 6 ex.
Gulärla Motacilla flava 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 LFK-tornet, Härnaviken
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Sättunaviken
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex, rastande
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Sättunaviken 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-12 Saab, Linköping 1 ex spel/sång
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Meandern, Linköping
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen 1 ex. Hane
Ängshök Circus pygargus 2017-05-10 Örberga, Kaga 1 ex hane, födosök
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro, Svartåmynningen 1 ex spel/sång
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-09 Meandern, Nykvarn
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-09 Örberga, Kaga
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-07 Sandfjärden, Torpaviken Kornudden
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-07 Sandfjärden, Torpaviken Kornudden
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-06 Sättunaviken vid parkeringen
Hussvala Delichon urbica 2017-05-06 Sättunaviken 2 ex födosökande
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vistkärret
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vistkärret
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-05 Saab, Civila delen spel sång
Gök Cuculus canorus 2017-05-04 Furugården, Kränge 1 ex Spel/sång
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammarna 2 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-02 Furugården 1 ex, Sång
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen 1 ex, sågs o hördes
Årta Anas querquedula 2017-05-01 Herrebro våtmark 1 ex hane
Grönbena Tringa glareola 2017-05-01 Herrebro våtmark 1 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-01 Södra dammen 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-01 Södra dammen 4 ex.
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-30 Sättunaviken 1 ex.
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Prästtorpet 1 ex, vid grustaget
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Furugården, Kränge 1 ex. hane
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-29 Torpaviken, Sandfjärden 2 ex
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro 1 ex, utfärgad hane
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-28 Norra dammarna 2 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-27 Sättunaviken 1 ex
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Härna Björkegård 1 ex hane, födosök.
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-23 Kränge Flög mot Svartån
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-23 Sättunaviken 1 ex
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Prästtorpet S delen av grustaget.
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-23 Sättunaviken 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-20 Nybro 4 ex.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-18 Nykvarn Norra Stånggatan-Karebygatan
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken 2 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-07 Sättunaviken 1 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2017-04-05 Furugården, Kränge 1 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-04 Ekängsdalgången 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-04 Ekängsdalsgången 1 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-02 Nederlösa badplats förbiflygande
Storlom Gavia arctica 2017-04-02 Sibborpesjön från badplatsen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken 25 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättunaviken 1 ex, hane
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra Dammarna, Gärstadverken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-29 Norra Dammarna 2 ex
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-28 Siggantorp, Kolbyttemon 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2017-03-28 Norra dammarna 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammarna 1 ex
Skedand Anas clypeata 2017-03-28 Norra dammarna 2 i par
Röd glada Milvus milvus 2017-03-26 Nederlösa badplats SO om badplatsen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Hov tornet
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-03-26 Älgsjödammen
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-26 Hov tornet
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Furugården, Kränge Matningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-24 Sättunaviken 3 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-24 Sättunaviken 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-24 Furugården Kränge Sång
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-24 Ekenäset, Södra Finnö
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-23 Maden, Sättuna 2 ex födosökte
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-21 Östanbäck, Nederlösa
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-03-19 Sättunaviken
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Fyruddens hamn
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Nybro, plattformen 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra Dammen
Storspov Numenius arquata 2017-03-18 Nybro, plattformen 1 ex förbiflygande
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Tomta Ledberg
Hornuggla Asio otus 2017-03-16 Åby gård, Norsholm Spel/sång
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättunaviken 1 Hane
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-12 Fågelmossens naturreservat Spel/sång
Tjäder Tetrao urogallus 2017-03-04 Rådsla Stötes på vägen mot Korsmossen
Trana Grus grus 2017-03-04 Korpvallen 1 ex sträckande öster
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret 2 ex rastande
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-02 Furugården Förbiflygande
Bläsand Anas penelope 2017-03-02 Sättunaviken 2 Hanar
Brunand Aythya ferina 2017-02-28 Stångåmynningen 5 Hanar
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-02-26 Rådsla 2 ex i par
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-25 Härna Björkegård 2 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-25 Styvinge Bergtäkt Spel/sång
Gröngöling Picus viridis 2017-02-25 Siggantorp 1 ex förbiflygande
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-02-24 Sättuna 24 ex. flög över parkeringen
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Högby, Vreta Kloster 1 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga kyrka 20 ex mot Alguvi
Talltita Parus montanus 2017-02-19 Rådsla
Bergand Aythya marila 2017-02-18 Lindö småbåtshamn
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-15 Lundbymaden, Grebo
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-14 Lundbymaden, Grebo
Berguv Bubo bubo 2017-02-12 Linköpings kommun
Skogsduva Columba oenas 2017-02-12 Västerlösa
Orre Tetrao tetrix 2017-02-11 Rådsla Vägen mot Korsmossen
Hökuggla Surnia ulula 2017-02-03 Militäraskyttebanorna, Tinnerö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-29 Söderö, Dalen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-29 Viresjö, Håshult
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-27 Ekängsdalgången
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-27 Tornbyområdet 2 st. Bakom Swedol
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-22 Ekängsdalgången Vid matningen
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-21 Kungsbro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-21 Kungsbro
Snatterand Anas strepera 2017-01-21 Reningsverket, Linköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-21 Stångåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-21 Kaga ka. öster om kyrkan
Sädgås Anser fabalis 2017-01-18 Kaga ka. öster om kyrkan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-17 Reningsverket, Linköping
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-15 Tinnerö
Kricka Anas crecca 2017-01-14 Västerby bro
Svartmes Parus ater 2017-01-14 Kränge östra
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-13 Valla, Wenersgatan
Sothöna Fulica atra 2017-01-09 Reningsverket, Linköping
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Kränge
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-07 Rökinge
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-07 Kallerstadsdungen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-07 Smestad
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Kallerstadsdungen
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-07 Smedstads dammar
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Kaga kyrka
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Värmeverket, Linköping
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Tekniska Verken
Råka Corvus frugilegus 2017-01-06 Tornby
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-04 A.Ljungsteds gymnasium
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-03 Härnaviken
Stjärtand Anas acuta 2017-01-03 Reningsverket, Linköping
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-03 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Rökinge
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Reningsverket, Linköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-03 Nykvarn
Grågås Anser anser 2017-01-02 Segelbåtshamnen, Linköping
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Tekniska Verken
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-02 Bron över Kapellån
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 IKEA avfarten
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Fiskmås Larus canus 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-02 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Stångåmynningen
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Nykvarn
Kattuggla Strix aluco 2017-01-02 Kränge
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-02 Reningsverket, Linköping
Korp Corvus corax 2017-01-02 Stångåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Tekniska Verken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Odensfors
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Odensfors
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Mjölorpesjön
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-01 Vallby
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Löten, Kaga
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Löten, Kaga
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Prästtorpet
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-01 Kungskvarn
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Furugården, Kränge
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Odensfors
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-01 Prästtorpet
Entita Parus palustris 2017-01-01 Vallby
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Furugården, Kränge
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Prästtorpet
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-01 Furugården, Kränge
Skata Pica pica 2017-01-01 Kränge
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Löten, Kaga
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Kungskvarn
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Furugården, Kränge
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Furugården, Kränge
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Kungsnäs, Ledberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-01 Furugården, Kränge
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Odensfors