Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2018.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stäpphök Circus macrourus 2018-09-15 Knivberga 1 1K
Brun glada Milvus migrans 2018-08-31 Nykilskorset 1 ex förbiflygande
Silltrut Larus fuscus 2018-08-18 Trutdammen 1 ex 1K
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-18 Trutdammen 1 ex 1 K
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-08-16 Kulla Ängar, Åtvid 1 ex förbiflygande
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-16 Kulla ängar Noterad
Myrspov Limosa lapponica 2018-08-10 Nybro plattform 1 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-07 Nybro Noterad
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-07 Nybro Noterad
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-07-21 Sjötuna udde 45 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-21 Sjötuna udde 14 ex
Ägretthäger Egretta alba 2018-07-16 Härnaviken 1 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-15 Norra dammen 1 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-06 Sättunaviken 1 ex
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-06-03 Biogasen 3 ex
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättuna 1 ex
Kornknarr Crex crex 2018-05-27 Lövstadsjön 1 ex spel/sång
Backsvala Riparia riparia 2018-05-27 Norra dammarna 6 ex förbiflygande
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-27 Herrebokärret 1 ex spel/sång
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-27 Herrebotippen 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2018-05-27 Herrebotippen 2 ex i par
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-05-26 Hovtornet 1 ex spel/sång
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-26 Svälinge tornet
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-26 Hogstad Sharpman p 1 ex spel/sång
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-26 Svälingetornet Sågs o hördes fint
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-26 Ramstadsbron 1 ex spel/sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-26 Ramstadsbron 1 ex spel/sång
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-26 Svälingetornt 1 ex spel/sång
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-26 Bokskogen Omberg 1 ex spel/sång
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs 1 ex
Tornseglare Apus apus 2018-05-23 Braskens bro 3 ex förbiflygande
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-17 Smedstad 1 ex spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-16 Korpvallen 1 ex spel/sång
Gök Cuculus canorus 2018-05-15 Sättuna 1 ex spel/sång
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-15 Sättuna 1 ex spel/sång
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Häradskär Noterad
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradskär 1 ex
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Häradskär Flera ex
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättuna 5 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-01 Södra dammen 3 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-05-01 Rödberget 1 ex
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-01 Tinnerö gård 1 ex spel/sång
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-30 Kaga Kyrka 1 ex hane
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-30 Biogasen Kallerstad 1 ex spel/sång
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Rosenkällasjön 1 ex vinterdräkt
Grönbena Tringa glareola 2018-04-29 Rosenkällasjön 3 ex
Årta Anas querquedula 2018-04-29 Sättuna 2 ex i par
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-28 4 Lunda, Arkösunds skärgård
Svärta Melanitta fusca 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Storlom Gavia arctica 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Småspov Numenius phaeopus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 3 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 2 ex ruvande
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex förbiflygande
Tordmule Alca torda 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex, livskryss no 254
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex spel/sång
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-28 Beteby 2 ex
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-04-28 Lunda, Arkösunds skärgård 5 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Nybro 3 ex
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex förbiflygande
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-22 Sättunaviken 4 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Sättunaviken 1 ex
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Kallerstaddungen 2 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-21 Kallerstaddungen 1 ex
Hussvala Delichon urbica 2018-04-21 Sättunaviken 3 ex förbiflygande
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken 2 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättuna 2 ex i par
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex tillika livskryss no 253
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Industrigatan Barhäll 1 ex spel/sång
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralsgatan 8 1 ex utfärgad hane
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Reningsverket Nykvarn Ovanför snöbryggan
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-15 Sättuna 1 ex
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-15 Hov 1 ex hona förbiflygande
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-15 Hov Sång
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-15 Älgsjödammen 2 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-14 Tornby 3 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2018-04-14 Fågelmossen 2 i par
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-11 Saab 1 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Sättuna 8 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-04-08 Vikingstad kyrka 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-07 Parkeringen Nybro 1 ex sjöng för fullt
Rödspov Limosa limosa 2018-04-07 Nybro plattform 5 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Maden mellan infarten o Bergsvägen 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Nybro plattform 3 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-07 Infarten Nybro 2 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Kricka Anas crecca 2018-04-06 Mauritzberg slott 2 i par
Ejder Somateria mollissima 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-04-06 Mauritzberg slott 12 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-06 Svensksundsviken 5 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-04-06 Betesby 2 ex sång
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex förbiflygande
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-06 Betesby 1 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättuna plattform 2 ex födosökande
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Nybro plattform 1 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-02 Edhaga våtmark 1 ex spel/sång
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr, Kolbyttemon 2 ex spel/sång 1 ex sågs
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Rosenkälla 1 ex sågs o trummade tyst
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-04-02 Lunda, Arkösunds skärgård 1 ex förbiflygande
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Nybro plattform 2 ex hane
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-01 Stångåmynningen 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-31 Kullerstad k:a, Skärblacka 3 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-03-28 Stångåmynningen 1 ex
Kattuggla Strix aluco 2018-03-24 Tinnerö 1 ex
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-24 Rödgölen 1 ex hane
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Svartåmynningens reservat Noterad
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Rökinge 19 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Saab 7 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-14 Herrebotippen 19 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-14 Stångåmynningen 4 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-13 Stångåmynningen 2 ex honfärgade
Trana Grus grus 2018-03-11 Stångåmynningen 1 ex förbiflygande
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Stångåmynningen 1 ex hane
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-18 Trädgårdsföreningen 1 ex hane
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-18 Grebo badplats 1+2 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Elvestad, Vadstena 150 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-17 Sättuna 30 ex ca
Berguv Bubo bubo 2018-02-16 Linköping 1 ex spel/sång
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen 1 ex hona
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa kyrka 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-24 Meandern 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-20 Snöbryggan 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-18 Smedstad matningen 2 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-18 Distorp 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-15 Stångåmynningen 8 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-15 Västerlösa 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-15 Snöbryggan 2 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-15 Motala hamn Noterad
Skogsduva Columba oenas 2018-01-15 Västerlösa 2 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-14 Valla 5 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla 3 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-14 Snöbryggan 1 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 1 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-14 Tornby 7 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-13 Vårdnäs kyrka 1 ex förbiflygande
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-13 Smedstad matningen 1 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-12 Tannefors 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-09 Tinnerö 1 ex förbiflygande
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Kallerstaddungen 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Kallerstadsrondellen 21 ex
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-06 Sättuna Noterad
Grågås Anser anser 2018-01-06 Sättuna Noterad
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Sättuna Noterad
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Sättuna Noterad
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Sättuna 7 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Ralstorp 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Ralstorp 2 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Sättuna 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Trutdammen 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Snöbryggan 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Saab 60 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad matningen 7 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad matningen Noterad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Tannefors slussar 2 i par
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Råtorpsgatans matning 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Råtorpsgatants matning 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Tannefors slussar 1 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors 2 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Ramshäll 3 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Ramshäll 2 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Drottningbron 2 ex i par
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Drottningbron hanar
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 hona
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Skata Pica pica 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Åby Mellangård Noterad
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 8 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 4 i par
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 2 ex
Korp Corvus corax 2018-01-01 Åby Mellangård 10 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-07 Infarten Nybro 2 ex spel/sång
Medelhavstrut Larus michahellis 218-08-28 Trutdammen 1 ex 1 K tillika livskryss :)
Vigg Aythya fuligula 218-01-05 Härnaviken Noterad