Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2018.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken 2 ex
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättuna 2 ex i par
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättuna 1 ex
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättuna 1 ex tillika livskryss no 253
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Industrigatan Barhäll 1 ex spel/sång
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralsgatan 8 1 ex utfärgad hane
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Reningsverket Nykvarn Ovanför snöbryggan
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-15 Sättuna 1 ex
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-15 Hov 1 ex hona förbiflygande
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-15 Hov Sång
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-15 Älgsjödammen 2 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-14 Tornby 3 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2018-04-14 Fågelmossen 2 i par
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-11 Saab 1 ex
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Sättuna 8 ex
Röd glada Milvus milvus 2018-04-08 Vikingstad kyrka 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-07 Parkeringen Nybro 1 ex sjöng för fullt
Rödspov Limosa limosa 2018-04-07 Nybro plattform 5 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-07 Maden mellan infarten o Bergsvägen 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2018-04-07 Nybro plattform 3 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-07 Infarten Nybro 2 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-06 Svensundsviken 2 ex
Kricka Anas crecca 2018-04-06 Mauritzberg slott 2 i par
Ejder Somateria mollissima 2018-04-06 Mauritzberg slott 10 ex
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Småskrake Mergus serrator 2018-04-06 Mauritzberg slott 12 ex
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-06 Svensksundsviken 5 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-04-06 Betesby 2 ex sång
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex förbiflygande
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Mauritzberg slott 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-06 Betesby 1 ex
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-06 Mauritzberg slott 5 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättuna plattform 2 ex födosökande
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Tekniska Verken 1 ex förbiflygande
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-02 Nybro plattform 1 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-04-02 Edhaga våtmark 1 ex spel/sång
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr, Kolbyttemon 2 ex spel/sång 1 ex sågs
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Rosenkälla 1 ex sågs o trummade tyst
Brunand Aythya ferina 2018-04-01 Nybro plattform 2 ex hane
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-01 Stångåmynningen 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-31 Kullerstad k:a, Skärblacka 3 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-03-28 Stångåmynningen 1 ex
Kattuggla Strix aluco 2018-03-24 Tinnerö 1 ex
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-24 Rödgölen 1 ex hane
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Svartåmynningens reservat Noterad
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Rökinge 19 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Saab 7 ex
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-14 Herrebotippen 19 ex
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-14 Stångåmynningen 4 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-03-13 Stångåmynningen 2 ex honfärgade
Trana Grus grus 2018-03-11 Stångåmynningen 1 ex förbiflygande
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Stångåmynningen 1 ex hane
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-18 Trädgårdsföreningen 1 ex hane
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-18 Grebo badplats 1+2 ex
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Elvestad, Vadstena 150 ex
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-17 Sättuna 30 ex ca
Berguv Bubo bubo 2018-02-16 Linköping 1 ex spel/sång
Stjärtand Anas acuta 2018-02-16 Ryttargårdsdammen 1 ex hona
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa kyrka 1 ex
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-24 Meandern 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-20 Snöbryggan 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-18 Smedstad matningen 2 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-18 Distorp 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-15 Stångåmynningen 8 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-15 Västerlösa 1 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-15 Snöbryggan 2 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-15 Motala hamn Noterad
Skogsduva Columba oenas 2018-01-15 Västerlösa 2 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-14 Valla 5 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla 3 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-14 Snöbryggan 1 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 1 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 2 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-14 Tornby 7 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-13 Vårdnäs kyrka 1 ex förbiflygande
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 Tollstorpegölen 2 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-13 Smedstad matningen 1 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-12 Tannefors 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-09 Tinnerö 1 ex förbiflygande
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Kallerstaddungen 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Kallerstadsrondellen 21 ex
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-06 Sättuna Noterad
Grågås Anser anser 2018-01-06 Sättuna Noterad
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Sättuna Noterad
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Sättuna Noterad
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Sättuna 7 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Ralstorp 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Ralstorp 2 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Sättuna 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Trutdammen 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Snöbryggan 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Saab 60 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad matningen 7 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad matningen Noterad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Tannefors slussar 2 i par
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Råtorpsgatans matning 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Råtorpsgatants matning 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Tannefors slussar 1 ex
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors 2 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Ramshäll 3 ex
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Ramshäll 2 ex
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Drottningbron 2 ex i par
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Drottningbron hanar
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 hona
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Skata Pica pica 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Åby Mellangård Noterad
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 8 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 4 i par
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 2 ex
Korp Corvus corax 2018-01-01 Åby Mellangård 10 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-07 Infarten Nybro 2 ex spel/sång
Vigg Aythya fuligula 218-01-05 Härnaviken Noterad