Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2018.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-20 Snöbryggan 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Talltita Parus montanus 2018-01-20 Stora aska 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-18 Distorp 1 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-18 Smedstad matningen 2 ex
Skogsduva Columba oenas 2018-01-15 Västerlösa 2 ex
Fiskmås Larus canus 2018-01-15 Motala hamn Noterad
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-15 Snöbryggan 2 ex
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-15 Västerlösa 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2018-01-15 Stångåmynningen 8 ex
Råka Corvus frugilegus 2018-01-14 Tornby 7 ex
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 2 ex
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-14 Trädgårdsföreningen 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-14 Snöbryggan 1 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-14 Sättuna 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla 3 ex
Ringduva Columba palumbus 2018-01-14 Valla 5 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-13 Lilla Rängen 6 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-13 Smedstad matningen 1 ex
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-13 2 ex Tollstorpegölen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-13 Vårdnäs kyrka 1 ex förbiflygande
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-12 Tannefors 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-09 Tinnerö 1 ex förbiflygande
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Kallerstadsrondellen 21 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-08 Kallerstaddungen 1 ex
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Sättuna Noterad
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-06 Sättuna Noterad
Grågås Anser anser 2018-01-06 Sättuna Noterad
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Sättuna Noterad
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Sättuna 7 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Ralstorp 1 ex
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Ralstorp 2 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Sättuna 1 ex
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Trutdammen 1 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-05 Snöbryggan 1 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad matningen 7 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad matningen Noterad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Smedstad matningen 1 ex
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Saab 60 ex
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Tannefors slussar 2 i par
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Tannefors 2 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-02 Tannefors slussar 1 ex
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-02 Råtorpsgatants matning 1 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-02 Råtorpsgatans matning 1 ex
Korp Corvus corax 2018-01-01 Åby Mellangård 10 ex
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 2 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 4 i par
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 8 ex
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Åby Mellangård Noterad
Skata Pica pica 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Råtorpsgatans matning Noterad
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 ex
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 5 ex
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Råtorpsgatans matning 1 hona
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Trutdammen Noterad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Åby Mellangård 1 ex
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Drottningbron hanar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Drottningbron 2 ex i par
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Ramshäll 2 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-01 Ramshäll 3 ex
Vigg Aythya fuligula 218-01-05 Härnaviken Noterad