Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2017.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-25 Sättunaviken 7 ex
Silltrut Larus fuscus 2017-11-05 Trutdammen 1 ex 1K
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-16 Hallsjön Rådsla 1 ex (foto på APan)
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-09-24 Gottlösa 1 hona
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge 1 ex
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Ejder Somateria mollissima 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Alfågel Clangula hyemalis 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Sjöorre Melanitta nigra 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradskär 1 ex
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradskär 1 ex sträckande S
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär 1 ex
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär 1 ex ringmärktes
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-22 Trutdammen 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-13 Vadarkärret, Beteby 1 ex
Gravand Tadorna tadorna 2017-08-10 Nybro plattform 1 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-09 Nybro plattform 9 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-08 Nybro plattform 3 ex
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-01 Östra Tollstad 1 ex förbiflygande
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-07-28 Valla 3 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-26 Sjötuna udde 1 ex
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-26 Sjötuna udde 48 ex
Svarttärna Chlidonias niger 2017-07-26 Sjötuna udde 1 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-07-10 Nykilskorset 1 ex spel/sång
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-22 Ormstensmossen 1 ex spel/sång
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen 1 ex
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada 1 ex
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-09 Södra dammen 1 ex spel/sång
Smålom Gavia stellata 2017-06-06 Boxholms kommun 1 ex
Storlom Gavia arctica 2017-06-04 Grytsjön 1 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-02 Långa Lisa 1 ex spel/sång
Brun glada Milvus migrans 2017-06-02 Soptippen Gärstad 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2017-06-02 Meandern 1 ex hane
Kornknarr Crex crex 2017-06-02 Kvarstad Vikingstad 1 ex spel sång
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Gumpekullarondellen 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Backsvala Riparia riparia 2017-05-30 Rosenkälla dämme noterad
Hussvala Delichon urbica 2017-05-30 Rosenkälla dämme noterad
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-30 Rosenkälla dämme 1 ex spel/sång
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 LFK-tornet 1 ex spel/sång
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-21 Kärna mosse 1 ex spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-21 Östra Tollstad 1 ex spel/sång
Gök Cuculus canorus 2017-05-19 Östra Tollstad kyrka 1 ex spel/sång
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-17 Malmen 1 ex
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp/Frössle 32 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Meandern 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-16 Meandern 1 ex sång
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-16 Norra dammen 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-16 Norra dammen 6 ex
Årta Anas querquedula 2017-05-16 Norra dammen 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex i par
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Sättuna 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Härnaviken 1 ex
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Jordhanteringen noterad
Gulärla Motacilla flava 2017-05-14 Sättuna 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-14 Jordhanteringen 1 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Meandern 1 ex spel/sång
Ängshök Circus pygargus 2017-05-11 Örberga 2 ex i par
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen 1 ex hane
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Östra Tollstad 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-05 Tinnerbäcken o Saab 1 ex + 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-05 Sättuna 4 ex
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vist 1 ex sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vist 1 ex sång
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-04 Rosenkälla 1 ex
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 Frökärret 1 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammen 2 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-02 Norra dammen 2 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-02 Södra dammarna 1 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen 1 ex spel/sång
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-05-02 Rydskogen 1 ex spel/sång
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-02 Östra Tollstad kyrka 1 ex spel/sång
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-01 Sättunaviken 3 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-05-01 Sättunaviken 1 ex förbiflygande
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Östra Tollstad kyrka 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken 5 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-29 Nykvarn Norra Oskarsg 1 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-29 Östra Tollstad kyrka 2 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Skördegatan Tannefors 1 ex hane
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Härna Björkegård 1 ex hane
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-26 Plattformen Nybro 3 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-22 Norra dammarna 1 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-22 Norra dammarna 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-22 Norra dammarna 3 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-22 Frökärret 4 ex
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättuna 2 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-02 Älsjö gård 1 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-02 Hovtornet Tåkern 1 ex spel/sång
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-02 Svanshals Tåkern 2 ex i par
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Sättuna 26 ex
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Tinnerö 1 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Rödspov Limosa limosa 2017-03-30 Norra dammen 2 ex i par
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-28 Siggantorp, Käll gård 1 ex
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Sättuna vid parkeringen 1 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-25 Ringstorp
Storspov Numenius arquata 2017-03-25 Sättuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-25 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-03-25 Norra dammen 2 ex i par
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-25 Kränge Frimans matning 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-25 Tinnerö vid Solab 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2017-03-23 Uljeberg, Mantorp 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-21 Nederlösa, Östanbäck 1 ex
Stjärtand Anas acuta 2017-03-19 Norra dammen 2 ex i par
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Nybro plattformen 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen 1 ex
Trana Grus grus 2017-03-18 Sättuna 1 ex
Hornuggla Asio otus 2017-03-17 Åby gård 1 ex
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättuna 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Frökärret 4 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-26 Styvinge Bergtäkt 1 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Högby Vreta Kloster 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Hagegården Härnaviken 3 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga Kyrka 20 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-18 Rådsla 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-16 Hackeryd nedan Ås gård 4 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-15 Lundbymaden Grebo 7 ex (ev 8 ex)
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-14 Lundbymaden, Grebo 3 ex
Berguv Bubo bubo 2017-02-12 Linköpings kommun 1 ex hoade
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-02-12 Siggantorp 1 ex i björk
Orre Tetrao tetrix 2017-02-11 Rådsla 1 ex spel/sång
Fasan Phasianus colchicus 2017-02-04 Grebo 7 ex
Snatterand Anas strepera 2017-02-01 Snöbryggan 1 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-29 Viresjö och Söderö 1 ex på vardera plats
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-27 Ekängsdalen 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-26 Tornby 6 ex
Talltita Parus montanus 2017-01-24 Östra tollstad 1 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-23 Kungsbro 1 ex
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-21 Kaga Kyrka mot Nybro 2 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-21 Tekniska Verken 1 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-21 Ekängsdalen vid matningen 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-20 Ekängsdalen 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-16 Snöbryggan 1 ex
Sädgås Anser fabalis 2017-01-15 Kaga Kyrka 2 ex
Skogsduva Columba oenas 2017-01-15 Västerlösa kyrka 1 ex
Kricka Anas crecca 2017-01-14 Västerbybro 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-14 Säby bro 1 ex
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-14 Tinnerö 1 ex
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Biogasanläggningen 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Valla Wernergatan 1 ex
Kattuggla Strix aluco 2017-01-08 Tinnerö Eklandskap 1 ex lockläte
Gröngöling Picus viridis 2017-01-08 Smedstad andra sidan vägen matningen 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Smedstad i träd vid huset 2 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-07 Smedstaddammarna 1 ex vid bron
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-07 Ekängsdalen LOK-spåret S 2 ex
Svartmes Parus ater 2017-01-07 Ekängsdalen mot Ralstorp 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-07 Ekängsdalen LOK-spåret S 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-07 Valla Skogsfridsg/Wernerg 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Kallerstaddungen 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Stångåmynningen 2 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Sättuna hagar 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2017-01-06 Linkelösa Björkeberg 2 ex
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Linkelösa Björkeberg 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Smedstadsdammarn 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Tekniska Verken 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Kaga Kyrka 16 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Kungsbro från tornet 2 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-05 Spellinge 3 ex
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-05 Spellinge 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-04 Kallerstaddungen 1 ex ute på fältet
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Snöbryggan 1 ex
Sothöna Fulica atra 2017-01-03 Snöbryggan 2 ex
Havstrut Larus marinus 2017-01-03 Trutdammen 8 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Snöbryggan 1 ex
Korp Corvus corax 2017-01-03 Norra dammarna 5 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Kallerstadsdungen 2 ex
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Norra dammarna 1 ex
Grågås Anser anser 2017-01-02 Segelbåtshamnen 2 ex
Bläsand Anas penelope 2017-01-02 Sättunavikens badplats 3 ex
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro plattformen 5 ex
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro plattformen 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Sättunavikens badplats 180 ex ca
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Teknikska Verken 9 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Infarten Nybro 2 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Sättunavikens badplats 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-02 Sättunavikens badplats Låg många ute i vattnet
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2017-01-02 Tornby 5 ex
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2017-01-02 Sättunavikens badplats 2 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Smedstad
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-02 Meandern 1 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Snöbryggan 3 ex
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Stångån 3 st
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättunaviken 48 ex
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättunaviken
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Sättunaviken 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Stångån 1 ex
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen 1 ex väster om Långa Lisa
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Stångån
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Trädgårdsföreningen 1 ex
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Stångån
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Stångån
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Stångån
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Stångån
Skata Pica pica 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Stångån
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Stångån
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Ramshäll
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Stångån
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Stångån
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-01 Sättunaviken 9 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Stångån 15 ex
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Stångån
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättunaviken