Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mari Sandell har sett under 2017.

Mari Sandell's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-11-25 Sättunaviken 7 ex
Silltrut Larus fuscus 2017-11-05 Trutdammen 1 ex 1K
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-16 Hallsjön Rådsla 1 ex (foto på APan)
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-09-24 Gottlösa 1 hona
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge 1 ex
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Ejder Somateria mollissima 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Alfågel Clangula hyemalis 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Sjöorre Melanitta nigra 2017-09-23 Häradskär Noterad sträckande S
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Stenfalk Falco columbarius 2017-09-23 Häradskär 1 ex
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradskär 2 ex sträckande S
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradskär 1 ex sträckande S
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär 1 ex
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär 1 ex ringmärktes
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-22 Trutdammen 1 ex
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-13 Vadarkärret, Beteby 1 ex
Gravand Tadorna tadorna 2017-08-10 Nybro plattform 1 ex
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-09 Nybro plattform 9 ex
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-08 Nybro plattform 3 ex
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-01 Östra Tollstad 1 ex förbiflygande
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-07-28 Valla 3 ex
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-26 Sjötuna udde 1 ex
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-26 Sjötuna udde 48 ex
Svarttärna Chlidonias niger 2017-07-26 Sjötuna udde 1 ex
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-07-10 Nykilskorset 1 ex spel/sång
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-22 Ormstensmossen 1 ex spel/sång
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen 1 ex
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada 1 ex
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-09 Södra dammen 1 ex spel/sång
Smålom Gavia stellata 2017-06-06 Boxholms kommun 1 ex
Storlom Gavia arctica 2017-06-04 Grytsjön 1 ex
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-02 Långa Lisa 1 ex spel/sång
Brun glada Milvus migrans 2017-06-02 Soptippen Gärstad 1 ex
Törnskata Lanius collurio 2017-06-02 Meandern 1 ex hane
Kornknarr Crex crex 2017-06-02 Kvarstad Vikingstad 1 ex spel sång
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Gumpekullarondellen 1 ex
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet, Härnaviken 1 ex
Backsvala Riparia riparia 2017-05-30 Rosenkälla dämme noterad
Hussvala Delichon urbica 2017-05-30 Rosenkälla dämme noterad
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-30 Rosenkälla dämme 1 ex spel/sång
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-30 LFK-tornet 1 ex spel/sång
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-21 Kärna mosse 1 ex spel/sång
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-21 Östra Tollstad 1 ex spel/sång
Gök Cuculus canorus 2017-05-19 Östra Tollstad kyrka 1 ex spel/sång
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-17 Malmen 1 ex
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp/Frössle 32 ex
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-16 Meandern 1 ex
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-16 Meandern 1 ex sång
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-16 Norra dammen 1 ex
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-16 Norra dammen 6 ex
Årta Anas querquedula 2017-05-16 Norra dammen 1 ex
Småskrake Mergus serrator 2017-05-14 Sättunaviken 2 ex i par
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Sättuna 1 ex
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Härnaviken 1 ex
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Jordhanteringen noterad
Gulärla Motacilla flava 2017-05-14 Sättuna 1 ex
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-14 Jordhanteringen 1 ex
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Meandern 1 ex spel/sång
Ängshök Circus pygargus 2017-05-11 Örberga 2 ex i par
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-11 Stångåmynningen 1 ex hane
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Östra Tollstad 1 ex
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-05 Tinnerbäcken o Saab 1 ex + 1 ex
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-05 Sättuna 4 ex
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vist 1 ex sång
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vist 1 ex sång
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-04 Rosenkälla 1 ex
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 Frökärret 1 ex
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammen 2 ex
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-02 Norra dammen 2 ex
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-02 Södra dammarna 1 ex
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen 1 ex spel/sång
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-05-02 Rydskogen 1 ex spel/sång
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-02 Östra Tollstad kyrka 1 ex spel/sång
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen 1 ex
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-01 Sättunaviken 3 ex
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-05-01 Sättunaviken 1 ex förbiflygande
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-01 Östra Tollstad kyrka 1 ex
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-01 Sättunaviken 5 ex
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-29 Nykvarn Norra Oskarsg 1 ex
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-29 Östra Tollstad kyrka 2 ex
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Skördegatan Tannefors 1 ex hane
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-26 Härna Björkegård 1 ex hane
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-26 Plattformen Nybro 3 ex
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-22 Norra dammarna 1 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-22 Norra dammarna 1 ex
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-22 Norra dammarna 3 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-22 Frökärret 4 ex
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättuna 2 ex
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-02 Älsjö gård 1 ex
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-02 Hovtornet Tåkern 1 ex spel/sång
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-02 Svanshals Tåkern 2 ex i par
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Sättuna 26 ex
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Tinnerö 1 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättuna 1 ex
Rödspov Limosa limosa 2017-03-30 Norra dammen 2 ex i par
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-28 Siggantorp, Käll gård 1 ex
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Sättuna vid parkeringen 1 ex
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Rödbena Tringa totanus 2017-03-28 Norra dammen 1 ex
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-25 Ringstorp
Storspov Numenius arquata 2017-03-25 Sättuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-25 Sättuna
Skedand Anas clypeata 2017-03-25 Norra dammen 2 ex i par
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-25 Kränge Frimans matning 1 ex
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-25 Tinnerö vid Solab 1 ex
Röd glada Milvus milvus 2017-03-23 Uljeberg, Mantorp 1 ex
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-21 Nederlösa, Östanbäck 1 ex
Stjärtand Anas acuta 2017-03-19 Norra dammen 2 ex i par
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Nybro plattformen 1 ex
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen 1 ex
Trana Grus grus 2017-03-18 Sättuna 1 ex
Hornuggla Asio otus 2017-03-17 Åby gård 1 ex
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-16 Sättuna 1 ex
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Frökärret 4 ex
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-02-26 Styvinge Bergtäkt 1 ex
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Högby Vreta Kloster 1 ex
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 Hagegården Härnaviken 3 ex
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 Kaga Kyrka 20 ex
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-18 Rådsla 1 ex
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-16 Hackeryd nedan Ås gård 4 ex
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-15 Lundbymaden Grebo 7 ex (ev 8 ex)
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-14 Lundbymaden, Grebo 3 ex
Berguv Bubo bubo 2017-02-12 Linköpings kommun 1 ex hoade
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-02-12 Siggantorp 1 ex i björk
Orre Tetrao tetrix 2017-02-11 Rådsla 1 ex spel/sång
Fasan Phasianus colchicus 2017-02-04 Grebo 7 ex
Snatterand Anas strepera 2017-02-01 Snöbryggan 1 ex
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-29 Viresjö och Söderö 1 ex på vardera plats
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-27 Ekängsdalen 1 ex
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-26 Tornby 6 ex
Talltita Parus montanus 2017-01-24 Östra tollstad 1 ex
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-23 Kungsbro 1 ex
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-21 Kaga Kyrka mot Nybro 2 ex
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-21 Tekniska Verken 1 ex
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-21 Ekängsdalen vid matningen 1 ex
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-20 Ekängsdalen 1 ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-16 Snöbryggan 1 ex
Sädgås Anser fabalis 2017-01-15 Kaga Kyrka 2 ex
Skogsduva Columba oenas 2017-01-15 Västerlösa kyrka 1 ex
Kricka Anas crecca 2017-01-14 Västerbybro 1 ex
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-14 Säby bro 1 ex
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-14 Tinnerö 1 ex
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Biogasanläggningen 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Valla Wernergatan 1 ex
Kattuggla Strix aluco 2017-01-08 Tinnerö Eklandskap 1 ex lockläte
Gröngöling Picus viridis 2017-01-08 Smedstad andra sidan vägen matningen 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Smedstad i träd vid huset 2 ex
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-07 Smedstaddammarna 1 ex vid bron
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-07 Ekängsdalen LOK-spåret S 2 ex
Svartmes Parus ater 2017-01-07 Ekängsdalen mot Ralstorp 1 ex
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-07 Ekängsdalen LOK-spåret S 1 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-07 Valla Skogsfridsg/Wernerg 1 ex
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Kallerstaddungen 1 ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Stångåmynningen 2 ex
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Sättuna hagar 1 ex
Ringduva Columba palumbus 2017-01-06 Linkelösa Björkeberg 2 ex
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Linkelösa Björkeberg 1 ex
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Smedstadsdammarn 1 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Tekniska Verken 1 ex
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Kaga Kyrka 16 ex
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Kungsbro från tornet 2 ex
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-05 Spellinge 3 ex
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-05 Spellinge 1 ex
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-04 Kallerstaddungen 1 ex ute på fältet
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Snöbryggan 1 ex
Sothöna Fulica atra 2017-01-03 Snöbryggan 2 ex
Havstrut Larus marinus 2017-01-03 Trutdammen 8 ex
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Snöbryggan 1 ex
Korp Corvus corax 2017-01-03 Norra dammarna 5 ex
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-03 Kallerstadsdungen 2 ex
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Norra dammarna 1 ex
Grågås Anser anser 2017-01-02 Segelbåtshamnen 2 ex
Bläsand Anas penelope 2017-01-02 Sättunavikens badplats 3 ex
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro plattformen 5 ex
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro plattformen 1 ex
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Sättunavikens badplats 180 ex ca
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Teknikska Verken 9 ex
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Infarten Nybro 2 ex
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-02 Sättunavikens badplats 1 ex
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-02 Sättunavikens badplats Låg många ute i vattnet
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Råka Corvus frugilegus 2017-01-02 Tornby 5 ex
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Hämpling Carduelis cannabina 2017-01-02 Sättunavikens badplats 2 ex
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Smedstad 1 ex
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Smedstad
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-02 Meandern 1 ex
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Snöbryggan 3 ex
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Stångån 3 st
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättunaviken 48 ex
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättunaviken
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-01 Sättunaviken 1 ex
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Stångån 1 ex
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen 1 ex väster om Långa Lisa
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Stångån
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Trädgårdsföreningen 1 ex
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Stångån
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen 1 ex
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Stångån
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Stångån
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Stångån
Skata Pica pica 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Stångån
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Stångån
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Ramshäll
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Stångån
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Stångån
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-01 Sättunaviken 9 ex
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Stångån 15 ex
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Stångån
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättunaviken