Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mats Hjelte har sett under 2017.

Mats Hjelte's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-11-28 Knivberga
Tallbit Pinicola enucleator 2017-11-07 Getsjön, Finspång
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-10-01 Lövskären
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-07 Rusta Braviken
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-01 Navestad
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-08-23 Grensholm
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-12 Lindö
Skräntärna Sterna caspia 2017-08-08 Svartåmynningen
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-08 Svartåmynningen
Törnskata Lanius collurio 2017-07-18 Tinnerö
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Härnaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-12 Beteby
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-12 Beteby
Myrspov Limosa lapponica 2017-07-08 LFK-tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-16 Beteby
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Herrebro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-06-10 Svälinge
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-06-10 Svälinge
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-10 Amnada
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-10 Södra dammen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-06 Ormstensmossen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-02 Herrebro
Svärta Melanitta fusca 2017-05-31 Sättunabadet
Backsvala Riparia riparia 2017-05-31 Rosenkälla
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-31 Södra Dammen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-28 Dagsberg
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-05-26 Beteby
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-26 Beteby
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-25 Lindö
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-24 Herrebro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-22 Rörsviken, Lindö
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-21 Svensksundsviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-21 Svensksundsviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-21 Svensksundsviken
Kornknarr Crex crex 2017-05-19 Herrebro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-19 Beteby
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-19 Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-19 Herrebro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-15 Kaga
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-15 LFK-tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-15 LFK-tornet
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-15 Stångåmynningen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-15 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-15 Stångåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Beteby
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-14 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-14 Beteby
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-13 Lindö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Lindö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-13 Lindö
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-13 Lindö
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Lindö
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-13 Lindö
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-12 Rörsviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-12 Rörsviken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Rörsviken
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Lindö
Röd glada Milvus milvus 2017-05-11 Herrebro
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-11 Knivberga
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Beteby
Tornseglare Apus apus 2017-05-11 Beteby
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-11 Beteby
Gulärla Motacilla flava 2017-05-11 Beteby
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-11 Herrebro
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-05-11 Beteby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-10 Lindö
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-22 Leonardsberg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-19 Hamnen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-19 Knivberga
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-16 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-16 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Rusta Braviken
Årta Anas querquedula 2017-04-11 Fröjerum
Orre Tetrao tetrix 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-09 Lövskären
Smålom Gavia stellata 2017-04-09 Lövskären
Silltrut Larus fuscus 2017-04-09 Lövskären
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-09 Lövskären
Tordmule Alca torda 2017-04-09 Lövskären
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-07 Hovtornet
Storspov Numenius arquata 2017-04-07 Hovtornet
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-06 Herrebro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-06 Herrebro
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-04 Åby gård
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-04-04 Käxten
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Sättuna
Småskrake Mergus serrator 2017-04-03 Sättuna
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Sättuna
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-03 Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-03 Sättuna
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-03 Sättuna
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-02 Rörsviken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-04-02 Sörsjön
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-04-01 Oxelbergen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Vrinneviskogen
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Bråborg
Skedand Anas clypeata 2017-03-30 Norra dammen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-30 Norra dammen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-30 Norra dammen
Rödspov Limosa limosa 2017-03-30 Norra dammen
Rödbena Tringa totanus 2017-03-30 Norra dammen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-30 Norra dammen
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-30 Norra dammen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-25 Kungskvarn
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-24 Herrborum
Stjärtand Anas acuta 2017-03-23 Fröjerum
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-23 Fröjerum
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-21 Borgsholms skjutbana
Svartmes Parus ater 2017-03-20 Hävla
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-20 Svärtinge
Bläsand Anas penelope 2017-03-19 Åby gård
Hornuggla Asio otus 2017-03-19 Åby gård
Ejder Somateria mollissima 2017-03-17 Skenäs
Skogsduva Columba oenas 2017-03-17 Kolmården
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-15 Björnsnäs
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Herrebro
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-12 Simonstorp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Leonardsberg
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-11 Björnsnäs
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-11 Björnsnäs
Berguv Bubo bubo 2017-03-10 Söderköping
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Lillkyrkakärret
Spillkråka Dryocopus martius 2017-03-04 Söderköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-04 Bråborg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-02-28 Knivberga
Snatterand Anas strepera 2017-02-24 5öresbron
Sädgås Anser fabalis 2017-02-23 Knivberga
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-23 Knivberga
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-02-23 Snöbryggan
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-02-23 Västerlösa
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Kaga
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-23 Knivberga
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-21 Lindö
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-20 Kärnskogsmosse
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-02-20 Roxenbaden
Gröngöling Picus viridis 2017-02-15 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2017-02-03 Lindö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-02 Fröberget
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-01 Färgaregården
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-31 Lindö
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-29 Marviken
Talltita Parus montanus 2017-01-29 Marviken
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-28 Hamnen
Brunand Aythya ferina 2017-01-24 Lindö
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-24 Kungsbron
Vittrut Larus hyperboreus 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-21 Strömmen
Kattuggla Strix aluco 2017-01-21 Å kyrka
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-21 Norra kyrkogården
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-19 Knivberga
Sothöna Fulica atra 2017-01-12 Kardonholmen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-12 Ringstad mosse
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-12 Kardonbron
Grågås Anser anser 2017-01-11 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-11 Snöbryggan
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-11 Grensholmsbron
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-11 Snöbryggan
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-11 Grensholmsbron
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-11 Snöbryggan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-08 Lindö
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-07 Lindö
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-07 Hamnen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-07 Lindö
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-06 Lindö
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-05 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Grensholmsbron
Knipa Bucephala clangula 2017-01-05 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-05 Kardonbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Lindö
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-05 Kardonbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-05 Lindö
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Lindö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Grensholmsbron
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Roxen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Stångån
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Roxen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Bergsvägen vid Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Rökinge
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Roxen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-02 Gärstad
Korp Corvus corax 2017-01-02 Gärstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Lindö
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Norrköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Norrköpings hamn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Norrköping
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Lindö
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Lindö
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Lindö
Entita Parus palustris 2017-01-01 Lindö
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lindö
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lindö
Skata Pica pica 2017-01-01 Lindö
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Lindö
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lindö
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Öhmankajen
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Svarttärna Chlidonias niger 2016-06-10 Svälinge