Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Mats Hjelte har sett under 2017.

Mats Hjelte's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Lappsparv Calcarius lapponicus 2017-11-28 Knivberga
Tallbit Pinicola enucleator 2017-11-07 Getsjön, Finspång
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-10-01 Lövskären
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-09-23 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-07 Rusta Braviken
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-01 Navestad
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-08-23 Grensholm
Bivråk Pernis apivorus 2017-08-12 Lindö
Skräntärna Sterna caspia 2017-08-08 Svartåmynningen
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-08 Svartåmynningen
Törnskata Lanius collurio 2017-07-18 Tinnerö
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Härnaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-12 Beteby
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-12 Beteby
Myrspov Limosa lapponica 2017-07-08 LFK-tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-16 Beteby
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Herrebro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-10 Herrebro
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-06-10 Svälinge
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-06-10 Svälinge
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-10 Amnada
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-10 Södra dammen
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-06 Ormstensmossen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-02 Herrebro
Svärta Melanitta fusca 2017-05-31 Sättunabadet
Backsvala Riparia riparia 2017-05-31 Rosenkälla
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-31 Södra Dammen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-28 Dagsberg
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-05-26 Beteby
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-26 Beteby
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-25 Lindö
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-24 Herrebro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-22 Rörsviken, Lindö
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-21 Svensksundsviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-21 Svensksundsviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-21 Svensksundsviken
Kornknarr Crex crex 2017-05-19 Herrebro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-19 Beteby
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-19 Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-19 Herrebro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-15 Kaga
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-15 LFK-tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-15 LFK-tornet
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-15 Stångåmynningen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-15 Stångåmynningen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-15 Stångåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Beteby
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-14 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-14 Beteby
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-13 Lindö
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Lindö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-13 Lindö
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-13 Lindö
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Lindö
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-13 Lindö
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-12 Rörsviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-12 Rörsviken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Rörsviken
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Lindö
Röd glada Milvus milvus 2017-05-11 Herrebro
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-11 Knivberga
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Beteby
Tornseglare Apus apus 2017-05-11 Beteby
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-11 Beteby
Gulärla Motacilla flava 2017-05-11 Beteby
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-11 Herrebro
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-05-11 Beteby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-10 Lindö
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-22 Leonardsberg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-19 Hamnen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-19 Knivberga
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-16 Leonardsberg
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-16 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-14 Rusta Braviken
Årta Anas querquedula 2017-04-11 Fröjerum
Orre Tetrao tetrix 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-04-11 Kärnskogsmosse
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-09 Lövskären
Smålom Gavia stellata 2017-04-09 Lövskären
Silltrut Larus fuscus 2017-04-09 Lövskären
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-09 Lövskären
Tordmule Alca torda 2017-04-09 Lövskären
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-07 Hovtornet
Storspov Numenius arquata 2017-04-07 Hovtornet
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-06 Herrebro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-06 Herrebro
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-04 Åby gård
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-04-04 Käxten
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-03 Sättuna
Småskrake Mergus serrator 2017-04-03 Sättuna
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-03 Sättuna
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-03 Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-03 Sättuna
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-03 Sättuna
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-02 Rörsviken
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-04-02 Sörsjön
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-01 Lindö
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-04-01 Oxelbergen
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Vrinneviskogen
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Bråborg
Skedand Anas clypeata 2017-03-30 Norra dammen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-30 Norra dammen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-30 Norra dammen
Rödspov Limosa limosa 2017-03-30 Norra dammen
Rödbena Tringa totanus 2017-03-30 Norra dammen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-30 Norra dammen
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-30 Norra dammen
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-25 Kungskvarn
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-24 Herrborum
Stjärtand Anas acuta 2017-03-23 Fröjerum
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-23 Fröjerum
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-21 Borgsholms skjutbana
Svartmes Parus ater 2017-03-20 Hävla
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-20 Svärtinge
Bläsand Anas penelope 2017-03-19 Åby gård
Hornuggla Asio otus 2017-03-19 Åby gård
Ejder Somateria mollissima 2017-03-17 Skenäs
Skogsduva Columba oenas 2017-03-17 Kolmården
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-15 Björnsnäs
Kricka Anas crecca 2017-03-12 Herrebro
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-12 Simonstorp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Leonardsberg
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Trana Grus grus 2017-03-12 Leonardsberg
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-11 Björnsnäs
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-11 Björnsnäs
Berguv Bubo bubo 2017-03-10 Söderköping
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-05 Lillkyrkakärret
Spillkråka Dryocopus martius 2017-03-04 Söderköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-04 Bråborg
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-02-28 Knivberga
Snatterand Anas strepera 2017-02-24 5öresbron
Sädgås Anser fabalis 2017-02-23 Knivberga
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-23 Knivberga
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-02-23 Snöbryggan
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-02-23 Västerlösa
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-23 Kaga
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-23 Knivberga
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-21 Lindö
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-20 Kärnskogsmosse
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-02-20 Roxenbaden
Gröngöling Picus viridis 2017-02-15 Lindö
Steglits Carduelis carduelis 2017-02-03 Lindö
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-02 Fröberget
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-01 Färgaregården
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-31 Lindö
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-29 Marviken
Talltita Parus montanus 2017-01-29 Marviken
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-28 Hamnen
Brunand Aythya ferina 2017-01-24 Lindö
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-24 Kungsbron
Vittrut Larus hyperboreus 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-21 Strömmen
Kattuggla Strix aluco 2017-01-21 Å kyrka
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-21 Norra kyrkogården
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-19 Knivberga
Sothöna Fulica atra 2017-01-12 Kardonholmen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-12 Ringstad mosse
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-12 Kardonbron
Grågås Anser anser 2017-01-11 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-11 Snöbryggan
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-11 Grensholmsbron
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-11 Snöbryggan
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-11 Grensholmsbron
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-11 Snöbryggan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-08 Lindö
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-07 Lindö
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-07 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-07 Hamnen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-07 Lindö
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-06 Lindö
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-05 Lindö
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Grensholmsbron
Knipa Bucephala clangula 2017-01-05 Lindö
Salskrake Mergus albellus 2017-01-05 Kardonbron
Storskrake Mergus merganser 2017-01-05 Lindö
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-05 Kardonbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-05 Lindö
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-05 Lindö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-05 Lindö
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-05 Grensholmsbron
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Roxen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-02 Stångån
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Roxen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Bergsvägen vid Nybro
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Rökinge
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Roxen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-02 Gärstad
Korp Corvus corax 2017-01-02 Gärstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Lindö
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Norrköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Lindö
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-01 Norrköpings hamn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Lindö
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Lindö
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Norrköping
Ringduva Columba palumbus 2017-01-01 Lindö
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Lindö
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-01 Lindö
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Lindö
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Lindö
Entita Parus palustris 2017-01-01 Lindö
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lindö
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lindö
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lindö
Skata Pica pica 2017-01-01 Lindö
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Lindö
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Lindö
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lindö
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Öhmankajen
Bergand Aythya marila 2017-01-01 Lindö
Svarttärna Chlidonias niger 2016-06-10 Svälinge