Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Jonsson har sett under 2018.

Erik Jonsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vit stork Ciconia ciconia 2018-10-01 Kungsängens flygplats
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-09-30 Södra dammen
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-09-30 Trutdammen
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-09-29 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2018-09-18 Sättunaviken
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-15 Sättunaviken
Röd glada Milvus milvus 2018-09-11 Mörby
Silltrut Larus fuscus 2018-08-28 Trutdammen
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-08-28 Trutdammen
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-27 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-27 Nybro
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-11 Ledberg
Rördrom Botaurus stellaris 2018-06-07 Tåkern
Svarttärna Chlidonias niger 2018-06-07 Svälingetornet
Gravand Tadorna tadorna 2018-06-07 Ramstadbron
Vassångare Locustella luscinioides 2018-06-07 Svälingetornet
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-06-07 Tåkern
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättunaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-06-03 Sättunaviken
Kornknarr Crex crex 2018-06-01 Nybroinfarten
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-28 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Sättunaviken
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Backsvala Riparia riparia 2018-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Prutgås Branta bernicla 2018-05-26 Nybro
Flodsångare Locustella fluviatilis 2018-05-26 Meandern, Stångån
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-22 Södra dammen, Gärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-21 Sättuna
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-21 Säby hagar/jordhanteringen
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-16 Racketcenter/Stångån
Rosenstare Sturnus roseus 2018-05-14 Svartåmynningen
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-14 Sättunaviken
Tornseglare Apus apus 2018-05-13 Ågatan, Linköping
Årta Anas querquedula 2018-05-10 Sättunaviken
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Svartåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Gök Cuculus canorus 2018-05-10 Tinnerö
Jorduggla Asio flammeus 2018-05-10 Sättunaviken
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-10 Tinnerö
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-10 Rosenkällasjön
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-05-09 Sättunaviken
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Tekniska verken, Brogatan 1
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-07 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2018-05-07 Svartåmynningen
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-07 Nybro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-07 Nybroinfarten
Sillgrissla Uria aalge 2018-05-06 Häradsskär
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-05 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-05 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-05 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-05 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-05 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2018-05-05 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-05 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-05 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2018-05-05 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-05 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-05 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-05 Häradsskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-05 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-05 Häradsskär
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-05-05 Häradsskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-05 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-05 Häradsskär
Törnskata Lanius collurio 2018-05-05 Häradsskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Häradsskär
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-04 Södra dammen
Hussvala Delichon urbica 2018-04-30 Frökärret
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 Smedstad damar
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-30 Tinnerö gård
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Kärna mosse
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-22 Kärna mosse
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-21 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-21 Sättuna by
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-21 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-21 Nybro
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-21 Nybro
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Svartåmynningen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-21 Rydskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-20 Stora dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Stora dammen, Gärstad
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-19 Nybroinfarten
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-19 Rydskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-19 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Nybro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-19 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Pålstorp
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Nybro
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Svartåmynningen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Gröngöling Picus viridis 2018-04-17 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-17 Siggantorp
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-17 Reningsverket, Nykvarn
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Valla, Korpralsgatan 8
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-17 Siggantorp
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-10 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-10 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-10 Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2018-04-10 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-10 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-04-09 Rosenkällasjön
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-09 Edhaga våtmark
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-09 Rosenkällasjön
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-09 Kraftvärmeverket, Linköping
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-06 Linköpings resecentrum
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-06 Rydskogen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-05 Rydskogen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-27 Svartåmynningen, Härna, Rökinge
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-27 Rökinge
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-27 Nybroinfarten
Trana Grus grus 2018-03-23 Tinnerö eklandskap
Kattuggla Strix aluco 2018-03-23 Tinnerö
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-22 Vreta kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-22 Vreta kloster + Gillberga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-22 Vreta kloster
Berguv Bubo bubo 2018-03-22 Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Jordhanteringen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Stångåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-10 Stångåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-03-10 Stångåmynningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-04 Trädgårdsföreningens matning
Talltita Parus montanus 2018-03-03 Ullstämmaskogen
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-03 Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap
Stjärtand Anas acuta 2018-02-28 Ryttargårdsdammen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-02-25 Tinnerö eklandskap
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-25 Smedstad, Tinnerö
Kricka Anas crecca 2018-02-11 Reningsverket, Nykvarn
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Hämpling Carduelis cannabina 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-03 Kallerstadrondellen
Ringduva Columba palumbus 2018-01-27 Ryd
Bläsand Anas penelope 2018-01-26 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-01-26 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-26 Nybro
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-23 Pumpbron --> Drottningbron (Stångån)
Sothöna Fulica atra 2018-01-23 Tannefors
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-23 Tannefors slussar
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-23 Tinnerbäcksravinen + Drottningbron (Stångån) 2 + 1
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Entita Parus palustris 2018-01-20 Ekängsdalgångens fågelmatning
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-14 Tinnerö + Tinnerbäcken
Grågås Anser anser 2018-01-14 Tinnerbäcken US
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-14 Smedstad dammar
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-14 Smedstad dammar
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-09 Ryd
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Gottfridsberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-06 Grandungen. Stångån
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-06
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Storskrake Mergus merganser 2018-01-06 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-06 Nykvarn och Gärstad
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Gärstadverken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Värmeverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-06 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2018-01-06 Södra dammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-06 Nykvarn
Havstrut Larus marinus 2018-01-06 Gärstadverken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket
Råka Corvus frugilegus 2018-01-06 Gärstadverket
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Värmeverket
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Värmeverket
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Södra dammen
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Rydskogen
Kaja Corvus monedula 2018-01-06 Ryd
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Rydskogen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Ryd
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-05 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-05 Rydskogen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-05 Rydskogen
Talgoxe Parus major 2018-01-05 Rydskogen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-05 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-05 Rydskogen
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Rydskogen
Korp Corvus corax 2018-01-05 Ryd
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Ryd
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-05 Rydskogen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-05 Ryd
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Rydskogen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-05 Rydskogen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-04 Ryd
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Ryd
Koltrast Turdus merula 2018-01-03 Ryd
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Ryd
Skata Pica pica 2018-01-03 Ryd
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ryd
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ryd
Sångsvan Cygnus cygnus Tinnerbäcken US