Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Jonsson har sett under 2018.

Erik Jonsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Kärna mosse
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-22 Kärna mosse
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-21 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-21 Sättuna by
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-21 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-21 Nybro
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-21 Nybro
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Svartåmynningen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-21 Rydskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-20 Stora dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Stora dammen, Gärstad
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-19 Nybroinfarten
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-19 Rydskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-19 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Nybro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-19 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Pålstorp
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Nybro
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Svartåmynningen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Gröngöling Picus viridis 2018-04-17 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-17 Siggantorp
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-17 Reningsverket, Nykvarn
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Valla, Korpralsgatan 8
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-17 Siggantorp
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-10 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-10 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-10 Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2018-04-10 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-10 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-04-09 Rosenkällasjön
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-09 Edhaga våtmark
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-09 Rosenkällasjön
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-09 Kraftvärmeverket, Linköping
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-06 Linköpings resecentrum
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-06 Rydskogen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-05 Rydskogen
Sädgås Anser fabalis 2018-03-27 Svartåmynningen, Härna, Rökinge
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-03-27 Rökinge
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-03-27 Nybroinfarten
Trana Grus grus 2018-03-23 Tinnerö eklandskap
Kattuggla Strix aluco 2018-03-23 Tinnerö
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-22 Vreta kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-22 Vreta kloster + Gillberga
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-22 Vreta kloster
Berguv Bubo bubo 2018-03-22 Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Jordhanteringen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Stångåmynningen
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-10 Stångåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-03-10 Stångåmynningen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-04 Trädgårdsföreningens matning
Talltita Parus montanus 2018-03-03 Ullstämmaskogen
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-03 Rosenkällasjön, Tinnerö eklandskap
Stjärtand Anas acuta 2018-02-28 Ryttargårdsdammen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-02-25 Tinnerö eklandskap
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-02-25 Smedstad, Tinnerö
Kricka Anas crecca 2018-02-11 Reningsverket, Nykvarn
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Hämpling Carduelis cannabina 2018-02-11 Jordhanteringen, Säbyviken
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-03 Kallerstadrondellen
Ringduva Columba palumbus 2018-01-27 Ryd
Bläsand Anas penelope 2018-01-26 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-01-26 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-26 Nybro + Stångåmynningen
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-26 Nybro
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-26 Nybro
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-23 Pumpbron --> Drottningbron (Stångån)
Sothöna Fulica atra 2018-01-23 Tannefors
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-23 Tannefors slussar
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-23 Tinnerbäcksravinen + Drottningbron (Stångån) 2 + 1
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Entita Parus palustris 2018-01-20 Ekängsdalgångens fågelmatning
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-14 Tinnerö + Tinnerbäcken
Grågås Anser anser 2018-01-14 Tinnerbäcken US
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-14 Smedstad dammar
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-14 Smedstad dammar
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-09 Ryd
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Gottfridsberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-06 Grandungen. Stångån
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-06
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Storskrake Mergus merganser 2018-01-06 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-06 Nykvarn och Gärstad
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Gärstadverken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Värmeverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-06 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2018-01-06 Södra dammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-06 Nykvarn
Havstrut Larus marinus 2018-01-06 Gärstadverken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket
Råka Corvus frugilegus 2018-01-06 Gärstadverket
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Värmeverket
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Värmeverket
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Södra dammen
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Rydskogen
Kaja Corvus monedula 2018-01-06 Ryd
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Rydskogen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Ryd
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-05 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-05 Rydskogen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-05 Rydskogen
Talgoxe Parus major 2018-01-05 Rydskogen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-05 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-05 Rydskogen
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Rydskogen
Korp Corvus corax 2018-01-05 Ryd
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Ryd
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-05 Rydskogen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-05 Ryd
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Rydskogen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-05 Rydskogen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-04 Ryd
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Ryd
Koltrast Turdus merula 2018-01-03 Ryd
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Ryd
Skata Pica pica 2018-01-03 Ryd
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ryd
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ryd
Sångsvan Cygnus cygnus Tinnerbäcken US