Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Jonsson har sett under 2018.

Erik Jonsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Entita Parus palustris 2018-01-20 Ekängsdalgångens fågelmatning
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-20 Ullstämmaskogen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-14 Valla
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-14 Smedstad dammar
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-14 Smedstad dammar
Grågås Anser anser 2018-01-14 Tinnerbäcken US
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-14 Tinnerö + Tinnerbäcken
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-09 Ryd
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Gottfridsberg
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Reningsverket
Kaja Corvus monedula 2018-01-06 Ryd
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Rydskogen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Södra dammen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-06 Värmeverket
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Värmeverket
Råka Corvus frugilegus 2018-01-06 Gärstadverket
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket
Havstrut Larus marinus 2018-01-06 Gärstadverken
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-06 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2018-01-06 Södra dammen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-06 Grandungen. Stångån
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-06
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Södra dammen, Gärstad
Storskrake Mergus merganser 2018-01-06 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-06 Reningsverket
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-06 Stångån
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-06 Nykvarn och Gärstad
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-06 Gärstadverken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-06 Värmeverket, Nykvarn
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-05 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-05 Rydskogen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-05 Rydskogen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-05 Rydskogen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-05 Ryd
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-05 Rydskogen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-05 Ryd
Korp Corvus corax 2018-01-05 Ryd
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-05 Rydskogen
Talgoxe Parus major 2018-01-05 Rydskogen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-05 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-05 Rydskogen
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-05 Rydskogen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Ryd
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Rydskogen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-04 Ryd
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ryd
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ryd
Skata Pica pica 2018-01-03 Ryd
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Ryd
Koltrast Turdus merula 2018-01-03 Ryd
Tamduva Columba livia 2018-01-03 Ryd
Sångsvan Cygnus cygnus Tinnerbäcken US