Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Jonsson har sett under 2017.

Erik Jonsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-29 Ullstämmaskogen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-28 Häradsskär
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-10-14 Södra dammen, Gärstad
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro, Svartåmynningen
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-17 Nybro, Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-09-09 Ledberg
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-03 Leonardsberg
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-20 Härnaviken
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-12 Trutdammen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-10 Härnaviken
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-06 Tåkern
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-06 Glänås, Tåkern
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-06 Alvastra pålbyggnad
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-06 Meandern, Stångån
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-05 Röudden, Svartåmynningen
Hornuggla Asio otus 2017-06-04 Campus Valla
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-01 Härnaviken
Brun glada Milvus migrans 2017-06-01 Norra dammarna, Gärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-01 Frössle
Kornknarr Crex crex 2017-06-01 Frössle
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-01 Ormstensmossen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-05-30 Nybro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 Härnaviken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-29 Gärstadverken
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Bivråk Pernis apivorus 2017-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Prutgås Branta bernicla 2017-05-25 Sättunaviken
Törnskata Lanius collurio 2017-05-21 Härnaviken
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Dubbelbeckasin Gallinago media 2017-05-17 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Härnaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättunaviken
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-14 Härnaviken
Ängshök Circus pygargus 2017-05-13 Kaga kyrka
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Säbyviken
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Säbyviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-13 Säbyviken
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Örberga
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Säbyviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Säbyviken
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-13 Säbyviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-10 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2017-05-10 Sättunaviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-10 Härnaviken
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-05-07 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-06 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-06 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-06 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-06 Häradsskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-04 Sättuna badplats
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammarna, Gärstad
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-03 Värmeverket, Lkpg
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-05-02 Fågelmossen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-30 Tinnerö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-30 Tinnerö
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-30 Tinnerö
Hussvala Delichon urbica 2017-04-30 Rosenkällasjön
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-30 Tinnerö
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Rosenkällasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Tinnerö
Årta Anas querquedula 2017-04-29 Nybroinfarten
Orre Tetrao tetrix 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-29 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-29 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-04-29 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-29 Sättunaviken, infarten
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-28 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Reningsverket, Nykvarn
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-22 Sättunaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-22 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Svartåmynningen
Småskrake Mergus serrator 2017-04-11 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Svartåmynningen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-11 Rydskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-11 Rydskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-09 Rosenkällasjön, Tinnerö
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-09 Halshöga, Tinnerö Eklandskap
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-08 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Säby & Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Nybro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-04-02 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-02 Sättunaviken
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-03-31 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-31 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Svartåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-25 Siggantorp
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Rydskogen
Storspov Numenius arquata 2017-03-21 Sättunaviken
Röd glada Milvus milvus 2017-03-21 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Sättunaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Siggantorp + Kärr
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Styvinge bergtäkt
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Brunand Aythya ferina 2017-03-11 Säbyviken
Trana Grus grus 2017-03-11 Säbyviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-03-11 Säbyviken
Kattuggla Strix aluco 2017-03-08 Styvinge bergtäkt
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-07 Frökärret, Tinnerö
Bergand Aythya marila 2017-03-04 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-03-04 Stångåmynningen
Bläsand Anas penelope 2017-03-04 Stångåmynningen
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Stångåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Stångåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-03-04 Järnvägsparken, Lkpg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-04 Stångåmynningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-04 Stångåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Sättunaviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-25 Härnaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-02-25 E4:an vid IKEA Lkpg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-25 Sättunaviken
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Nybro
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Säby + Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-25 Nybro
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-02-25 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-08 Stångåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-28 Tinnerö + Ullstämma
Talltita Parus montanus 2017-01-28 Ullstämmaskogen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-28 Rosenkällasjön + Ekängsdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalgången
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-21 Stora Aska
Gröngöling Picus viridis 2017-01-21 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-21 Tinnerö
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-01-21 Tinnerö gård
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-16 Södra dammen, Gärstad
Snatterand Anas strepera 2017-01-15 Nykvarn
Stjärtand Anas acuta 2017-01-15 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-15 Nykvarn
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-15 Valla + Drottningbron
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-14 Rydskogen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-14 Tinnerö eklandskap
Svartmes Parus ater 2017-01-12 Glyttingebäcken
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-12 Infarten, Nybro
Grågås Anser anser 2017-01-11 Nykvarn
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-11 Nykvarn
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-11 Smedstads dammar
Sothöna Fulica atra 2017-01-11 Reningsverket
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-11 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-11 Tinnerö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-11 Smedstads dammar
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-11 Smedstads dammar
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-10 Kaga kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-01-10 Kaga kyrka
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-10 Härnaviken
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-10 Rydskogen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-09 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-09 Stångåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-09 Nykvarn
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-09 Nykvarn
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-09 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-09 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Segelbåtshamnen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-09 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-09 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2017-01-09 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-09 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-09 Stångåmynningen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Gottfridsberg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-09 Stångån
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-09 Reningsverket + Nykvarn
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-09 Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-09 Rydskogen
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-09 Meandern
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-09 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-09 Rydskogen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-09 Rydskogen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-09 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-09 Rydskogen
Korp Corvus corax 2017-01-09 Stångåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-09 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-09 Stångån
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Nykvarn
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-09 Meandern
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-09 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-09 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-09 Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Gudhem
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Tornby, Linköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Valla
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen, Linköping
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Valla
Skata Pica pica 2017-01-01 Valla
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Valla
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Valla
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Linköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Valla
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Valla
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Trädgårdsföreningen, Linköping
Berguv Bubo bubo 2017-01-01 Linköping