Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Jonsson har sett under 2017.

Erik Jonsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-29 Ullstämmaskogen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-28 Häradsskär
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-10-14 Södra dammen, Gärstad
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro, Svartåmynningen
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-09-23 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-17 Nybro, Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-09-09 Ledberg
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-03 Leonardsberg
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-20 Härnaviken
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-12 Trutdammen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-08-10 Härnaviken
Rördrom Botaurus stellaris 2017-06-06 Tåkern
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-06 Glänås, Tåkern
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-06 Alvastra pålbyggnad
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-06 Meandern, Stångån
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-06-05 Röudden, Svartåmynningen
Hornuggla Asio otus 2017-06-04 Campus Valla
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-01 Härnaviken
Brun glada Milvus migrans 2017-06-01 Norra dammarna, Gärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-01 Frössle
Kornknarr Crex crex 2017-06-01 Frössle
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-06-01 Ormstensmossen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-05-30 Nybro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 Härnaviken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-29 Gärstadverken
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Bivråk Pernis apivorus 2017-05-27 Rosenkällasjön, Tinnerö
Prutgås Branta bernicla 2017-05-25 Sättunaviken
Törnskata Lanius collurio 2017-05-21 Härnaviken
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Ortolansparv Emberiza hortulana 2017-05-18 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Dubbelbeckasin Gallinago media 2017-05-17 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-14 Härnaviken
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättunaviken
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-14 Härnaviken
Ängshök Circus pygargus 2017-05-13 Kaga kyrka
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Säbyviken
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Säbyviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-13 Säbyviken
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Örberga
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-13 Säbyviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Säbyviken
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-13 Säbyviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-10 Svartåmynningen
Tornseglare Apus apus 2017-05-10 Sättunaviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-10 Härnaviken
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2017-05-07 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-06 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-06 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Silltrut Larus fuscus 2017-05-06 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-06 Häradsskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-04 Sättuna badplats
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-03 Södra dammen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-03 Norra dammarna, Gärstad
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-03 Värmeverket, Lkpg
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-05-02 Fågelmossen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-30 Tinnerö
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-30 Tinnerö
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-30 Tinnerö
Hussvala Delichon urbica 2017-04-30 Rosenkällasjön
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-30 Tinnerö
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Rosenkällasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Tinnerö
Årta Anas querquedula 2017-04-29 Nybroinfarten
Orre Tetrao tetrix 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Svartåmynningen
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Kärnskogs mosse
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-29 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-29 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-04-29 Svartåmynningen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-29 Sättunaviken, infarten
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-28 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-27 Reningsverket, Nykvarn
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-22 Sättunaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-22 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Svartåmynningen
Småskrake Mergus serrator 2017-04-11 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Svartåmynningen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-11 Rydskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-11 Rydskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-09 Rosenkällasjön, Tinnerö
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-09 Halshöga, Tinnerö Eklandskap
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-08 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Säby & Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Svartåmynningen
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Nybro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-04-02 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-02 Sättunaviken
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Sättunaviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-03-31 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-31 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-31 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Svartåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-25 Siggantorp
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Rydskogen
Storspov Numenius arquata 2017-03-21 Sättunaviken
Röd glada Milvus milvus 2017-03-21 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Sättunaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Siggantorp + Kärr
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-19 Styvinge bergtäkt
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Brunand Aythya ferina 2017-03-11 Säbyviken
Trana Grus grus 2017-03-11 Säbyviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-03-11 Säbyviken
Kattuggla Strix aluco 2017-03-08 Styvinge bergtäkt
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-07 Frökärret, Tinnerö
Bergand Aythya marila 2017-03-04 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-03-04 Stångåmynningen
Bläsand Anas penelope 2017-03-04 Stångåmynningen
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Stångåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Stångåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-03-04 Järnvägsparken, Lkpg
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-03-04 Stångåmynningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-04 Stångåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Sättunaviken
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-25 Härnaviken
Rapphöna Perdix perdix 2017-02-25 E4:an vid IKEA Lkpg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-25 Sättunaviken
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Nybro
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Säby + Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-25 Nybro
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-02-25 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-08 Stångåmynningen
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-28 Tinnerö + Ullstämma
Talltita Parus montanus 2017-01-28 Ullstämmaskogen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-28 Rosenkällasjön + Ekängsdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalgången
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-21 Stora Aska
Gröngöling Picus viridis 2017-01-21 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-21 Tinnerö
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-01-21 Tinnerö gård
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-16 Södra dammen, Gärstad
Snatterand Anas strepera 2017-01-15 Nykvarn
Stjärtand Anas acuta 2017-01-15 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-15 Nykvarn
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-15 Valla + Drottningbron
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-14 Rydskogen
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-14 Tinnerö eklandskap
Svartmes Parus ater 2017-01-12 Glyttingebäcken
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-12 Infarten, Nybro
Grågås Anser anser 2017-01-11 Nykvarn
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-11 Nykvarn
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-11 Smedstads dammar
Sothöna Fulica atra 2017-01-11 Reningsverket
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-11 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-11 Tinnerö
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-11 Smedstads dammar
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-11 Smedstads dammar
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-10 Kaga kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-01-10 Kaga kyrka
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-10 Härnaviken
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-10 Rydskogen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-09 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-09 Stångåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-09 Nykvarn
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-09 Nykvarn
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-09 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-09 Stångåmynningen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Segelbåtshamnen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-09 Reningsverket
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-09 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2017-01-09 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-09 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-09 Stångåmynningen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-09 Gottfridsberg
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-09 Stångån
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-09 Reningsverket + Nykvarn
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-09 Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-09 Rydskogen
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-09 Meandern
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-09 Rydskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-09 Rydskogen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-09 Rydskogen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-09 Rydskogen
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-09 Rydskogen
Korp Corvus corax 2017-01-09 Stångåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarn
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-09 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-09 Stångån
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Nykvarn
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-09 Meandern
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-09 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-09 Stångåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-09 Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Gudhem
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Tornby, Linköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Valla
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Trädgårdsföreningen, Linköping
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Valla
Skata Pica pica 2017-01-01 Valla
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Valla
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Valla
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Linköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Valla
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Valla
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Trädgårdsföreningen, Linköping
Berguv Bubo bubo 2017-01-01 Linköping