Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Elgström har sett under 2017.

Erik Elgström's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Prutgås Branta bernicla 2017-10-01 Lövskären
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-10-01 Lövskären
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-01 Lövskären
Tordmule Alca torda 2017-10-01 Lövskären
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-08-20 Ringstad mosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-29 Orrkojgölarnas naturreservat
Roskarl Arenaria interpres 2017-07-19 Fågeltornet, Svensksundsviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-07-16 Nybro
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-13 Svensksundsviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-13 Svensksundsviken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Silltrut Larus fuscus 2017-06-14 Trutdammen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Herrebrotippen
Törnskata Lanius collurio 2017-06-14 Herrebrotippen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Kanalgatan, Lindö
Järpe Bonasa bonasia 2017-06-10 Rödgölens Naturreservat
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-03 Kärna mosse
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Älgsjön
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-27 Tåkern
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-27 Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2017-05-26 Norrköping
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Söderköping
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-21 Söderköping
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebro Våtmark
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-20 Herrebro våtmark
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-18 Beteby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-17 Himmelstalund
Gök Cuculus canorus 2017-05-16 Skärblacka
Ängshök Circus pygargus 2017-05-15 Ljunga, Norrköping
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-15 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Beteby
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Vrinneviskogen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-10 Vrinnevi våtmark
Tornseglare Apus apus 2017-05-09 Norrköping, Yllefabriken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-08 Skälvs gård
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-07 Södra dammen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-07 Svartåmynnigen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-07 Linköping
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-07 Himmelstalund
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-07 Skälvs gård
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-06 Rödgölen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Åby
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 Beteby, vadarkärret
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Övre glottern
Årta Anas querquedula 2017-04-30 Herrebro våtmark
Småspov Numenius phaeopus 2017-04-30 Knivbergavägen
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-04-30 Café Säterdalen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Fjällmossen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Herrebro våtmark
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro våtmark
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-28 Knivbergavägen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-28 Knivbergavägen
Gulärla Motacilla flava 2017-04-28 Glan
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Herrebro våtmark
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-26 Leonardsberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-26 Leonardsberg
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-23 Beteby
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Öhmankajen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-22 Marviken
Svärta Melanitta fusca 2017-04-22 Marviken
Hussvala Delichon urbica 2017-04-22 Leonardsberg
Hornuggla Asio otus 2017-04-17 knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-17 knivbergavägen
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-13 Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-13 Svensksundsviken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-13 Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Storspov Numenius arquata 2017-04-09 kungsängens flygplats
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-08 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-08 Herrebro våtmark
Småskrake Mergus serrator 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-07 Herrebro våtmark
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Rödbena Tringa totanus 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-04 Dvardala
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-02 Beteby, vadarkärret
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Herrebro våtmark
Storlom Gavia arctica 2017-04-01 Övre glottern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Skälvs gård
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-01 Herrebro våtmark
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Övre glottern
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Herrebro våtmark
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Övre glottern
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-26 Övre glottern
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Herrebro våtmark
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Herrebro våtmark
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Bråborgs strandängar
Stjärtand Anas acuta 2017-03-24 Herrebro våtmark
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-22 Beteby, vadarkärret
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-21 Bråborg strandängar
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Bråborgs strandängar
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Beteby vadarkärret
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Beteby vadarkärret
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-03-18 Svensksundsviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svensksundsviken
Bläsand Anas penelope 2017-03-17 Leonardsberg
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Lillkyrkakärret
Trana Grus grus 2017-03-11 Skälvs gård
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Svensksundsviken
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Bråborgs strandängar
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-04 Svensksundsviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-04 Svensksundsviken
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-04 Bråborgs strandängar
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-26 Leonardsberg
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-25 Stora Älgsjön
Sädgås Anser fabalis 2017-02-22 Knivbergavägen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-18 Svensksundsviken, Fågeltornet
Berguv Bubo bubo 2017-02-17 Norrköping
Brunand Aythya ferina 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Råka Corvus frugilegus 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Kattuggla Strix aluco 2017-01-28 Smedby,Norrköping
Bergand Aythya marila 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vittrut Larus hyperboreus 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-22 Sylten, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-21 Söderköpingsvägen, Norrköping
Ringduva Columba palumbus 2017-01-15 Ektorp, Norrköping
Grågås Anser anser 2017-01-14 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-14 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-14 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-14 Svartåmynningens naturreservat
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-14 Smedstad, Tinnerö Eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-14 Reningsverket, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-14 Segelbåtshamnen, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-14 Dragsbron, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-14 Femöresbron, Norrköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-10 Saltängsbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-10 Saltängsbron
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-09 Marviken
Salskrake Mergus albellus 2017-01-09 Kardonbron
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-09 Fiskeby, Norrköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-09 Skälvs gård
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-09 Marviken
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-09 Kardonbron
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Djuröns naturreservat
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-08 Smedby, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-08 Smedby, Norrköping
Orre Tetrao tetrix 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Talltita Parus montanus 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Svartmes Parus ater 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-06 Herrebrotippen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-06 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Storskrake Mergus merganser 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-06 Herrebrotippen
Sothöna Fulica atra 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-06 Herrebrotippen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Herrebro våtmark
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-06 Herrebro våtmark
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-06 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2017-01-06 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Talgoxe Parus major 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-06 Herrebrotippen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-06 Herrebrotippen
Skata Pica pica 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kaja Corvus monedula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-06 Herrebro våtmark
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-06 Smedby, Norrköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Herrebro våtmark
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-06 Herrebro våtmark
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-06 Herrebro våtmark
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-01-06 Skälvs gård
Tjäder Tetrao urogallus 2017-01-05 Övre glottern
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-05 Övre glottern
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-05 Övre glottern
Korp Corvus corax 2017-01-05 Övre glottern
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Övre glottern