Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Erik Elgström har sett under 2017.

Erik Elgström's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Prutgås Branta bernicla 2017-10-01 Lövskären
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-10-01 Lövskären
Sillgrissla Uria aalge 2017-10-01 Lövskären
Tordmule Alca torda 2017-10-01 Lövskären
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-02 Leonardsberg
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2017-08-20 Ringstad mosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-05 Bråborgs strandängar
Bivråk Pernis apivorus 2017-07-29 Orrkojgölarnas naturreservat
Roskarl Arenaria interpres 2017-07-19 Fågeltornet, Svensksundsviken
Myrspov Limosa lapponica 2017-07-16 Nybro
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-13 Svensksundsviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-13 Svensksundsviken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Silltrut Larus fuscus 2017-06-14 Trutdammen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Herrebrotippen
Törnskata Lanius collurio 2017-06-14 Herrebrotippen
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Kanalgatan, Lindö
Järpe Bonasa bonasia 2017-06-10 Rödgölens Naturreservat
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-06-03 Kärna mosse
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-27 Älgsjön
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-27 Tåkern
Trädlärka Lullula arborea 2017-05-27 Tåkern
Backsvala Riparia riparia 2017-05-26 Norrköping
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-21 Söderköping
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-21 Söderköping
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-20 Herrebro Våtmark
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-20 Herrebro våtmark
Kornknarr Crex crex 2017-05-20 Herrebrotippen
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-05-18 Beteby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-17 Himmelstalund
Gök Cuculus canorus 2017-05-16 Skärblacka
Ängshök Circus pygargus 2017-05-15 Ljunga, Norrköping
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-15 Beteby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Beteby
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-10 Vrinneviskogen
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-10 Vrinnevi våtmark
Tornseglare Apus apus 2017-05-09 Norrköping, Yllefabriken
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-08 Skälvs gård
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-07 Södra dammen
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-07 Svartåmynnigen
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-07 Linköping
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-07 Himmelstalund
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-07 Skälvs gård
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-06 Rödgölen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Åby
Grönbena Tringa glareola 2017-05-03 Beteby, vadarkärret
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Övre glottern
Årta Anas querquedula 2017-04-30 Herrebro våtmark
Småspov Numenius phaeopus 2017-04-30 Knivbergavägen
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-04-30 Café Säterdalen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Fjällmossen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-30 Herrebro våtmark
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Herrebro våtmark
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro våtmark
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-28 Knivbergavägen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-28 Knivbergavägen
Gulärla Motacilla flava 2017-04-28 Glan
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Herrebro våtmark
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-26 Leonardsberg
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-26 Leonardsberg
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-23 Beteby
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Öhmankajen
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leonardsberg
Sjöorre Melanitta nigra 2017-04-22 Marviken
Svärta Melanitta fusca 2017-04-22 Marviken
Hussvala Delichon urbica 2017-04-22 Leonardsberg
Hornuggla Asio otus 2017-04-17 knivbergavägen
Jorduggla Asio flammeus 2017-04-17 knivbergavägen
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Yxbacken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-13 Svensksundsviken
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-13 Svensksundsviken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-13 Svensksundsviken
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningens naturreservat
Storspov Numenius arquata 2017-04-09 kungsängens flygplats
Rapphöna Perdix perdix 2017-04-08 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-08 Leonardsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-08 Herrebro våtmark
Småskrake Mergus serrator 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-07 Herrebro våtmark
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Rödbena Tringa totanus 2017-04-07 Bråborgs strandängar
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-04 Dvardala
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-04-04 Loddbynäset, Åby
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-02 Leonardsberg
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-02 Beteby, vadarkärret
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Herrebro våtmark
Storlom Gavia arctica 2017-04-01 Övre glottern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Skälvs gård
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-01 Herrebro våtmark
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-01 Övre glottern
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Herrebro våtmark
Taltrast Turdus philomelos 2017-04-01 Övre glottern
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-26 Övre glottern
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-26 Herrebro våtmark
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Herrebro våtmark
Ejder Somateria mollissima 2017-03-25 Bråborgs strandängar
Stjärtand Anas acuta 2017-03-24 Herrebro våtmark
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-22 Beteby, vadarkärret
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-21 Bråborg strandängar
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Bråborgs strandängar
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Beteby vadarkärret
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Beteby vadarkärret
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2017-03-18 Svensksundsviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svensksundsviken
Bläsand Anas penelope 2017-03-17 Leonardsberg
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-12 Leonardsberg
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Lillkyrkakärret
Trana Grus grus 2017-03-11 Skälvs gård
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Svensksundsviken
Skogsduva Columba oenas 2017-03-04 Bråborgs strandängar
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-04 Svensksundsviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-04 Svensksundsviken
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-04 Bråborgs strandängar
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-26 Leonardsberg
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Herrebrotippen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-02-25 Stora Älgsjön
Sädgås Anser fabalis 2017-02-22 Knivbergavägen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 knivbergavägen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-18 Svensksundsviken, Fågeltornet
Berguv Bubo bubo 2017-02-17 Norrköping
Brunand Aythya ferina 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Råka Corvus frugilegus 2017-02-04 Lindö småbåtshamn
Kattuggla Strix aluco 2017-01-28 Smedby,Norrköping
Bergand Aythya marila 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vittrut Larus hyperboreus 2017-01-22 Lindö småbåtshamn
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-22 Sylten, Norrköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-21 Söderköpingsvägen, Norrköping
Ringduva Columba palumbus 2017-01-15 Ektorp, Norrköping
Grågås Anser anser 2017-01-14 Stångåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-14 Stångåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-14 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-14 Svartåmynningens naturreservat
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-14 Smedstad, Tinnerö Eklandskap
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-14 Reningsverket, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-14 Segelbåtshamnen, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-14 Dragsbron, Norrköping
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-14 Femöresbron, Norrköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-12 Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-10 Saltängsbron
Fiskmås Larus canus 2017-01-10 Saltängsbron
Alfågel Clangula hyemalis 2017-01-09 Marviken
Salskrake Mergus albellus 2017-01-09 Kardonbron
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-09 Fiskeby, Norrköping
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-09 Skälvs gård
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-09 Marviken
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-09 Kardonbron
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-09 Beteby, vadarkärret
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Djuröns naturreservat
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-08 Smedby, Norrköping
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-08 Smedby, Norrköping
Orre Tetrao tetrix 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Talltita Parus montanus 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Svartmes Parus ater 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 kärnskogsmossens naturreservat
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-06 Herrebrotippen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-06 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Vigg Aythya fuligula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Knipa Bucephala clangula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Storskrake Mergus merganser 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-06 Herrebrotippen
Sothöna Fulica atra 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-06 Herrebrotippen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-06 Herrebro våtmark
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-06 Herrebro våtmark
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-06 Herrebrotippen
Entita Parus palustris 2017-01-06 Herrebrotippen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-06 Herrebro våtmark
Talgoxe Parus major 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-06 Herrebrotippen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-06 Herrebro våtmark
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-06 Herrebrotippen
Skata Pica pica 2017-01-06 Herrebro våtmark
Kaja Corvus monedula 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-06 Herrebro våtmark
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-06 Smedby, Norrköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Herrebro våtmark
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-06 Herrebro våtmark
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-06 Herrebro våtmark
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Femöresbron, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-01-06 Skälvs gård
Tjäder Tetrao urogallus 2017-01-05 Övre glottern
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-05 Övre glottern
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-05 Övre glottern
Korp Corvus corax 2017-01-05 Övre glottern
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-01 Övre glottern