Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Svenson har sett under 2017.

Anders Svenson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-19
Fasan Phasianus colchicus 2017-04-19
Röd glada Milvus milvus 2017-04-07 Västra Eneby, Berga
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Rystad, Norra dammarna
Storlom Gavia arctica 2017-04-01 Horn, Täftaren
Stjärtand Anas acuta 2017-03-30 Rystad, Norra dammarna
Kricka Anas crecca 2017-03-26 Kättilstad, Striern
Järpe Bonasa bonasia 2017-03-22 Västra Eneby, Falkemåla
Tjäder Tetrao urogallus 2017-03-15 Västra Eneby, Falkemåla
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-13 Kättilstad, Striern
Bläsand Anas penelope 2017-03-13 Kättilstad, Striern
Snatterand Anas strepera 2017-03-13 Kättilstad, Striern
Salskrake Mergus albellus 2017-03-13 Kättilstad, Striern
Sparvhök Accipiter nisus 2017-03-01 Horn, Grangärde
Sädgås Anser fabalis 2017-02-17 Västerlösa, Marås herrgård
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-17 Västerlösa, Marås herrgård
Grågås Anser anser 2017-02-17 Västerlösa, Marås herrgård
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-17 Västerlösa, Hackeryd
Strömstare Cinclus cinclus 2017-02-17 Vårdnäs, Brokind
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-10 Horn, Flarka
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-18 Västra Tollstad, Hästholmen
Orre Tetrao tetrix 2017-01-12 Västra Eneby, Jonebo
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-12 Kättilstad, Söderö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-12 Kättilstad, Söderö
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-11 Linköping, Stångåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-11 Linköping, Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-11 Linköping, Stångån
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-11 Linköping, Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-11 Linköping, Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-08 Västra Tollstad, Hästholmen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-08 Västra Tollstad, Hästholme
Storskrake Mergus merganser 2017-01-08 Västra Tollstad, Hästholmen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Väversunda, Tåkern
Stenfalk Falco columbarius 2017-01-08 Bjälbo, Älgsjö gård
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-06 Horn, Lögefall
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-02 Västra Eneby, Åsunden
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Horn, Åby
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Strandskata Haematopus ostralegus
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Tofsvipa Vanellus vanellus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Morkulla Scolopax rusticola
Rödbena Tringa totanus
Skogssnäppa Tringa ochropus
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Gråtrut Larus argentatus
Vittrut Larus hyperboreus
Havstrut Larus marinus
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Kattuggla Strix aluco
Jorduggla Asio flammeus
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Sånglärka Alauda arvensis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Sädesärla Motacilla alba
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Rödhake Erithacus rubecula
Koltrast Turdus merula
Björktrast Turdus pilaris
Taltrast Turdus philomelos
Rödvingetrast Turdus iliacus
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Trädkrypare Certhia familiaris
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Kaja Corvus monedula
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Grönfink Carduelis chloris
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Gulsparv Emberiza citrinella
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Nötväcka Sitta europaea
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Tornfalk Falco tinnunculus
Rörhöna Gallinula chloropus
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Brushane Philomachus pugnax
Rödspov Limosa limosa
Storspov Numenius arquata
Berguv Bubo bubo
Sidensvans Bombycilla garrulus
Småskrake Mergus serrator
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Steglits Carduelis carduelis
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Fisktärna Sterna hirundo
Trädpiplärka Anthus trivialis
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Forsärla Motacilla cinerea
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Svarthakedopping Podiceps auritus
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Gök Cuculus canorus
Rapphöna Perdix perdix
Mosnäppa Calidris temminckii
Svartsnäppa Tringa erythropus
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Grönbena Tringa glareola
Ladusvala Hirundo rustica
Rördrom Botaurus stellaris
Backsvala Riparia riparia
Hussvala Delichon urbica
Gulärla Motacilla flava
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Råka Corvus frugilegus
Årta Anas querquedula
Sjöorre Melanitta nigra
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Småspov Numenius phaeopus
Svarttärna Chlidonias niger
Tornseglare Apus apus
Buskskvätta Saxicola rubetra
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Lärkfalk Falco subbuteo
Törnsångare Sylvia communis
Svarthätta Sylvia atricapilla
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Näktergal Luscinia luscinia
Törnskata Lanius collurio