Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Olof Hjelm har sett under 2018.

Olof Hjelm's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-11 Vallby
Skogsduva Columba oenas 2018-02-11 Västerlösa
Stjärtand Anas acuta 2018-02-11 Vallby-Kaga
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-03 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-03 Västerlösa
Vigg Aythya fuligula
Brunand Aythya ferina
Gräsand Anas platyrhynchos
Snatterand Anas strepera
Bläsand Anas penelope
Kanadagås Branta canadensis
Grågås Anser anser
Sädgås Anser fabalis
Sångsvan Cygnus cygnus
Knölsvan Cygnus olor
Storskarv Phalacrocorax carbo
Gråhäger Ardea cinerea
Duvhök Accipiter gentilis
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Tornfalk Falco tinnunculus
Rörhöna Gallinula chloropus
Sothöna Fulica atra
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Gråtrut Larus argentatus
Havstrut Larus marinus
Tamduva Columba livia
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Gröngöling Picus viridis
Större hackspett Dendrocopos major
Sidensvans Bombycilla garrulus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Skäggdopping Podiceps cristatus
Koltrast Turdus merula
Björktrast Turdus pilaris
Kungsfågel Regulus regulus
Entita Parus palustris
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Nötskrika Garrulus glandarius
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Kaja Corvus monedula
Råka Corvus frugilegus
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Skata Pica pica
Gulsparv Emberiza citrinella
Småskrake Mergus serrator
Havsörn Haliaeetus albicilla
Sparvhök Accipiter nisus
Storskrake Mergus merganser
Rödhake Erithacus rubecula