Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Roland Betnér har sett under 2018.

Roland Betnér's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-20 Åbysäcken
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-20 Åbysäcken
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Båtbryggan, Landeryd
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Korpralsgatan, Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-16 Åbysäcken
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Nybro 2 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-04-15 Möjetorp. Hjulsbro
Skedand Anas clypeata 2018-04-14 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-04-14 Herrebro våtmark
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-04-14 Rödgölen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-11 Nybro
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Åbysäcken
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-08 Åbysäcken
Fasan Phasianus colchicus 2018-04-08 Båtbryggan, Landeryd
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-07 Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Tåkern
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-07 Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-07 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-07 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-07 Nybro 5 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-07 Tåkern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Nybro, Svartåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Svartåmynningen
Orre Tetrao tetrix 2018-03-25 Kärnskogsmossen 12 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-03-25 Tekniska Verken, Linköping
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Tåkern
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Tåkern
Trana Grus grus 2018-03-24 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Tåkern
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-24 Tåkern
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-11 Jordhanteringen, Sättuna
Hornuggla Asio otus 2018-03-10 Sundsbro, Ärlången
Berguv Bubo bubo 2018-03-08 Linköpings kommun
Grågås Anser anser 2018-03-04 Grensholmsbron, Norsholm
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-03 Stångåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-03 Ryttargårdsdammen, Linköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-02-27 Femöresbron, Norrköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-25 Tåkern. Sörgården
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-24 Möjetorp. Hjulsbro
Kattuggla Strix aluco 2018-02-24 Tinnerö. Vid Humpen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-02-11 trädgårdsföreningen
Kricka Anas crecca 2018-02-11 Snöbryggan, Reningsverket
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-11 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2018-02-10 Nybro
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa kyrka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-03 Smedstad, Tinnerö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-28 Älvestad
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-27 Kallerstadsrondellen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-27 Kallerstaddungen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-27 Möjetorp, Hjulsbro
Sothöna Fulica atra 2018-01-27 Nybro
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-21 Möjetorp, Hjulsbro 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-21 Rosenkällasjön 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-20 Valla villaområde 3 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-14 Lilla Aska
Skogsduva Columba oenas 2018-01-13 Valla villaområde
Ringduva Columba palumbus 2018-01-13 Valla villaområde
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-13 Möjetorp, fågelmatning, Hjulsbro
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-09 Tannefors slussar
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-07 Gärstadsverken
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Gärdstadverken
Entita Parus palustris 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Korp Corvus corax 2018-01-07 Gärdstadverken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-07 Frökärret, Tinnerö
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Vallaskogen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Nybro svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-06 Jordhanteringen, Sättuna
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket. Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-05 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Herrebro våtmark
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Lövstadsjön
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Grensholmsbron
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Hjulsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjulsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjulsbro
Skata Pica pica 2018-01-01 Hjulsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Hjulsbro
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Hjulsbro
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjulsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Hjulsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Hjulsbro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-01 Landerydskyrka
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjulsbro