Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Roland Betnér har sett under 2018.

Roland Betnér's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-20 Valla villaområde 3 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-14 Lilla Aska
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-13 Möjetorp, fågelmatning, Hjulsbro
Ringduva Columba palumbus 2018-01-13 Valla villaområde
Skogsduva Columba oenas 2018-01-13 Valla villaområde
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-09 Tannefors slussar
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Vallaskogen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-07 Gärstadsverken
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Gärdstadverken
Entita Parus palustris 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-07 Frökärret, Tinnerö
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Tinnerö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Korp Corvus corax 2018-01-07 Gärdstadverken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Nybro svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-06 Jordhanteringen, Sättuna
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket. Nykvarn
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-05 Herrebro våtmark
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Grensholmsbron
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Lövstadsjön
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Herrebro våtmark
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Hjulsbro
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjulsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Hjulsbro
Skata Pica pica 2018-01-01 Hjulsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Hjulsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjulsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjulsbro
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Hjulsbro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-01 Landerydskyrka
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjulsbro
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjulsbro