Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Roland Betnér har sett under 2018.

Roland Betnér's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vit stork Ciconia ciconia 2018-10-17 Skeda kyrka
Ejder Somateria mollissima 2018-09-29 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-09-29 Häradsskär
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-09-29 Häradsskär
Småsnäppa Calidris minuta 2018-09-29 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-09-29 Häradsskär
Järnsparv Prunella modularis 2018-09-29 Häradsskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-09-29 Häradsskär
Röd glada Milvus milvus 2018-09-02 Gärstadverken
Medelhavstrut Larus michahellis 2018-09-02 Gärstadverken
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-08-11 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-05 Svartåmynningen 3 ex
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-07-25 Sjötuna, Tåkern
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-07-25 Sjötuna Tåkern
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-07-25 Sjötuna, Tåkern
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-07-25 Sjötuna, Tåkern
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-07-25 Sjötuna, Tåkern
Ägretthäger Egretta alba 2018-07-25 Nybro
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-07-19 Trutdammen, Gärdstadverken
Råka Corvus frugilegus 2018-07-19 Vadstena
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-14 Bron vid Ledbergs kyrka
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-06-09 Leonardsberg
Svarttärna Chlidonias niger 2018-06-06 Svälinge
Vassångare Locustella luscinioides 2018-06-06 Svälinge
Backsvala Riparia riparia 2018-06-03 Ånväga bergtäkt
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-06-01 Axsjön, Häggetorp
Kornknarr Crex crex 2018-05-30 Nybro
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-30 Svartåmynningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-05-29 Rosenkällasjön
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-26 Svensksundsviken
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-26 Svensksundsviken, vandringsleden
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-26 Svensksundsviken
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-26 Svensksundsviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-24 Sturefors naturreservat
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-23 Södra dammen
Tornseglare Apus apus 2018-05-22 Hackefors
Skräntärna Sterna caspia 2018-05-20 Sättuna
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-05-20 Tinnerö
Grönbena Tringa glareola 2018-05-18 LFK-tornet, Härnaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2018-05-18 LFK-tornet, Härnaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-18 Bron Ledberg
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-18 LFK-tornet, Härnaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-05-16 Nybro
Årta Anas querquedula 2018-05-11 Svartåmynningen
Småskrake Mergus serrator 2018-05-10 Nybro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-05-10 Sättuna
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-10 Sättuna
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2018-05-10 Sättuna
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-10 Sättuna
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-10 Sättuna
Jorduggla Asio flammeus 2018-05-10 Jorduggla
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-09 Hackefors
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-09 Hackefors
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-05-05 Sträp
Rördrom Botaurus stellaris 2018-05-02 Sturefors naturreservat
Gök Cuculus canorus 2018-05-02 Sturefors naturreservat
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-02 Vistkärret, Sturefors
Berglärka Eremophila alpestris 2018-04-29 Rosenkällasjön
Hussvala Delichon urbica 2018-04-29 Rosenkällasjön
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-28 Rosenkällasjön
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-28 Båtbryggan, Landeryd
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-28 Södra dammen, Gärdstadverken 4 ex
Tofsmes Parus cristatus 2018-04-28 Åbysäcken
Storlom Gavia arctica 2018-04-24 Grytsjön, Ljungsbro 2 ex
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-23 Ekängsdalgången
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-23 Ekängsdalgången, Linköping
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-22 Nybro 4 ex
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-22 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-22 Nybro 4 ex
Gulärla Motacilla flava 2018-04-22 Nybro
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-22 Rydskogen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-22 Nybro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-20 Åbysäcken
Kungsfågel Regulus regulus 2018-04-20 Åbysäcken
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Båtbryggan, Landeryd
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-18 Nybro
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Korpralsgatan, Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-16 Åbysäcken
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Nybro 2 ex
Gröngöling Picus viridis 2018-04-15 Möjetorp. Hjulsbro
Skedand Anas clypeata 2018-04-14 Herrebro våtmark
Brunand Aythya ferina 2018-04-14 Herrebro våtmark
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-04-14 Rödgölen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-11 Nybro
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Åbysäcken
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-08 Åbysäcken
Fasan Phasianus colchicus 2018-04-08 Båtbryggan, Landeryd
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-07 Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-07 Tåkern
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-07 Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-07 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-07 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-07 Nybro 5 ex
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-07 Tåkern
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Nybro, Svartåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Svartåmynningen
Orre Tetrao tetrix 2018-03-25 Kärnskogsmossen 12 ex
Forsärla Motacilla cinerea 2018-03-25 Tekniska Verken, Linköping
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Tåkern
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Tåkern
Trana Grus grus 2018-03-24 Tåkern
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Tåkern
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Tåkern
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-24 Tåkern
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-11 Jordhanteringen, Sättuna
Hornuggla Asio otus 2018-03-10 Sundsbro, Ärlången
Berguv Bubo bubo 2018-03-08 Linköpings kommun
Grågås Anser anser 2018-03-04 Grensholmsbron, Norsholm
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-03 Stångåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-03 Ryttargårdsdammen, Linköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-02-27 Femöresbron, Norrköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-25 Tåkern. Sörgården
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-24 Möjetorp. Hjulsbro
Kattuggla Strix aluco 2018-02-24 Tinnerö. Vid Humpen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-02-11 trädgårdsföreningen
Kricka Anas crecca 2018-02-11 Snöbryggan, Reningsverket
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-02-11 Reningsverket
Fiskmås Larus canus 2018-02-10 Nybro
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa kyrka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-03 Smedstad, Tinnerö
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-28 Älvestad
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-27 Kallerstadsrondellen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-27 Kallerstaddungen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-27 Möjetorp, Hjulsbro
Sothöna Fulica atra 2018-01-27 Nybro
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-21 Möjetorp, Hjulsbro 1 ex
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-21 Rosenkällasjön 1 ex
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-20 Valla villaområde 3 ex
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-14 Lilla Aska
Skogsduva Columba oenas 2018-01-13 Valla villaområde
Ringduva Columba palumbus 2018-01-13 Valla villaområde
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-13 Möjetorp, fågelmatning, Hjulsbro
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-09 Tannefors slussar
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-07 Gärstadsverken
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Gärdstadverken
Entita Parus palustris 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Korp Corvus corax 2018-01-07 Gärdstadverken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-07 Fröberget, Tinnerö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-07 Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-07 Frökärret, Tinnerö
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Vallaskogen
Bläsand Anas penelope 2018-01-06 Nybro svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-06 Reningsverket, Nykvarn
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-06 Jordhanteringen, Sättuna
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-06 Nybro Svartåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Reningsverket. Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-05 Herrebro våtmark
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Herrebro våtmark
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Lövstadsjön
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Grensholmsbron
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Hjulsbro sluss
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Hjulsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Hjulsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Hjulsbro
Skata Pica pica 2018-01-01 Hjulsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Hjulsbro
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Hjulsbro
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Hjulsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Hjulsbro
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Hjulsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Hjulsbro
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-01 Landerydskyrka
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Hjulsbro
Svarthätta Sylvia atricapilla 218-04-28 Åbysäcken 2 ex