Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Tony Kjellström har sett under ista.

Tony Kjellström's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2014-12-22 Trädgårdsföreningen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2014-12-22 Trädgårdsföreningen
Svartmes Parus ater 2014-12-21 Trädgårdsföreningen
Svärta Melanitta fusca 2014-12-14 Nybro, Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2014-10-19 Sättuna
Blå kärrhök Circus cyaneus 2014-08-30 Sättuna
Stenfalk Falco columbarius 2014-08-30 Sättuna
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2014-08-30 Sättuna
Fjällpipare Charadrius morinellus 2014-08-24 Gustad södergård, Vikingstad
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2014-08-24 Gustad södergård, Vikingstad
Sparvhök Accipiter nisus 2014-08-23 Sättuna
Ärtsångare Sylvia curruca 2014-08-23 Bjäsätter
Mosnäppa Calidris temminckii 2014-07-30 Sättuna
Hussvala Delichon urbica 2014-07-20 Visjön, Ödeshög
Törnskata Lanius collurio 2014-07-20 Visjön, Ödeshög
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2014-07-18 Nykvarn
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2014-07-18 Sättuna
Kustpipare Pluvialis squatarola 2014-07-18 Sättuna
Kustsnäppa Calidris canutus 2014-07-18 Sättuna
Småsnäppa Calidris minuta 2014-07-18 Sättuna
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2014-07-09 Sättuna
Kärrsnäppa Calidris alpina 2014-07-04 Sättuna
Myrspov Limosa lapponica 2014-07-04 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2014-07-04 Sättuna
Tornseglare Apus apus 2014-06-17 Tornhagen
Rapphöna Perdix perdix 2014-06-15 Sättuna
Buskskvätta Saxicola rubetra 2014-06-15 Sättuna
Törnsångare Sylvia communis 2014-06-15 Nybro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2014-06-15 Nybro
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2014-06-14 Tornhagen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2014-06-11 Nybro
Hämpling Carduelis cannabina 2014-05-21 Sättuna
Gök Cuculus canorus 2014-05-18 Tobo
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2014-05-18 Tobo
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2014-05-18 Tobo
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2014-05-18 Tobo
Tornfalk Falco tinnunculus 2014-05-17 Nybro
Dvärgmås Larus minutus 2014-05-17 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2014-05-17 Nybro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2014-05-17 Nybro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2014-05-04 Sättuna
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2014-05-04 Sättuna
Lärkfalk Falco subbuteo 2014-05-04 Sättuna
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2014-05-04 Sättuna
Gulärla Motacilla flava 2014-05-04 Sättuna
Ladusvala Hirundo rustica 2014-05-01 Sättuna
Brushane Philomachus pugnax 2014-05-01 Nybro
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2014-04-27 Södra dammen, Gärstadverken
Grönbena Tringa glareola 2014-04-27 Sättuna
Årta Anas querquedula 2014-04-21 Frökärret
Skedand Anas clypeata 2014-04-20 Sättuna
Småskrake Mergus serrator 2014-04-20 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2014-04-20 Sättuna
Fisktärna Sterna hirundo 2014-04-20 Sättuna
Gröngöling Picus viridis 2014-04-20 Tobo
Järnsparv Prunella modularis 2014-04-19 Tobo
Rödvingetrast Turdus iliacus 2014-04-15 Gumpekullabron
Svarthakedopping Podiceps auritus 2014-04-15 Södra dammen, Gärstadverken
Forsärla Motacilla cinerea 2014-04-14 Nykvarn
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2014-04-14 Tornhagen
Taltrast Turdus philomelos 2014-04-14 Tornhagen
Fjällgås Anser erythropus 2014-04-12 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2014-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2014-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2014-04-05 Sättuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2014-04-05 Sättuna
Bergand Aythya marila 2014-03-30 Skenäs färjeläge, Norrköping
Ejder Somateria mollissima 2014-03-30 Skenäs färjeläge, Norrköping
Alfågel Clangula hyemalis 2014-03-30 Marvikenverket, Norrköping
Duvhök Accipiter gentilis 2014-03-30 Trutdammen, Gärstadverken
Ormvråk Buteo buteo 2014-03-30 Djurön, Norrköping
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2014-03-30 Svensksundsviken, Norrköping
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2014-03-30 Svensksundsviken, Norrköping
Havstrut Larus marinus 2014-03-30 Trutdammen, Gärstadverken
Turkduva Streptopelia decaocto 2014-03-30 Gottfridsberg
Sädesärla Motacilla alba 2014-03-30 Svensksundsviken, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2014-03-25 Sättuna
Fiskmås Larus canus 2014-03-24 Domkyrkoparken
Rödhake Erithacus rubecula 2014-03-23 Tobo
Tofsmes Parus cristatus 2014-03-23 Tobo
Kungsfågel Regulus regulus 2014-03-23 Tobo
Vitkindad gås Branta leucopsis 2014-03-22 Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2014-03-22 Sättuna
Storspov Numenius arquata 2014-03-22 Sättuna
Strandskata Haematopus ostralegus 2014-03-22 Sättuna
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2014-03-22 Nybro
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2014-03-22 Nybro
Bläsgås Anser albifrons 2014-03-22 Sättuna
Stare Sturnus vulgaris 2014-03-22 Nybro
Prutgås Branta bernicla 2014-03-16 Nybro, Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2014-03-16 Nybro, Svartåmynningen
Storskarv Phalacrocorax carbo 2014-03-16 Nybro, Svartåmynningen
Trana Grus grus 2014-03-16 Sättuna
Skrattmås Larus ridibundus 2014-03-16 Sättuna
Sånglärka Alauda arvensis 2014-03-16 Sättuna
Bofink Fringilla coelebs 2014-03-10 Trädgårdsföreningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2014-03-08 Frökärret
Grönsiska Carduelis spinus 2014-03-08 Fröbergets fågelmatning
Gulsparv Emberiza citrinella 2014-03-08 Fröbergets fågelmatning
Större hackspett Dendrocopos major 2014-03-08 Fröbergets fågelmatning
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2014-03-08 Nybro, Svartåmynningen
Trädkrypare Certhia familiaris 2014-03-07 Nykvarnsparken
Råka Corvus frugilegus 2014-02-25 Resecentrum
Talltita Parus montanus 2014-02-24 Trädgårdsföreningen
Knölsvan Cygnus olor 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Grågås Anser anser 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Stjärtand Anas acuta 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Ringduva Columba palumbus 2014-02-23 Tormhagen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2014-02-23 Nybro, Svartåmynningen
Korp Corvus corax 2014-02-18 Tornhagen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2014-02-17 Gottfridsberg
Tamduva Columba livia 2014-02-16 Domkyrkan
Kungsfiskare Alcedo atthis 2014-02-16 Reningsverket, Nykvarn
Kaja Corvus monedula 2014-02-14 Domkyrkan
Gråsparv Passer domesticus 2014-02-14 Nykvarnsparken
Steglits Carduelis carduelis 2014-02-14 Nykvarnsparken
Gräsand Anas platyrhynchos 2014-02-12 Tannefors slussar
Vigg Aythya fuligula 2014-02-12 Gumpekullabro
Knipa Bucephala clangula 2014-02-12 Tannefors slussar
Rörhöna Gallinula chloropus 2014-02-12 Reningsverket, Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2014-02-12 Tannefors slussar
Gråtrut Larus argentatus 2014-02-12 Reningsverket, Nykvarn
Blåmes Parus caeruleus 2014-02-12 Tannefors slussar
Talgoxe Parus major 2014-02-12 Tannefors slussar
Nötskrika Garrulus glandarius 2014-02-12 Tannefors slussar
Skata Pica pica 2014-02-12 Gumpekullabron
Kråka Corvus corone cornix 2014-02-12 Gumpekullabron
Pilfink Passer montanus 2014-02-12 Tannefors slussar
Koltrast Turdus merula 2014-02-12 Reningsverket, Nykvarn
Björktrast Turdus pilaris 2014-02-12 Gumpekullabron
Grönfink Carduelis chloris 2014-02-12 Tannefors slussar
Gråhäger Ardea cinerea 2014-02-03 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2014-02-03 Nykvarn
Kanadagås Branta canadensis 2014-01-12 Nykvarnsparken
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2014-01-05 Frökärret
Nötkråka Nucifraga caryocatactes