Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Tennlind har sett under 2018.

Anders Tennlind's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-21 Tornby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Jordhanteringen, Sättuna
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-20 Kallerstaddungen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-19 Rydsskogen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Kungsbro
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 LFK-tornet, Härnaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-18 Styvinge
Kattuggla Strix aluco 2018-04-18 Styvinge
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-18 Styvinge
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralgatan, Linköping
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn nära snöbryggan, Lkpg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-15 Sättunaviken
Fasan Phasianus colchicus 2018-04-14 Västerlösa
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-14 Hov, Tåkern
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-04-14 Stora Lund
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-14 Isberga
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-14 Jussberg
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-14 Jussberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Stora Lund
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-14 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Damm vid Bjälbo gård
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-12 Nybro
Ejder Somateria mollissima 2018-04-07 Mauritzberg
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Mauritzberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-07 Färjestaden, Skenäs
Brunand Aythya ferina 2018-04-05 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-05 Nybro
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-05 Myra västergård, Lkpg
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-02 Vadstena reningsverk
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-02 Tycklinge udde, Vadstena
Röd glada Milvus milvus 2018-04-01 Västerlösa
Gröngöling Picus viridis 2018-04-01 Kärr, Siggantorp
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-01 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-01 Kärr, Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-01 Styvinge
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-31 Nybro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-24 Svartgölen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-24 Korsmossen, Rådsla
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-24 Vreta Kloster
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-24 Vreta Kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-23 Kungsbro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Kagakorset, Linköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-03-18 Vallby
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-18 Älgsjö
Ringduva Columba palumbus 2018-03-10 Lingvallen, Linköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-25 Sörgården, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2018-02-22 Gråbrödragatan, Linköping
Stjärtand Anas acuta 2018-02-20 Ryttargårdsdammen, Lkpg
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-18 Västerlösa
Bergand Aythya marila 2018-01-14 Lindö småbåtshamn
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marvikenverket
Småskrake Mergus serrator 2018-01-14 Marvikenverket
Trana Grus grus 2018-01-14 Långetorp, Vikbolandet
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-14 Strömmen, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-14 Öhmankajen, Norrköping
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Hörnet Kungsg.-Repslagarg., Lkpg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-09 Råtorpsgatan, Linköping
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-01-07 Norr Tokorp. Hygget NO Svartgölen.
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Konvaljegatan, Valla
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Meandern, Stångån
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Lilla Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Lilla Aska
Skogsduva Columba oenas 2018-01-06 Västerlösa
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Nybro
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Snöbryggan, Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Nykvarn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-03 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-03 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Nybro
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Smedstad
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Hovtornet, Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Skänninge
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Glänås
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Hov, Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänås
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänås
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hov, Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Sättuna
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats