Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Tennlind har sett under 2018.

Anders Tennlind's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vit stork Ciconia ciconia 2018-10-17 Gamla Nykilskorset, Skeda
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-09-29 Västerlösa
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-18 Tornbyområdet, Linköping
Stäpphök Circus macrourus 2018-09-16 Infarten, Nybro
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset
Myrspov Limosa lapponica 2018-08-19 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-19 Nybro
Silltrut Larus fuscus 2018-08-19 Trutdammen, Gärstad
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-19 Trutdammen, Gärstad
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-07-21 LFK-tornet
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-07-21 LFK-tornet
Tordmule Alca torda 2018-07-01 Gruts skärgård
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-07-01 Gryts skärgård
Svarttärna Chlidonias niger 2018-06-24 Svälinge, Tåkern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-06-23 Valö, Björkfors
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-06-03 Sättunaviken
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-03 Sättunaviken
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-28 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Sättunaviken
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-24 Gullestadsberget, Bråviken
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-24 Gullestadsberget, Bråviken
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Bråviken
Ängshök Circus pygargus 2018-05-20 Klockrike kyrka
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-20 Ljungdammarna
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-20 Vadstena reningsverk
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-19 E4 mellan Mantorp och Linköping
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-19 Lövängsborg, Tåkern
Spillkråka Dryocopus martius 2018-05-19 Stocklycke, Omberg
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-19 Ombergs jätteekar
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-18 Sättunaviken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-16 LFK-tornet
Hussvala Delichon urbica 2018-05-15 Norra Stånggatan, Nykvarn
Rosenstare Sturnus roseus 2018-05-14 Nybro
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-13 Hackelboö
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-11 Rosenkällasjön
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-10 Sättunaviken
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-10 Sättunaviken
Backsvala Riparia riparia 2018-05-10 Örberga grustag, Lkpg
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-10 Bron över Kapellån, Lkpg
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 LFK-tornet
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-06 Alvastra pålbyggnad
Tornseglare Apus apus 2018-05-05 Nybro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-05 Nybro
Gök Cuculus canorus 2018-05-05 Nybro
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Nybro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-02 LFK-tornet
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-02 LFK-tornet
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-01 LFK-tornet, Härnaviken
Järpe Bonasa bonasia 2018-05-01 Ycke urskog
Årta Anas querquedula 2018-04-29 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-29 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-29 Valla Folkhögskola
Gulärla Motacilla flava 2018-04-29 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-28 Glänås, Tåkern
Orre Tetrao tetrix 2018-04-27 Kärnskogsmosse
Grönbena Tringa glareola 2018-04-27 Kärnskogsmosse
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-26 Beteby
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-26 Vadarkärret, Beteby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-26 Vadarkärret, Beteby
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Hov, Tåkern
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-21 Tornby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Jordhanteringen, Sättuna
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-20 Kallerstaddungen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-19 Rydsskogen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Kungsbro
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 LFK-tornet, Härnaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-18 Styvinge
Kattuggla Strix aluco 2018-04-18 Styvinge
Morkulla Scolopax rusticola 2018-04-18 Styvinge
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralgatan, Linköping
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-15 Nykvarn nära snöbryggan, Lkpg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-15 Sättunaviken
Fasan Phasianus colchicus 2018-04-14 Västerlösa
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-14 Hov, Tåkern
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-04-14 Stora Lund
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-14 Isberga
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-14 Jussberg
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-14 Jussberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Stora Lund
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-14 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Damm vid Bjälbo gård
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-12 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-12 Nybro
Ejder Somateria mollissima 2018-04-07 Mauritzberg
Storlom Gavia arctica 2018-04-07 Mauritzberg
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-07 Färjestaden, Skenäs
Brunand Aythya ferina 2018-04-05 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-05 Nybro
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-05 Myra västergård, Lkpg
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-02 Vadstena reningsverk
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-04-02 Tycklinge udde, Vadstena
Röd glada Milvus milvus 2018-04-01 Västerlösa
Gröngöling Picus viridis 2018-04-01 Kärr, Siggantorp
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-01 Siggantorp
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-01 Kärr, Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-01 Styvinge
Kricka Anas crecca 2018-03-31 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-31 Nybro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-24 Svartgölen
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-24 Korsmossen, Rådsla
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-24 Vreta Kloster
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-24 Vreta Kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-23 Kungsbro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-20 Kagakorset, Linköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-03-18 Vallby
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-18 Älgsjö
Ringduva Columba palumbus 2018-03-10 Lingvallen, Linköping
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-25 Sörgården, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2018-02-22 Gråbrödragatan, Linköping
Stjärtand Anas acuta 2018-02-20 Ryttargårdsdammen, Lkpg
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-18 Västerlösa
Bergand Aythya marila 2018-01-14 Lindö småbåtshamn
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marvikenverket
Småskrake Mergus serrator 2018-01-14 Marvikenverket
Trana Grus grus 2018-01-14 Långetorp, Vikbolandet
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-14 Strömmen, Norrköping
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-14 Öhmankajen, Norrköping
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Hörnet Kungsg.-Repslagarg., Lkpg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-09 Råtorpsgatan, Linköping
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-01-07 Norr Tokorp. Hygget NO Svartgölen.
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Konvaljegatan, Valla
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Meandern, Stångån
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Lilla Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Lilla Aska
Skogsduva Columba oenas 2018-01-06 Västerlösa
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Nybro
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Snöbryggan, Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Nykvarn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-03 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-03 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Nybro
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Smedstad
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Hovtornet, Tåkern
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Skänninge
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Glänås
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Hov, Tåkern
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänås
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänås
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hov, Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Sättuna
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats