Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Tennlind har sett under 2018.

Anders Tennlind's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-14 Öhmankajen, Norrköping
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-14 Strömmen, Norrköping
Trana Grus grus 2018-01-14 Långetorp, Vikbolandet
Småskrake Mergus serrator 2018-01-14 Marvikenverket
Alfågel Clangula hyemalis 2018-01-14 Marvikenverket
Bergand Aythya marila 2018-01-14 Lindö småbåtshamn
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-11 Hörnet Kungsg.-Repslagarg., Lkpg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-09 Råtorpsgatan, Linköping
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Konvaljegatan, Valla
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-01-07 Norr Tokorp. Hygget NO Svartgölen.
Skogsduva Columba oenas 2018-01-06 Västerlösa
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Lilla Aska
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Lilla Aska
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Meandern, Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Meandern, Stångån
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-03 Smedstad
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-03 Smedstad
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-03 Nybro
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad
Entita Parus palustris 2018-01-03 Smedstad
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-03 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-03 Snöbryggan, Nykvarn
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Nybro
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Nybro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hov, Tåkern
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänås
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänås
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstadbron, Tåkern
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Hovtornet, Tåkern
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Hov, Tåkern
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tegneby, Älvestad
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Skänninge
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Glänås
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Sättuna
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, Sättuna
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats