Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Tennlind har sett under 2017.

Anders Tennlind's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-17 Isberget, Normlösa
Silltrut Larus fuscus 2017-11-05 Trutdammen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-26 Mauritzbergs slott
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-25 Härnaviken
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-11 Öster om Bergsvägen, infart Gillberga
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-02 Navestad, Normlösa
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-08-20 Norr om Tokorp
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-05 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Härnaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-05 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-27 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-16 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-16 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-16 Nybro
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-10 Frössle, Vikingstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-10 Bron över Svartån, Ledberg
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-30 Nybro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-05-30 Nybro
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-27 Alvastra pålbyggnad
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-27 Stocklycke, Omberg
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-27 Omberg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-25 Sjöbo-knäppan, Motala
Backsvala Riparia riparia 2017-05-21 Jordhanteringen. Sättuna
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp, Vikingstad
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 LFK-tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK-tornet
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-14 Heda ängar, Ljungsbro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 LFK-tornet
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Siggantorp
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-13 Sättunaviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Infarten, Nybro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-13 Meandern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Meandern
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Storgården, Rimforsa
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Storgården, Rimforsa
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Härnaviken
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Högbygatan, Ljungsbro
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-05 Valstad, Klockrike
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-03 Rydsskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Trädgårdsföreningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-03 Meandern, Stångån
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-01 Södra dammen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Valla folkhögskola
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Sättunaviken
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-30 Vallaskogen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 LFK-tornet
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Herrebro
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Herrebro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-29 LFK-tornet
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-04-29 Arkösund
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-29 LFK-tornet
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-28 Sättunaviken
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-23 Skänningedammarna
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-23 Skänningedammarna
Ejder Somateria mollissima 2017-04-17 Färjestaden, Bråviken
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-17 Långetorp, Östra Stenby, Norrköping
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-16 Södra dammen
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Säby hagar, Sättuna
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Nykvarn
Årta Anas querquedula 2017-04-15 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-13 Jussberg
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Nybro
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-10 Värmeverket, Nykvarn
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-06 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-06 LFK-tornet
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-06 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-04-05 Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-02 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-30 Norra dammarna,Gärstad
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-30 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Heda slussar, Ljungsbro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-03-26 Älgsjödammen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Svälinge
Skedand Anas clypeata 2017-03-25 Trutdammen, Gärstad
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-25 Norra dammarna, Gärstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-24 Borensberg
Pungmes Remiz pendulinus 2017-03-24 Borensberg
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättunaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-23 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-23 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2017-03-21 Trutdammen, Gärstad
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-21 LFK-tornet, Härnaviken
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-21 LFK-tornet (utefter vägen ner)
Hornuggla Asio otus 2017-03-20 Åby gård, Norsholm
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-19 Pålstorp
Röd glada Milvus milvus 2017-03-19 Grönlund, Gottlösa
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Ånväga grustag
Berguv Bubo bubo 2017-03-19 Linköpings kommun
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-18 Vadstena reningsverk
Småskrake Mergus serrator 2017-03-18 Tycklinge udde
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-18 Hov
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-12 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Sättuna badplats
Brunand Aythya ferina 2017-03-11 Sättuna badplats
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-11 Hackeryd, Västerlösa
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-11 Norr om Prästtomta
Kattuggla Strix aluco 2017-03-11 Bondeby, Kvarn
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-11 Fågelmossen
Bläsand Anas penelope 2017-03-10 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-10 Sättunaviken
Trana Grus grus 2017-03-10 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-10 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-01 Styvinge bergtäkt
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-26 Sättunaviken
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Tycklinge udde
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-25 Svanshals kyrka
Orre Tetrao tetrix 2017-02-25 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-25 Kärnskogsmosse
Spillkråka Dryocopus martius 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Talltita Parus montanus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-02-24 Nykvarn
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-24 LFK-tornet
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Mjölorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-19 Vallaskogen
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-18 Glänåstornet
Bergand Aythya marila 2017-02-12 Lindö småbåtshamn
Alfågel Clangula hyemalis 2017-02-12 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-12 Mauritzberg
Ringduva Columba palumbus 2017-02-12 Eneby, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-02-11 Ekängdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-02-11 Ekängdalgången
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-11 Norra Oskarsgatans matning, Lkpg
Råka Corvus frugilegus 2017-02-07 Toyota, Mjölby
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Militärskyttebanorna, Tinnerö
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-08 Nederlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Västerlösa
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-08 Älgsjö gård
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Ramstadbron, Tåkern
Stjärtand Anas acuta 2017-01-07 Reningsverket, Nykvarn
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Jordhanteringen, Sättuna
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Grandungen, Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Stångåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2017-01-06 Klackeborg, Normlösa
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda, Björkeberg
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Nykvarn
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-03 Blomgatan, Gottfridsberg
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Smedstad koloniförening
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-03 Kallerstaddungen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-03 Smedstad koloniförening
Sothöna Fulica atra 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Marås, Västerlösa
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-02 Navestad, Mjölby
Grågås Anser anser 2017-01-02 Åbylund, Ledberg
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Normlösa
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Dags mosse
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-02 Kungskvarn
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Entita Parus palustris 2017-01-02 Glänås
Svartmes Parus ater 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Vreta kloster
Korp Corvus corax 2017-01-02 Nederlösa badplats
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Kungskvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Sättuna badplats
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Utmed Bergsvägen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Reningsverket, Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Sättuna badplats
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Nykvarn
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Nykvarn
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Sättuna badplats
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Sättuna badplats
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2017-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Hjässatorget, Omberg