Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Anders Tennlind har sett under 2017.

Anders Tennlind's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-17 Isberget, Normlösa
Silltrut Larus fuscus 2017-11-05 Trutdammen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-10-26 Mauritzbergs slott
Blåhake Luscinia svecica 2017-09-25 Härnaviken
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2017-09-11 Öster om Bergsvägen, infart Gillberga
Stäpphök Circus macrourus 2017-09-02 Navestad, Normlösa
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-08-20 Norr om Tokorp
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-05 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Härnaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-05 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-27 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2017-07-16 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-16 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-16 Nybro
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-10 Frössle, Vikingstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-10 Bron över Svartån, Ledberg
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-05-30 Nybro
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-30 LFK-tornet
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-05-30 Nybro
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-27 Alvastra pålbyggnad
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-27 Stocklycke, Omberg
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-05-27 Omberg
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-25 Sjöbo-knäppan, Motala
Backsvala Riparia riparia 2017-05-21 Jordhanteringen. Sättuna
Fjällpipare Charadrius morinellus 2017-05-17 Haddorp, Vikingstad
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 LFK-tornet
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 LFK-tornet
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-14 Heda ängar, Ljungsbro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 LFK-tornet
Gök Cuculus canorus 2017-05-14 Siggantorp
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Sättunaviken
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-13 Sättunaviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Infarten, Nybro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-13 Meandern
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-13 Meandern
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Storgården, Rimforsa
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Storgården, Rimforsa
Gulärla Motacilla flava 2017-05-12 Härnaviken
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Högbygatan, Ljungsbro
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-05 Valstad, Klockrike
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-03 Rydsskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-03 Trädgårdsföreningen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-03 Meandern, Stångån
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-01 Södra dammen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-30 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-04-30 Valla folkhögskola
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-04-30 Sättunaviken
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-30 Vallaskogen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-04-29 LFK-tornet
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Herrebro
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Herrebro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-29 LFK-tornet
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-04-29 Arkösund
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-29 LFK-tornet
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro
Dvärgmås Larus minutus 2017-04-28 Sättunaviken
Göktyta Jynx torquilla 2017-04-23 Leonardsberg
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-23 Skänningedammarna
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Leonardsberg
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-23 Skänningedammarna
Ejder Somateria mollissima 2017-04-17 Färjestaden, Bråviken
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-17 Långetorp, Östra Stenby, Norrköping
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-16 Södra dammen
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-16 Säby hagar, Sättuna
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-16 Nykvarn
Årta Anas querquedula 2017-04-15 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-15 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-15 Nybro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-13 Jussberg
Ägretthäger Egretta alba 2017-04-11 Nybro
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-10 Värmeverket, Nykvarn
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-06 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-06 LFK-tornet
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-06 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-04-05 Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-02 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-30 Norra dammarna,Gärstad
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-30 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-27 Heda slussar, Ljungsbro
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-03-26 Älgsjödammen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-03-26 Svälinge
Skedand Anas clypeata 2017-03-25 Trutdammen, Gärstad
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-25 Norra dammarna, Gärstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-24 Borensberg
Pungmes Remiz pendulinus 2017-03-24 Borensberg
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-23 Sättunaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-23 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-23 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2017-03-23 Sättunaviken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-23 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2017-03-21 Trutdammen, Gärstad
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-21 LFK-tornet, Härnaviken
Järnsparv Prunella modularis 2017-03-21 LFK-tornet (utefter vägen ner)
Hornuggla Asio otus 2017-03-20 Åby gård, Norsholm
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-19 Pålstorp
Röd glada Milvus milvus 2017-03-19 Grönlund, Gottlösa
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-19 Ånväga grustag
Berguv Bubo bubo 2017-03-19 Linköpings kommun
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-18 Vadstena reningsverk
Småskrake Mergus serrator 2017-03-18 Tycklinge udde
Rördrom Botaurus stellaris 2017-03-18 Hov
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-12 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Sättuna badplats
Brunand Aythya ferina 2017-03-11 Sättuna badplats
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-11 Hackeryd, Västerlösa
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-11 Norr om Prästtomta
Kattuggla Strix aluco 2017-03-11 Bondeby, Kvarn
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-11 Fågelmossen
Bläsand Anas penelope 2017-03-10 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-10 Sättunaviken
Trana Grus grus 2017-03-10 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-10 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-03-01 Styvinge bergtäkt
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-26 Sättunaviken
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Tycklinge udde
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-25 Svanshals kyrka
Orre Tetrao tetrix 2017-02-25 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-25 Kärnskogsmosse
Spillkråka Dryocopus martius 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Talltita Parus montanus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-02-24 Nykvarn
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-24 LFK-tornet
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Mjölorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-19 Vallaskogen
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-18 Glänåstornet
Bergand Aythya marila 2017-02-12 Lindö småbåtshamn
Alfågel Clangula hyemalis 2017-02-12 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-12 Mauritzberg
Ringduva Columba palumbus 2017-02-12 Eneby, Norrköping
Gröngöling Picus viridis 2017-02-11 Ekängdalgången
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-02-11 Ekängdalgången
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-02-11 Norra Oskarsgatans matning, Lkpg
Råka Corvus frugilegus 2017-02-07 Toyota, Mjölby
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Militärskyttebanorna, Tinnerö
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-08 Nederlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Västerlösa
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-08 Älgsjö gård
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-08 Ramstadbron, Tåkern
Stjärtand Anas acuta 2017-01-07 Reningsverket, Nykvarn
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Jordhanteringen, Sättuna
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Grandungen, Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Stångåmynningen
Skogsduva Columba oenas 2017-01-06 Klackeborg, Normlösa
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda, Björkeberg
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-06 Nykvarn
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-03 Blomgatan, Gottfridsberg
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Smedstad koloniförening
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-03 Kallerstaddungen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-03 Smedstad koloniförening
Sothöna Fulica atra 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Marås, Västerlösa
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-02 Navestad, Mjölby
Grågås Anser anser 2017-01-02 Åbylund, Ledberg
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Normlösa
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Dags mosse
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-02 Kungskvarn
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Entita Parus palustris 2017-01-02 Glänås
Svartmes Parus ater 2017-01-02 Hjässatorget, Omberg
Kaja Corvus monedula 2017-01-02 Vreta kloster
Korp Corvus corax 2017-01-02 Nederlösa badplats
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-02 Kungskvarn
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Tycklingen, Vadstena
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Sättuna badplats
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-01 Utmed Bergsvägen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Reningsverket, Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Sättuna badplats
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Nykvarn
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Nykvarn
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Sättuna badplats
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Sättuna badplats
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2017-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-01 Hjässatorget, Omberg