Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Lena Lindeberg Törner har sett under 2012.

Lena Lindeberg Törner's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rapphöna Perdix perdix 2012-12-09 Sättuna Utanför samhället
Fasan Phasianus colchicus 2012-12-02 Åleryd Rondellen
Tamduva Columba livia 2012-11-18 Nykvarn
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-18 Värö, Tift
Forsärla Motacilla cinerea 2012-11-18 Nykvarn, Reningsverket
Kanadagås Branta canadensis 2012-11-17 Rosenkällasjön
Tjäder Tetrao urogallus 2012-11-17 Ullstämmaskogen
Björktrast Turdus pilaris 2012-11-17 Tinnerbäcken, Berga, Linköping
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2012-11-17 Rosenkällasjön, Tinnerö Eklandskap
Strömstare Cinclus cinclus 2012-11-16 Smedstad, Tinnerö Eklandskap
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-11-13 Ramstadbron, Tåkern
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-11-13 Hjässatorget, Omberg
Tallbit Pinicola enucleator 2012-11-09 Hjässan, Omberg
Bergand Aythya marila 2012-10-30 Sättunaviken
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-10-30 Sättunaviken
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-21 Ravnäs strandäng, Svensksundsviken
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-10-21 Vadarkärret, Beteby, Svensksundsviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2012-10-12 Sättunaviken
Rörhöna Gallinula chloropus 2012-10-12 Universitetsområdet, Linköping
Biätare Merops apiaster 2012-10-07 Vreta Kloster golfbana Nordlig karminbiätare (karmosinröd)
Råka Corvus frugilegus 2012-10-07 Åbylund
Ringduva Columba palumbus 2012-10-06 Borgarberget, Sträp
Koltrast Turdus merula 2012-10-06 Sträp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-10-06 Borgarberget, Sträp
Skata Pica pica 2012-10-06 Sträp
Kaja Corvus monedula 2012-10-06 Borgarberget, sträp
Gråsparv Passer domesticus 2012-10-06 Dänskebo, Sträp
Pilfink Passer montanus 2012-10-06 Dänskebo, Sträp
Bläsgås Anser albifrons 2012-10-05 Sättunaviken
Stäpphök Circus macrourus 2012-10-05 Sättunaviken
Tornfalk Falco tinnunculus 2012-10-05 Sättunaviken
Prutgås Branta bernicla 2012-10-02 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2012-10-02 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2012-10-02 Häradsskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-10-02 Häradsskär
Gransångare Phylloscopus collybita 2012-10-02 Häradsskär
Talltita Parus montanus 2012-10-02 Häradsskär
Svartmes Parus ater 2012-10-02 Häradsskär
Stenfalk Falco columbarius 2012-10-01 Häradsskär
Bivråk Pernis apivorus 2012-09-04 Mantorp park, Mantorp
Röd glada Milvus milvus 2012-09-04 Normlösa kyrka
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-08-01 Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2012-08-01 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2012-08-01 Sättunaviken
Ejder Somateria mollissima 2012-07-04 Södra Finnö
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-07-04 Södra Finnö, Valdemarsvik
Törnsångare Sylvia communis 2012-07-04 Södra Finnö, Valdemarsvik
Törnskata Lanius collurio 2012-07-02 Södra Finnö, Valdemarsvik
Tornseglare Apus apus 2012-06-12 Åleryd
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-29 Herrebrotippen, Borgs kyrka
Flodsångare Locustella fluviatilis 2012-05-29 Gamla Rörsviken, Norrköping
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-05-29 Herrebrotippen, Borgs kyrka, Norrköping
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-05-29 Herrebrotippen, Borgs kyrka, Norrköping
Kornknarr Crex crex 2012-05-24 Olivehult
Kattuggla Strix aluco 2012-05-24 Olivehult
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2012-05-24 Hästhumla, Motala kommun
Morkulla Scolopax rusticola 2012-05-24 Hästhumla, Motala kommun
Årta Anas querquedula 2012-05-22 Sättunaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-05-22 Roxen Södra delen, vallarna
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-05-22 Härnaviken, Roxen
Mosnäppa Calidris temminckii 2012-05-22 Härnaviken, Roxen
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-22 Sättunaviken
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-22 Sättunaviken
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-22 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2012-05-22 Härnaviken, Roxen
Rördrom Botaurus stellaris 2012-05-18 Tåkern
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-05-13 Frökärret, Tinnerö Eklandskap
Skogsduva Columba oenas 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Spillkråka Dryocopus martius 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Hussvala Delichon urbica 2012-05-13 Frökärret, Tinnerö Eklandskap
Ringtrast Turdus torquatus 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Taltrast Turdus philomelos 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-05-13 Rosenkällasjön, Tinnerö Eklandskap
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-13 Rosenkällasjön, Tinnerö Eklandskap
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-05-13 Tinnerö Eklandskap
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-05-06 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2012-05-06 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-05-06 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2012-05-06 Sättunaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-05-06 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-05-06 Sättunaviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-05-06 Kungskvarn, Ledberg
Järpe Bonasa bonasia 2012-05-02 Trolleflods naturreservat
Orre Tetrao tetrix 2012-05-02 Kärnskogsmosse
Storlom Gavia arctica 2012-05-02 Gällsjön, Kärnskogs mosse
Trana Grus grus 2012-05-02 Kärnskogs mosse, Motala
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-05-02 Kärnskogs mosse, Motala
Gök Cuculus canorus 2012-05-02 Kärnskogs mosse, Motala kommun
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2012-05-02 Trolleflods naturreservat
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-05-02 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Gulärla Motacilla flava 2012-05-02 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2012-05-02 Trolleflods naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2012-05-02 Trolleflods naturreservat
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-02 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Rödspov Limosa limosa 2012-05-02 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Grönbena Tringa glareola 2012-05-02 Kärnskogs mosse, Motala kommun
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-04-15 Sättunaviken
Gravand Tadorna tadorna 2012-04-15 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2012-04-15 Sättunaviken
Ängspiplärka Anthus pratensis 2012-04-15 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-04-15 Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2012-04-03 Sättunaviken
Gräsand Anas platyrhynchos 2012-04-03 Sättunaviken
Stjärtand Anas acuta 2012-04-03 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-04-03 Ljungdammarna, Ljungs kyrka
Brunand Aythya ferina 2012-04-03 Sättunaviken
Salskrake Mergus albellus 2012-04-03 Ljungdammarna, Ljungs kyrka
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-04-03 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-04-03 Sättunaviken
Gråtrut Larus argentatus 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Sädesärla Motacilla alba 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Blåmes Parus caeruleus 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Talgoxe Parus major 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Hämpling Carduelis cannabina 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Storspov Numenius arquata 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Rödbena Tringa totanus 2012-04-03 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Bläsand Anas penelope 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Snatterand Anas strepera 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Kricka Anas crecca 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Skäggdopping Podiceps cristatus 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Duvhök Accipiter gentilis 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Fjällvråk Buteo lagopus 2012-03-29 Kaga kyrka
Skrattmås Larus ridibundus 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Fisktärna Sterna hirundo 2012-03-29 Nybro, Svartåmynningens naturreservat
Sparvhök Accipiter nisus 2012-03-26 Åleryd
Sädgås Anser fabalis 2012-03-06 Tjärstad kyrka
Grågås Anser anser 2012-03-06 Tjärstad kyrka
Ormvråk Buteo buteo 2012-03-06 Kättilstad kyrka
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-03-06 Kättilstad kyrka
Tofsvipa Vanellus vanellus 2012-03-06 Tjärstad kyrka
Sånglärka Alauda arvensis 2012-03-06 Tjärstad kyrka
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2012-03-06 Kättilstad kyrka
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-03-06 Västerby naturreservat
Större hackspett Dendrocopos major 2012-03-05 Åleryd
Vigg Aythya fuligula 2012-02-13 Nykvarn
Sidensvans Bombycilla garrulus 2012-02-10 Åleryd
Steglits Carduelis carduelis 2012-02-10 Åleryd
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2012-02-10 Åleryd
Gulsparv Emberiza citrinella 2012-02-09 Åleryd
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2012-02-07 Meandern, Stångån, Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2012-02-07 Meandern, Stångån, Nykvarn
Gråhäger Ardea cinerea 2012-02-07 Meandern, Stångån, Nykvarn
Havsörn Haliaeetus albicilla 2012-02-07 Kungsbro, Roxen
Fiskmås Larus canus 2012-02-07 Sättunaviken
Havstrut Larus marinus 2012-02-07 Sättunaviken
Rödhake Erithacus rubecula 2012-02-07 Meandern, Stångån, Nykvarn
Varfågel Lanius excubitor 2012-02-07 Stångåmynningen
Bofink Fringilla coelebs 2012-02-07 Åleryd Jägarevägen
Sothöna Fulica atra 2012-01-26 Nykvarn, Reningsverket
Nötväcka Sitta europaea 2012-01-20 Åleryd
Grönfink Carduelis chloris 2012-01-20 Åleryd
Sångsvan Cygnus cygnus 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Gröngöling Picus viridis 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Kungsfågel Regulus regulus 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Entita Parus palustris 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Tofsmes Parus cristatus 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Trädkrypare Certhia familiaris 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Nötskrika Garrulus glandarius 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Kråka Corvus corone cornix 2012-01-17 Sättunaviken
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2012-01-17 Tinnerö Eklandskap
Grönsiska Carduelis spinus 2012-01-15 Åleryd
Gråsiska Carduelis flammea 2012-01-14 Åleryd
Korp Corvus corax 2012-01-13 Åleryd
Knölsvan Cygnus olor 2012-01-11 Sättunaviken
Knipa Bucephala clangula 2012-01-11 Sättunaviken
Storskrake Mergus merganser 2012-01-11 Sättunaviken
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2012-01-11 Sättunaviken