Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Danestig har sett under 2018.

Magnus Danestig's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stäpphök Circus macrourus 2018-09-16 Sättunaviken
Blåhake Luscinia svecica 2018-09-09 Sättunaviken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-06-17 Bron över Svartån, Nybro
Ejder Somateria mollissima 2018-06-16 Skenäs färjeläge
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2018-06-16 Svensksundsviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-11 Bron över Svartån, Ledberg
Svarttärna Chlidonias niger 2018-06-06 Sättunaviken
Vassångare Locustella luscinioides 2018-06-06 Svälingetornet
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-06-06 Vadstena reningsverk
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-06-04 Sättunaviken 2k!
Småsnäppa Calidris minuta 2018-06-04 Sättunaviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-06-04 Sättunaviken
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-06-03 Frökärret
Backsvala Riparia riparia 2018-06-03 Ånväga grustäkt
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-06-03 Ånväga grustäkt
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättunaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-06-02 Sättunaviken
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2018-05-31 Sättunaviken
Skräntärna Sterna caspia 2018-05-29 Sättunaviken
Törnskata Lanius collurio 2018-05-29 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-28 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-28 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2018-05-28 Sättunaviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-20 Jordhanteringen
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-20 Övre Virken, Åtvidaberg
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-20 Härnaviken
Hussvala Delichon urbica 2018-05-19 Normlösa
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-19 Stocklycke, Omberg
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-19 Storpissan, Omberg
Gök Cuculus canorus 2018-05-19 Sättuna badplats
Bivråk Pernis apivorus 2018-05-19 E4 strax öster om Mantorp
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-19 Lövängsborg
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-19 Lövängsborg, Tåkern
Storlom Gavia arctica 2018-05-19 Storpissan, Omberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-17 Tift Gravfält
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-16 Kullen/dungen i Mjärdevi forskningsby
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättunaviken
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-15 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-15 Sättunaviken
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-13 RV34 vid Jägarvallen
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-13 Sättuna badplats
Stenfalk Falco columbarius 2018-05-07 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-07 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-05-07 Valla
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-06 Sättuna badplats
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-06 Sättuna badplats
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-05 Nybro
Tornseglare Apus apus 2018-05-05 Nybro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-05 Nybro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-05 Nybro
Grönbena Tringa glareola 2018-05-05 Sättunaviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-26 Rydsskogen, mot Industrigatan till
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-22 Rydskogen
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Rydskogen
Årta Anas querquedula 2018-04-22 Sättuna badplats
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Östad golf, Väderstad
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Hovtornet
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-21 Nybro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-21 Sättuna badplats
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-19 Nybro
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-17 Ädreboendet syd Ryttargårdskyrkan
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-15 Sättuna
Småskrake Mergus serrator 2018-04-15 Sättunaviken
Brunand Aythya ferina 2018-04-14 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-14 Rusthållet, Sätuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Säby hagar, Sättuna
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-14 Hovtornet
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-14 Älgsjödammen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Damm vid Bjälbo gård
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2018-04-14 Stora lund
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-14 Isberga
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-14 Hovtornet
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-14 Sjögestad, förbiflygande
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Stora lund
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-13 Rydskogen
Storspov Numenius arquata 2018-04-13 Sättuna
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-12 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-11 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-11 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-11 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2018-04-11 Sättunaviken
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-10 Stora Lund
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Stora Lund
Fiskmås Larus canus 2018-04-05 Värmeverket
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-05 Tuna
Orre Tetrao tetrix 2018-04-02 Kärnskogs mosse
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-02 Jordhanteringen
Kricka Anas crecca 2018-04-01 Stångåmynningen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-03-30 Kungskvarn
Sädesärla Motacilla alba 2018-03-30 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2018-03-30 Västerlösa
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-24 Vreta Kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta Kloster
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-24 Korsmossen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-03-24 Vreta Kloster
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Kungs Norrby
Talltita Parus montanus 2018-03-24 Korsmossen
Tofsmes Parus cristatus 2018-03-24 Korsmossen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-24 Svartgölen, Tokorp
Trana Grus grus 2018-03-24 Rådslaleden, Korsmossen
Ringduva Columba palumbus 2018-03-13 Universitetsområdet
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-10 Jordhanteringen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-03-10 Jordhanteringen
Råka Corvus frugilegus 2018-03-10 Jordhanteringen
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-03-10 Jordhanteringen
Stjärtand Anas acuta 2018-03-02 Ryttargårdsdammen
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-02 Rosenkälla
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-25 Busmossen, Grebo
Jorduggla Asio flammeus 2018-02-24 Sättunaviken
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-24 Sörgården, Tåkern
Berglärka Eremophila alpestris 2018-02-24 Sörgården, Tåkern
Skogsduva Columba oenas 2018-02-11 Västerlösa
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-11 Vallby
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-11 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-11 Västerlösa (livskryss!)
Stare Sturnus vulgaris 2018-02-11 Västerlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-27 Nybro
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-26 Skäggetorp, Nygårdsv 1.
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-21 Sättuna badplats, matning
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-21 Jordhanteringen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Bergsrondellen
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Gröngöling Picus viridis 2018-01-04 Smedstad
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-04 Smedstad
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Entita Parus palustris 2018-01-04 Smedstad, matningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-04 Smedstad, matningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-04 Smedstad, matningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Sättunaviken
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Sättunaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstad
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Slätten
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Kyleberg, Tåkern
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hovtornet
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Dungen, hovtornet
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänåstornet
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänåstornet
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Vasspromenaden, Glänåstornet
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadsbron
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstad, Tåkern
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, 5ex
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jrdhanteringen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Sättuna badplats
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Jordhanteringen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats