Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Danestig har sett under 2018.

Magnus Danestig's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-09 Bergsrondellen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-06 Snöbryggan, Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-04 Smedstad, matningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-04 Smedstad, matningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Entita Parus palustris 2018-01-04 Smedstad, matningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-04 Smedstad, matningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-04 Smedstad
Gröngöling Picus viridis 2018-01-04 Smedstad
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Sättunaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-03 Sättunaviken
Bläsand Anas penelope 2018-01-03 Sättunaviken
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-02 Ramstad, Tåkern
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Ramstadsbron
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Vasspromenaden, Glänåstornet
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Glänåstornet
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Glänåstornet
Svartmes Parus ater 2018-01-02 Dungen, hovtornet
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-02 Hovtornet
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Kyleberg, Tåkern
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Slätten
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-01-02 Långängen, Normlösa
Sädgås Anser fabalis 2018-01-02 Ramstad
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Tägneby/Älvestad
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2018-01-01 Jordhanteringen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Sättuna
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2018-01-01 Sättuna badplats
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Sättuna badplats
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Jordhanteringen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-01 Sättuna badplats
Sothöna Fulica atra 2018-01-01 Sättuna badplats
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Sättuna badplats
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-01 Jrdhanteringen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-01 Jordhanteringen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-01 Sättuna
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-01 Jordhanteringen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-01 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-01 Jordhanteringen, 5ex
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-01 Sättuna badplats
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Sättuna badplats
Grågås Anser anser 2018-01-01 Jordhanteringen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Sättuna badplats