Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Danestig har sett under 2017.

Magnus Danestig's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-17 Skonberga, Normlösa
Järpe Bonasa bonasia 2017-12-04 Tollstorpegölen, Grebo socken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-10-05 Sättuna badplats
Stenfalk Falco columbarius 2017-08-26 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-26 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-19 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-04 Sättuna badplats
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-10 Frössle
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-10 Bron över Svartån, Ledberg
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-02 Sättuna badplats
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-31 LFK-tornet
Gök Cuculus canorus 2017-05-31 Sättuna badplats
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 LFK-tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-31 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-05-24 Kisasjön
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-21 Södra dammen, Gärstad
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-18 Kärna mosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-18 Kärna mosse
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-15 Sättuna badplats
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-14 Sättunaviken
Svärta Melanitta fusca 2017-05-14 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-14 Sättuna badplats
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättuna badplats
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 Sättuna badplats
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-14 Södra dammen, Gärstad
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-13 Sättuna badplats
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-13 Sättuna badplats
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Sättuna badplats
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Sättuna badplats
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Jordhanteringen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Sättuna badplats
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Jordhanteringen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-12 Jordhanteringen
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-11 Valla folkhögskola
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-11 Valla fritidsområde
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-10 Sättuna badplats
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-08 Sättuna badplats
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-08 Sättuna badplats
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-04 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-04 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2017-05-04 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-04 Sättunaviken
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-04 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-03 Sättuna badplats
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-02 IKEA-avfarten
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-22 Hererbro våtmark
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Sättunaviken
Gröngöling Picus viridis 2017-04-19 Vallaskogen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-19 Vallaskogen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-17 Jordhanteringen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-17 Sättuna badplats
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-12 Sättunaviken
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-11 Sättuna badplats
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-02 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Sättunaviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Sättunaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-01 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-01 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 Trutdammen
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-30 Lektorshagen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Sättuna Pilgårds strandäng
Stjärtand Anas acuta 2017-03-29 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-03-26 Mauritzbergs slott
Ejder Somateria mollissima 2017-03-26 Skenäs färjeläge
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-26 Nybro, infarten
Storspov Numenius arquata 2017-03-24 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-24 Sättunaviken
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-20 Sättuna badplats
Snatterand Anas strepera 2017-03-19 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Sättuna badplats
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-18 Nederlösa
Röd glada Milvus milvus 2017-03-18 Nederlösa badplats
Berguv Bubo bubo 2017-03-18 Linköping
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-18 Kärr, Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Kärr, Siggantorp
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-12 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Sättuna badplats
Råka Corvus frugilegus 2017-03-11 Skänninge
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-11 Prästtomta
Kattuggla Strix aluco 2017-03-11 Bondeby
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-11 Fågelmossen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-05 Sättuna
Bläsand Anas penelope 2017-03-04 Nybro
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Sättunaviken
Brunand Aythya ferina 2017-03-04 Nybro
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Sättuna
Trana Grus grus 2017-03-04 Tinnerö
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-01 Sättunaviken
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-26 Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-26 Sätttunaviken parkeringen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-25 Svanshals kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Tycklingen
Orre Tetrao tetrix 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Bergand Aythya marila 2017-02-12 Lindö
Alfågel Clangula hyemalis 2017-02-12 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-12 Muritzberg
Skrattmås Larus ridibundus 2017-02-12 Lindö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-31 Villorna i Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-31 Villorna i Valla
Sothöna Fulica atra 2017-01-29 Reningsverket
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-29 Under E4-an Stångån
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Talltita Parus montanus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Svartmes Parus ater 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-21 Glänås
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Svanshalls udde
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-19 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-19 Smedstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-15 Reningsverket
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Skyttecentrum
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-15 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-15 Reningsverket
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-14 Sättuna badplats
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-14 Sättuna badplats
Entita Parus palustris 2017-01-14 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-14 Smedstad
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-14 Sättuna badplats
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-14 Tinnerö
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-11 Smedstadsdammarna
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-08 Normlösa
Grågås Anser anser 2017-01-08 Normlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Västerlösa
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-08 Östgötaslätten
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-08 Nederlösa
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-08 Östgötaslätten
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-08 Väderstad
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Jordhanteringen
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Jordhanteringen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Jordhanteringen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Vallby
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-05 Härnaviken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-05 Reningsverket
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-05 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Härna
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-05 Tekniska verken
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Tekniska verken
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Tekniska verken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Sättunaviken
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Trädridån vid vallen, Stångåmynningen
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2017-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Sättuna badplats
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2017-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Sättuna badplats