Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Magnus Danestig har sett under 2017.

Magnus Danestig's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-12-17 Skonberga, Normlösa
Järpe Bonasa bonasia 2017-12-04 Tollstorpegölen, Grebo socken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-10-05 Sättuna badplats
Stenfalk Falco columbarius 2017-08-26 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-26 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-19 LFK-tornet
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-16 LFK-tornet
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-04 Sättuna badplats
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-10 Frössle
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-10 Bron över Svartån, Ledberg
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-06-02 Sättuna badplats
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2017-05-31 LFK-tornet
Gök Cuculus canorus 2017-05-31 Sättuna badplats
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 LFK-tornet
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-31 LFK-tornet
Storlom Gavia arctica 2017-05-24 Kisasjön
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-21 Södra dammen, Gärstad
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-18 Kärna mosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-18 Kärna mosse
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-18 Kärna mosse
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-05-17 Sättunaviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-15 Sättuna badplats
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-14 Sättunaviken
Svärta Melanitta fusca 2017-05-14 Sättunaviken
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-14 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-14 Sättuna badplats
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-14 Sättuna badplats
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-14 Sättuna badplats
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-14 Södra dammen, Gärstad
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-13 Sättuna badplats
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-13 Sättuna badplats
Backsvala Riparia riparia 2017-05-13 Sättuna badplats
Hussvala Delichon urbica 2017-05-13 Sättuna badplats
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-12 Jordhanteringen
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-12 Sättuna badplats
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-12 Jordhanteringen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-12 Jordhanteringen
Tornseglare Apus apus 2017-05-12 Sättunaviken
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-11 Valla folkhögskola
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-11 Valla fritidsområde
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-10 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-10 Nybro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-10 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-10 Sättuna badplats
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-08 Sättuna badplats
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-08 Sättuna badplats
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-04 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-04 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2017-05-04 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-04 Sättunaviken
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-04 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2017-05-04 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-03 Sättuna badplats
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-02 IKEA-avfarten
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-22 Hererbro våtmark
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Sättunaviken
Gröngöling Picus viridis 2017-04-19 Vallaskogen
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-19 Vallaskogen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-17 Jordhanteringen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-17 Sättuna badplats
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-12 Sättunaviken
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-11 Sättuna badplats
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-02 Sättunaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-01 Sättunaviken
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-01 Sättunaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-01 Sättunaviken
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-01 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-01 Sättunaviken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 Trutdammen
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-30 Lektorshagen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-30 Sättuna Pilgårds strandäng
Stjärtand Anas acuta 2017-03-29 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-29 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-03-26 Mauritzbergs slott
Ejder Somateria mollissima 2017-03-26 Skenäs färjeläge
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-26 Nybro, infarten
Storspov Numenius arquata 2017-03-24 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-24 Sättunaviken
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-20 Sättuna badplats
Snatterand Anas strepera 2017-03-19 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättunaviken
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättunaviken
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Sättuna badplats
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-18 Nederlösa
Röd glada Milvus milvus 2017-03-18 Nederlösa badplats
Berguv Bubo bubo 2017-03-18 Linköping
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-18 Kärr, Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-18 Kärr, Siggantorp
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Sättunaviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-12 Sättunaviken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-12 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Sättuna badplats
Råka Corvus frugilegus 2017-03-11 Skänninge
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-11 Prästtomta
Kattuggla Strix aluco 2017-03-11 Bondeby
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-11 Fågelmossen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-05 Sättuna
Bläsand Anas penelope 2017-03-04 Nybro
Kricka Anas crecca 2017-03-04 Sättunaviken
Brunand Aythya ferina 2017-03-04 Nybro
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-04 Sättuna
Trana Grus grus 2017-03-04 Tinnerö
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-01 Sättunaviken
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-26 Sättunaviken
Stare Sturnus vulgaris 2017-02-26 Sätttunaviken parkeringen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-25 Svanshals kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Tycklingen
Orre Tetrao tetrix 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-02-25 Kärnskogs mosse
Bergand Aythya marila 2017-02-12 Lindö
Alfågel Clangula hyemalis 2017-02-12 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-02-12 Muritzberg
Skrattmås Larus ridibundus 2017-02-12 Lindö
Ringduva Columba palumbus 2017-01-31 Villorna i Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-31 Villorna i Valla
Sothöna Fulica atra 2017-01-29 Reningsverket
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-29 Under E4-an Stångån
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Talltita Parus montanus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Svartmes Parus ater 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-28 Ekängsdalgångens naturreservat
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-21 Glänås
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-21 Svanshalls udde
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-19 Smedstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-19 Smedstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-15 Reningsverket
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Skyttecentrum
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-15 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-15 Reningsverket
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-14 Sättuna badplats
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-14 Sättuna badplats
Entita Parus palustris 2017-01-14 Smedstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-14 Smedstad
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-14 Sättuna badplats
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-14 Tinnerö
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-11 Smedstadsdammarna
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-08 Normlösa
Grågås Anser anser 2017-01-08 Normlösa
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-08 Västerlösa
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-08 Östgötaslätten
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-08 Nederlösa
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-08 Östgötaslätten
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-08 Väderstad
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-06 Sättuna badplats
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-06 Jordhanteringen
Tamduva Columba livia 2017-01-06 Jordhanteringen
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Jordhanteringen
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-05 Vallby
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-01-05 Härnaviken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-05 Reningsverket
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-05 Vallby
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-05 Sättuna badplats
Kaja Corvus monedula 2017-01-05 Härna
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-05 Tekniska verken
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-05 Tekniska verken
Pilfink Passer montanus 2017-01-05 Tekniska verken
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Sättuna badplats
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Sättuna badplats
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Sättuna badplats
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Sättuna badplats
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Sättuna badplats
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-01 Sättunaviken
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Trädridån vid vallen, Stångåmynningen
Fiskmås Larus canus 2017-01-01 Sättuna badplats
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Sättuna badplats
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Sättuna badplats
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Sättuna badplats
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Tornby
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Sättuna badplats
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Sättuna badplats
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Sättuna badplats
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Sättuna badplats
Korp Corvus corax 2017-01-01 Sättuna badplats
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Sättuna badplats
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Sättuna badplats
Skata Pica pica 2017-01-01 Sättuna badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Sättuna badplats
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Sättuna badplats