Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Jan "Eko" Wester har sett under 2012.

Jan "Eko" Wester's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kungsörn Aquila chrysaetos 2012-12-30 Västerlösa
Berguv Bubo bubo 2012-11-19 Linköpings kommun
Hökuggla Surnia ulula 2012-11-18 Wärö
Tallbit Pinicola enucleator 2012-11-09 Pålstorp
Skäggmes Panurus biarmicus 2012-10-21 Svensksundsviken
Skedstork Platalea leucorodia 2012-10-21 Svensksundsviken
Snösparv Plectrophenax nivalis 2012-10-21 Svensksundsviken
Varfågel Lanius excubitor 2012-10-04 Härnaviken
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2012-10-04 Härnaviken
Prutgås Branta bernicla 2012-09-27
Stäpphök Circus macrourus 2012-09-25 Nybro
Blåhake Luscinia svecica 2012-09-20 Härna, solrosfältet
Lappsparv Calcarius lapponicus 2012-09-20 Nybro
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2012-09-14 Nybro, plattformen
Rostand Tadorna ferruginea 2012-08-17 Härnaviken
Myrspov Limosa lapponica 2012-08-09 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2012-08-08 Sättunaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2012-08-07 Härnaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2012-08-07 Sättunaviken
Vassångare Locustella luscinioides 2012-07-03 Svälinge
Tobisgrissla Cepphus grylle 2012-06-29 Strupskär, Tyrislöt
Svärta Melanitta fusca 2012-06-28 Lilla Svensö, Tyrislöt
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2012-06-28 Bockskär, Tyrislöt
Sillgrissla Uria aalge 2012-06-28 Strupskär, Tyrislöt
Tordmule Alca torda 2012-06-28 Strupskär, Tyrislöt
Skärpiplärka Anthus petrosus 2012-06-28 Strupskär, Tyrislöt
Silvertärna Sterna paradisaea 2012-06-27 Tyrislöt
Skräntärna Sterna caspia 2012-06-24 Sättunaviken
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2012-06-23 Lindalen, Bjäsäter
Småspov Numenius phaeopus 2012-06-18 Vallby hinsegård
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2012-06-13 Bergadammens utlopp
Backsvala Riparia riparia 2012-06-04 Härna gård
Flodsångare Locustella fluviatilis 2012-05-30 Blackebäcken
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2012-05-30 Kungsbro
Vaktel Coturnix coturnix 2012-05-25 Stora Bjällösa, lusernvallen
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2012-05-24 Nykvarns Reningsverk
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2012-05-23 Hultsbruk
Småsnäppa Calidris minuta 2012-05-22 Härnaviken, bäckmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2012-05-22 Härnaviken, bäckmynningen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2012-05-22 Sättunaviken
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2012-05-22 Hultsbruk, herrgården
Kornknarr Crex crex 2012-05-21 Klostergården, Vreta Kloster
Svarttärna Chlidonias niger 2012-05-20 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2012-05-19 Nybro
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2012-05-19 Nybro, babels göl
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2012-05-18 Nybro, plattformen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2012-05-15 Älgsjödammen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2012-05-15 Ledberg
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2012-05-15 Marstadsjön
Härmsångare Hippolais icterina 2012-05-15 Gottlösa, skänningevägen
Mosnäppa Calidris temminckii 2012-05-15 Sättunaviken
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2012-05-15 Härnaviken
Gök Cuculus canorus 2012-05-13 Markustorp, Bjärka säby
Trädgårdssångare Sylvia borin 2012-05-13 Markustorp, Bjärka säby
Törnskata Lanius collurio 2012-05-13 Markustorp, Bjärka säby
Bivråk Pernis apivorus 2012-05-10 Sättuna
Lärkfalk Falco subbuteo 2012-05-10 Nybro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2012-05-09 Gullberg
Näktergal Luscinia luscinia 2012-05-09 St Sjögestad
Buskskvätta Saxicola rubetra 2012-05-07 Stora Bjällösa
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2012-05-07 Ekbacken, Vreta Kloster
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2012-05-07 Stora Bjällösa/Ekbacken Ensam i ett litet häggbuskage!
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2012-05-06 Härna gård, Härnaviken
Törnsångare Sylvia communis 2012-05-06 Härna, Härnaviken
Ärtsångare Sylvia curruca 2012-05-06 Vallby Hinsegård
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2012-05-04 Cykelbron, Nybro
Tornseglare Apus apus 2012-05-03 Vallby Hinsegård
Röd glada Milvus milvus 2012-05-02 Härnaviken
Dvärgmås Larus minutus 2012-05-02 Nybro
Göktyta Jynx torquilla 2012-04-29 Pålstorp
Svarthätta Sylvia atricapilla 2012-04-29 Kungsbro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2012-04-29 Pålstorp
Brushane Philomachus pugnax 2012-04-26 Härnaviken
Grönbena Tringa glareola 2012-04-26 Härnaviken
Gulärla Motacilla flava 2012-04-26 Vallby hinsegård
Svartsnäppa Tringa erythropus 2012-04-26 Härnaviken
Ringtrast Turdus torquatus 2012-04-26 Vifolkagatans innergård, Linköping
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2012-04-26
Årta Anas querquedula 2012-04-24 härnaviken
Bergand Aythya marila 2012-04-24 Hamra udde
Ejder Somateria mollissima 2012-04-24 Hamra udde
Smålom Gavia stellata 2012-04-24 Hamra udde
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2012-04-24 Hamra udde
Ladusvala Hirundo rustica 2012-04-24 Härnaviken
Hussvala Delichon urbica 2012-04-24 Hamra udde
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2012-04-23 Vallby hinsegård
Gravand Tadorna tadorna 2012-04-17 Sättunaviken
Alfågel Clangula hyemalis 2012-04-17 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2012-04-17 Gärstad södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2012-04-17 Gärsdad, södra dammen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2012-04-16 Hedaslätt
Vitkindad gås Branta leucopsis 2012-04-15 Hamra udde
Sjöorre Melanitta nigra 2012-04-15 Hamra udde
Brun glada Milvus migrans 2012-04-15 Hamra udde
Fisktärna Sterna hirundo 2012-04-15 Hamra udde
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2012-04-15 Värmevärket, Linköping
Storlom Gavia arctica 2012-04-15 Hamra udde
Fasan Phasianus colchicus 2012-04-14 Örberga
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2012-04-14 Härnaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2012-04-14 Härnaviken
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Flygrakan, Älvan
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-13 Loddbynäset, Åby
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2012-04-12 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2012-04-12 Nybro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2012-04-07 Vallby, svartån
Småskrake Mergus serrator 2012-04-04 Gibraltar
Rördrom Botaurus stellaris 2012-04-04 Gibraltar
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2012-04-04 Fröjerums Våtmark
Vattenrall Rallus aquaticus 2012-04-04 Våtmark sv om Fröjerums
Rapphöna Perdix perdix 2012-04-04 Vallby Hinsegård
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2012-04-03 Vallby, storgården
Rödhuvad dykand Netta rufina 2012-04-01 Ljungdammarna 1par
Fjällgås Anser erythropus 2012-03-30 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2012-03-30 Nybro
Skedand Anas clypeata 2012-03-30 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2012-03-30 Nybro
Storspov Numenius arquata 2012-03-30 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2012-03-29 Vallby
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2012-03-28 härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2012-03-28 Sättunaviken
Järpe Bonasa bonasia 2012-03-27 Trolleflod
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2012-03-26 Härnaviken
Kattuggla Strix aluco 2012-03-26 Kristinefors, Annsjön
Forsärla Motacilla cinerea 2012-03-25 Kungskvarn
Järnsparv Prunella modularis 2012-03-24 Vallby hinsegård
Snatterand Anas strepera 2012-03-24 Rosenkällasjön
Skogssnäppa Tringa ochropus 2012-03-24 Frökärret
Orre Tetrao tetrix 2012-03-23 Korsmossen
Tjäder Tetrao urogallus 2012-03-23 Korsmossen
Strandskata Haematopus ostralegus 2012-03-23 Härnaviken
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2012-03-23 Korsmossen
Bergfink Fringilla montifringilla 2012-03-23 Korsmossen
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2012-03-23 Korsmossen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2012-03-22 Flemma
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2012-03-22 Flemma
Taltrast Turdus philomelos 2012-03-18 Västerbränninge
Kungsfiskare Alcedo atthis 2012-02-21 Nykvarns reningsverk
Knölsvan Cygnus olor
Sångsvan Cygnus cygnus
Sädgås Anser fabalis
Bläsgås Anser albifrons
Grågås Anser anser
Kanadagås Branta canadensis
Bläsand Anas penelope
Kricka Anas crecca
Gräsand Anas platyrhynchos
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Gråhäger Ardea cinerea
Havsörn Haliaeetus albicilla
Duvhök Accipiter gentilis
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Tornfalk Falco tinnunculus
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Rörhöna Gallinula chloropus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Tofsvipa Vanellus vanellus
Morkulla Scolopax rusticola
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Gråtrut Larus argentatus
Vitvingad trut Larus glaucoides
Vittrut Larus hyperboreus
Havstrut Larus marinus
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Jorduggla Asio flammeus
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Mindre hackspett Dendrocopos minor
Trädlärka Lullula arborea
Sånglärka Alauda arvensis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Sidensvans Bombycilla garrulus
Strömstare Cinclus cinclus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Rödhake Erithacus rubecula
Koltrast Turdus merula
Gransångare Phylloscopus collybita
Kungsfågel Regulus regulus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Svartmes Parus ater
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Kaja Corvus monedula
Råka Corvus frugilegus
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Gulsparv Emberiza citrinella
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Storskrake Mergus merganser
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping Podiceps cristatus
Storskarv Phalacrocorax carbo
Blå kärrhök Circus cyaneus
Björktrast Turdus pilaris