Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2019    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Molin har sett under 2018.

Johan Molin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Småsnäppa Calidris minuta 2018-09-01 Nybro
Vit stork Ciconia ciconia 2018-08-25 Lund, Söderköping
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-02 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-02 Nybro
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-08-02 Norra dammarna, Gärstad
Kaspisk trut Larus cachinnans 2018-08-02 Trutdammen, Gärstad
Bivråk Pernis apivorus 2018-07-12 Opphem
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-07-01 Älgsjödammen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-06-16 Sättunaviken
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2018-06-02 Ramstadbron, Tåkern
Kornknarr Crex crex 2018-06-02 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-06-02 Svälinge, Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2018-06-02 Svälinge, Tåkern
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-06-02 Alvastra pålbyggnad
Skräntärna Sterna caspia 2018-06-01 Svartåmynningen
Vaktel Coturnix coturnix 2018-05-25 Opphem
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-25 Nimmern
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Ängshök Circus pygargus 2018-05-24 Kungsängens flygplats
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-22 Lambohovs säteri
Silltrut Larus fuscus 2018-05-20 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2018-05-20 Häradskär
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Häradskär
Gravand Tadorna tadorna 2018-05-19 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2018-05-19 Häradskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-19 Häradskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-19 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-19 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-19 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-19 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-18 Häradskär
Tordmule Alca torda 2018-05-18 Häradskär
Backsvala Riparia riparia 2018-05-18 Ekängsdalen
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-18 Häradskär
Rosenstare Sturnus roseus 2018-05-14 Svartåmynningen
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-13 Svartåmynningen
Brunand Aythya ferina 2018-05-12 Svartåmynningen
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-12 Härnaviken
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-11 Nimmern
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-05-11 Opphem
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-10 Rien
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-10 Rien
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Nimmern
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-10 Hackelboö
Dubbelbeckasin Gallinago media 2018-05-09 Tjärstad spänger
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-09 Vistkärret
Törnskata Lanius collurio 2018-05-07 Linköping
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-06 Linköping
Tornseglare Apus apus 2018-05-06 Linköping
Grönbena Tringa glareola 2018-05-05 Svartåmynningen
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-05 Svartåmynningen
Storspov Numenius arquata 2018-05-04 Linköping
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-04 Linköping
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-05-02 Tinnerö
Orre Tetrao tetrix 2018-04-30 Kärnskogs mosse
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-29 Åsunden
Svärta Melanitta fusca 2018-04-29 Åsunden
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-29 Ommen
Gök Cuculus canorus 2018-04-29 Ommen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-29 Värnasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-29 Lundbymaden
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Värnasjön
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-04-29 Yxnerum
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-28 Nimmern
Storlom Gavia arctica 2018-04-28 Hackelboö
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-04-28 Bränna
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-28 Önnöborg, Tjärstad
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-28 Hackelboö
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-28 Rimforsa
Hussvala Delichon urbica 2018-04-28 Rien
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-28 Slätmon
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-28 Striern
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-28 Rimforsa
Råka Corvus frugilegus 2018-04-25 Linköping
Årta Anas querquedula 2018-04-22 Striern
Småskrake Mergus serrator 2018-04-22 Hackelboö
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-22 Hackelboö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Hackelboö
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Opphem
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-04-22 Striern
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-21 Svartåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-21 Svartåmynningen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-21 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-21 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Svartåmynningen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Rydskogen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-20 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-20 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-20 Rydskogen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-19 Vallaskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Ekängsdalen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 T1, Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-16 Vallastaden
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-04-15 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-15 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-15 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-15 Svartåmynningen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-15 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-15 Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-15 Svartåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-04-15 Svartåmynningen
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-15 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Vallastaden
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-12 Vistkärret
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-12 Vistkärret
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-12 Vistkärret
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-12 Vistkärret
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-12 Vistkärret
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-11 Vallaskogen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-09 Vallastaden
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-08 Linköping
Fiskmås Larus canus 2018-04-08 Linköping
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Linköping
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-27 Vallaskogen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-03-25 Svalgen
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-25 Lundbymaden, Grebo
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Vreta kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta kloster
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-24 Vreta kloster
Röd glada Milvus milvus 2018-03-24 Vallastaden
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Rökinge
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-22 Ämten
Kattuggla Strix aluco 2018-03-22 Ämten
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-22 Vallaskogen
Trana Grus grus 2018-03-22 Ämten
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Vallastaden
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens naturreservat
Sothöna Fulica atra 2018-03-05 Nykvarn
Ringduva Columba palumbus 2018-02-20 Linköping
Grågås Anser anser 2018-02-18 Opphem
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-12 Vallaskogen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-02-10 Linköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-10 Linköping
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-27 Rådsla
Gröngöling Picus viridis 2018-01-27 Tokorp
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-27 Rådsla
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-27 Rådsla
Talltita Parus montanus 2018-01-27 Rådsla
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-27 Rådsla
Svartmes Parus ater 2018-01-27 Rådsla
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-27 Bjäsätter
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-27 Tokorp
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-27 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-27 Rådsla
Knipa Bucephala clangula 2018-01-26 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-26 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-26 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-26 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2018-01-21 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-21 Nykvarn
Tamduva Columba livia 2018-01-21 Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-21 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-21 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-21 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-21 Nykvarn
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-20 Kungsbro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-20 Ledberg
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Entita Parus palustris 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Kaja Corvus monedula 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Korp Corvus corax 2018-01-20 Ledberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-20 Västerlösa
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-10 Linköping
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-05 Linköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Kaga
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Brunnby
Pilfink Passer montanus 2018-01-05 Brunnby
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-04 Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Linköping
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-04 Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-02 Linköping
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-01 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-01 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen