Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Molin har sett under 2018.

Johan Molin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sjöorre Melanitta nigra 2018-04-29 Åsunden
Svärta Melanitta fusca 2018-04-29 Åsunden
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-29 Ommen
Gök Cuculus canorus 2018-04-29 Ommen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-29 Värnasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-29 Lundbymaden
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Värnasjön
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-04-29 Yxnerum
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-28 Nimmern
Storlom Gavia arctica 2018-04-28 Hackelboö
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-04-28 Bränna
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-28 Önnöborg, Tjärstad
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-28 Hackelboö
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-28 Rimforsa
Hussvala Delichon urbica 2018-04-28 Rien
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-28 Slätmon
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-04-28 Striern
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-28 Rimforsa
Råka Corvus frugilegus 2018-04-25 Linköping
Årta Anas querquedula 2018-04-22 Striern
Småskrake Mergus serrator 2018-04-22 Hackelboö
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-22 Hackelboö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Hackelboö
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-22 Opphem
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-04-22 Striern
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-21 Svartåmynningen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-21 Svartåmynningen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-21 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Svartåmynningen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-21 Svartåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Svartåmynningen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-21 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Svartåmynningen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-20 Rydskogen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-20 Vallaskogen
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-20 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-20 Rydskogen
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-19 Vallaskogen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-18 Ekängsdalen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-18 T1, Linköping
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-16 Vallastaden
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-15 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-04-15 Svartåmynningen
Skedand Anas clypeata 2018-04-15 Svartåmynningen
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-15 Svartåmynningen
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-15 Svartåmynningen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-04-15 Svartåmynningen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2018-04-15 Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-15 Svartåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-04-15 Svartåmynningen
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-15 Svartåmynningen
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-15 Vallastaden
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-12 Vistkärret
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-12 Vistkärret
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-12 Vistkärret
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-12 Vistkärret
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-12 Vistkärret
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-11 Vallaskogen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-09 Vallastaden
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-08 Linköping
Fiskmås Larus canus 2018-04-08 Linköping
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Linköping
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-27 Vallaskogen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-03-25 Svalgen
Järpe Bonasa bonasia 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-03-25 Storskogens naturreservat
Varfågel Lanius excubitor 2018-03-25 Lundbymaden, Grebo
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Vreta kloster
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta kloster
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-24 Vreta kloster
Röd glada Milvus milvus 2018-03-24 Vallastaden
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Rökinge
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-03-22 Ämten
Kattuggla Strix aluco 2018-03-22 Ämten
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-03-22 Vallaskogen
Trana Grus grus 2018-03-22 Ämten
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Vallastaden
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2018-03-11 Rödgölens naturreservat
Sothöna Fulica atra 2018-03-05 Nykvarn
Ringduva Columba palumbus 2018-02-20 Linköping
Grågås Anser anser 2018-02-18 Opphem
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-12 Vallaskogen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-02-10 Linköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-10 Linköping
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-27 Rådsla
Gröngöling Picus viridis 2018-01-27 Tokorp
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-27 Rådsla
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-27 Rådsla
Talltita Parus montanus 2018-01-27 Rådsla
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-27 Rådsla
Svartmes Parus ater 2018-01-27 Rådsla
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-27 Bjäsätter
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-27 Tokorp
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-27 Rådsla
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-27 Rådsla
Knipa Bucephala clangula 2018-01-26 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-26 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-26 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-26 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2018-01-21 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-21 Nykvarn
Tamduva Columba livia 2018-01-21 Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-21 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-21 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-21 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-21 Nykvarn
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-20 Kungsbro
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-20 Ledberg
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Entita Parus palustris 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Kaja Corvus monedula 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Korp Corvus corax 2018-01-20 Ledberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-20 Västerlösa
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-10 Linköping
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-05 Linköping
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Kaga
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Brunnby
Pilfink Passer montanus 2018-01-05 Brunnby
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-04 Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Linköping
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-04 Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-02 Linköping
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-01 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-01 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen