Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Molin har sett under 2018.

Johan Molin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Ringduva Columba palumbus 2018-02-20 Linköping
Grågås Anser anser 2018-02-18 Opphem
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-12 Vallaskogen
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-11 Gärstad schakttipp
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-02-10 Linköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-02-10 Linköping
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-01-27 Rådsla
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-27 Rådsla
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-27 Rådsla
Tjäder Tetrao urogallus 2018-01-27 Rådsla
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-27 Tokorp
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-27 Rådsla
Stare Sturnus vulgaris 2018-01-27 Bjäsätter
Svartmes Parus ater 2018-01-27 Rådsla
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-27 Rådsla
Gröngöling Picus viridis 2018-01-27 Tokorp
Talltita Parus montanus 2018-01-27 Rådsla
Knipa Bucephala clangula 2018-01-26 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-26 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-26 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-26 Nykvarn
Tamduva Columba livia 2018-01-21 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-21 Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-21 Nykvarn
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-21 Nykvarn
Storskrake Mergus merganser 2018-01-21 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-21 Nykvarn
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-21 Nykvarn
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-20 Västerlösa
Entita Parus palustris 2018-01-20 Stjärnorpsravinen
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-20 Ledberg
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Kaja Corvus monedula 2018-01-20 Hackeryd, Västerlösa
Korp Corvus corax 2018-01-20 Ledberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-20 Kungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-10 Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-05 Brunnby
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Kaga
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-05 Linköping
Pilfink Passer montanus 2018-01-05 Brunnby
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-04 Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Linköping
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-04 Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-02 Linköping
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Svartåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Svartåmynningen
Skata Pica pica 2018-01-01 Svartåmynningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-01 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-01 Svartåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-01 Svartåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Svartåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-01 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2018-01-01 Svartåmynningen
Bläsand Anas penelope 2018-01-01 Svartåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Svartåmynningen
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-01 Svartåmynningen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-01 Svartåmynningen