Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Molin har sett under 2017.

Johan Molin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Bergand Aythya marila 2017-12-02 Svartåmynningen
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-11-19 Slätmon
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-11-18 Söderö
Ägretthäger Egretta alba 2017-10-29 Svartåmynningen
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Svartåmynningen
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-27 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-25 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-09-25 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-25 Häradskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-09-25 Häradskär
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-05 Leonardsberg
Tjäder Tetrao urogallus 2017-08-26 Stora Hjälmmossen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-16 Svartåmynningen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-08-09 Sträp
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Svartåmynningen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-05 Svartåmynningen
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-03 Trutdammen, Gärstad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-02 Svartåmynningen
Törnskata Lanius collurio 2017-07-22 Opphem
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-07-18 Svartåmynningen
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-18 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-18 Svartåmynningen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-18 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-24 Norra dammarna, Gärstad
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-09 Säbyvallen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-09 Meandern, Nykvarn
Backsvala Riparia riparia 2017-06-08 Södra dammen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-08 Kallerstadtippen
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-08 Kallerstadtippen
Hornuggla Asio otus 2017-06-05 Schedevid
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-03 Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-02 Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-26 Opphem
Gök Cuculus canorus 2017-05-24 Vistkärret
Ängshök Circus pygargus 2017-05-21 Örberga
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-21 Svälinge
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-21 Ombergsliden
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-20 Beteby
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-20 Getå
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Svartåmynningen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-16 Kallerstad
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-15 Säbyvallen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-15 Säbyvallen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-14 Häradskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-14 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-14 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-14 Häradskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-13 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-13 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-13 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-13 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-13 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-05-13 Häradskär
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Häradskär
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-13 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-13 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-12 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-12 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-12 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-12 Häradskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-12 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-12 Häradskär
Hussvala Delichon urbica 2017-05-12 Häradskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-12 Häradskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-07 Ståmgåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2017-05-07 Stångåmynningen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Linköpings golfbana
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-05 Södra dammen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-05 Skälstorp
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-05 Sturefors
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vistkärret
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vistkäret
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-05 Ärtsångare
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Kätilstad kyrka
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Rien, Horn
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Rien, Horn
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-29 Hackelboö
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Striern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-28 Rydskogen
Skogsduva Columba oenas 2017-04-26 Vistkärret
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-26 Värmeverket
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Kungsbergsplanen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-23 Hackelboö
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-23 Magistratshagen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-23 Hackelboö
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Svartåmynningen
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Svartåmynningen
Vittrut Larus hyperboreus 2017-04-22 Trutdammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-21 Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-21 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Norra dammarna
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Norra dammarna
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2017-04-08 Striern
Småskrake Mergus serrator 2017-04-08 Hackelboö
Storlom Gavia arctica 2017-04-08 Kisasjön
Storspov Numenius arquata 2017-04-08 Striern
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-08 Väsby branter
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-08 Hackelboö
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-08 Väsby branter
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-07 Striern
Kattuggla Strix aluco 2017-04-07 Opphem
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-07 Tinnerö
Brunand Aythya ferina 2017-04-03 Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-03 Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2017-04-03 Hallberga, Ödeshög
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-03 Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-03 Tåkern
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-02 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Rydskogen
Trana Grus grus 2017-03-20 Linköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-19 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Svartåmynningen
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2017-03-18 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-18 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Svartåmynningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-18 Linköping
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svartåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-17 Vistkärret
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Svartåmynningen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säby jordhantering
Orre Tetrao tetrix 2017-03-11 Fågelmossen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Tjällmo
Fiskmås Larus canus 2017-03-04 Önnöborg, Tjärstad
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Svartåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Svartåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Svartåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-25 Trolleflod
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Trolleflod
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-25 Trolleflod
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-19 Linköping
Berguv Bubo bubo 2017-02-18 Kinda kommun
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-11 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-02-11 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-02-04 Gärstad schakttipp
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-04 Kallerstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-02-01 Linköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-31 Tinnerbäcken
Knipa Bucephala clangula 2017-01-29 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-29 Meandern, Nykvarn
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-29 Säbyvallen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-27 Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-25 Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-25 Linköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-25 Linköping
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Entita Parus palustris 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Talltita Parus montanus 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-18 Linköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-15 Nykvarn
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-14 Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-13 Vistkärret
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-12 Linköping
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Rydskogen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-08 Linköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-08 Linköping
Stjärtand Anas acuta 2017-01-07 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-07 Segelbåtshamnen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-07 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-07 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-07 Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-07 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-07 Nykvarn
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-07 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-07 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-07 Nykvarn
Talgoxe Parus major 2017-01-07 Nykvarn
Korp Corvus corax 2017-01-07 Linköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-07 Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Värmeverket
Koltrast Turdus merula 2017-01-04 Linköping
Tamduva Columba livia 2017-01-03 Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-03 Linköping
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-02 Linköping
Skata Pica pica 2017-01-02 Linköping
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Grågås Anser anser 2017-01-01 Segelbåtshamnen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Stångåmynningen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Stångåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Linköping
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Stångåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Stångåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Stångåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Stångåmynningen