Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Molin har sett under 2017.

Johan Molin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Bergand Aythya marila 2017-12-02 Svartåmynningen
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-11-19 Slätmon
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-11-18 Söderö
Ägretthäger Egretta alba 2017-10-29 Svartåmynningen
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Svartåmynningen
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-27 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-25 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-09-25 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-25 Häradskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-09-25 Häradskär
Tuvsnäppa Calidris melanotos 2017-09-05 Leonardsberg
Tjäder Tetrao urogallus 2017-08-26 Stora Hjälmmossen
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-08-16 Svartåmynningen
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-08-09 Sträp
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-05 Svartåmynningen
Småsnäppa Calidris minuta 2017-08-05 Svartåmynningen
Kaspisk trut Larus cachinnans 2017-08-03 Trutdammen, Gärstad
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-08-02 Svartåmynningen
Törnskata Lanius collurio 2017-07-22 Opphem
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-07-18 Svartåmynningen
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-18 Svartåmynningen
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2017-07-18 Svartåmynningen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2017-07-18 Svartåmynningen
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-06-24 Norra dammarna, Gärstad
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-09 Säbyvallen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-09 Meandern, Nykvarn
Backsvala Riparia riparia 2017-06-08 Södra dammen
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-08 Kallerstadtippen
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2017-06-08 Kallerstadtippen
Hornuggla Asio otus 2017-06-05 Schedevid
Skräntärna Sterna caspia 2017-06-03 Svartåmynningen
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2017-06-02 Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-26 Opphem
Gök Cuculus canorus 2017-05-24 Vistkärret
Ängshök Circus pygargus 2017-05-21 Örberga
Svarttärna Chlidonias niger 2017-05-21 Svälinge
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-21 Ombergsliden
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-20 Beteby
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-05-20 Getå
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Svartåmynningen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-16 Kallerstad
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-15 Säbyvallen
Pungmes Remiz pendulinus 2017-05-15 Säbyvallen
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-05-14 Häradskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-14 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-14 Häradskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-14 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-14 Häradskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-13 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-13 Häradskär
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-05-13 Häradskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-13 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-13 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-13 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-05-13 Häradskär
Tornseglare Apus apus 2017-05-13 Häradskär
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-13 Häradskär
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-13 Häradskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-13 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-12 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-12 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-12 Häradskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-12 Häradskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-12 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-12 Häradskär
Hussvala Delichon urbica 2017-05-12 Häradskär
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-05-12 Häradskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-07 Ståmgåmynningen
Gulärla Motacilla flava 2017-05-07 Stångåmynningen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Linköpings golfbana
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-05 Södra dammen
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-05 Skälstorp
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-05 Sturefors
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-05 Vistkärret
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-05 Vistkäret
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-05 Ärtsångare
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-04-30 Kätilstad kyrka
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-29 Rien, Horn
Grönbena Tringa glareola 2017-04-29 Rien, Horn
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2017-04-29 Herrebro våtmark
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-29 Hackelboö
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Striern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-04-28 Rydskogen
Skogsduva Columba oenas 2017-04-26 Vistkärret
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-26 Värmeverket
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Kungsbergsplanen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-23 Hackelboö
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-23 Magistratshagen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-23 Hackelboö
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Svartåmynningen
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-22 Svartåmynningen
Vittrut Larus hyperboreus 2017-04-22 Trutdammen
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-22 Svartåmynningen
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-04-21 Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-21 Svartåmynningen
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-21 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-09 Svartåmynningen
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-09 Norra dammarna
Rödspov Limosa limosa 2017-04-09 Norra dammarna
Rödbena Tringa totanus 2017-04-09 Svartåmynningen
Årta Anas querquedula 2017-04-08 Striern
Småskrake Mergus serrator 2017-04-08 Hackelboö
Storlom Gavia arctica 2017-04-08 Kisasjön
Storspov Numenius arquata 2017-04-08 Striern
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-08 Väsby branter
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-08 Hackelboö
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-08 Väsby branter
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-04-07 Striern
Kattuggla Strix aluco 2017-04-07 Opphem
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-07 Tinnerö
Brunand Aythya ferina 2017-04-03 Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-03 Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2017-04-03 Hallberga, Ödeshög
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-03 Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-04-03 Tåkern
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Svartåmynningen
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-02 Svartåmynningen
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-23 Rydskogen
Trana Grus grus 2017-03-20 Linköping
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-19 Svartåmynningen
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Svartåmynningen
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Svartåmynningen
Snatterand Anas strepera 2017-03-18 Svartåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-18 Svartåmynningen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-03-18 Svartåmynningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-03-18 Linköping
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-18 Svartåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-17 Vistkärret
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Svartåmynningen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säby jordhantering
Orre Tetrao tetrix 2017-03-11 Fågelmossen
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Tjällmo
Fiskmås Larus canus 2017-03-04 Önnöborg, Tjärstad
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Svartåmynningen
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Svartåmynningen
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Svartåmynningen
Gröngöling Picus viridis 2017-02-25 Trolleflod
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Trolleflod
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-02-25 Trolleflod
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-19 Linköping
Berguv Bubo bubo 2017-02-18 Kinda kommun
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-11 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-02-11 Svartåmynningen
Ormvråk Buteo buteo 2017-02-04 Gärstad schakttipp
Varfågel Lanius excubitor 2017-02-04 Kallerstad
Bofink Fringilla coelebs 2017-02-01 Linköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-31 Tinnerbäcken
Knipa Bucephala clangula 2017-01-29 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-29 Meandern, Nykvarn
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-29 Säbyvallen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-28 Ekängsdalen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-27 Svartåmynningen
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-25 Linköping
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-25 Linköping
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-25 Linköping
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Entita Parus palustris 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Talltita Parus montanus 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ullstämmaskogen
Ringduva Columba palumbus 2017-01-18 Linköping
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-15 Nykvarn
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-14 Linköping
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-14 Gärstad schakttipp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-13 Vistkärret
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-12 Linköping
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Rydskogen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-08 Linköping
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-08 Linköping
Stjärtand Anas acuta 2017-01-07 Nykvarn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-07 Segelbåtshamnen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-07 Stångåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-07 Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-07 Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-07 Nykvarn
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-07 Nykvarn
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-07 Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-07 Nykvarn
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-07 Nykvarn
Talgoxe Parus major 2017-01-07 Nykvarn
Korp Corvus corax 2017-01-07 Linköping
Pilfink Passer montanus 2017-01-07 Nykvarn
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-06 Värmeverket
Koltrast Turdus merula 2017-01-04 Linköping
Tamduva Columba livia 2017-01-03 Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-03 Linköping
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-02 Linköping
Skata Pica pica 2017-01-02 Linköping
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Stångåmynningen
Grågås Anser anser 2017-01-01 Segelbåtshamnen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-01 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Stångåmynningen
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Stångåmynningen
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Stångåmynningen
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Linköping
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Stångåmynningen
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Stångåmynningen
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-01 Stångåmynningen
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-01 Stångåmynningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-01 Stångåmynningen