Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Ekstrand har sett under 2018.

Johan Ekstrand's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Ekängsdalgångens våtmark
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Tinnerö Gård
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-14 Korpralsgatan 8
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Siggantorp
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Ekängsdalsgången våtmark
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Sättunaplattformen
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybroplattformen
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-10 Nybroparkeringen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Nybro
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-08 Nybroplattformen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Smacka
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Trädgårdsföreningen
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-05 Svartgölen Tokorp
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybroplattformen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybroplattformen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybroplattformen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Rosenkällasjön
Kricka Anas crecca 2018-04-04 Nybroplattformen
Brunand Aythya ferina 2018-04-04 Nybroplattformen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-04 Svälinge
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Svälinge
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Svälinge
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-02 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-02 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Mauritzberg
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Siggantorp
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-02 Fågelmossen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Nykvarn, fallet
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Stångåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr, Siggantorp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-02 Stångåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Siggantorp
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Gröngöling Picus viridis 2018-03-30 Siggantorp
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad ka
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Vreta Kloster kyrka
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta Kloster kyrka
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Nybromaden
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Nybromaden
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-18 Sättuna
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-10 Lindalen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-10 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Tinnerö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-10 Tinnerö
Kattuggla Strix aluco 2018-02-21 Tinnerö
Råka Corvus frugilegus 2018-02-18 Platensgatan / Ågatan
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-18 Trädgårdsföreningen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Åbylund
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköpings kommun
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-27 Älvestad Kyrka
Trana Grus grus 2018-01-21 Ö Stenby
Fiskmås Larus canus 2018-01-21 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-21 Lantmännen Norrköping
Salskrake Mergus albellus 2018-01-20 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-20 Meandern
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-14 Kallerstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-14 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-14 Snöbryggan
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-14 Nykvarn
Svartmes Parus ater 2018-01-13 Lilla Aska
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-13 Linköpings Arena
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Valla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-01-07 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-07 Svartgölen
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Svartgölen
Talltita Parus montanus 2018-01-07 Lilla Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Svartgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Frökärret
Grågås Anser anser 2018-01-05 Frökärret
Bläsand Anas penelope 2018-01-05 Nybroplattformen
Snatterand Anas strepera 2018-01-05 Nybroplattformen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-05 Nybroplattformen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-05 Grebobadet
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-05 Grebobadet
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Södra Dammen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-05 Grebobadet
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Smedstad dammar
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-03 Smedstad dammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-03 Smedstad dammar
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Snöbryggan
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-03 Kagafältet
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Utmed Bergsvägen på stolpe
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Nybro
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-03 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Snöbryggan
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Snöbryggan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-03 Nykvarn
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Korp Corvus corax 2018-01-03 Smedstad, Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-03 bakom Bergaskolan
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Trädgårdsföreningen
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Nygatan 37A
Skata Pica pica 2018-01-01 Nygatan 37A
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Nygatan 37A
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Trädgårdsföreningen