Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Ekstrand har sett under 2018.

Johan Ekstrand's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättunaviken
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-06-02 Ormstensmossen
Kornknarr Crex crex 2018-06-02 Sättuna
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-27 Sträp
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Södra Dammen
Tornseglare Apus apus 2018-05-16 Nygatan 37A Linköping
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-13 LFK-Tornet
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-13 LFK-Tornet
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-13 Hackelboö
Rördrom Botaurus stellaris 2018-05-12 Missmyra Våtmark
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-12 Härnaviken
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-12 Kärna Mosse
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-11 Smedstad
Backsvala Riparia riparia 2018-05-11 Örberga Kaga
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Nybromaden
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-10 Nybromaden
Ängshök Circus pygargus 2018-05-10 Kaga
Törnskata Lanius collurio 2018-05-10 Tjärstad Spänger
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Viggeby
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-08 Meandern
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-05 Sträp
Gök Cuculus canorus 2018-05-05 Sträp
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Sträp
Årta Anas querquedula 2018-05-01 LFK-Tornet
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-05-01 Fröberget
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-01 Fröberget
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-30 LFK- Tornet
Grönbena Tringa glareola 2018-04-30 LFK-Tornet
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 LFK Tornet parkeringen
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-29 Ravnäs
Bergand Aythya marila 2018-04-29 Beteby
Ejder Somateria mollissima 2018-04-29 Beteby
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-29 Beteby
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravnäs
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Ravnäs
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-29 Rosenkällasjön
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Ravnäs
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravnäs
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravnäs
Hussvala Delichon urbica 2018-04-29 Rosenkällasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-29 Beteby
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Södra Dammen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Södra Dammen
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-29 Nybro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-29 Nybro
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-29 Nybro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-29 Stjärnorpsravinen
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Gulärla Motacilla flava 2018-04-28 LFK-tornet
Orre Tetrao tetrix 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Storlom Gavia arctica 2018-04-22 Skönnarbosjön
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Frökärret
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Nybroplattformen
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybroplattformen
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-21 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-21 LFK-Tornet
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra Dammen
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2018-04-19 Sättuna
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättuna
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Sättuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Ekängsdalgångens våtmark
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Tinnerö Gård
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-14 Korpralsgatan 8
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Siggantorp
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-14 Ekängsdalsgången våtmark
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 Sättunaplattformen
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybroplattformen
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-10 Nybroparkeringen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Nybro
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-08 Nybroplattformen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Smacka
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Trädgårdsföreningen
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-05 Svartgölen Tokorp
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybroplattformen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybroplattformen
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybroplattformen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättuna
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-05 Rosenkällasjön
Kricka Anas crecca 2018-04-04 Nybroplattformen
Brunand Aythya ferina 2018-04-04 Nybroplattformen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-04 Svälinge
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Svälinge
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Svälinge
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-02 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-02 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Mauritzberg
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Siggantorp
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-02 Fågelmossen
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Nykvarn, fallet
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Stångåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr, Siggantorp
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-02 Stångåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Siggantorp
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Gröngöling Picus viridis 2018-03-30 Siggantorp
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad ka
Sädgås Anser fabalis 2018-03-24 Vreta Kloster kyrka
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-24 Vreta Kloster kyrka
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Nybromaden
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-24 Nybromaden
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-18 Sättuna
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-10 Lindalen
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-10 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Tinnerö
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-03-10 Tinnerö
Kattuggla Strix aluco 2018-02-21 Tinnerö
Råka Corvus frugilegus 2018-02-18 Platensgatan / Ågatan
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-18 Trädgårdsföreningen
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Åbylund
Stjärtand Anas acuta 2018-02-17 Ryttargårdsdammen
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköpings kommun
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-27 Älvestad Kyrka
Trana Grus grus 2018-01-21 Ö Stenby
Fiskmås Larus canus 2018-01-21 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-21 Lantmännen Norrköping
Salskrake Mergus albellus 2018-01-20 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-20 Meandern
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Stångåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-14 Kallerstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-14 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-14 Snöbryggan
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-14 Nykvarn
Svartmes Parus ater 2018-01-13 Lilla Aska
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-13 Linköpings Arena
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Valla
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2018-01-07 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-07 Svartgölen
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Svartgölen
Talltita Parus montanus 2018-01-07 Lilla Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Svartgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Frökärret
Grågås Anser anser 2018-01-05 Frökärret
Bläsand Anas penelope 2018-01-05 Nybroplattformen
Snatterand Anas strepera 2018-01-05 Nybroplattformen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-05 Nybroplattformen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-05 Grebobadet
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-05 Grebobadet
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Södra Dammen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-05 Grebobadet
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Smedstad dammar
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-03 Smedstad dammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-03 Smedstad dammar
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Snöbryggan
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-03 Kagafältet
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Utmed Bergsvägen på stolpe
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Nybro
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-03 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Snöbryggan
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Snöbryggan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-03 Nykvarn
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Korp Corvus corax 2018-01-03 Smedstad, Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-03 bakom Bergaskolan
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Trädgårdsföreningen
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Nygatan 37A
Skata Pica pica 2018-01-01 Nygatan 37A
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Nygatan 37A
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Trädgårdsföreningen