Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Ekstrand har sett under 2017.

Johan Ekstrand's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Järpe Bonasa bonasia 2017-11-19 Ullstämma
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-09-23 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-09-23 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-09-23 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-09-23 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-09-09 Navestad, Normlösa
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-08 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-29 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-29 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-29 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-29 Nybro
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-07-28 Valla
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-06-28 Hagebyhögar
Ängshök Circus pygargus 2017-06-26 Svartåfors
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-26 Kungsbro
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-14 Kapellån
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Kapellån
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-14 Meandern Stångån
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-14 Kapellån
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-06-14 Frössle
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada
Törnskata Lanius collurio 2017-06-11 Skeda udde, Smacka
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-21 Skeda Udde, Smacka
Rördrom Botaurus stellaris 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Backsvala Riparia riparia 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-20 Valla Koloniområde
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-20 Kärna Mosse
Gök Cuculus canorus 2017-05-20 Missmyra
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-16 Meandern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-16 Meandern
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-14 Rosenkällasjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-14 Rosenkällasjön
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Rosenkällasjön
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-07 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-07 Sättunaviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-07 Rosenkällasjön
Gulärla Motacilla flava 2017-05-07 Sättunaviken
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-06 Södra Dammen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Vallaskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-06 Södra dammen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Södra Dammen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Valladammen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Meandern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-01 Smacka
Orre Tetrao tetrix 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-23 Snöbryggan
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-23 Herrebro våtmark
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leornadsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Leornadsberg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2017-04-22 Nykilskorset
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-16 Norra dammarna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-16 Skälv
Årta Anas querquedula 2017-04-15 Nybro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-15 Södra Dammen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-13 Älgsjödammen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-13 Norra dammarna
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-13 Norra dammarna
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-13 Smacka
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Gottlösa
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-11 Kisa, söder om
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-04-02 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-02 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-04-02 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-02 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-02 Sättuna parkering
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-02 Sättuna
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Sandbäcken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-31 Sandbäcken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammarna
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2017-03-19
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Sättuna
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättuna
Hornuggla Asio otus 2017-03-19 Norsholm, Åby gård
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-18 Amnada Nederlösa
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Säbybadet
Storspov Numenius arquata 2017-03-18 Sättuna
Fiskmås Larus canus 2017-03-18 Sättuna
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-18 Siggantorp, avfarten till Styvinge
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-18 Korpvallarna
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-13 Linköpings Arena
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-12 Härnaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-12 Siggantorp
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Sättunaviken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-11 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Trana Grus grus 2017-03-11 Säbyviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-11 Sättunaviken
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-10 Fågelmossen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Berguv Bubo bubo 2017-02-25 Linköpings kommun
Kattuggla Strix aluco 2017-02-25 Halshöga
Skogsduva Columba oenas 2017-02-23 Sättunatornet
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 LFK tornet
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 LFK tornet
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Vallby
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-18 Lundby, Grebo
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-12 Lundby, Grebo
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-12 Lundby, Grebo
Gröngöling Picus viridis 2017-02-12 Lundby, Grebo
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-01-29 Tinnerö
Talltita Parus montanus 2017-01-29 Skeda Udde, Smacka
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-29 Örberga
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-22 Kaga Kyrka
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-22 Södra Dammen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-22 Edhaga
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-22 Ekängsdalgången
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-22 Grandungen Stångån
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-21 Kaga Kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-01-21 Kaga Kyrka
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-21 Ekängsdalgången
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-21 Ekängsdalgången
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ekängsdalgången
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-21 Trädgårdsföreningen Egen matning
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-21 Ekängsdalgången
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-21 Ekängsdalgången
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-14 Tinnerbäcken
Snatterand Anas strepera 2017-01-08 Snöbryggan
Sothöna Fulica atra 2017-01-08 Snöbryggan
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-08 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-08 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Stångåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-08 Gärstadverken
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-06 Smedstad Koloniområde
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Meandern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-06 Snöbryggan
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Nykvarn, fallet
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Kallerstad
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Smedstad dammar
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Egen matning Trädgårdsföreningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-06 Smedstad Koloniområde
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-06 Björns matning
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-05 Trädgårdsföreningen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Ikeaavfarten
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Nybro
Ringduva Columba palumbus 2017-01-02 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-02 Valla
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-02 Smedstad
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-02 Smedstad
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Entita Parus palustris 2017-01-02 Smedstad Koloniområde
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Smedstad
Korp Corvus corax 2017-01-02 Smedstad
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Nygatan 37A
Grågås Anser anser 2017-01-01 Småbåtshamnen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Småbåtshamnen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Snöbryggan
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Snöbryggan
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Snöbryggan
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Snöbryggan
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Snöbryggan
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lantmännens matning
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lantmännens matning
Skata Pica pica 2017-01-01 Snöbryggan
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Gärsta
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Snöbryggan
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Lantmännens matning
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lantmännens matning
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Björns matning
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Lantmännens matning
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lantmännens matning
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Snöbryggan
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-01 Stångåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lantmännens matning