Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Ekstrand har sett under 2017.

Johan Ekstrand's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Järpe Bonasa bonasia 2017-11-19 Ullstämma
Skärsnäppa Calidris maritima 2017-10-07 Nybro
Lappuggla Strix nebulosa 2017-09-24 Spellinge
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-09-23 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-09-23 Häradskär
Smålom Gavia stellata 2017-09-23 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2017-09-23 Häradskär
Tordmule Alca torda 2017-09-23 Häradskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-09-23 Häradskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-09-23 Häradskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-09-23 Häradskär
Ejder Somateria mollissima 2017-09-23 Häradskär
Prutgås Branta bernicla 2017-09-23 Häradskär
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-09-09 Navestad, Normlösa
Sandlöpare Calidris alba 2017-08-08 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2017-07-29 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-07-29 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-29 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-29 Nybro
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera 2017-07-28 Valla
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-06-28 Hagebyhögar
Ängshök Circus pygargus 2017-06-26 Svartåfors
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-26 Kungsbro
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-14 Kapellån
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Flodsångare Locustella fluviatilis 2017-06-14 Kapellån
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-14 Meandern Stångån
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-14 Kapellån
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen
Morkulla Scolopax rusticola 2017-06-14 Frössle
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada
Törnskata Lanius collurio 2017-06-11 Skeda udde, Smacka
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-21 Skeda Udde, Smacka
Rördrom Botaurus stellaris 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Backsvala Riparia riparia 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-20 Valla Koloniområde
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2017-05-20 Kärna Mosse
Gök Cuculus canorus 2017-05-20 Missmyra
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Jordhanteringen Sättuna
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-16 Meandern
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-16 Meandern
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-14 Rosenkällasjön
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-14 Rosenkällasjön
Tornseglare Apus apus 2017-05-14 Rosenkällasjön
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-05-07 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2017-05-07 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-07 Sättunaviken
Hussvala Delichon urbica 2017-05-07 Rosenkällasjön
Gulärla Motacilla flava 2017-05-07 Sättunaviken
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-05-06 Södra Dammen
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Vallaskogen
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-06 Södra dammen
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-06 Södra Dammen
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Valladammen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-06 Meandern
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-02 Rydskogen
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-05-02 Rydskogen
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-01 Smacka
Orre Tetrao tetrix 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Tjäder Tetrao urogallus 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-23 Kärnskogsmosse
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-23 Snöbryggan
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-23 Herrebro våtmark
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-04-23 Leornadsberg
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-23 Leornadsberg
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-04-23 Nykvarn
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-22 Nybro
Röd glada Milvus milvus 2017-04-22 Nykilskorset
Myrspov Limosa lapponica 2017-04-17 Sättunaviken
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-16 Norra dammarna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-16 Skälv
Årta Anas querquedula 2017-04-15 Nybro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-15 Södra Dammen
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2017-04-13 Älgsjödammen
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-04-13 Norra dammarna
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-13 Norra dammarna
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-13 Smacka
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-13 Gottlösa
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-11 Kisa, söder om
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Sättunaviken
Gravand Tadorna tadorna 2017-04-02 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2017-04-02 Sättunaviken
Småskrake Mergus serrator 2017-04-02 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2017-04-02 Sättunaviken
Rödbena Tringa totanus 2017-04-02 Sättunaviken
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-02 Sättunaviken
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-02 Sättuna parkering
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-02 Sättuna
Storlom Gavia arctica 2017-03-31 Sandbäcken
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-31 Sandbäcken
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Norra dammarna
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-28 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2017-03-19
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-19 Sättuna
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Sättuna
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Sättuna
Hornuggla Asio otus 2017-03-19 Norsholm, Åby gård
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-18 Amnada Nederlösa
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-18 Säbybadet
Storspov Numenius arquata 2017-03-18 Sättuna
Fiskmås Larus canus 2017-03-18 Sättuna
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-18 Södra dammen
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-18 Siggantorp, avfarten till Styvinge
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-18 Korpvallarna
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-13 Linköpings Arena
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-03-12 Härnaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-12 Siggantorp
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Sättunaviken
Salskrake Mergus albellus 2017-03-11 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Trana Grus grus 2017-03-11 Säbyviken
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-11 Sättunaviken
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-10 Fågelmossen
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-04 Frökärret
Berguv Bubo bubo 2017-02-25 Linköpings kommun
Kattuggla Strix aluco 2017-02-25 Halshöga
Skogsduva Columba oenas 2017-02-23 Sättunatornet
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-02-22 LFK tornet
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-22 LFK tornet
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-22 Vallby
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-02-18 Lundby, Grebo
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-02-12 Lundby, Grebo
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-02-12 Lundby, Grebo
Gröngöling Picus viridis 2017-02-12 Lundby, Grebo
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2017-01-29 Tinnerö
Talltita Parus montanus 2017-01-29 Skeda Udde, Smacka
Stare Sturnus vulgaris 2017-01-29 Örberga
Bläsgås Anser albifrons 2017-01-22 Kaga Kyrka
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-22 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-22 Södra Dammen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-22 Edhaga
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-01-22 Ekängsdalgången
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-22 Grandungen Stångån
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-21 Kaga Kyrka
Sädgås Anser fabalis 2017-01-21 Kaga Kyrka
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-21 Ekängsdalgången
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-21 Ekängsdalgången
Svartmes Parus ater 2017-01-21 Ekängsdalgången
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-01-21 Trädgårdsföreningen Egen matning
Rödhake Erithacus rubecula 2017-01-21 Ekängsdalgången
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-21 Ekängsdalgången
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-14 Tinnerbäcken
Snatterand Anas strepera 2017-01-08 Snöbryggan
Sothöna Fulica atra 2017-01-08 Snöbryggan
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-08 Stångåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-08 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2017-01-08 Stångåmynningen
Råka Corvus frugilegus 2017-01-08 Gärstadverken
Fasan Phasianus colchicus 2017-01-06 Smedstad Koloniområde
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-06 Meandern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-06 Snöbryggan
Forsärla Motacilla cinerea 2017-01-06 Nykvarn, fallet
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-06 Kallerstad
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-06 Smedstad dammar
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-06 Egen matning Trädgårdsföreningen
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-01-06 Smedstad Koloniområde
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-06 Björns matning
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-05 Trädgårdsföreningen
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Nybro
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Nybro
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Ikeaavfarten
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Nybro
Ringduva Columba palumbus 2017-01-02 Valla
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-02 Valla
Spillkråka Dryocopus martius 2017-01-02 Smedstad
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-02 Smedstad
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro
Entita Parus palustris 2017-01-02 Smedstad Koloniområde
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-02 Egen matning Trädgårdsföreningen
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Smedstad
Korp Corvus corax 2017-01-02 Smedstad
Tamduva Columba livia 2017-01-01 Nygatan 37A
Grågås Anser anser 2017-01-01 Småbåtshamnen
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Småbåtshamnen
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-01 Stångån
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-01 Snöbryggan
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-01 Stångåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-01 Stångåmynningen
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-01 Snöbryggan
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-01 Snöbryggan
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Snöbryggan
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Snöbryggan
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Snöbryggan
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Lantmännens matning
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Lantmännens matning
Skata Pica pica 2017-01-01 Snöbryggan
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Gärsta
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Snöbryggan
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Lantmännens matning
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Lantmännens matning
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-01 Björns matning
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Lantmännens matning
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Lantmännens matning
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-01 Snöbryggan
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-01 Stångåmynningen
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Lantmännens matning