Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Margareta Pilemalm har sett under 2018.

Margareta Pilemalm's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vit stork Ciconia ciconia 2018-10-17 Gamla Nykilskorset
Sjöorre Melanitta nigra 2018-09-29 Häradskär art nr 200
Svärta Melanitta fusca 2018-09-29 Häradskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-09-29 Häradskär
Brun glada Milvus migrans 2018-09-16 Nykilskorset
Ägretthäger Egretta alba 2018-08-16 Härnaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-16 Nybroplattformen
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-08-09 Nybro
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-07 Bron över Svartån
Kornknarr Crex crex 2018-06-02 Sättuna
Roskarl Arenaria interpres 2018-06-02 Sättunaviken
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2018-06-02 Ormsjömossen
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Svensksundsviken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-22 Tåkern spången till Svanshals
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Södra dammen
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-19 Sandbäcken
Tornseglare Apus apus 2018-05-16 Nygatan 37A
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-13 stigen till LFKtornet
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-05-13 Hackelboö
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-13 LFKtornet
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-12 Kärna mosse
Mosnäppa Calidris temminckii 2018-05-12 Härnaviken
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-11 Smedstad
Backsvala Riparia riparia 2018-05-11 Örberga
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Viggeby
Törnskata Lanius collurio 2018-05-10 Tjärstad spänger
Stäpphök Circus macrourus 2018-05-10 Nybromaden
Ängshök Circus pygargus 2018-05-10 Kaga
Småspov Numenius phaeopus 2018-05-10 Nybromaden
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-08 Dammen vid E4
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-05 Sträp
Gök Cuculus canorus 2018-05-05 Sträp
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-05 Sträp
Årta Anas querquedula 2018-05-01 LFKtornet
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-01 Sättunaviken
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-01 Fröberget
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2018-05-01 Fröberget
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-04-30 LFKtornet
Grönbena Tringa glareola 2018-04-30 LFKtornet
Näktergal Luscinia luscinia 2018-04-30 parkeringen LFKtornet aprilnäktergal!
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-29 Ravnäs
Ejder Somateria mollissima 2018-04-29 Beteby
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-04-29 Beteby
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-04-29 Ravnäs
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-29 Ravnäs
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-04-29 Rosenkällasjön
Skräntärna Sterna caspia 2018-04-29 Ravnäs
Svarttärna Chlidonias niger 2018-04-29 Ravnäs
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-29 Ravnäs
Hussvala Delichon urbica 2018-04-29 Rosenkällasjön
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-04-29 Beteby
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-29 Södra Dammmen
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-04-29 Södra Dammen
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-29 Nybro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-29 Nybro
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-29 Nybro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-29 Stjärnorpsravinen
Skärfläcka Recurvirostra avosetta 2018-04-29 Beteby
Gulärla Motacilla flava 2018-04-28 LFKtornet
Orre Tetrao tetrix 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Storlom Gavia arctica 2018-04-22 Skönnarbosjön
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Kärnskogsmosse
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-22 Tinnerö
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-21 LFK
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-20 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra Dammen
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-19 Tåkern
Storspov Numenius arquata 2018-04-19 Svanhalsmaden
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralsgatan 8
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-16 Reningsverket
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Sättuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Ekängsdalen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-14 Rosenkällasjön
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Tinnerö gård
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Siggantorp
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-11 Smedstad dammar
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 mellan Sättuna och Nybro
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybro
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-10 Nybromaden
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-09 Smacka Skeda Udde
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-08 Nybroplattformen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Smacka, Skeda udde
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-05 Svartgölen Tokorp
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybroplattformen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättunamaden
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybroplattformen
Kricka Anas crecca 2018-04-04 Nybro Födelsedagskryss
Brunand Aythya ferina 2018-04-04 Nybro Födelsedagskryss
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-04 Svanhals, Tåkern Födelsedagskryss
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Renstadbron, Tåkern Födelsedagskryss
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybromaden Födelsedagskryss
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Svälinge Födelsedagskryss
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-02 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-02 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Mauritzberg
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Siggantorp
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Stångåmynningen Kryss nr 100
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-02 Fågelmossen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Nykvarn
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-02 Stångåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Siggantorp
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad ka
Gröngöling Picus viridis 2018-03-30 Siggantorp
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Bergsvägen, fältet söder om
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Nybromaden
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-21 Nybromaden
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Nybrovägen
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-15 Nybromaden
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-10 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Tinnerö
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-10 Tokorp, vägen ca 2 km norrut
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-10 Infarten Nybro
Kattuggla Strix aluco 2018-02-21 Tinnerö
Råka Corvus frugilegus 2018-02-18 Apotekargatan/Ågatan
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Elvestad, Strå, Vadstena
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping hördes 17.00 och 17.45
Stjärtand Anas acuta 2018-02-15 Ryttargårdsdammen
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-27 Älvestad kyrka
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-26 Trädgårdsföreningen
Bergand Aythya marila 2018-01-21 Lindö
Trana Grus grus 2018-01-21 Ö Stenby
Fiskmås Larus canus 2018-01-21 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-21 Lantmännen Norrköping
Salskrake Mergus albellus 2018-01-20 Stångåmynningen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-20 Meandern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-17 Vallaskogen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-14 Kallerstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-14 Reningsverket Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-14 Nykvarn, Stångån
Svartmes Parus ater 2018-01-13 L Aska
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Svartgölen
Talltita Parus montanus 2018-01-07 L Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Svartgölen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-07 L Aska
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-07 Svartgölen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Valla
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Frökärret
Grågås Anser anser 2018-01-05 Frökärret
Bläsand Anas penelope 2018-01-05 Nybroplattformen
Snatterand Anas strepera 2018-01-05 Nybroplattformen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-05 Nybroplattformen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-05 Grebobadet
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-05 Grebo 27 st!
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Södra dammen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-05 Grebobadet
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Reningsverket Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Smedstad dammar
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-03 Smedstad dammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-03 Smedstad dammar
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Snöbryggan
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-03 Kagafältet
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Utmed Bergsvägen på stolpe
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-03 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-03 bakom Bergaskolan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Korp Corvus corax 2018-01-03 Smedstad, Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Tinnerö, utsiktspunkten
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Snöbryggan
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd
Skata Pica pica 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Nygatan 37A 00.01 raketuppskrämd
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Nygatan 37A
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen