Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Margareta Pilemalm har sett under 2018.

Margareta Pilemalm's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-21 Nybro
Myrspov Limosa lapponica 2018-04-21 Nybro
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-20 Södra dammen
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra Dammen
Rördrom Botaurus stellaris 2018-04-19 Tåkern
Storspov Numenius arquata 2018-04-19 Svanhalsmaden
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-04-18 Rydskogen
Ringtrast Turdus torquatus 2018-04-16 Korpralsgatan 8
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2018-04-16 Reningsverket
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-15 Sättuna
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-14 Ekängsdalen
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-14 Rosenkällasjön
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-14 Tinnerö gård
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-14 Siggantorp
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-11 Smedstad dammar
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-10 mellan Sättuna och Nybro
Skedand Anas clypeata 2018-04-10 Nybro
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-10 Nybro
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-10 Nybromaden
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-09 Smacka Skeda Udde
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-08 Nybroplattformen
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-08 Smacka, Skeda udde
Järpe Bonasa bonasia 2018-04-05 Svartgölen Tokorp
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybroplattformen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Sättunamaden
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybroplattformen
Kricka Anas crecca 2018-04-04 Nybro Födelsedagskryss
Brunand Aythya ferina 2018-04-04 Nybro Födelsedagskryss
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-04 Svanhals, Tåkern Födelsedagskryss
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-04-04 Renstadbron, Tåkern Födelsedagskryss
Rödspov Limosa limosa 2018-04-04 Nybromaden Födelsedagskryss
Vattenrall Rallus aquaticus 2018-04-04 Svälinge Födelsedagskryss
Alfågel Clangula hyemalis 2018-04-02 Mauritzberg
Småskrake Mergus serrator 2018-04-02 Mauritzberg
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-02 Mauritzberg
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Siggantorp
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-02 Stångåmynningen Kryss nr 100
Pärluggla Aegolius funereus 2018-04-02 Fågelmossen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Kärr
Forsärla Motacilla cinerea 2018-04-02 Nykvarn
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-02 Stångåmynningen
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-03-31 Siggantorp
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-03-30 Sörgården, Tåkern
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-03-30 Kullerstad ka
Gröngöling Picus viridis 2018-03-30 Siggantorp
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-03-30 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-24 Bergsvägen, fältet söder om
Sädgås Anser fabalis 2018-03-21 Nybromaden
Bläsgås Anser albifrons 2018-03-21 Nybromaden
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-21 Nybrovägen
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-15 Nybromaden
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-10 Tinnerö
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-03-10 Tinnerö
Tjäder Tetrao urogallus 2018-03-10 Tokorp, vägen ca 2 km norrut
Rapphöna Perdix perdix 2018-03-10 Infarten Nybro
Kattuggla Strix aluco 2018-02-21 Tinnerö
Råka Corvus frugilegus 2018-02-18 Apotekargatan/Ågatan
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-18 Elvestad, Strå, Vadstena
Berguv Bubo bubo 2018-02-17 Linköping hördes 17.00 och 17.45
Stjärtand Anas acuta 2018-02-15 Ryttargårdsdammen
Skogsduva Columba oenas 2018-02-04 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-04 Västerlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-27 Älvestad kyrka
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-01-26 Trädgårdsföreningen
Bergand Aythya marila 2018-01-21 Lindö
Trana Grus grus 2018-01-21 Ö Stenby
Fiskmås Larus canus 2018-01-21 Lindö
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-01-21 Lantmännen Norrköping
Salskrake Mergus albellus 2018-01-20 Stångåmynningen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Stångåmynningen
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-20 Meandern
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-17 Vallaskogen
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Kungsbro
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-14 Kallerstad
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-14 Reningsverket Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-14 Nykvarn, Stångån
Svartmes Parus ater 2018-01-13 L Aska
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Svartgölen
Talltita Parus montanus 2018-01-07 L Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Svartgölen
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-07 L Aska
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-07 Svartgölen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Valla
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Frökärret
Grågås Anser anser 2018-01-05 Frökärret
Bläsand Anas penelope 2018-01-05 Nybroplattformen
Snatterand Anas strepera 2018-01-05 Nybroplattformen
Vigg Aythya fuligula 2018-01-05 Nybroplattformen
Knipa Bucephala clangula 2018-01-05 Grebobadet
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-05 Grebo 27 st!
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Stångåmynningen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Södra dammen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-05 Grebobadet
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Reningsverket Stångån
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Smedstad dammar
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-03 Smedstad dammar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-03 Smedstad dammar
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Snöbryggan
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Nybro
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-03 Kagafältet
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Utmed Bergsvägen på stolpe
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-03 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-03 bakom Bergaskolan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Korp Corvus corax 2018-01-03 Smedstad, Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Tinnerö, utsiktspunkten
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Snöbryggan
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd
Skata Pica pica 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Nygatan 37A 00.01 raketuppskrämd
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Nygatan 37A
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen