Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Margareta Pilemalm har sett under 2018.

Margareta Pilemalm's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-20 Meandern
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-20 Stångåmynningen
Salskrake Mergus albellus 2018-01-20 Stångåmynningen
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-17 Vallaskogen
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-14 Nykvarn, Stångån
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-14 Reningsverket Stångån
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-01-14 Kallerstad
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-14 Kungsbro
Svartmes Parus ater 2018-01-13 L Aska
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-07 Trädgårdsföreningen
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-07 Valla
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-07 Svartgölen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Tokorp
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-07 L Aska
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-07 Svartgölen
Talltita Parus montanus 2018-01-07 L Aska
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Svartgölen
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-05 Grebobadet
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Södra dammen
Sothöna Fulica atra 2018-01-05 Stångåmynningen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-05 Grebo 27 st!
Knipa Bucephala clangula 2018-01-05 Grebobadet
Vigg Aythya fuligula 2018-01-05 Nybroplattformen
Snatterand Anas strepera 2018-01-05 Nybroplattformen
Bläsand Anas penelope 2018-01-05 Nybroplattformen
Grågås Anser anser 2018-01-05 Frökärret
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-05 Frökärret
Skrattmås Larus ridibundus 2018-01-04 Reningsverket Stångån
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-03 Utmed Bergsvägen på stolpe
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-03 Snöbryggan
Strömstare Cinclus cinclus 2018-01-03 bakom Bergaskolan
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-03 Tinnerö utsiktspunkten
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Korp Corvus corax 2018-01-03 Smedstad, Tinnerö
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-03 Smedstad kolonimatningen
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-03 Tinnerö, utsiktspunkten
Storskrake Mergus merganser 2018-01-03 Snöbryggan
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-03 Snöbryggan
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-03 Kagafältet
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-03 Nybro
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Snöbryggan
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-03 Smedstad dammar
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-03 Smedstad dammar
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-03 Smedstad dammar
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Entita Parus palustris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Trädgårdsföreningen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Nygatan 37A
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Nygatan 37A 00.01 raketuppskrämd
Skata Pica pica 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Nygatan 37A 00.02 raketuppskrämd