Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Johan Gren har sett under 2017.

Johan Gren's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kanadagås Branta canadensis 2017-02-21 Nykilskorset
Grågås Anser anser 2017-02-21 Nykilskorset
Sädgås Anser fabalis 2017-02-21 Nykilskorset
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-02-21 Nykilskorset upp mot gamla kalmarvägen
Kattuggla Strix aluco 2017-02-08 Tuna Sandebo
Ringduva Columba palumbus 2017-01-12 Valla fritidsområde
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-12 Valla folkhögskola
Koltrast Turdus merula 2017-01-11 Valla folkhögskola
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-11 Valla folkhögskola
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-11 Valla folkhögskola
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Tuna sandebo förbiflygande
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Tuna Sandebo Nykil
Svartmes Parus ater 2017-01-04 Tuna Sandebo
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-04 Tuna Sandebo Nykil
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-04 Tuna Sandebo Nykil
Entita Parus palustris 2017-01-03 Tuna Sandebo
Talltita Parus montanus 2017-01-03 Tuna Sandebo
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-03 Tuna Sandebo
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-03 Tuna Sandebo
Talgoxe Parus major 2017-01-03 Tuna Sandebo
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-03 Tuna Sandebo
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-03 Tuna Övergård Nykil
Storskrake Mergus merganser 2017-01-03 Renigsverket Nykvarn
Skata Pica pica 2017-01-03 Tuna Sandebo
Kaja Corvus monedula 2017-01-03 Nykil kyrka
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-03 Tuna Sandebo
Korp Corvus corax 2017-01-03 Tuna Sandebo
Pilfink Passer montanus 2017-01-03 Tuna Sandebo
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-03 Valla Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-03 Nykil kyrka
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Tuna Sandebo
Tamduva Columba livia 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Fiskmås Larus canus 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Sothöna Fulica atra 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-03 Stångåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-03 Sättuna
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-03 Tunakorset Nykil
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Valla Linköping
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-03 Stångåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-03 Reningsverket Nykvarn
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-03 Tuna Övergård Nykil