Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under _Box.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Gråsparv Passer domesticus 2017-04-05 Strålsnäs
Stare Sturnus vulgaris 2017-04-05 Åsbo, Strålsnäs
Kråka Corvus corone cornix 2017-04-05 Boxholm
Kaja Corvus monedula 2017-04-05 Boxholm
Skata Pica pica 2017-04-05 Strålsnäs
Blåmes Parus caeruleus 2017-04-05 Boxholm
Björktrast Turdus pilaris 2017-04-05 Åsbo, Strålsnäs
Koltrast Turdus merula 2017-04-05 Åsbo, Strålsnäs
Rödhake Erithacus rubecula 2017-04-05 Boxholm
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-05 Boxholm
Skogsduva Columba oenas 2017-04-05 Åsbo, Strålsnäs
Fiskmås Larus canus 2017-04-05 Boxholm
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Strömstare Cinclus cinclus 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Forsärla Motacilla cinerea 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Tamduva Columba livia 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Knipa Bucephala clangula 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-04-01 Bruksmuséet, Boxholm
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-10 Lockstad
Storlom Gavia arctica 2016-04-09 Mo, Malexander
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-04-09 Solsätter, Malexander
Orre Tetrao tetrix 2016-01-21 Göstrings häradsallmänning
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-01-21 Fridhem
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-21 Fridhem
Talgoxe Parus major 2016-01-21 Fridhem
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-21 Bombackvägen
Kornknarr Crex crex 2011-06-20 Fjättmunna
Nötskrika Garrulus glandarius 2009-04-03 Fridhem
Järnsparv Prunella modularis 2009-04-03 Fridhem
Taltrast Turdus philomelos 2009-04-03 Fridhem
Skogssnäppa Tringa ochropus 2009-04-03 Fridhem
Trana Grus grus 2009-04-03 Fridhem
Svartmes Parus ater 2009-04-03 Fridhem
Talltita Parus montanus 2009-04-03 Fridhem
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2009-04-03 Fridhem
Kungsfågel Regulus regulus 2009-04-03 Fridhem
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2009-04-03 Fridhem
Bofink Fringilla coelebs 2009-04-03 Fridhem
Järpe Bonasa bonasia 2009-04-03 Fridhem
Rödvingetrast Turdus iliacus 2009-04-03 Fridhem
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2009-01-29 Fridhem
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2009-01-29 Fridhem
Morkulla Scolopax rusticola 2006-04-11 Blåvik
Kattuggla Strix aluco 2006-04-11 Blåvik
Pärluggla Aegolius funereus 2002-03-17 Blåvik