Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2018.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-08 Norra dammarna, Gärstadverken
Silltrut Larus fuscus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-08 Meandern, Stångån
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena
Snatterand Anas strepera 2018-01-08 Härnaviken
Bläsand Anas penelope 2018-01-08 Härnaviken
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmen
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Hjässatorget, Omberg
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Vadstenaviken
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmen
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-07 Herrberga
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Grågås Anser anser 2018-01-07 Herrberga
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstad, Tåkern
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-07 Herrberga
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-06 Tyttorp
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-06 Kungsbro
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Kungsbro
Tamduva Columba livia 2018-01-06 Heda ridstall
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-06 Tyttorp
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-06 Ljungsbro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Ljungsbro
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Ljungsjön
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Ljungsjön
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Ljungsbro
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Tyttorp
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Tyttorp
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Tyttorp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-06 Tyttorp
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tyttorp
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Tyttorp
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Lambohov
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Kåparp
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-05 Ljungsbro
Entita Parus palustris 2018-01-05 Ljungsbro
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Högby kulle
Koltrast Turdus merula 2018-01-05 Ljungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-05 Ljungsbro
Storskrake Mergus merganser 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Ljungsbro
Korp Corvus corax 2018-01-04 Tift
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Vallby
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-04 Infarten, Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Ljungsbro
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-04 Vallby
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-03 Ljungsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-03 Ljungsbro
Skata Pica pica 2018-01-03 Ljungsbro
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Ljungsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-03 Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-03 Ljungsbro
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Ljungsbro
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Ljungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-03 Ljungsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ljungsbro
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Industrigatan, Linköping
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Ljungsbro