Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2018.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Jorduggla Asio flammeus 2018-10-03 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-10-02 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-10-02 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-10-01 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-10-01 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2018-10-01 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2018-10-01 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2018-10-01 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2018-09-30 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-09-16 Härnaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-09-16 Härnaviken
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-09-16 Härnaviken
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2018-06-12 Skarpåsen, Ljungsbro
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-06-12 Ljungdammarna
Kohäger Bubulcus ibis 2018-05-24 Ravnäs, Svensksundsviken
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-24 Södra dammen, Gärstadverken
Kornknarr Crex crex 2018-05-15 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2018-05-15 Sättunaviken
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-15 Sättunaviken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-15 Sättunaviken
Kattuggla Strix aluco 2018-05-14 Rökingestigen, Ljungsbro
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-13 Skäggetorp
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-12 Heda sluss, Ljungsbro
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-12 Heda äng, Ljungsbro
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-11 Heda äng, Ljungsbro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-10 Heda sluss, Ljungsbro
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-10 Sibborpesjön
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-09 Ljungsbro
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-08 Bränna, Horn (RV 34)
Tornseglare Apus apus 2018-05-05 Ljungsbro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-05-04 Ljungdammarna
Smålom Gavia stellata 2018-05-03 Rökingestigen, Ljungsbro Str O.
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-01 Ljungsbro
Gök Cuculus canorus 2018-05-01 Veda, Ljungsbro
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-04-27 Vreta kloster golfklubb
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-04-27 Vreta kloster golfklubb
Göktyta Jynx torquilla 2018-04-27 Vreta kloster golfklubb
Brushane Philomachus pugnax 2018-04-26 Härna
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-25 Ljungsbro
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-25 Boxholm
Hussvala Delichon urbica 2018-04-22 Ljungsbro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-21 Ljungsbro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-20 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-20 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2018-04-20 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2018-04-20 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-20 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-20 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-20 Sättunaviken
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-20 Södradammen, Gärstad
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 Rydskogen
Kricka Anas crecca 2018-04-19 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Härnaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-19 BT-området, Mjölby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Ljungsbro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-18 Svartåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-16 Ljungsbro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-13 Ingelsta, Norrköping
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-10 Vågerstad, Maspelösa
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Rökingestigen, Ljungsbro
Storlom Gavia arctica 2018-04-08 Rökingestigen, Ljungsbro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Heda sluss, Ljungsbro
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-07 Ljungsbro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Ljungsbro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-07 Rökingestigen, Ljungsbro Nytt tomtkryss
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Tycklingen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-03 Tycklingen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Tycklingen
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 Vadstena reningsverk
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Tycklingen
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-02 Stångåmynningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Stångåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Stångåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-02 Siggantorp
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Nedre Tollstorp
Trana Grus grus 2018-04-02 Nedre Tollstorp
Gröngöling Picus viridis 2018-03-31 Ljungsbro
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-30 Ljungsbro
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-28 Ljungsbro
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-23 Ljungsbro
Bofink Fringilla coelebs 2018-03-22 Ljungsbro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-21 Bron över Svartån, Flistad
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-21 Lambohov
Stjärtand Anas acuta 2018-03-02 Ryttargårdsdammen, Linköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-02-26 Johannisburgs slottsruin, Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-23 Kvicksilvergatan, Norrköping
Skogsduva Columba oenas 2018-02-19 Elvestad, Strå
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-19 Elvestad, Strå
Rödhake Erithacus rubecula 2018-02-09 Ljungsbro
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-06 Ljungsbro
Råka Corvus frugilegus 2018-01-25 Mantorp
Ringduva Columba palumbus 2018-01-22 Ljungsbro
Bläsand Anas penelope 2018-01-08 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-08 Härnaviken
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-08 Meandern, Stångån
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Silltrut Larus fuscus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-08 Norra dammarna, Gärstadverken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-07 Herrberga
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstad, Tåkern
Grågås Anser anser 2018-01-07 Herrberga
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-07 Herrberga
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmen
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Vadstenaviken
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Hjässatorget, Omberg
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-06 Ljungsbro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Ljungsbro
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Ljungsjön
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Ljungsjön
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Ljungsbro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-06 Tyttorp
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Tyttorp
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Tyttorp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-06 Tyttorp
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tyttorp
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Tyttorp
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Tyttorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-06 Tyttorp
Tamduva Columba livia 2018-01-06 Heda ridstall
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Kungsbro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-06 Kungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-05 Ljungsbro
Koltrast Turdus merula 2018-01-05 Ljungsbro
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Lambohov
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Högby kulle
Entita Parus palustris 2018-01-05 Ljungsbro
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-05 Ljungsbro
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Kåparp
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-04 Vallby
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Ljungsbro
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-04 Infarten, Nybro
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Vallby
Korp Corvus corax 2018-01-04 Tift
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Ljungsbro
Storskrake Mergus merganser 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Industrigatan, Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ljungsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ljungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-03 Ljungsbro
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Ljungsbro
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-03 Ljungsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-03 Ljungsbro
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Ljungsbro
Skata Pica pica 2018-01-03 Ljungsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-03 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-03 Ljungsbro