Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2018.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hussvala Delichon urbica 2018-04-22 Ljungsbro
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-04-21 Ljungsbro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-20 Svartåmynningen
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-20 Svartåmynningen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-04-20 Södra dammen, Gärstad
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-04-20 Sättunaviken
Rödspov Limosa limosa 2018-04-20 Sättunaviken
Storspov Numenius arquata 2018-04-20 Sättunaviken
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-04-20 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2018-04-20 Sättunaviken
Gulärla Motacilla flava 2018-04-20 Sättunaviken
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-20 Södradammen, Gärstad
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-20 Rydskogen
Kricka Anas crecca 2018-04-19 Sättunaviken
Skedand Anas clypeata 2018-04-19 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2018-04-19 Härnaviken
Rödbena Tringa totanus 2018-04-19 Sättunaviken
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-19 Sättunaviken
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-19 Sättunaviken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-19 BT-området, Mjölby
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-19 Ljungsbro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-18 Svartåmynningen
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-16 Ljungsbro
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-13 Ingelsta, Norrköping
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-10 Vågerstad, Maspelösa
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Rökingestigen, Ljungsbro
Storlom Gavia arctica 2018-04-08 Rökingestigen, Ljungsbro
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-08 Heda sluss, Ljungsbro
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-07 Ljungsbro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-07 Ljungsbro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2018-04-07 Rökingestigen, Ljungsbro Nytt tomtkryss
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-03 Tycklingen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-03 Tycklingen
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-03 Tycklingen
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-03 Vadstena reningsverk
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Tycklingen
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-02 Stångåmynningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-04-02 Stångåmynningen
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Stångåmynningen
Trädlärka Lullula arborea 2018-04-02 Siggantorp
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-02 Siggantorp
Röd glada Milvus milvus 2018-04-02 Nedre Tollstorp
Trana Grus grus 2018-04-02 Nedre Tollstorp
Gröngöling Picus viridis 2018-03-31 Ljungsbro
Spillkråka Dryocopus martius 2018-03-30 Ljungsbro
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-03-28 Ljungsbro
Sånglärka Alauda arvensis 2018-03-23 Ljungsbro
Bofink Fringilla coelebs 2018-03-22 Ljungsbro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-03-21 Bron över Svartån, Flistad
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-21 Lambohov
Stjärtand Anas acuta 2018-03-02 Ryttargårdsdammen, Linköping
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-02-26 Johannisburgs slottsruin, Norrköping
Fasan Phasianus colchicus 2018-02-23 Kvicksilvergatan, Norrköping
Skogsduva Columba oenas 2018-02-19 Elvestad, Strå
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-19 Elvestad, Strå
Rödhake Erithacus rubecula 2018-02-09 Ljungsbro
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-02-06 Ljungsbro
Råka Corvus frugilegus 2018-01-25 Mantorp
Ringduva Columba palumbus 2018-01-22 Ljungsbro
Bläsand Anas penelope 2018-01-08 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-08 Härnaviken
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-08 Linköping Arena
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-01-08 Meandern, Stångån
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Rörhöna Gallinula chloropus 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Forsärla Motacilla cinerea 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Kungsfiskare Alcedo atthis 2018-01-08 Reningsverket, Nykvarn
Silltrut Larus fuscus 2018-01-08 Trutdammen, Gärstadverken
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-01-08 Norra dammarna, Gärstadverken
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 St. Lunds naturreservat
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-07 Herrberga
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstad, Tåkern
Grågås Anser anser 2018-01-07 Herrberga
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-07 Herrberga
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmen
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmen
Havstrut Larus marinus 2018-01-07 Vadstenaviken
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Hjässatorget, Omberg
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-06 Ljungsbro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Ljungsbro
Knipa Bucephala clangula 2018-01-06 Ljungsjön
Salskrake Mergus albellus 2018-01-06 Ljungsjön
Pilfink Passer montanus 2018-01-06 Ljungsbro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-06 Tyttorp
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-06 Tyttorp
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-06 Tyttorp
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-01-06 Tyttorp
Talltita Parus montanus 2018-01-06 Tyttorp
Tofsmes Parus cristatus 2018-01-06 Tyttorp
Svartmes Parus ater 2018-01-06 Tyttorp
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-06 Tyttorp
Tamduva Columba livia 2018-01-06 Heda ridstall
Vigg Aythya fuligula 2018-01-06 Kungsbro
Blå kärrhök Circus cyaneus 2018-01-06 Kungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-05 Ljungsbro
Koltrast Turdus merula 2018-01-05 Ljungsbro
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-05 Lambohov
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-05 Högby kulle
Entita Parus palustris 2018-01-05 Ljungsbro
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-05 Ljungsbro
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-05 Kåparp
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-04 Vallby
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-04 Ljungsbro
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-04 Infarten, Nybro
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Vallby
Korp Corvus corax 2018-01-04 Tift
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-04 Ljungsbro
Storskrake Mergus merganser 2018-01-04 Svartån, Mjölby
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-03 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-03 Industrigatan, Linköping
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-03 Ljungsbro
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-03 Ljungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-03 Ljungsbro
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-03 Ljungsbro
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-03 Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-03 Ljungsbro
Talgoxe Parus major 2018-01-03 Ljungsbro
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-03 Ljungsbro
Skata Pica pica 2018-01-03 Ljungsbro
Kaja Corvus monedula 2018-01-03 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-03 Ljungsbro