Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2017.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-10-07 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-10-06 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-03 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2017-10-02 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-10-02 Häradsskär
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-10-02 Häradsskär
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-08-25 Fabriken, TMH, Mjölby
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-08-23 Charlottenborg, Motala
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-17 Valla, Linköping
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Backsvala Riparia riparia 2017-06-12 Härnaviken
Gök Cuculus canorus 2017-05-31 Sundsbro, Ärlången
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-31 Rosenkällasjön
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Lambohovshagen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-31 St. Gålstad
Kornknarr Crex crex 2017-05-31 St. Gålstad
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-29 Ljungsbro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-24 Slaka
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-24 Åsmestad
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-24 Ingelsta, Norrköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Tornby, Linköping
Gulärla Motacilla flava 2017-05-20 Härna
Tornseglare Apus apus 2017-05-19 Ljungsbro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-19 Ljungsbro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-19 Ljungsbro
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Ljungsbro
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-09 Skänninge
Hussvala Delichon urbica 2017-05-07 Ljungsbro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-07 Örberga
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Björkö, Ljungsbro
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Veda, Ljungsbro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Ljungsbro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Ljungsbro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Ljungsbro
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Högby kulle
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-27 Ljungsbro
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Tannefors, Linköping
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-25 Tornby, Linköping
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-22 Norra dammarna, Gärstadverken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-20 Askeby
Storlom Gavia arctica 2017-04-18 Tolen, Åtvidaberg
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-10 Blåsvädret, Ljungsbro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-03 Härnaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Nybro
Berguv Bubo bubo 2017-04-02 Norrköpings kommun
Hornuggla Asio otus 2017-04-02 Norrköpings kommun
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-01 Sättunaviken
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-01 Hov, Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2017-04-01 Skorteby, Västerlösa
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Hov, Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-01 Hov, Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 Södra dammen, Gärstadverken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-29 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-28 Infarten, Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-26 Kaga k:a
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-03-26 Trutdammen, Gärstadverken
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-26 Östanbäck, Nederlösa
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-23 Styvinge
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-23 Hallången, Boxholms k:n
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradsskär
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-19 Nybro
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Häradsskär
Storspov Numenius arquata 2017-03-19 Häradsskär
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-19 Häradsskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Orre Tetrao tetrix 2017-03-13 Rådsla
Snatterand Anas strepera 2017-03-13 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-12 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Nybro
Trana Grus grus 2017-03-12 Norrbysjön
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-12 Nybro
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-12 Kungskvarn
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-12 Norrbysjön
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Säbyviken
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Säbyviken
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-11 Heda slussar, Ljungsbro
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-11 Stångåmynningen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-03-04 Ljungsbro
Spillkråka Dryocopus martius 2017-02-27 Ljungsbro
Kattuggla Strix aluco 2017-02-26 Styvinge
Talltita Parus montanus 2017-02-25 Trolleflod
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-25 Trolleflod
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-25 Trolleflod
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Ljungsjön
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Ljungsjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 LFK-tornet, Härnaviken
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Knivbergavägen, Ringstad
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-15 Ljungsbro
Ringduva Columba palumbus 2017-01-22 Ljungsbro
Gröngöling Picus viridis 2017-01-18 Grebo badplats
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-18 Grebo badplats
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-14 Stjärnorpsravinen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-10 Lockarp, Boxholm
Stjärtand Anas acuta 2017-01-09 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-09 Meandern, Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-09 Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarnsparken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-09 Nykvarnsparken
Råka Corvus frugilegus 2017-01-09 Tornby
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-09 Vallby
Sjöorre Melanitta nigra 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Småskrake Mergus serrator 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Orlunda
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-08 Skonberga
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Vadstena
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Svartmes Parus ater 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-08 Hjässatorget, Omberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-08 Älgsjö
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-08 Skonberga
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-07 Ljungsbro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 Ljungsbro
Sothöna Fulica atra 2017-01-05 Femöresbron, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-04 Ljungsbro
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Ljungsbro
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Härnaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Härnaviken
Grågås Anser anser 2017-01-02 Härnaviken
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Härnaviken
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-02 Härnaviken
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Härnaviken
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Kungsbro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Härnaviken
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Härnaviken
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Härnaviken
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-02 Drabbisdal, Berg
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Härnaviken
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Härnaviken
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Korp Corvus corax 2017-01-02 Härnaviken
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Härnaviken
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-01-02 Härnaviken
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Ljungsbro
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Ljungsbro
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Ljungsbro
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Ljungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Ljungsbro
Skata Pica pica 2017-01-01 Ljungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Ljungsbro
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Ljungsbro
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Ljungsbro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Ljungsbro
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Ljungsbro
Rödhake Erithacus rubecula
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Grönbena Tringa glareola
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus