Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2017.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2017-10-07 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2017-10-06 Häradsskär
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2017-10-03 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2017-10-02 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-10-02 Häradsskär
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-10-02 Häradsskär
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2017-08-25 Fabriken, TMH, Mjölby
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2017-08-23 Charlottenborg, Motala
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-06-17 Valla, Linköping
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-06-14 Södra dammen, Gärstadverken
Backsvala Riparia riparia 2017-06-12 Härnaviken
Gök Cuculus canorus 2017-05-31 Sundsbro, Ärlången
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-31 Rosenkällasjön
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-05-31 Lambohovshagen
Vaktel Coturnix coturnix 2017-05-31 St. Gålstad
Kornknarr Crex crex 2017-05-31 St. Gålstad
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-05-29 Ljungsbro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-24 Slaka
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-05-24 Åsmestad
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-24 Ingelsta, Norrköping
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Tornby, Linköping
Gulärla Motacilla flava 2017-05-20 Härna
Tornseglare Apus apus 2017-05-19 Ljungsbro
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-19 Ljungsbro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-05-19 Ljungsbro
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Ljungsbro
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-09 Skänninge
Hussvala Delichon urbica 2017-05-07 Ljungsbro
Ängshök Circus pygargus 2017-05-07 Örberga
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Björkö, Ljungsbro
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Veda, Ljungsbro
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Ljungsbro
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-04-30 Ljungsbro
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-28 Ljungsbro
Ladusvala Hirundo rustica 2017-04-28 Högby kulle
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-04-27 Ljungsbro
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-26 Tannefors, Linköping
Fisktärna Sterna hirundo 2017-04-25 Tornby, Linköping
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-04-22 Norra dammarna, Gärstadverken
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-20 Askeby
Storlom Gavia arctica 2017-04-18 Tolen, Åtvidaberg
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-10 Blåsvädret, Ljungsbro
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Stora Lunds naturreservat
Brushane Philomachus pugnax 2017-04-03 Härnaviken
Fjällgås Anser erythropus 2017-04-02 Nybro
Berguv Bubo bubo 2017-04-02 Norrköpings kommun
Hornuggla Asio otus 2017-04-02 Norrköpings kommun
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-04-01 Sättunaviken
Skräntärna Sterna caspia 2017-04-01 Sättunaviken
Rördrom Botaurus stellaris 2017-04-01 Hov, Tåkern
Röd glada Milvus milvus 2017-04-01 Skorteby, Västerlösa
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-01 Hov, Tåkern
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-04-01 Hov, Tåkern
Sädesärla Motacilla alba 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Rödspov Limosa limosa 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Rödbena Tringa totanus 2017-03-31 Norra dammarna, Gärstadverken
Vittrut Larus hyperboreus 2017-03-30 Södra dammen, Gärstadverken
Jorduggla Asio flammeus 2017-03-29 Svartåmynningen
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-03-28 Infarten, Nybro
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2017-03-26 Kaga k:a
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-26 Nybro
Skedand Anas clypeata 2017-03-26 Trutdammen, Gärstadverken
Ägretthäger Egretta alba 2017-03-26 Östanbäck, Nederlösa
Morkulla Scolopax rusticola 2017-03-23 Styvinge
Pärluggla Aegolius funereus 2017-03-23 Hallången, Boxholms k:n
Ejder Somateria mollissima 2017-03-19 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-03-19 Häradsskär
Rapphöna Perdix perdix 2017-03-19 Nybro
Smålom Gavia stellata 2017-03-19 Häradsskär
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-19 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-03-19 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-03-19 Häradsskär
Trädlärka Lullula arborea 2017-03-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2017-03-19 Häradsskär
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-19 Häradsskär
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-19 Häradsskär
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2017-03-19 Häradsskär
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-19 Häradsskär
Storspov Numenius arquata 2017-03-19 Häradsskär
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-19 Häradsskär
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-19 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-03-19 Häradsskär
Orre Tetrao tetrix 2017-03-13 Rådsla
Snatterand Anas strepera 2017-03-13 Nybro
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-12 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-12 Nybro
Trana Grus grus 2017-03-12 Norrbysjön
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-12 Nybro
Forsärla Motacilla cinerea 2017-03-12 Kungskvarn
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-12 Norrbysjön
Bläsand Anas penelope 2017-03-11 Säbyviken
Kricka Anas crecca 2017-03-11 Säbyviken
Fasan Phasianus colchicus 2017-03-11 Heda slussar, Ljungsbro
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-03-11 Stångåmynningen
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-11 Säbyviken
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-03-04 Ljungsbro
Spillkråka Dryocopus martius 2017-02-27 Ljungsbro
Kattuggla Strix aluco 2017-02-26 Styvinge
Talltita Parus montanus 2017-02-25 Trolleflod
Tofsmes Parus cristatus 2017-02-25 Trolleflod
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-25 Trolleflod
Sädgås Anser fabalis 2017-02-25 Ljungsjön
Bläsgås Anser albifrons 2017-02-25 Ljungsjön
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 LFK-tornet, Härnaviken
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-24 Knivbergavägen, Ringstad
Duvhök Accipiter gentilis 2017-02-15 Ljungsbro
Ringduva Columba palumbus 2017-01-22 Ljungsbro
Gröngöling Picus viridis 2017-01-18 Grebo badplats
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-01-18 Grebo badplats
Hökuggla Surnia ulula 2017-01-15 Tinnerö
Entita Parus palustris 2017-01-14 Stjärnorpsravinen
Varfågel Lanius excubitor 2017-01-10 Lockarp, Boxholm
Stjärtand Anas acuta 2017-01-09 Nykvarn
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2017-01-09 Meandern, Stångån
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-01-09 Nykvarn
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Nykvarnsparken
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-01-09 Nykvarnsparken
Råka Corvus frugilegus 2017-01-09 Tornby
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-09 Vallby
Sjöorre Melanitta nigra 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Småskrake Mergus serrator 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-08 Orlunda
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-08 Skonberga
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Fiskmås Larus canus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skogsduva Columba oenas 2017-01-08 Västerlösa
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-08 Vadstena
Kungsfågel Regulus regulus 2017-01-08 Stora Lunds naturreservat
Skäggmes Panurus biarmicus 2017-01-08 Vadstena reningsverk
Svartmes Parus ater 2017-01-08 Hjässan, Omberg
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-08 Hjässatorget, Omberg
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-01-08 Älgsjö
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-01-08 Skonberga
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-07 Ljungsbro
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2017-01-07 Ljungsbro
Sothöna Fulica atra 2017-01-05 Femöresbron, Norrköping
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-01-04 Ljungsbro
Gråhäger Ardea cinerea 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-03 Ljungsbro
Skrattmås Larus ridibundus 2017-01-03 Reningsverket, Nykvarn
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-02 Härnaviken
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-02 Härnaviken
Grågås Anser anser 2017-01-02 Härnaviken
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-02 Härnaviken
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-02 Härnaviken
Brunand Aythya ferina 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Vigg Aythya fuligula 2017-01-02 Härnaviken
Bergand Aythya marila 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Knipa Bucephala clangula 2017-01-02 Kungsbro
Salskrake Mergus albellus 2017-01-02 Härnaviken
Storskrake Mergus merganser 2017-01-02 Härnaviken
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-02 Härnaviken
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-02 Drabbisdal, Berg
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-02 Härnaviken
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Nybro, Svartåmynningen
Jaktfalk Falco rusticolus 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Havstrut Larus marinus 2017-01-02 Härnaviken
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Korp Corvus corax 2017-01-02 Härnaviken
Pilfink Passer montanus 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-02 Härnaviken
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-02 Högby, Vreta kloster
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-01-02 Härnaviken
Koltrast Turdus merula 2017-01-01 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-01 Ljungsbro
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Ljungsbro
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Ljungsbro
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Ljungsbro
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-01 Ljungsbro
Skata Pica pica 2017-01-01 Ljungsbro
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-01-01 Ljungsbro
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Ljungsbro
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-01 Ljungsbro
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Ljungsbro
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-01 Ljungsbro
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Ljungsbro
Rödhake Erithacus rubecula
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Grönbena Tringa glareola
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus