Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2016.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2016-12-07 Vrinnevi, Norrköping
Sibirisk järnsparv Prunella montanella 2016-10-16 Häradsskär
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2016-10-05 Nybro, Svartåmynningen
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-05 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2016-10-04 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Blåhake Luscinia svecica 2016-09-18 Malmölandet, Norrköping
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2016-09-17 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2016-09-17 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2016-09-10 Nybro, Svartåmynningen
Vit stork Ciconia ciconia 2016-08-14 Hogstad, Mjölby
Sandlöpare Calidris alba 2016-07-14 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2016-07-13 Härnaviken
Myrspov Limosa lapponica 2016-07-11 Härnaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2016-07-10 Norra dammen, Gärstadverken
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Svartåmynningens naturreservat
Bivråk Pernis apivorus 2016-06-27 Ljungsbro
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2016-06-04 Stegeborgs slottsruin
Småsnäppa Calidris minuta 2016-06-01 Sättunaviken
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2016-05-31 Tinnerbäcken, Linköping
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2016-05-28 Bergs slussar
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2016-05-26 Högbydammen, Mjölby
Smålom Gavia stellata 2016-05-24 Ydre k:n
Kaspisk trut Larus cachinnans 2016-05-24 Gärstadverken
Vaktel Coturnix coturnix 2016-05-23 Rökinge, Vreta kloster
Ängshök Circus pygargus 2016-05-23 Dagsberg, Norrköping
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2016-05-23 Beteby, Svensksundsviken
Flodsångare Locustella fluviatilis 2016-05-22 Sjöbacka
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2016-05-21 Ringstad mosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2016-05-21 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2016-05-21 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2016-05-21 Sättunaviken
Småtärna Sterna albifrons 2016-05-18 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2016-05-17 Sättunaviken
Kornknarr Crex crex 2016-05-17 Sättunaviken
Brun glada Milvus migrans 2016-05-16 Skedevid, Rimforsa
Aftonfalk Falco vespertinus 2016-05-16 Kättilstadslätten, Kinda
Sillgrissla Uria aalge 2016-05-15 Häradskär
Silltrut Larus fuscus 2016-05-15 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2016-05-15 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2016-05-14 Brunnby ridstall, Ljungsbro
Fjällpipare Charadrius morinellus 2016-05-13 Kaga
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2016-05-13 Viggeby naturreservat
Trädgårdssångare Sylvia borin 2016-05-11 Fossalaviken, Boren
Härmsångare Hippolais icterina 2016-05-10 Södra dammen, Gärstadverken
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken
Tornseglare Apus apus 2016-05-09 Ljungsbro
Mosnäppa Calidris temminckii 2016-05-08 Sättunaviken
Småspov Numenius phaeopus 2016-05-07 Ljungsbro Nattsträck!
Svarttärna Chlidonias niger 2016-05-07 Svälinge, Tåkern
Dubbelbeckasin Gallinago media 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Gök Cuculus canorus 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Näktergal Luscinia luscinia 2016-05-06 Pålstorp
Backsvala Riparia riparia 2016-05-06 Ånväga
Gräshoppsångare Locustella naevia 2016-05-06 Kallerstadtippen
Roskarl Arenaria interpres 2016-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2016-05-05 Häradskär
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2016-05-05 Nybro, Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2016-05-05 Härna, Svartåmynningen
Göktyta Jynx torquilla 2016-05-04 Leonardsberg
Törnsångare Sylvia communis 2016-05-04 Leonardsberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2016-05-02 Stjärnorpsravinen
Pungmes Remiz pendulinus 2016-05-02 Supraviken, Norrköping
Lärkfalk Falco subbuteo 2016-05-01 Kungsbro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2016-05-01 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2016-05-01 Sättunaviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2016-05-01 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2016-05-01 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2016-05-01 Kungsbro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2016-05-01 Charlottenborgsmaden, Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2016-05-01 Renstad kanal, Tåkern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2016-04-28 Härnaviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2016-04-21 Järngårdsskogen, Ljungsbro
Brushane Philomachus pugnax 2016-04-21 Sättunaviken
Årta Anas querquedula 2016-04-20 Frökärret, Tinnerö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2016-04-18 Fröjerum
Skräntärna Sterna caspia 2016-04-17 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2016-04-17 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2016-04-17 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2016-04-17 Häradskär
Gulärla Motacilla flava 2016-04-17 Härnaviken, Svartåmynningen
Sjöorre Melanitta nigra 2016-04-16 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2016-04-16 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2016-04-16 Häradskär
Trädpiplärka Anthus trivialis 2016-04-16 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2016-04-15 Häradskär
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2016-04-14 Isberga naturreservat
Ringtrast Turdus torquatus 2016-04-14 Kaga k:a
Stäpphök Circus macrourus 2016-04-14 Nybro, Svartåmynningen
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2016-04-13 Rimforsa
Järpe Bonasa bonasia 2016-04-13 Önnebo, V. Harg
Ladusvala Hirundo rustica 2016-04-13 Härnaviken, Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2016-04-11 Svensksundsviken
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2016-04-11 Södra dammen, Gärstadverken
Hornuggla Asio otus 2016-04-11 Ånväga, S Linköping
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2016-04-10 Ljungsbro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2016-04-10 Säby, Roxen
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2016-04-09 Rosenkällasjön
Gransångare Phylloscopus collybita 2016-04-08 Ljungsbro
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2016-04-06 Rydskogen, Linköping
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2016-04-06 Ycke urskog
Fjällgås Anser erythropus 2016-04-04 Nybro, Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2016-04-03 Härnaviken, Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2016-04-02 Ormstensmossen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2016-04-02 Ekängdalgångens våtmarker
Skedand Anas clypeata 2016-03-30 Herrebro våtmark
Stjärtand Anas acuta 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2016-03-28 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2016-03-28 Frökärret, Tinnerö
Skogssnäppa Tringa ochropus 2016-03-28 Rosenkällasjön
Taltrast Turdus philomelos 2016-03-28 Ullstämmaskogens naturreservat
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2016-03-27 Trolleflod naturreservat
Bergfink Fringilla montifringilla 2016-03-27 Kärnskogsmosse
Rödvingetrast Turdus iliacus 2016-03-27 Älgmyra, Kvarn
Röd glada Milvus milvus 2016-03-27 Nybro, Svartåmynningen
Alfågel Clangula hyemalis 2016-03-26 Ekön, Gryt
Småskrake Mergus serrator 2016-03-26 Ekön, Gryt
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2016-03-26 Ekön, Gryt
Tordmule Alca torda 2016-03-26 Ekön, Gryt
Trädlärka Lullula arborea 2016-03-26 Ekön, Gryt
Kungsörn Aquila chrysaetos 2016-03-26 Söderö
Storspov Numenius arquata 2016-03-26 Sättunaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2016-03-25 Stora Lunds naturreservat
Ängspiplärka Anthus pratensis 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2016-03-25 Hov, Tåkern
Strandskata Haematopus ostralegus 2016-03-25 Hästholmens hamn
Storlom Gavia arctica 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2016-03-25 Hov, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2016-03-25 Älgsjö
Sädesärla Motacilla alba 2016-03-25 Härnaviken, Svartåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2016-03-22 Bråvikens norra strand
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2016-03-21 Fågelmossen, Motala k:n
Gravand Tadorna tadorna 2016-03-21 Tycklingen, Vadstena
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2016-03-21 Hov, Tåkern
Hämpling Carduelis cannabina 2016-03-20 Härnaviken, Svartåmynningen
Pärluggla Aegolius funereus 2016-03-20 Fågelmossen, Motala k:n
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2016-03-19 Melby, Kimstad
Trana Grus grus 2016-03-18 Missmyra våtmark
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2016-03-18 Missmyra våtmark
Snösparv Plectrophenax nivalis 2016-03-17 Valstad, Klockrike
Kattuggla Strix aluco 2016-02-23 Tinnerö gård
Tjäder Tetrao urogallus 2016-02-18 Rådsla
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2016-02-16 Kungsbro
Sädgås Anser fabalis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Bläsgås Anser albifrons 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Tofsvipa Vanellus vanellus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Sånglärka Alauda arvensis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Jorduggla Asio flammeus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Grågås Anser anser 2016-01-30 Nybro, Svartåmynningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2016-01-23 Ullatämmaskogen
Stare Sturnus vulgaris 2016-01-23 Biogasanläggningen, Linköping
Kricka Anas crecca 2016-01-21 Västerby
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-01-21 Bombacksvägen, Hammarskog, Boxholms k:n
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2016-01-20 Bykgölen, Stjärnorps s:n
Vattenrall Rallus aquaticus 2016-01-18 Reningsverket, Nykvarn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2016-01-16 S Linköping
Berguv Bubo bubo 2016-01-16 Linköpings kommun
Berglärka Eremophila alpestris 2016-01-13 Ramstad, Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-01-11 Nykvarn, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2016-01-09 Gärstadverken
Vittrut Larus hyperboreus 2016-01-09 Nykvarn, Linköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2016-01-09 Tannefors, Linköping
Fasan Phasianus colchicus 2016-01-09 Vågforsen, Normlösa
Vitkindad gås Branta leucopsis 2016-01-07 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Orre Tetrao tetrix 2016-01-06 Fågelmossens naturreservat
Varfågel Lanius excubitor 2016-01-06 Kvarn
Stenfalk Falco columbarius 2016-01-05 Ramstadbron, Tåkern
Talltita Parus montanus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2016-01-04 Stjärnorpsravinen
Gröngöling Picus viridis 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2016-01-04 Nykvarnsparken, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2016-01-04 Tannefors slussar, Linköping
Rapphöna Perdix perdix 2016-01-03 Maspelösa
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2016-01-03 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Ringduva Columba palumbus 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Skäggmes Panurus biarmicus 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Koltrast Turdus merula 2016-01-01 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2016-01-01 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2016-01-01 Ljungsbro
Knölsvan Cygnus olor 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Sångsvan Cygnus cygnus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Kanadagås Branta canadensis 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Salskrake Mergus albellus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Storskrake Mergus merganser 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Skäggdopping Podiceps cristatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Storskarv Phalacrocorax carbo 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Ormvråk Buteo buteo 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Gråtrut Larus argentatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Havstrut Larus marinus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Blåmes Parus caeruleus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Nötväcka Sitta europaea 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Skata Pica pica 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Kaja Corvus monedula 2016-01-01 Ljungsbro
Kråka Corvus corone cornix 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Grönsiska Carduelis spinus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Spillkråka Dryocopus martius 2016-01-01 Korskrog
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-01 Korskrog
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2016-01-01 Korskrog
Kungsfågel Regulus regulus 2016-01-01 Korskrog
Entita Parus palustris 2016-01-01 Korskrog
Svartmes Parus ater 2016-01-01 Korskrog
Talgoxe Parus major 2016-01-01 Korskrog
Nötskrika Garrulus glandarius 2016-01-01 Korskrog
Bläsand Anas penelope 2016-01-01 Borensberg
Korp Corvus corax 2016-01-01 Kvarn
Gråsparv Passer domesticus 2016-01-01 Borensberg
Pilfink Passer montanus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Grönfink Carduelis chloris 2016-01-01 Borensberg
Steglits Carduelis carduelis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2016-01-01 Härnaviken
Havsörn Haliaeetus albicilla 2016-01-01 Kvarn
Blå kärrhök Circus cyaneus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Duvhök Accipiter gentilis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2016-01-01 Borensberg
Vigg Aythya fuligula 2016-01-01 Sågarhem, Borensberg
Bergand Aythya marila 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Rörhöna Gallinula chloropus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Skrattmås Larus ridibundus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Fiskmås Larus canus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Tamduva Columba livia 2016-01-01 Borensberg
Forsärla Motacilla cinerea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2016-01-01 Tornby, Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Bofink Fringilla coelebs 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Sothöna Fulica atra 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Brunand Aythya ferina 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen