Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Joakim Wallin har sett under 2016.

Joakim Wallin's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Hökuggla Surnia ulula 2016-12-07 Vrinnevi, Norrköping
Sibirisk järnsparv Prunella montanella 2016-10-16 Häradsskär
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus 2016-10-05 Nybro, Svartåmynningen
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-05 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2016-10-04 Röudden, Svartåmynningens naturreservat
Blåhake Luscinia svecica 2016-09-18 Malmölandet, Norrköping
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2016-09-17 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2016-09-17 Häradsskär
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus 2016-09-10 Nybro, Svartåmynningen
Vit stork Ciconia ciconia 2016-08-14 Hogstad, Mjölby
Sandlöpare Calidris alba 2016-07-14 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2016-07-13 Härnaviken
Myrspov Limosa lapponica 2016-07-11 Härnaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2016-07-10 Norra dammen, Gärstadverken
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Svartåmynningens naturreservat
Bivråk Pernis apivorus 2016-06-27 Ljungsbro
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2016-06-04 Stegeborgs slottsruin
Småsnäppa Calidris minuta 2016-06-01 Sättunaviken
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2016-05-31 Tinnerbäcken, Linköping
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2016-05-28 Bergs slussar
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2016-05-26 Högbydammen, Mjölby
Smålom Gavia stellata 2016-05-24 Ydre k:n
Kaspisk trut Larus cachinnans 2016-05-24 Gärstadverken
Vaktel Coturnix coturnix 2016-05-23 Rökinge, Vreta kloster
Ängshök Circus pygargus 2016-05-23 Dagsberg, Norrköping
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 2016-05-23 Beteby, Svensksundsviken
Flodsångare Locustella fluviatilis 2016-05-22 Sjöbacka
Nattskärra Caprimulgus europaeus 2016-05-21 Ringstad mosse
Kustpipare Pluvialis squatarola 2016-05-21 Sättunaviken
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2016-05-21 Sättunaviken
Myrsnäppa Limicola falcinellus 2016-05-21 Sättunaviken
Småtärna Sterna albifrons 2016-05-18 Sättunaviken
Kärrsnäppa Calidris alpina 2016-05-17 Sättunaviken
Kornknarr Crex crex 2016-05-17 Sättunaviken
Brun glada Milvus migrans 2016-05-16 Skedevid, Rimforsa
Aftonfalk Falco vespertinus 2016-05-16 Kättilstadslätten, Kinda
Sillgrissla Uria aalge 2016-05-15 Häradskär
Silltrut Larus fuscus 2016-05-15 Häradskär
Törnskata Lanius collurio 2016-05-15 Häradskär
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2016-05-14 Brunnby ridstall, Ljungsbro
Fjällpipare Charadrius morinellus 2016-05-13 Kaga
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2016-05-13 Viggeby naturreservat
Trädgårdssångare Sylvia borin 2016-05-11 Fossalaviken, Boren
Härmsångare Hippolais icterina 2016-05-10 Södra dammen, Gärstadverken
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken
Tornseglare Apus apus 2016-05-09 Ljungsbro
Mosnäppa Calidris temminckii 2016-05-08 Sättunaviken
Småspov Numenius phaeopus 2016-05-07 Ljungsbro Nattsträck!
Svarttärna Chlidonias niger 2016-05-07 Svälinge, Tåkern
Dubbelbeckasin Gallinago media 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Gök Cuculus canorus 2016-05-07 Lövängsborg, Tåkern
Näktergal Luscinia luscinia 2016-05-06 Pålstorp
Backsvala Riparia riparia 2016-05-06 Ånväga
Gräshoppsångare Locustella naevia 2016-05-06 Kallerstadtippen
Roskarl Arenaria interpres 2016-05-05 Häradskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2016-05-05 Häradskär
Dammsnäppa Tringa stagnatilis 2016-05-05 Nybro, Svartåmynningen
Hussvala Delichon urbica 2016-05-05 Härna, Svartåmynningen
Göktyta Jynx torquilla 2016-05-04 Leonardsberg
Törnsångare Sylvia communis 2016-05-04 Leonardsberg
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2016-05-02 Stjärnorpsravinen
Pungmes Remiz pendulinus 2016-05-02 Supraviken, Norrköping
Lärkfalk Falco subbuteo 2016-05-01 Kungsbro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2016-05-01 Sättunaviken
Grönbena Tringa glareola 2016-05-01 Sättunaviken
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2016-05-01 Sättunaviken
Dvärgmås Larus minutus 2016-05-01 Sättunaviken
Buskskvätta Saxicola rubetra 2016-05-01 Kungsbro
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2016-05-01 Svälinge, Tåkern
Småfläckig sumphöna Porzana porzana 2016-05-01 Charlottenborgsmaden, Tåkern
Vassångare Locustella luscinioides 2016-05-01 Renstad kanal, Tåkern
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2016-04-28 Härnaviken
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2016-04-21 Järngårdsskogen, Ljungsbro
Brushane Philomachus pugnax 2016-04-21 Sättunaviken
Årta Anas querquedula 2016-04-20 Frökärret, Tinnerö
Svarthätta Sylvia atricapilla 2016-04-18 Fröjerum
Skräntärna Sterna caspia 2016-04-17 Häradskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2016-04-17 Häradskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2016-04-17 Häradskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2016-04-17 Häradskär
Gulärla Motacilla flava 2016-04-17 Härnaviken, Svartåmynningen
Sjöorre Melanitta nigra 2016-04-16 Häradskär
Svärta Melanitta fusca 2016-04-16 Häradskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2016-04-16 Häradskär
Trädpiplärka Anthus trivialis 2016-04-16 Häradskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2016-04-15 Häradskär
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2016-04-14 Isberga naturreservat
Ringtrast Turdus torquatus 2016-04-14 Kaga k:a
Stäpphök Circus macrourus 2016-04-14 Nybro, Svartåmynningen
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros 2016-04-13 Rimforsa
Järpe Bonasa bonasia 2016-04-13 Önnebo, V. Harg
Ladusvala Hirundo rustica 2016-04-13 Härnaviken, Svartåmynningen
Fisktärna Sterna hirundo 2016-04-11 Svensksundsviken
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2016-04-11 Södra dammen, Gärstadverken
Hornuggla Asio otus 2016-04-11 Ånväga, S Linköping
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2016-04-10 Ljungsbro
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2016-04-10 Säby, Roxen
Amerikansk kricka Anas caroliensis 2016-04-09 Rosenkällasjön
Gransångare Phylloscopus collybita 2016-04-08 Ljungsbro
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2016-04-06 Rydskogen, Linköping
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 2016-04-06 Ycke urskog
Fjällgås Anser erythropus 2016-04-04 Nybro, Svartåmynningen
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2016-04-03 Härnaviken, Svartåmynningen
Morkulla Scolopax rusticola 2016-04-02 Ormstensmossen
Svarthakedopping Podiceps auritus 2016-04-02 Ekängdalgångens våtmarker
Skedand Anas clypeata 2016-03-30 Herrebro våtmark
Stjärtand Anas acuta 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Rödspov Limosa limosa 2016-03-28 Nybro, Svartåmynningen
Rödbena Tringa totanus 2016-03-28 Sättunaviken
Ägretthäger Egretta alba 2016-03-28 Frökärret, Tinnerö
Skogssnäppa Tringa ochropus 2016-03-28 Rosenkällasjön
Taltrast Turdus philomelos 2016-03-28 Ullstämmaskogens naturreservat
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 2016-03-27 Trolleflod naturreservat
Bergfink Fringilla montifringilla 2016-03-27 Kärnskogsmosse
Rödvingetrast Turdus iliacus 2016-03-27 Älgmyra, Kvarn
Röd glada Milvus milvus 2016-03-27 Nybro, Svartåmynningen
Alfågel Clangula hyemalis 2016-03-26 Ekön, Gryt
Småskrake Mergus serrator 2016-03-26 Ekön, Gryt
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2016-03-26 Ekön, Gryt
Tordmule Alca torda 2016-03-26 Ekön, Gryt
Trädlärka Lullula arborea 2016-03-26 Ekön, Gryt
Kungsörn Aquila chrysaetos 2016-03-26 Söderö
Storspov Numenius arquata 2016-03-26 Sättunaviken
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2016-03-25 Stora Lunds naturreservat
Ängspiplärka Anthus pratensis 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2016-03-25 Hov, Tåkern
Strandskata Haematopus ostralegus 2016-03-25 Hästholmens hamn
Storlom Gavia arctica 2016-03-25 Lövängsborg, Tåkern
Rördrom Botaurus stellaris 2016-03-25 Hov, Tåkern
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2016-03-25 Älgsjö
Sädesärla Motacilla alba 2016-03-25 Härnaviken, Svartåmynningen
Ejder Somateria mollissima 2016-03-22 Bråvikens norra strand
Sparvuggla Glaucidium passerinum 2016-03-21 Fågelmossen, Motala k:n
Gravand Tadorna tadorna 2016-03-21 Tycklingen, Vadstena
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2016-03-21 Hov, Tåkern
Hämpling Carduelis cannabina 2016-03-20 Härnaviken, Svartåmynningen
Pärluggla Aegolius funereus 2016-03-20 Fågelmossen, Motala k:n
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2016-03-19 Melby, Kimstad
Trana Grus grus 2016-03-18 Missmyra våtmark
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2016-03-18 Missmyra våtmark
Snösparv Plectrophenax nivalis 2016-03-17 Valstad, Klockrike
Kattuggla Strix aluco 2016-02-23 Tinnerö gård
Tjäder Tetrao urogallus 2016-02-18 Rådsla
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2016-02-16 Kungsbro
Sädgås Anser fabalis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Bläsgås Anser albifrons 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Tofsvipa Vanellus vanellus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Sånglärka Alauda arvensis 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Jorduggla Asio flammeus 2016-02-07 Svartåmynningens naturreservat
Grågås Anser anser 2016-01-30 Nybro, Svartåmynningen
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2016-01-23 Ullatämmaskogen
Stare Sturnus vulgaris 2016-01-23 Biogasanläggningen, Linköping
Kricka Anas crecca 2016-01-21 Västerby
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2016-01-21 Bombacksvägen, Hammarskog, Boxholms k:n
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2016-01-20 Bykgölen, Stjärnorps s:n
Vattenrall Rallus aquaticus 2016-01-18 Reningsverket, Nykvarn
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2016-01-16 S Linköping
Berguv Bubo bubo 2016-01-16 Linköpings kommun
Berglärka Eremophila alpestris 2016-01-13 Ramstad, Tåkern
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2016-01-11 Nykvarn, Linköping
Råka Corvus frugilegus 2016-01-09 Gärstadverken
Vittrut Larus hyperboreus 2016-01-09 Nykvarn, Linköping
Turkduva Streptopelia decaocto 2016-01-09 Tannefors, Linköping
Fasan Phasianus colchicus 2016-01-09 Vågforsen, Normlösa
Vitkindad gås Branta leucopsis 2016-01-07 Färgaregården, Norrköping
Snatterand Anas strepera 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2016-01-07 Femöresbron, Norrköping
Orre Tetrao tetrix 2016-01-06 Fågelmossens naturreservat
Varfågel Lanius excubitor 2016-01-06 Kvarn
Stenfalk Falco columbarius 2016-01-05 Ramstadbron, Tåkern
Talltita Parus montanus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Tofsmes Parus cristatus 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Trädkrypare Certhia familiaris 2016-01-04 Stjärnorpsravinen
Gröngöling Picus viridis 2016-01-04 Tokorp naturreservat
Järnsparv Prunella modularis 2016-01-04 Nykvarnsparken, Linköping
Strömstare Cinclus cinclus 2016-01-04 Tannefors slussar, Linköping
Rapphöna Perdix perdix 2016-01-03 Maspelösa
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2016-01-03 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Ringduva Columba palumbus 2016-01-03 Marås, Västerlösa
Skäggmes Panurus biarmicus 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2016-01-03 Säbyviken, Roxen
Koltrast Turdus merula 2016-01-01 Ljungsbro
Björktrast Turdus pilaris 2016-01-01 Ljungsbro
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2016-01-01 Ljungsbro
Knölsvan Cygnus olor 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Sångsvan Cygnus cygnus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Kanadagås Branta canadensis 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Knipa Bucephala clangula 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Salskrake Mergus albellus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Storskrake Mergus merganser 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Skäggdopping Podiceps cristatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Storskarv Phalacrocorax carbo 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Ormvråk Buteo buteo 2016-01-01 Örstorp, Borensberg
Gråtrut Larus argentatus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Havstrut Larus marinus 2016-01-01 Fossala udde, Boren
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Blåmes Parus caeruleus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Nötväcka Sitta europaea 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Skata Pica pica 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Kaja Corvus monedula 2016-01-01 Ljungsbro
Kråka Corvus corone cornix 2016-01-01 Kårby, Ekebyborna
Grönsiska Carduelis spinus 2016-01-01 Fossalaviken, Boren
Spillkråka Dryocopus martius 2016-01-01 Korskrog
Större hackspett Dendrocopos major 2016-01-01 Korskrog
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2016-01-01 Korskrog
Kungsfågel Regulus regulus 2016-01-01 Korskrog
Entita Parus palustris 2016-01-01 Korskrog
Svartmes Parus ater 2016-01-01 Korskrog
Talgoxe Parus major 2016-01-01 Korskrog
Nötskrika Garrulus glandarius 2016-01-01 Korskrog
Bläsand Anas penelope 2016-01-01 Borensberg
Korp Corvus corax 2016-01-01 Kvarn
Gråsparv Passer domesticus 2016-01-01 Borensberg
Pilfink Passer montanus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Grönfink Carduelis chloris 2016-01-01 Borensberg
Steglits Carduelis carduelis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gråhäger Ardea cinerea 2016-01-01 Härnaviken
Havsörn Haliaeetus albicilla 2016-01-01 Kvarn
Blå kärrhök Circus cyaneus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Duvhök Accipiter gentilis 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Fjällvråk Buteo lagopus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Tornfalk Falco tinnunculus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Gräsand Anas platyrhynchos 2016-01-01 Borensberg
Vigg Aythya fuligula 2016-01-01 Sågarhem, Borensberg
Bergand Aythya marila 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Sparvhök Accipiter nisus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Rörhöna Gallinula chloropus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Skrattmås Larus ridibundus 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Fiskmås Larus canus 2016-01-01 Nybro, Svartåmynningen
Tamduva Columba livia 2016-01-01 Borensberg
Forsärla Motacilla cinerea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Sidensvans Bombycilla garrulus 2016-01-01 Tornby, Linköping
Rödhake Erithacus rubecula 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Bofink Fringilla coelebs 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Gråsiska Carduelis flammea 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Kungsfiskare Alcedo atthis 2016-01-01 Nykvarn, Linköping
Gulsparv Emberiza citrinella 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Sothöna Fulica atra 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen
Brunand Aythya ferina 2016-01-01 Stångåmynningen, Roxen