Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Helene Hejdeborn har sett under 2018.

Helene Hejdeborn's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tofsmes Parus cristatus 2018-06-16 Oxhagav 6 Hulta Törnevik "badade" i fågelbadet
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-06-16 Oxhagav 6 Hulta Törnevik Intensiv sång
Kattuggla Strix aluco 2018-05-07 Oxhagavägen 5 Hulta Hoande kl-23.00-24.00
Gök Cuculus canorus 2018-05-07 Oxhagavägen 5 Hulta Sång kvällstid
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-05-02 Rydskogen södra delen vid cykelban Sång
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-25 Rydskogen cykelbana utmed Industrigatan Intensiv sång
Grågås Anser anser 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 3 ex födosökande
Knölsvan Cygnus olor 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 par
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 6 par sång och spel
Sothöna Fulica atra 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 2 par
Steglits Carduelis carduelis 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 ex Bobyggande kaveldun
Vigg Aythya fuligula 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 ex hane
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Nybro Svartåmynningens Naturreservat 3 ex Födosökande
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-21 Sätunaviken Svartåmynningens Naturreservat 1 ex födosökande bl skrattmåsar
Rapphöna Perdix perdix 2018-04-21 Nybro Svartåmynningens Naturreservat 2 ex jagande varandra
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-21 12-15 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-04-20 Rydskogen cykelväg längs Industrigatan Ett par- Födosökande
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat Födosökande
Koltrast Turdus merula 2018-04-17 Naturum Trädgårdsföreningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat 1 ex födoätande
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 sätunaviken Svartåmynningens naturreservat 1 ex hane
Kanadagås Branta canadensis 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Ett par
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Födosökande
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Födosökande
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat 1 ex Födosökande
Kaja Corvus monedula 2018-04-15 Dänskebo Sträp Födosokande
Gröngöling Picus viridis 2018-04-15 Oxhagavägen Hulta Törnevik
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-04-12 Rydskogen Lkpg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-04-11 Tinnerö Ängar Födosökande på stig
Stare Sturnus vulgaris 2018-04-11 Trädgårdsföreningen Lkpg Vid Naturum
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-11 Vattenåkarebacken Tinnerö Ekl. Sång
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Tinnerö kärr Tinnerö Eklandskap
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-04-11 Tinnerö Eklandskap Frökärret 1 par
Salskrake Mergus albellus 2018-04-09 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-04-09 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2018-04-09 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2018-04-09 Nybro
Sädgås Anser fabalis 2018-04-09 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2018-04-09 Nybro 4 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-09 Nybro Plattformen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens naturreservat Plattformen
Bläsand Anas penelope 2018-04-09 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-04-09 Nybro
Storskrake Mergus merganser 2018-04-09 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-04-09 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-09 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-04-09 Nybro Sittande på isen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-09 Nybro 2 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-04-09 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-09 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-09 Nybro
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens Naturreservat
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-04-09 Svartåmynningens Naturreservat
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-09 Nybro Förbiflygande
Fiskmås Larus canus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens Naturreservat
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Magistrathagen Lkpg 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Magistatshagen Lkpg Sång
Nötväcka Sitta europaea 2018-04-08 Tinnerö Domprosthagen
Skata Pica pica 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Kråka Corvus corone cornix 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Pilfink Passer montanus 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Ringduva Columba palumbus 2018-04-08 Tinnerö Domprosthagen
Trana Grus grus 2018-04-04 Dänskebo, Sträp 1 par
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Blåmes Parus caeruleus 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Talgoxe Parus major 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Korp Corvus corax 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-02 Rydskogen södra delen vid cykelbana sång
Domherre Pyrrhula pyrrhula Rydskogen närmare Barhäll Ensam hanne, födosökand