Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Helene Hejdeborn har sett under 2018.

Helene Hejdeborn's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Tofsmes Parus cristatus 2018-06-16 Oxhagav 6 Hulta Törnevik "badade" i fågelbadet
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-06-16 Oxhagav 6 Hulta Törnevik Intensiv sång
Kattuggla Strix aluco 2018-05-07 Oxhagavägen 5 Hulta Hoande kl-23.00-24.00
Gök Cuculus canorus 2018-05-07 Oxhagavägen 5 Hulta Sång kvällstid
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-05-02 Rydskogen södra delen vid cykelban Sång
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-25 Rydskogen cykelbana utmed Industrigatan Intensiv sång
Grågås Anser anser 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 3 ex födosökande
Knölsvan Cygnus olor 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 par
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 6 par sång och spel
Sothöna Fulica atra 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 2 par
Steglits Carduelis carduelis 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 ex Bobyggande kaveldun
Vigg Aythya fuligula 2018-04-24 Ekängsdalgångens Våtmark 1 ex hane
Gulärla Motacilla flava 2018-04-21 Nybro Svartåmynningens Naturreservat 3 ex Födosökande
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2018-04-21 Sätunaviken Svartåmynningens Naturreservat 1 ex födosökande bl skrattmåsar
Rapphöna Perdix perdix 2018-04-21 Nybro Svartåmynningens Naturreservat 2 ex jagande varandra
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-21 12-15 ex
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-04-20 Rydskogen cykelväg längs Industrigatan Ett par- Födosökande
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat Födosökande
Koltrast Turdus merula 2018-04-17 Naturum Trädgårdsföreningen
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-17 Sättunaviken Svartåmynningens Naturreservat 1 ex födoätande
Skedand Anas clypeata 2018-04-17 sätunaviken Svartåmynningens naturreservat 1 ex hane
Kanadagås Branta canadensis 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Ett par
Fjällgås Anser erythropus 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Födosökande
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat Födosökande
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus 2018-04-17 Nybro Svartåmynningens naturreservat 1 ex Födosökande
Kaja Corvus monedula 2018-04-15 Dänskebo Sträp Födosokande
Gröngöling Picus viridis 2018-04-15 Oxhagavägen Hulta Törnevik
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-04-12 Rydskogen Lkpg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-04-11 Tinnerö Ängar Födosökande på stig
Stare Sturnus vulgaris 2018-04-11 Trädgårdsföreningen Lkpg Vid Naturum
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-11 Vattenåkarebacken Tinnerö Ekl. Sång
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-11 Tinnerö kärr Tinnerö Eklandskap
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-04-11 Tinnerö Eklandskap Frökärret 1 par
Salskrake Mergus albellus 2018-04-09 Nybro
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-04-09 Nybro
Bofink Fringilla coelebs 2018-04-09 Nybro
Knipa Bucephala clangula 2018-04-09 Nybro
Sädgås Anser fabalis 2018-04-09 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2018-04-09 Nybro 4 ex
Storspov Numenius arquata 2018-04-09 Nybro Plattformen
Rödbena Tringa totanus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens naturreservat Plattformen
Bläsand Anas penelope 2018-04-09 Nybro
Snatterand Anas strepera 2018-04-09 Nybro
Storskrake Mergus merganser 2018-04-09 Svartåmynningen
Kricka Anas crecca 2018-04-09 Nybro
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-09 Nybro
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-04-09 Nybro Sittande på isen
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-09 Nybro 2 ex
Björktrast Turdus pilaris 2018-04-09 Nybro
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-09 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-09 Nybro
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens Naturreservat
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-04-09 Svartåmynningens Naturreservat
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-09 Nybro Förbiflygande
Fiskmås Larus canus 2018-04-09 Nybro Svartåmynningens Naturreservat
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-08 Magistrathagen Lkpg 1 ex
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-08 Magistatshagen Lkpg Sång
Nötväcka Sitta europaea 2018-04-08 Tinnerö Domprosthagen
Skata Pica pica 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Kråka Corvus corone cornix 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Pilfink Passer montanus 2018-04-08 Trädgårdsföreningen Lkpg
Ringduva Columba palumbus 2018-04-08 Tinnerö Domprosthagen
Trana Grus grus 2018-04-04 Dänskebo, Sträp 1 par
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Blåmes Parus caeruleus 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Talgoxe Parus major 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Korp Corvus corax 2018-04-03 Rydskogen Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-04-02 Rydskogen södra delen vid cykelbana sång
Domherre Pyrrhula pyrrhula Rydskogen närmare Barhäll Ensam hanne, födosökand