Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Helene Hejdeborn har sett under 2017.

Helene Hejdeborn's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Steglits Carduelis carduelis 2017-05-20 Ramshäll S Vägen 11 Linköping 2 st vid/i fågelbadet
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Vid småstugorna
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Gulärla Motacilla flava 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr Ryttlande
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Gröngöling Picus viridis 2017-05-20 Ramshäll S.Vägen 11 Lkpg Födosökande
Gravand Tadorna tadorna 2017-05-20 Svartåmynningens reservar Nybr
Ejder Somateria mollissima 2017-05-19 Inloppet Gryts Varv Ett par Flygande
Gök Cuculus canorus 2017-05-13 Oxhagavägen Hulta Törnevik
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-05-11 Fröberget Tinnerö Eklandskap
Grönbena Tringa glareola 2017-05-11 Frökärret Tinnerö Eklandskap Födosökande
Ormvråk Buteo buteo 2017-05-07 Sträp Födosökande
Trana Grus grus 2017-05-07 Sträp, Dänskebo
Korp Corvus corax 2017-05-07 Sträp 4 korpar överflygnade Dänskebo
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-05-07 Sträp Dänskebo ett par i stenröse
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-07 Hulta Oxhagavägen 5 Födosökande
Spillkråka Dryocopus martius 2017-05-07 Sträp
Stjärtand Anas acuta 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro Födosökande
Skedand Anas clypeata 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybro
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-05-03 Berga Hage Lkpg
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna
Sånglärka Alauda arvensis 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservatet Sätuna
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Gråhäger Ardea cinerea 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Skäggdopping Podiceps cristatus 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Bläsgås Anser albifrons 2017-05-03 Svartåmynningens Naturreservat Sätuna
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-05-03 Berga Hage
Brunand Aythya ferina 2017-05-03 Svartåmynningens reservar Nybr
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-05-02 Sträp Överflygande
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-02 Oxhagavägen 5 Hulta Törnevik Sång
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-05-02 Sträp Födosökande
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödbena Tringa totanus 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Rödspov Limosa limosa 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-01 Svartåmynningens reservat Nybro
Snatterand Anas strepera 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Bläsand Anas penelope 2017-05-01 Svartåmynningens reservar Nybro
Rörhöna Gallinula chloropus 2017-04-27 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-04-26 Parkeringsplatsen Rydskogen Sång
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-04-26 Motionsspåret vid fårhagen Rydskogen
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-04-24 Tinnerbäcken Ekkälledammen Födosökande
Gråsparv Passer domesticus 2017-04-16 Södra Vägen 11 LKPG
Sothöna Fulica atra 2017-04-16 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Hämpling Carduelis cannabina 2017-04-12 Södra Vägen 11 Linköping
Fiskmås Larus canus 2017-04-11 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Skrattmås Larus ridibundus 2017-04-04 Tinnerbäcken Ekkälledammen
Kricka Anas crecca 2017-04-04 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Tamduva Columba livia 2017-04-03 Kaserngatan Linköping
Svarthakedopping Podiceps auritus 2017-04-03 Ekängsdalens Naturreservat Födosökande
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Björktrast Turdus pilaris 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Blåmes Parus caeruleus 2017-03-29 Berga Hage Linköping
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-03-28 Tinnerö Eklandskap
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-28 MellanTinnerö Rundloge-Frökärret Sittande på ledning
Ringduva Columba palumbus 2017-03-28 Berga Hage Linköping
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Knipa Bucephala clangula 2017-03-28 Frökärret Tinnerö Eklandskap
Vigg Aythya fuligula 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Kanadagås Branta canadensis 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandsakap
Grågås Anser anser 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Knölsvan Cygnus olor 2017-03-28 Rosenkällasjön Tinnerö Eklandskap
Grönsiska Carduelis spinus 2017-03-25 Södra Vägen 11 Linköping
Tofsmes Parus cristatus 2017-01-19 Rydskogen 5-kmspåret efter 2,5 km LKPG Födosökande på marken
Strömstare Cinclus cinclus 2017-01-18 Forsen Smedstadsdammarna 2 st, den ena födosökande
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-13 Vidingsjö Motionscenter LKPG
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-12 Berga Hage LKPG
Kaja Corvus monedula 2017-01-12 Tinnerbäcken Berga LKPG
Skata Pica pica 2017-01-12 Tinnerbäcken Ekkällan LKPG
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-01-12 Domprosthagen Tinnerö
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-11 Berga Hage LKPG
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-11 Berga Hage Linköping
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-11 Tinnerbäcken Ekkällan Lkpg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG Under rönnbärsträdet
Bofink Fringilla coelebs 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Pilfink Passer montanus 2017-01-09 Södra Vägen 11 LKPG
Talgoxe Parus major 2017-01-09 Berga Hage Linköping
Koltrast Turdus merula 2017-01-09 Södra Vägen 11 LINKÖPING