Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Berry har sett under 2018.

Martin Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Tycklinge
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-17 Vadstena
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-17 Vadstena
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-16 Tycklinge
Storspov Numenius arquata 2018-04-16 Tycklinge
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-13 Vadstena
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-13 Österstad
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-12 Tycklinge
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-10 Tycklinge
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-10 Tycklinge
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-09 Sjökumla
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-09 Tycklinge
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-09 Tycklinge
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-09 Tycklinge
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-09 Tycklinge
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-09 Tycklinge
Rödbena Tringa totanus 2018-04-09 Tycklinge
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-08 Borensberg
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Vadstena
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-05 Ask kyrka
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Vadstena
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-03 Vadstena
Kricka Anas crecca 2018-04-03 Vadstena
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-03-31 Brickstad, Klockrike
Havstrut Larus marinus 2018-03-28 Vadstena
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-28 Svälinge
Trana Grus grus 2018-03-28 Svälinge
Vigg Aythya fuligula 2018-03-28 Svälinge
Gröngöling Picus viridis 2018-03-21 Borensberg
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-20 Vadstena
Taltrast Turdus philomelos 2018-03-15 Vadstena
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-10 Ljung
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-28 Elvestad gård
Skogsduva Columba oenas 2018-02-28 Elvestad gård
Sånglärka Alauda arvensis 2018-02-27 Österstad
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-26 Vadstena
Entita Parus palustris 2018-02-25 Änggatan 10, Borensberg
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-25 Änggatan 10, Borensberg
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-22 Hagebyhöga
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-02-19 Ljung
Sothöna Fulica atra 2018-02-05 Vadstena
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-04 Änggatan 10, Borensberg
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-03 Änggatan 10, Borensberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-20 Borensberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-19 Västra stenby
Råka Corvus frugilegus 2018-01-18 Vadstena
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-15 Borensberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Svartmes Parus ater 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-12 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-10 Borensberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-08 Vadstena
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Änggatan 10, Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Änggatan 10, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-06 Änggatan 10, Borensberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-05 Linköping
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Linköping
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-04 Bergsvägen
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-02 Vadstena
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Vadstena
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-02 Vadstena
Pilfink Passer montanus 2018-01-02 Vadstena
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Vadstena
Skata Pica pica 2018-01-02 Vadstena
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Vadstena
Koltrast Turdus merula 2018-01-02 Vadstena
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Vadstena
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Vadstena
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Vadstena
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-02 Vadstena
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Vadstena
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-02 Vadstena
Fiskmås Larus canus 2018-01-02 Vadstena
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Vadstena
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Vadstena
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-02 Vadstena
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-02 Vadstena
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Hagebyhöga
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Korp Corvus corax 2018-01-01 Borensberg
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-02-25 Borensberg
Grågås Anser anser