Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Berry har sett under 2018.

Martin Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Stjärtand Anas acuta 2018-09-05 Tycklinge
Snatterand Anas strepera 2018-08-05
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-08-05 Nybro
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-08-05 Nybro
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-05 Nybro
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-08-05 Nybro
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-08-05 Nybro
Brushane Philomachus pugnax 2018-08-05 Nybro
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-08-05 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-08-05 Nybro
Grönbena Tringa glareola 2018-08-05 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2018-08-05 Nybro
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-08-05 Nybro
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-05 Nybro
Göktyta Jynx torquilla 2018-08-02 Borensberg
Kungsfågel Regulus regulus 2018-07-30 Borensberg
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-07-28 Brickstad
Ängshök Circus pygargus 2018-06-24 Brickstad
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-06-01 Bokskogen, Omberg
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-06-01 Bokskogen, Omberg
Rördrom Botaurus stellaris 2018-05-30 Svälinge
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-30 Svälinge
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-30 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-30 Svälinge
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-29 Tycklinge
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-24 Vadstena
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-24 Vadstena
Härmsångare Hippolais icterina 2018-05-22 Vadstena
Törnskata Lanius collurio 2018-05-22 Vadstena
Backsvala Riparia riparia 2018-05-19 Vadstena
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-19 Hagebyhöga
Gulärla Motacilla flava 2018-05-14 Vadstena
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-12 Borensberg
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-12 Borensberg
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-12 Borensberg
Tornseglare Apus apus 2018-05-12 Vadstena
Röd glada Milvus milvus 2018-05-10 Änggatan 10, Borensberg
Gök Cuculus canorus 2018-05-10 Änggatan 10, Borensberg
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-07 Sjökumla
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-07 Tycklinge
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-07 Tycklinge
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-05 Ängsgatan 10, Borensberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-04 Tycklinge
Hussvala Delichon urbica 2018-05-04 Vadstena
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-05-02 Mellan Ask och Sjökumla
Kattuggla Strix aluco 2018-05-02 Änggatan 10, Borensberg
Ladusvala Hirundo rustica 2018-05-02 Tycklinge
Fisktärna Sterna hirundo 2018-04-28 Borensberg
Bläsand Anas penelope 2018-04-25 Tycklinge
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-04-25 Tycklinge
Skedand Anas clypeata 2018-04-23 Sättuna
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-21 Borringe
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-21 Änggatan 10, Borensberg
Fasan Phasianus colchicus 2018-04-20 Normlösa
Småskrake Mergus serrator 2018-04-19 Tycklinge
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-17 Vadstena
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-17 Vadstena
Storspov Numenius arquata 2018-04-16 Tycklinge
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-16 Tycklinge
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-13 Österstad
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-13 Vadstena
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-12 Tycklinge
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-10 Tycklinge
Gravand Tadorna tadorna 2018-04-10 Tycklinge
Rödbena Tringa totanus 2018-04-09 Tycklinge
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-09 Tycklinge
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-09 Tycklinge
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-09 Tycklinge
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-09 Tycklinge
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-04-09 Tycklinge
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-04-09 Sjökumla
Rödhake Erithacus rubecula 2018-04-08 Borensberg
Järnsparv Prunella modularis 2018-04-06 Vadstena
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-06 Tycklinge
Stenfalk Falco columbarius 2018-04-05 Ask kyrka
Kricka Anas crecca 2018-04-03 Vadstena
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-03 Vadstena
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-03 Vadstena
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-03-31 Brickstad, Klockrike
Vigg Aythya fuligula 2018-03-28 Svälinge
Trana Grus grus 2018-03-28 Svälinge
Morkulla Scolopax rusticola 2018-03-28 Svälinge
Havstrut Larus marinus 2018-03-28 Vadstena
Gröngöling Picus viridis 2018-03-21 Borensberg
Stare Sturnus vulgaris 2018-03-20 Vadstena
Taltrast Turdus philomelos 2018-03-15 Vadstena
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2018-03-10 Ljung
Skogsduva Columba oenas 2018-02-28 Elvestad gård
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-28 Elvestad gård
Sånglärka Alauda arvensis 2018-02-27 Österstad
Rapphöna Perdix perdix 2018-02-26 Vadstena
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-02-25 Änggatan 10, Borensberg
Entita Parus palustris 2018-02-25 Änggatan 10, Borensberg
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-02-24 Tycklinge
Duvhök Accipiter gentilis 2018-02-22 Hagebyhöga
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-02-19 Ljung
Sothöna Fulica atra 2018-02-05 Vadstena
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-02-04 Änggatan 10, Borensberg
Sparvhök Accipiter nisus 2018-02-03 Änggatan 10, Borensberg
Spillkråka Dryocopus martius 2018-01-20 Borensberg
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-19 Västra stenby
Råka Corvus frugilegus 2018-01-18 Vadstena
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Svartmes Parus ater 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-15 Änggatan 10, Borensberg
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-15 Borensberg
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-12 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-10 Borensberg
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-08 Vadstena
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Änggatan 10, Borensberg
Ringduva Columba palumbus 2018-01-06 Änggatan 10, Borensberg
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-06 Änggatan 10, Borensberg
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-05 Linköping
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-04 Bergsvägen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-04 Linköping
Kungsörn Aquila chrysaetos 2018-01-02 Hagebyhöga
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-02 Vadstena
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-02 Vadstena
Tamduva Columba livia 2018-01-02 Vadstena
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-02 Vadstena
Fiskmås Larus canus 2018-01-02 Vadstena
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-02 Vadstena
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Vadstena
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-02 Vadstena
Knipa Bucephala clangula 2018-01-02 Vadstena
Storskrake Mergus merganser 2018-01-02 Vadstena
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-02 Vadstena
Turkduva Streptopelia decaocto 2018-01-02 Vadstena
Koltrast Turdus merula 2018-01-02 Vadstena
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Vadstena
Skata Pica pica 2018-01-02 Vadstena
Kaja Corvus monedula 2018-01-02 Vadstena
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-02 Vadstena
Pilfink Passer montanus 2018-01-02 Vadstena
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-02 Vadstena
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-02 Vadstena
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Korp Corvus corax 2018-01-01 Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2018-01-01 Änggatan 10, Borensberg
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2017-02-25 Borensberg
Grågås Anser anser