Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Berry har sett under 2017.

Martin Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rödspov Limosa limosa 2017-08-15 LFK-tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-08-15 LFK-tornet
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-15 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-14 Sjötuna udde
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-14 Sjötuna udde
Svarttärna Chlidonias niger 2017-07-14 Sjötuna udde
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-07-14 Sjötuna udde
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-07-09 Nederlösa
Röd glada Milvus milvus 2017-07-03 Normlösa
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-07-01 Omberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-17 Skonberga
Hornuggla Asio otus 2017-06-17 Normlösa
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Brunand Aythya ferina 2017-06-14 Södra dammen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-11 Amnada
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-11 Amnada
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-06-10 Nederlösa
Törnskata Lanius collurio 2017-06-09 E4 vid Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-08 Hackelboö
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-07 Vadstena
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Rimforsa
Gök Cuculus canorus 2017-05-17 Rimforsa
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-16 Rimforsa
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-15 Vadstena
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-15 Vadstena
Tornseglare Apus apus 2017-05-15 Vadstena
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-15 Vadstena
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Vadstena
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-15 Vadstena
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-12 Vadstena
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-12 Vadstena
Strömstare Cinclus cinclus 2017-05-11 Öjebro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-09 Normlösa
Skedand Anas clypeata 2017-05-07 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2017-05-07 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-07 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-07 Häradsskär
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-07 Häradsskär
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Häradsskär
Småskrake Mergus serrator 2017-05-06 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-06 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-06 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Häradsskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-06 Häradsskär
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Fyrudden
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-06 Häradsskär
Gulärla Motacilla flava 2017-05-06 Häradsskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Häradsskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Talltita Parus montanus 2017-05-06 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-06 Häradsskär
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-05 Vadstena
Backsvala Riparia riparia 2017-05-05 Vadstena
Hussvala Delichon urbica 2017-05-04 Skonberga
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Skonberga
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-30 Skonberga
Ängshök Circus pygargus 2017-04-28 Normlösa
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-27 Västerlösa
Grönbena Tringa glareola 2017-04-26 Vadstena
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-26 Vadstena
Rödbena Tringa totanus 2017-04-18 Tycklinge
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-17 Skorteby
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-15 Brickstad
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-15 Brickstad
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-15 Normlösa
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-15 Normlösa
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-14 Borensberg
Fasan Phasianus colchicus 2017-04-12 Västerlösa
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-03 Vadstena
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Vadstena
Spillkråka Dryocopus martius 2017-04-01 Marås
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Skonberga
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-03-31 Rimforsa
Snatterand Anas strepera 2017-03-30 Striern
Stjärtand Anas acuta 2017-03-30 Striern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-03-30 Striern
Gröngöling Picus viridis 2017-03-30 Rimforsa
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-30 Rimforsa
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-30 Striern
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-24 Skonberga
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-24 Nederlösa badplats
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-23 Tycklingen
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-22 Tycklinge udde
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-22 Tycklinge udde
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-21 Sättunaviken
Bläsand Anas penelope 2017-03-21 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-21 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-21 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-21 Sättunaviken
Vigg Aythya fuligula 2017-03-21 Sättunaviken
Skogsduva Columba oenas 2017-03-19 Brickstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-03-19 Folkets park, Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-15 Vadstena
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-12 Skonberga
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Norra Karleby
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-11 Skonberga
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Skonberga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-10 Nederlösa
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-03-09 Skänninge
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-08 Skänninge
Ringduva Columba palumbus 2017-03-04 Skonberga
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-04 Vadstena
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Nederlösa
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Nederlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2017-02-12 Vågforsen, Nederlösa
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-12 Nederlösa badplats
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-03 Normlösa
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-31 Vadstena
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-25 Normlösa
Råka Corvus frugilegus 2017-01-25 Vadstena
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-10 Vadstena
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-10 Normlösa
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-10 Vadstena
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-08 Skonberga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-07 Skonberga
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-07 Skonberga
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-06 Skonberga
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Västerlösa
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Vadstena
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-03 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-03 Vadstena
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Skänninge
Koltrast Turdus merula 2017-01-02 Vadstena
Fiskmås Larus canus 2017-01-02 Vadstena
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Vadstena
Grågås Anser anser 2017-01-02 Vadstena
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Vadstena
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-02 Vadstena
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-02 Vadstena
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Glänås
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Glänås
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Glänås
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Glänås
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Glänås
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Normlösa
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Glänås
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Normlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-01 Väderstad
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Glänås
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Glänås
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Skonberga
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Glänås
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Glänås
Skata Pica pica 2017-01-01 Normlösa
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Skonberga
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Normlösa
Korp Corvus corax 2017-01-01 Normlösa
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Glänås
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Skonberga
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Skonberga
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Hillingstad
Smålom Gavia stellata 2015-05-07 Häradsskär
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Kungsfågel Regulus regulus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus