Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Martin Berry har sett under 2017.

Martin Berry's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rödspov Limosa limosa 2017-08-15 LFK-tornet
Svartsnäppa Tringa erythropus 2017-08-15 LFK-tornet
Kustsnäppa Calidris canutus 2017-08-15 LFK-tornet
Kärrsnäppa Calidris alpina 2017-07-14 Sjötuna udde
Skräntärna Sterna caspia 2017-07-14 Sjötuna udde
Svarttärna Chlidonias niger 2017-07-14 Sjötuna udde
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2017-07-14 Sjötuna udde
Kungsfiskare Alcedo atthis 2017-07-09 Nederlösa
Röd glada Milvus milvus 2017-07-03 Normlösa
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2017-07-01 Omberg
Vaktel Coturnix coturnix 2017-06-17 Skonberga
Hornuggla Asio otus 2017-06-17 Normlösa
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2017-06-14 Södra dammen
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen
Brunand Aythya ferina 2017-06-14 Södra dammen
Gräshoppsångare Locustella naevia 2017-06-11 Amnada
Busksångare Acrocephalus dumetorum 2017-06-11 Amnada
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2017-06-11 Amnada
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2017-06-10 Nederlösa
Törnskata Lanius collurio 2017-06-09 E4 vid Herrebro
Härmsångare Hippolais icterina 2017-06-08 Hackelboö
Lärkfalk Falco subbuteo 2017-06-07 Vadstena
Törnsångare Sylvia communis 2017-05-18 Rimforsa
Gök Cuculus canorus 2017-05-17 Rimforsa
Trädgårdssångare Sylvia borin 2017-05-16 Rimforsa
Mosnäppa Calidris temminckii 2017-05-15 Vadstena
Brushane Philomachus pugnax 2017-05-15 Vadstena
Tornseglare Apus apus 2017-05-15 Vadstena
Näktergal Luscinia luscinia 2017-05-15 Vadstena
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2017-05-15 Vadstena
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2017-05-15 Vadstena
Fisktärna Sterna hirundo 2017-05-12 Vadstena
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2017-05-12 Vadstena
Strömstare Cinclus cinclus 2017-05-11 Öjebro
Buskskvätta Saxicola rubetra 2017-05-09 Normlösa
Skedand Anas clypeata 2017-05-07 Häradsskär
Alfågel Clangula hyemalis 2017-05-07 Häradsskär
Sjöorre Melanitta nigra 2017-05-07 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2017-05-07 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2017-05-07 Häradsskär
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2017-05-07 Häradsskär
Småspov Numenius phaeopus 2017-05-07 Häradsskär
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2017-05-07 Häradsskär
Dvärgmås Larus minutus 2017-05-07 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2017-05-07 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2017-05-07 Häradsskär
Blåhake Luscinia svecica 2017-05-07 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2017-05-06 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2017-05-06 Häradsskär
Småskrake Mergus serrator 2017-05-06 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2017-05-06 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2017-05-06 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2017-05-06 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2017-05-06 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2017-05-06 Häradsskär
Göktyta Jynx torquilla 2017-05-06 Häradsskär
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2017-05-06 Häradsskär
Ladusvala Hirundo rustica 2017-05-06 Fyrudden
Trädpiplärka Anthus trivialis 2017-05-06 Häradsskär
Gulärla Motacilla flava 2017-05-06 Häradsskär
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2017-05-06 Häradsskär
Ärtsångare Sylvia curruca 2017-05-06 Häradsskär
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2017-05-06 Häradsskär
Talltita Parus montanus 2017-05-06 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2017-05-06 Häradsskär
Svarthätta Sylvia atricapilla 2017-05-05 Vadstena
Backsvala Riparia riparia 2017-05-05 Vadstena
Hussvala Delichon urbica 2017-05-04 Skonberga
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2017-05-01 Skonberga
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2017-04-30 Skonberga
Ängshök Circus pygargus 2017-04-28 Normlösa
Stäpphök Circus macrourus 2017-04-27 Västerlösa
Grönbena Tringa glareola 2017-04-26 Vadstena
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2017-04-26 Vadstena
Rödbena Tringa totanus 2017-04-18 Tycklinge
Ringtrast Turdus torquatus 2017-04-17 Skorteby
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2017-04-15 Brickstad
Stenfalk Falco columbarius 2017-04-15 Brickstad
Skogssnäppa Tringa ochropus 2017-04-15 Normlösa
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2017-04-15 Normlösa
Bergfink Fringilla montifringilla 2017-04-14 Borensberg
Fasan Phasianus colchicus 2017-04-12 Västerlösa
Blå kärrhök Circus cyaneus 2017-04-03 Vadstena
Gransångare Phylloscopus collybita 2017-04-03 Vadstena
Spillkråka Dryocopus martius 2017-04-01 Marås
Sädesärla Motacilla alba 2017-04-01 Skonberga
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2017-03-31 Rimforsa
Snatterand Anas strepera 2017-03-30 Striern
Stjärtand Anas acuta 2017-03-30 Striern
Vattenrall Rallus aquaticus 2017-03-30 Striern
Gröngöling Picus viridis 2017-03-30 Rimforsa
Taltrast Turdus philomelos 2017-03-30 Rimforsa
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2017-03-30 Striern
Rödhake Erithacus rubecula 2017-03-24 Skonberga
Ängspiplärka Anthus pratensis 2017-03-24 Nederlösa badplats
Rödvingetrast Turdus iliacus 2017-03-23 Tycklingen
Gravand Tadorna tadorna 2017-03-22 Tycklinge udde
Strandskata Haematopus ostralegus 2017-03-22 Tycklinge udde
Bläsgås Anser albifrons 2017-03-21 Sättunaviken
Bläsand Anas penelope 2017-03-21 Sättunaviken
Rödhuvad dykand Netta rufina 2017-03-21 Sättunaviken
Kricka Anas crecca 2017-03-21 Sättunaviken
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2017-03-21 Sättunaviken
Vigg Aythya fuligula 2017-03-21 Sättunaviken
Skogsduva Columba oenas 2017-03-19 Brickstad
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2017-03-19 Folkets park, Borensberg
Bofink Fringilla coelebs 2017-03-15 Vadstena
Hämpling Carduelis cannabina 2017-03-12 Skonberga
Mindre sångsvan Cygnus columbianus 2017-03-11 Norra Karleby
Storskarv Phalacrocorax carbo 2017-03-11 Skonberga
Stare Sturnus vulgaris 2017-03-11 Skonberga
Vinterhämpling Carduelis flavirostris 2017-03-10 Nederlösa
Nötskrika Garrulus glandarius 2017-03-09 Skänninge
Snösparv Plectrophenax nivalis 2017-03-08 Skänninge
Ringduva Columba palumbus 2017-03-04 Skonberga
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2017-03-04 Vadstena
Sånglärka Alauda arvensis 2017-02-25 Nederlösa
Tofsvipa Vanellus vanellus 2017-02-25 Nederlösa
Gråhäger Ardea cinerea 2017-02-12 Vågforsen, Nederlösa
Trädkrypare Certhia familiaris 2017-02-12 Nederlösa badplats
Vitkindad gås Branta leucopsis 2017-02-03 Normlösa
Snösiska Carduelis hornemanni 2017-01-31 Vadstena
Duvhök Accipiter gentilis 2017-01-25 Normlösa
Råka Corvus frugilegus 2017-01-25 Vadstena
Gräsand Anas platyrhynchos 2017-01-10 Vadstena
Fjällvråk Buteo lagopus 2017-01-10 Normlösa
Steglits Carduelis carduelis 2017-01-10 Vadstena
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2017-01-08 Skonberga
Sädgås Anser fabalis 2017-01-07 Skonberga
Rapphöna Perdix perdix 2017-01-07 Skonberga
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2017-01-06 Skonberga
Berglärka Eremophila alpestris 2017-01-06 Kvinnslunda
Gulsparv Emberiza citrinella 2017-01-04 Västerlösa
Gråtrut Larus argentatus 2017-01-03 Vadstena
Turkduva Streptopelia decaocto 2017-01-03 Vadstena
Grönsiska Carduelis spinus 2017-01-03 Vadstena
Sparvhök Accipiter nisus 2017-01-03 Skänninge
Koltrast Turdus merula 2017-01-02 Vadstena
Fiskmås Larus canus 2017-01-02 Vadstena
Tamduva Columba livia 2017-01-02 Vadstena
Grågås Anser anser 2017-01-02 Vadstena
Tornfalk Falco tinnunculus 2017-01-02 Vadstena
Björktrast Turdus pilaris 2017-01-02 Vadstena
Gråsiska Carduelis flammea 2017-01-02 Vadstena
Knipa Bucephala clangula 2017-01-01 Glänås
Salskrake Mergus albellus 2017-01-01 Glänås
Storskrake Mergus merganser 2017-01-01 Glänås
Knölsvan Cygnus olor 2017-01-01 Glänås
Sångsvan Cygnus cygnus 2017-01-01 Glänås
Kanadagås Branta canadensis 2017-01-01 Normlösa
Havsörn Haliaeetus albicilla 2017-01-01 Glänås
Ormvråk Buteo buteo 2017-01-01 Normlösa
Kungsörn Aquila chrysaetos 2017-01-01 Väderstad
Havstrut Larus marinus 2017-01-01 Glänås
Större hackspett Dendrocopos major 2017-01-01 Glänås
Blåmes Parus caeruleus 2017-01-01 Skonberga
Talgoxe Parus major 2017-01-01 Glänås
Nötväcka Sitta europaea 2017-01-01 Glänås
Skata Pica pica 2017-01-01 Normlösa
Kaja Corvus monedula 2017-01-01 Skonberga
Kråka Corvus corone cornix 2017-01-01 Normlösa
Korp Corvus corax 2017-01-01 Normlösa
Grönfink Carduelis chloris 2017-01-01 Glänås
Gråsparv Passer domesticus 2017-01-01 Skonberga
Pilfink Passer montanus 2017-01-01 Skonberga
Sidensvans Bombycilla garrulus 2017-01-01 Hillingstad
Smålom Gavia stellata 2015-05-07 Häradsskär
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Kungsfågel Regulus regulus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus