Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under ista.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Vitnäbbad islom Gavia adamsii 2017-10-06 Häradsskär
Rallhäger Ardeola ralloides 2017-06-14 Södra dammen, Gärstad
Skärsnäppa Calidris maritima 2016-10-04 Nybro
Skedstork Platalea leucorodia 2016-06-29 Härnaviken
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 2016-05-09 Sättunaviken
Fjällabb Stercorarius longicaudus 2015-09-18 Stångskär
Starrsångare Locustella certhiola 2015-09-15 Stångskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2015-09-12 Stångskär
Dvärgsparv Emberiza pusilla 2015-05-09 Häradsskär, sundet
Havssula Sula bassana 2015-05-03 Häradsskär
Medelhavstrut Larus michahellis 2014-08-11 Trutdammen, Gärstad
Svarthuvad mås Larus melanocephalus 2014-05-21 Sättunaviken
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis 2014-05-10 Häradsskär
Svartnäbbad islom Gavia immer 2013-09-15 Häradsskär
Lundsångare Phylloscopus trochiloides 2013-06-03 Västra väggar
Citronärla Motacilla citreola 2013-05-11 Beteby
Rostand Tadorna ferruginea 2012-08-18 Härnaviken
Lappuggla Strix nebulosa 2012-04-13 Älvan, Klockrike
Taigatrast Turdus ruficollis 2012-04-08 Åby
Vitvingad trut Larus glaucoides 2012-02-19 Gärstadverken
Prärielöpare Tryngites subruficollis 2011-10-29 Rökinge, Vreta Kloster
Rostgumpsvala Hirundo daurica 2011-05-08 Häradsskär
Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata 2009-03-05 Svälinge, Tåkern
Nilgås Alopochen aegyptiaca 2008-05-28 Svanshals kyrka
Klippsvala Hirundo rupestris 2006-10-23 G:a vattentornet, Linköping
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2006-10-06 Stora Lund
Hökuggla Surnia ulula 2005-11-20 Valdemarsviks kyrka
Biätare Merops apiaster 2001-05-21 Skärlunda gård
Fjälluggla Nyctea scandiaca 2000-02-16 Gullringstorp, Mjölby
Knölsvan Cygnus olor
Mindre sångsvan Cygnus columbianus
Sångsvan Cygnus cygnus
Sädgås Anser fabalis
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Bläsgås Anser albifrons
Fjällgås Anser erythropus
Grågås Anser anser
Kanadagås Branta canadensis
Vitkindad gås Branta leucopsis
Prutgås Branta bernicla
Rödhalsad gås Branta ruficollis
Gravand Tadorna tadorna
Bläsand Anas penelope
Amerikansk bläsand Anas americana
Snatterand Anas strepera
Kricka Anas crecca
Amerikansk kricka Anas caroliensis
Gräsand Anas platyrhynchos
Stjärtand Anas acuta
Årta Anas querquedula
Skedand Anas clypeata
Rödhuvad dykand Netta rufina
Brunand Aythya ferina
Vigg Aythya fuligula
Bergand Aythya marila
Mindre bergand Aythya affinis
Ejder Somateria mollissima
Alfågel Clangula hyemalis
Sjöorre Melanitta nigra
Svärta Melanitta fusca
Knipa Bucephala clangula
Salskrake Mergus albellus
Småskrake Mergus serrator
Storskrake Mergus merganser
Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis
Järpe Bonasa bonasia
Orre Tetrao tetrix
Tjäder Tetrao urogallus
Rapphöna Perdix perdix
Vaktel Coturnix coturnix
Fasan Phasianus colchicus
Smålom Gavia stellata
Storlom Gavia arctica
Smådopping Tachybaptus ruficollis
Skäggdopping Podiceps cristatus
Gråhakedopping Podiceps grisegena
Svarthakedopping Podiceps auritus
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis
Storskarv Phalacrocorax carbo
Rördrom Botaurus stellaris
Silkeshäger Egretta garzetta
Ägretthäger Egretta alba
Gråhäger Ardea cinerea
Vit stork Ciconia ciconia
Bronsibis Plegadis falcinellus
Bivråk Pernis apivorus
Brun glada Milvus migrans
Röd glada Milvus milvus
Havsörn Haliaeetus albicilla
Brun kärrhök Circus aeruginosus
Blå kärrhök Circus cyaneus
Stäpphök Circus macrourus
Ängshök Circus pygargus
Duvhök Accipiter gentilis
Sparvhök Accipiter nisus
Ormvråk Buteo buteo
Fjällvråk Buteo lagopus
Kungsörn Aquila chrysaetos
Fiskgjuse Pandion haliaetus
Tornfalk Falco tinnunculus
Aftonfalk Falco vespertinus
Stenfalk Falco columbarius
Lärkfalk Falco subbuteo
Jaktfalk Falco rusticolus
Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Vattenrall Rallus aquaticus
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Kornknarr Crex crex
Rörhöna Gallinula chloropus
Sothöna Fulica atra
Trana Grus grus
Småtrapp Tetrax tetrax
Strandskata Haematopus ostralegus
Skärfläcka Recurvirostra avosetta
Mindre strandpipare Charadrius dubius
Större strandpipare Charadrius hiaticula
Fjällpipare Charadrius morinellus
Ljungpipare Pluvialis apricaria
Kustpipare Pluvialis squatarola
Tofsvipa Vanellus vanellus
Kustsnäppa Calidris canutus
Sandlöpare Calidris alba
Småsnäppa Calidris minuta
Mosnäppa Calidris temminckii
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva
Tuvsnäppa Calidris melanotos
Spovsnäppa Calidris ferruginea
Kärrsnäppa Calidris alpina
Myrsnäppa Limicola falcinellus
Brushane Philomachus pugnax
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Dubbelbeckasin Gallinago media
Morkulla Scolopax rusticola
Rödspov Limosa limosa
Myrspov Limosa lapponica
Småspov Numenius phaeopus
Storspov Numenius arquata
Svartsnäppa Tringa erythropus
Rödbena Tringa totanus
Dammsnäppa Tringa stagnatilis
Gluttsnäppa Tringa nebularia
Skogssnäppa Tringa ochropus
Grönbena Tringa glareola
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Roskarl Arenaria interpres
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Kustlabb Stercorarius parasiticus
Dvärgmås Larus minutus
Skrattmås Larus ridibundus
Fiskmås Larus canus
Silltrut Larus fuscus
Gråtrut Larus argentatus
Kaspisk trut Larus cachinnans
Vittrut Larus hyperboreus
Havstrut Larus marinus
Tretåig mås Rissa tridactyla
Skräntärna Sterna caspia
Fisktärna Sterna hirundo
Silvertärna Sterna paradisaea
Småtärna Sterna albifrons
Svarttärna Chlidonias niger
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus
Sillgrissla Uria aalge
Tordmule Alca torda
Tobisgrissla Cepphus grylle
Tamduva Columba livia
Skogsduva Columba oenas
Ringduva Columba palumbus
Turkduva Streptopelia decaocto
Turturduva Streptopelia turtur
Gök Cuculus canorus
Berguv Bubo bubo
Sparvuggla Glaucidium passerinum
Kattuggla Strix aluco
Hornuggla Asio otus
Jorduggla Asio flammeus
Pärluggla Aegolius funereus
Nattskärra Caprimulgus europaeus
Tornseglare Apus apus
Kungsfiskare Alcedo atthis
Härfågel Upupa epops
Göktyta Jynx torquilla
Gröngöling Picus viridis
Spillkråka Dryocopus martius
Större hackspett Dendrocopos major
Mindre hackspett Dendrocopos minor
Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Tofslärka Galerida cristata
Trädlärka Lullula arborea
Sånglärka Alauda arvensis
Berglärka Eremophila alpestris
Backsvala Riparia riparia
Ladusvala Hirundo rustica
Hussvala Delichon urbica
Trädpiplärka Anthus trivialis
Ängspiplärka Anthus pratensis
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Skärpiplärka Anthus petrosus
Vattenpiplärka Anthus spinoletta
Gulärla Motacilla flava
Forsärla Motacilla cinerea
Sädesärla Motacilla alba
Sidensvans Bombycilla garrulus
Strömstare Cinclus cinclus
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Järnsparv Prunella modularis
Rödhake Erithacus rubecula
Näktergal Luscinia luscinia
Blåhake Luscinia svecica
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Buskskvätta Saxicola rubetra
Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Ringtrast Turdus torquatus
Koltrast Turdus merula
Björktrast Turdus pilaris
Taltrast Turdus philomelos
Rödvingetrast Turdus iliacus
Dubbeltrast Turdus viscivorus
Gräshoppsångare Locustella naevia
Flodsångare Locustella fluviatilis
Vassångare Locustella luscinioides
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Busksångare Acrocephalus dumetorum
Kärrsångare Acrocephalus palustris
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Härmsångare Hippolais icterina
Sammetshätta Sylvia melanocephala
Ärtsångare Sylvia curruca
Törnsångare Sylvia communis
Trädgårdssångare Sylvia borin
Svarthätta Sylvia atricapilla
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
Gransångare Phylloscopus collybita
Lövsångare Phylloscopus trochilus
Kungsfågel Regulus regulus
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus
Grå flugsnappare Muscicapa striata
Mindre flugsnappare Ficedula parva
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
Skäggmes Panurus biarmicus
Stjärtmes Aegithalos caudatus
Entita Parus palustris
Talltita Parus montanus
Tofsmes Parus cristatus
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Nötväcka Sitta europaea
Trädkrypare Certhia familiaris
Pungmes Remiz pendulinus
Törnskata Lanius collurio
Svartpannad törnskata Lanius minor
Varfågel Lanius excubitor
Nötskrika Garrulus glandarius
Skata Pica pica
Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Kaja Corvus monedula
Råka Corvus frugilegus
Kråka Corvus corone cornix
Korp Corvus corax
Stare Sturnus vulgaris
Rosenstare Sturnus roseus
Gråsparv Passer domesticus
Pilfink Passer montanus
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Gulhämpling Serinus serinus
Grönfink Carduelis chloris
Steglits Carduelis carduelis
Grönsiska Carduelis spinus
Hämpling Carduelis cannabina
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
Gråsiska Carduelis flammea
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Tallbit Pinicola enucleator
Domherre Pyrrhula pyrrhula
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Lappsparv Calcarius lapponicus
Snösparv Plectrophenax nivalis
Gulsparv Emberiza citrinella
Ortolansparv Emberiza hortulana
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Svartmes Parus ater