Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline Cialis Generic Otc Propecia Generic VS Name Brand Propecia Generic Cost ED Drugs Australian Super Kamagra Opinioni Super Kamagra In Italia
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2018.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädlärka Lullula arborea 2018-10-12 Stora Lund
Järnsparv Prunella modularis 2018-10-12 Stora Lund
Gråhakedopping Podiceps grisegena 2018-10-05 Häradsskär
Dubbeltrast Turdus viscivorus 2018-10-03 Häradsskär
Jorduggla Asio flammeus 2018-10-02 Häradsskär
Taigasångare Phylloscopus inornatus 2018-10-02 Häradsskär
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2018-10-02 Häradsskär
Prutgås Branta bernicla 2018-10-01 Häradsskär
Brun glada Milvus migrans 2018-09-14 Naterstad
Stenfalk Falco columbarius 2018-09-14 Nykilskorset
Bivråk Pernis apivorus 2018-08-21 Trollstigen 2
Spovsnäppa Calidris ferruginea 2018-08-20 Nybro
Sandlöpare Calidris alba 2018-08-09 Nybro
Småsnäppa Calidris minuta 2018-08-09 Nybro
Årta Anas querquedula 2018-08-04 Sättunaviken
Smådopping Tachybaptus ruficollis 2018-08-04 Sättunaviken
Kustpipare Pluvialis squatarola 2018-08-04 Sättunaviken
Kustsnäppa Calidris canutus 2018-08-04 Sättunaviken
Myrspov Limosa lapponica 2018-08-04 Sättunaviken
Svartsnäppa Tringa erythropus 2018-08-04 Sättunaviken
Småspov Numenius phaeopus 2018-07-27 Harstena
Backsvala Riparia riparia 2018-07-27 Harstena
Forsärla Motacilla cinerea 2018-07-26 Stora Lund
Ägretthäger Egretta alba 2018-07-25 Nybro
Mindre strandpipare Charadrius dubius 2018-07-25 Nybro
Ljungpipare Pluvialis apricaria 2018-07-25 Nybro
Storspov Numenius arquata 2018-07-25 Nybro
Skräntärna Sterna caspia 2018-07-25 Nybro
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis 2018-07-21 Norra dammarna
Röd glada Milvus milvus 2018-06-27 Syrorp
Törnskata Lanius collurio 2018-06-22 Viggeby
Rördrom Botaurus stellaris 2018-05-31 Svälinge
Kornknarr Crex crex 2018-05-31 Ledberg kyrka
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-31 Svälinge
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-31 Svälinge
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-31 Flistad kyrka
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-31 Svälinge
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-31 Svälinge
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-31 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-31 Svälinge
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-31 Omberg
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-05-31 Höje, Omberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-29 Trollstigen 2
Gravand Tadorna tadorna 2018-05-20 Häradsskär
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2018-05-19 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-19 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-18 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-18 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-18 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-18 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2018-05-18 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2018-05-18 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-18 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-17 Fyrudden
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-17 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-17 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-17 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-17 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2018-05-17 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-17 Häradsskär
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-17 Häradsskär
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-17 Häradsskär
Skedand Anas clypeata 2018-05-13 Nybro
Ängshök Circus pygargus 2018-05-13 Hornstäve
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-05-13 Flistad kyrka
Brushane Philomachus pugnax 2018-05-13 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-05-13 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-13 Nybro
Grönbena Tringa glareola 2018-05-13 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2018-05-13 Nybro
Gulärla Motacilla flava 2018-05-13 Nybro
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-13 Landeryd
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-13 Vallby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-13 Nybro
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-11 Trollstigen 2
Tornseglare Apus apus 2018-05-08 Trollstigen 2
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Trollstigen 2
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-05 Trollstigen 2
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-01 Trollstigen 2
Hussvala Delichon urbica 2018-05-01 Trollstigen 2
Gök Cuculus canorus 2018-05-01 Trollstigen 2
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-01 Trollstigen 2
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-29 Borghamn
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-29 Skänninge
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-29 Vadstena
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-27 Trollstigen 2
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Trollstigen 2
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Trollstigen 2
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Frökärret
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-15 Frökärret
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-15 Frökärret
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-15 Trollstigen 2
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Trollstigen 2
Stjärtand Anas acuta 2018-04-05 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-04-05 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-05 Nybro
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-03 Trollstigen 2
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-02 Tycklingen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-02 Tyckllingen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-02 Hovtornet
Trana Grus grus 2018-04-02 Hovtornet
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-02 Väderstad
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Stångån
Gröngöling Picus viridis 2018-04-02 Hovtornet
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-02 Hovtornet
Kattuggla Strix aluco 2018-03-22 Trollstigen 2
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-03-05 Smedstad
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Alfågel Clangula hyemalis 2018-02-17 Ekön
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Breviksnäs
Talltita Parus montanus 2018-02-17 Ekön
Tofsmes Parus cristatus 2018-02-17 Ekön
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-02-17 Röskären
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-17 Fyrudden
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-09 Tinnerbäcken
Kricka Anas crecca 2018-02-08 Amnada
Skogsduva Columba oenas 2018-02-05 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-05 Västerlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-29 Barhäll
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-17 Pumpbron, Stångån
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstadbron
Bläsand Anas penelope 2018-01-07 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-07 Härnaviken
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmens hamn
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmens hamn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Stora Lund
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-07 Nybroinfarten
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-07 Blåsvädret
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmens hamn
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 Stora Lund
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-07 Stora Lund
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Ödeshög
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Omberg. Hjässatorget
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-05 Linköping arena
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Biogasen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-05 Tvärskogs udde
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-05 Norra dammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-05 Biogasen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Grågås Anser anser 2018-01-05 Norra dammen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Bergadammen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Värnaområdet
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Bergadammen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-02 Grebo badbplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-02 Ommen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Grebo
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Grebo badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Berga
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Grebo badplats
Entita Parus palustris 2018-01-02 Värna kyrka
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Grebosänkan
Korp Corvus corax 2018-01-02 Grebo badplats
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Grebo badplats
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Grebo badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Tannefors slussar
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Tannefors slussar
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Tannefors slussar
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Pumpbron
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Ånestad
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Johannelund
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-01 Johannelund
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Tannefors slussar
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trollstigen 2
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trollstigen 2
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Johannelund
Skata Pica pica 2018-01-01 Ånestad
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Johannelund
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Ånestad
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Ånestad
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tannefors slussar
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Pumpbron
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trollstigen 2
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Ånestad
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Johannelund
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Johannelund
Mosnäppa Calidris temminckii Nybro