Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2018.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-15 Trollstigen 2
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-15 Frökärret
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-15 Frökärret
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Frökärret
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Trollstigen 2
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-05 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-04-05 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-05 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Nybro
Stjärtand Anas acuta 2018-04-05 Nybro
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-03 Trollstigen 2
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-02 Hovtornet
Gröngöling Picus viridis 2018-04-02 Hovtornet
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Stångån
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-02 Väderstad
Trana Grus grus 2018-04-02 Hovtornet
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-02 Hovtornet
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-02 Tyckllingen
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-02 Tycklingen
Kattuggla Strix aluco 2018-03-22 Trollstigen 2
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-03-05 Smedstad
Råka Corvus frugilegus 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-17 Fyrudden
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-02-17 Röskären
Tofsmes Parus cristatus 2018-02-17 Ekön
Talltita Parus montanus 2018-02-17 Ekön
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Breviksnäs
Alfågel Clangula hyemalis 2018-02-17 Ekön
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-09 Tinnerbäcken
Kricka Anas crecca 2018-02-08 Amnada
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-05 Västerlösa
Skogsduva Columba oenas 2018-02-05 Västerlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-29 Barhäll
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-17 Pumpbron, Stångån
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmens hamn
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstadbron
Bläsand Anas penelope 2018-01-07 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-07 Härnaviken
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmens hamn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Stora Lund
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-07 Nybroinfarten
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-07 Blåsvädret
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmens hamn
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 Stora Lund
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-07 Stora Lund
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Ödeshög
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Omberg. Hjässatorget
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-05 Tvärskogs udde
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-05 Norra dammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-05 Biogasen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Grågås Anser anser 2018-01-05 Norra dammen
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Biogasen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-05 Linköping arena
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Grebo badplats
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Grebo badplats
Korp Corvus corax 2018-01-02 Grebo badplats
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Grebosänkan
Entita Parus palustris 2018-01-02 Värna kyrka
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Grebo badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Berga
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Grebo badplats
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Grebo
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-02 Ommen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-02 Grebo badbplats
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Bergadammen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Värnaområdet
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Bergadammen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Johannelund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Johannelund
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Ånestad
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Pumpbron
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trollstigen 2
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tannefors slussar
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Ånestad
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Ånestad
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Johannelund
Skata Pica pica 2018-01-01 Ånestad
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Johannelund
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trollstigen 2
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trollstigen 2
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Tannefors slussar
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-01 Johannelund
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Johannelund
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Ånestad
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Pumpbron
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Tannefors slussar
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Tannefors slussar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Tannefors slussar