Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2018.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-17 Pumpbron, Stångån
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Omberg. Hjässatorget
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Ödeshög
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-07 Stora Lund
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 Stora Lund
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmens hamn
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-07 Blåsvädret
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-07 Nybroinfarten
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Stora Lund
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmens hamn
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmens hamn
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-07 Härnaviken
Bläsand Anas penelope 2018-01-07 Härnaviken
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstadbron
Grågås Anser anser 2018-01-05 Norra dammen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-05 Biogasen
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-05 Norra dammen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-05 Tvärskogs udde
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Biogasen
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-05 Linköping arena
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Bergadammen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-02 Grebo badbplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-02 Ommen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Grebo
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Grebo badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Berga
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Grebo badplats
Entita Parus palustris 2018-01-02 Värna kyrka
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Grebosänkan
Korp Corvus corax 2018-01-02 Grebo badplats
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Grebo badplats
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Grebo badplats
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Värnaområdet
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Bergadammen
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Johannelund
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Johannelund
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Ånestad
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Pumpbron
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trollstigen 2
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tannefors slussar
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Ånestad
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Ånestad
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Johannelund
Skata Pica pica 2018-01-01 Ånestad
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Johannelund
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trollstigen 2
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trollstigen 2
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Tannefors slussar
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-01 Johannelund
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Johannelund
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Ånestad
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Pumpbron
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Tannefors slussar
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Tannefors slussar
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Tannefors slussar