Hem    Artlista    Line Band    Upptäckartävling 2017    Föreningen    Listor    X2018    Fågelbordskampen    Aktuellt    Fågellokaler    Forum    Observationer    Fotogalleri    RRK    Bird Alarm    Länkar
<- Tillbaka

Artlista
Denna artlista visar de arter som Claes Nilsson har sett under 2018.

Claes Nilsson's artlista
Klicka på rubrikerna för att sortera
Art Datum * Lokal Kommentar
Rördrom Botaurus stellaris 2018-05-31 Svälinge
Kornknarr Crex crex 2018-05-31 Ledberg kyrka
Dvärgmås Larus minutus 2018-05-31 Svälinge
Svarttärna Chlidonias niger 2018-05-31 Svälinge
Gräshoppsångare Locustella naevia 2018-05-31 Flistad kyrka
Vassångare Locustella luscinioides 2018-05-31 Svälinge
Kärrsångare Acrocephalus palustris 2018-05-31 Svälinge
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 2018-05-31 Svälinge
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus 2018-05-31 Svälinge
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 2018-05-31 Omberg
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus 2018-05-31 Höje, Omberg
Lärkfalk Falco subbuteo 2018-05-29 Trollstigen 2
Gravand Tadorna tadorna 2018-05-20 Häradsskär
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2018-05-20 Häradsskär
Smålom Gavia stellata 2018-05-19 Häradsskär
Kärrsnäppa Calidris alpina 2018-05-19 Häradsskär
Skärpiplärka Anthus petrosus 2018-05-19 Häradsskär
Svärta Melanitta fusca 2018-05-18 Häradsskär
Storlom Gavia arctica 2018-05-18 Häradsskär
Drillsnäppa Actitis hypoleucos 2018-05-18 Häradsskär
Roskarl Arenaria interpres 2018-05-18 Häradsskär
Sillgrissla Uria aalge 2018-05-18 Häradsskär
Tordmule Alca torda 2018-05-18 Häradsskär
Tobisgrissla Cepphus grylle 2018-05-18 Häradsskär
Ejder Somateria mollissima 2018-05-17 Fyrudden
Sjöorre Melanitta nigra 2018-05-17 Häradsskär
Större strandpipare Charadrius hiaticula 2018-05-17 Häradsskär
Morkulla Scolopax rusticola 2018-05-17 Häradsskär
Kustlabb Stercorarius parasiticus 2018-05-17 Häradsskär
Kentsk tärna Sterna sandvicensis 2018-05-17 Häradsskär
Silvertärna Sterna paradisaea 2018-05-17 Häradsskär
Näktergal Luscinia luscinia 2018-05-17 Häradsskär
Törnsångare Sylvia communis 2018-05-17 Häradsskär
Skedand Anas clypeata 2018-05-13 Nybro
Ängshök Circus pygargus 2018-05-13 Hornstäve
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2018-05-13 Flistad kyrka
Brushane Philomachus pugnax 2018-05-13 Nybro
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2018-05-13 Nybro
Gluttsnäppa Tringa nebularia 2018-05-13 Nybro
Grönbena Tringa glareola 2018-05-13 Nybro
Fisktärna Sterna hirundo 2018-05-13 Nybro
Gulärla Motacilla flava 2018-05-13 Nybro
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 2018-05-13 Landeryd
Buskskvätta Saxicola rubetra 2018-05-13 Vallby
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus 2018-05-13 Nybro
Grå flugsnappare Muscicapa striata 2018-05-11 Trollstigen 2
Tornseglare Apus apus 2018-05-08 Trollstigen 2
Trädgårdssångare Sylvia borin 2018-05-08 Trollstigen 2
Trädpiplärka Anthus trivialis 2018-05-05 Trollstigen 2
Ärtsångare Sylvia curruca 2018-05-01 Trollstigen 2
Hussvala Delichon urbica 2018-05-01 Trollstigen 2
Gök Cuculus canorus 2018-05-01 Trollstigen 2
Göktyta Jynx torquilla 2018-05-01 Trollstigen 2
Hämpling Carduelis cannabina 2018-04-29 Borghamn
Stenskvätta Oenanthe oenanthe 2018-04-29 Skänninge
Ladusvala Hirundo rustica 2018-04-29 Vadstena
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 2018-04-27 Trollstigen 2
Svarthätta Sylvia atricapilla 2018-04-22 Trollstigen 2
Lövsångare Phylloscopus trochilus 2018-04-22 Trollstigen 2
Svarthakedopping Podiceps auritus 2018-04-15 Frökärret
Skogssnäppa Tringa ochropus 2018-04-15 Frökärret
Taltrast Turdus philomelos 2018-04-15 Frökärret
Rödvingetrast Turdus iliacus 2018-04-15 Trollstigen 2
Gransångare Phylloscopus collybita 2018-04-13 Trollstigen 2
Stjärtand Anas acuta 2018-04-05 Nybro
Fiskgjuse Pandion haliaetus 2018-04-05 Nybro
Strandskata Haematopus ostralegus 2018-04-05 Nybro
Rödspov Limosa limosa 2018-04-05 Nybro
Rödbena Tringa totanus 2018-04-05 Nybro
Ängspiplärka Anthus pratensis 2018-04-05 Nybro
Sädesärla Motacilla alba 2018-04-05 Nybro
Stare Sturnus vulgaris 2018-04-05 Nybro
Sävsparv Emberiza schoeniclus 2018-04-05 Nybro
Bergfink Fringilla montifringilla 2018-04-03 Trollstigen 2
Bläsgås Anser albifrons 2018-04-02 Tycklingen
Vitkindad gås Branta leucopsis 2018-04-02 Tyckllingen
Brun kärrhök Circus aeruginosus 2018-04-02 Hovtornet
Trana Grus grus 2018-04-02 Hovtornet
Tofsvipa Vanellus vanellus 2018-04-02 Väderstad
Skrattmås Larus ridibundus 2018-04-02 Stångån
Gröngöling Picus viridis 2018-04-02 Hovtornet
Sånglärka Alauda arvensis 2018-04-02 Hovtornet
Kattuggla Strix aluco 2018-03-22 Trollstigen 2
Stjärtmes Aegithalos caudatus 2018-03-05 Smedstad
Snösparv Plectrophenax nivalis 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Råka Corvus frugilegus 2018-02-22 Elvestad, Tåkern
Alfågel Clangula hyemalis 2018-02-17 Ekön
Spillkråka Dryocopus martius 2018-02-17 Breviksnäs
Talltita Parus montanus 2018-02-17 Ekön
Tofsmes Parus cristatus 2018-02-17 Ekön
Skärsnäppa Calidris maritima 2018-02-17 Röskären
Bofink Fringilla coelebs 2018-02-17 Fyrudden
Strömstare Cinclus cinclus 2018-02-09 Tinnerbäcken
Kricka Anas crecca 2018-02-08 Amnada
Skogsduva Columba oenas 2018-02-05 Västerlösa
Lappsparv Calcarius lapponicus 2018-02-05 Västerlösa
Rödhake Erithacus rubecula 2018-01-29 Barhäll
Trädkrypare Certhia familiaris 2018-01-17 Pumpbron, Stångån
Sädgås Anser fabalis 2018-01-07 Ramstadbron
Bläsand Anas penelope 2018-01-07 Härnaviken
Snatterand Anas strepera 2018-01-07 Härnaviken
Brunand Aythya ferina 2018-01-07 Vadstenaviken
Småskrake Mergus serrator 2018-01-07 Hästholmens hamn
Skäggdopping Podiceps cristatus 2018-01-07 Hästholmens hamn
Storskarv Phalacrocorax carbo 2018-01-07 Stora Lund
Fjällvråk Buteo lagopus 2018-01-07 Nybroinfarten
Tornfalk Falco tinnunculus 2018-01-07 Blåsvädret
Sothöna Fulica atra 2018-01-07 Hästholmens hamn
Fiskmås Larus canus 2018-01-07 Stora Lund
Sidensvans Bombycilla garrulus 2018-01-07 Stora Lund
Kungsfågel Regulus regulus 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Svartmes Parus ater 2018-01-07 Omberg, Hjässan
Nötskrika Garrulus glandarius 2018-01-07 Ödeshög
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2018-01-07 Omberg. Hjässatorget
Salskrake Mergus albellus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Rapphöna Perdix perdix 2018-01-05 Linköping arena
Gråhäger Ardea cinerea 2018-01-05 Biogasen
Havsörn Haliaeetus albicilla 2018-01-05 Tvärskogs udde
Duvhök Accipiter gentilis 2018-01-05 Norra dammen
Gråtrut Larus argentatus 2018-01-05 Biogasen
Havstrut Larus marinus 2018-01-05 Tvärskogs udde
Grågås Anser anser 2018-01-05 Norra dammen
Knölsvan Cygnus olor 2018-01-02 Bergadammen
Sångsvan Cygnus cygnus 2018-01-02 Värnaområdet
Kanadagås Branta canadensis 2018-01-02 Bergadammen
Fasan Phasianus colchicus 2018-01-02 Grebo badbplats
Sparvhök Accipiter nisus 2018-01-02 Ommen
Ormvråk Buteo buteo 2018-01-02 Grebo
Större hackspett Dendrocopos major 2018-01-02 Grebo badplats
Björktrast Turdus pilaris 2018-01-02 Berga
Skäggmes Panurus biarmicus 2018-01-02 Grebo badplats
Entita Parus palustris 2018-01-02 Värna kyrka
Varfågel Lanius excubitor 2018-01-02 Grebosänkan
Korp Corvus corax 2018-01-02 Grebo badplats
Grönsiska Carduelis spinus 2018-01-02 Grebo badplats
Gulsparv Emberiza citrinella 2018-01-02 Grebo badplats
Gräsand Anas platyrhynchos 2018-01-01 Tannefors slussar
Vigg Aythya fuligula 2018-01-01 Tannefors slussar
Knipa Bucephala clangula 2018-01-01 Tannefors slussar
Storskrake Mergus merganser 2018-01-01 Pumpbron
Tamduva Columba livia 2018-01-01 Ånestad
Ringduva Columba palumbus 2018-01-01 Johannelund
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2018-01-01 Johannelund
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 2018-01-01 Tannefors slussar
Koltrast Turdus merula 2018-01-01 Trollstigen 2
Blåmes Parus caeruleus 2018-01-01 Trollstigen 2
Talgoxe Parus major 2018-01-01 Trollstigen 2
Nötväcka Sitta europaea 2018-01-01 Johannelund
Skata Pica pica 2018-01-01 Ånestad
Kaja Corvus monedula 2018-01-01 Johannelund
Kråka Corvus corone cornix 2018-01-01 Ånestad
Gråsparv Passer domesticus 2018-01-01 Ånestad
Pilfink Passer montanus 2018-01-01 Tannefors slussar
Grönfink Carduelis chloris 2018-01-01 Trollstigen 2
Steglits Carduelis carduelis 2018-01-01 Pumpbron
Gråsiska Carduelis flammea 2018-01-01 Trollstigen 2
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra 2018-01-01 Ånestad
Domherre Pyrrhula pyrrhula 2018-01-01 Johannelund
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 2018-01-01 Johannelund